TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 1

01 Ekim 2019 Salı

 

Milletvekili Teklifleri

1.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2082) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2019)

2.- Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2083) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2019)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2084) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2019)

4.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2085) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2019)

5.- Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2086) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe   Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.07.2019)

6.- Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2087) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2019)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2088) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2019)

8.- Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile 8 Milletvekilinin; 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi              (2/2089) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2019)

9.- İyi Parti Grup Başkanvekili Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın; 24 Temmuz Tarihinin "Batı Trakya Türkleri ve Dr. Sadık Ahmet'i Anmet'i Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/2090) (Dışişleri ile İçişleri     Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2019)

10.-  İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2091) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

11.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu'nun; Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2092) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

12.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in; İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2093) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

13.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün; Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2094) (İçişleri; Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

14.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2095) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

15.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in; Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2096) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler      ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

16.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve 1 Milletvekilinin; Terörle Mücadele Kapsamında Yaralanan Kişilerin Şartlarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2097) (Milli Savunma; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

17.-  Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun; 31.05.2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2098) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

18.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2099) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

19.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un; 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2100) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2101) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe     Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2102) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

22.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2103) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

23.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2104) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

24.-  İyi Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2105) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

25.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in; Arı Yetiştiriciliği ve Balcılık Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/2106) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

26.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; 18/04/2006 Tarihli ve 5488 Sayılı Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2107) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

27.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2108) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

28.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; 14/07/0965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2109) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

29.-  İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2110) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

30.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2111) (Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

31.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2112) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

32.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2113) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

33.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın; Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2114) (Çevre ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

34.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın; 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Yasasının 38/A Maddesine Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/2115) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

35.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2116) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

36.-  Konya Milletvekilleri Mustafa Kalaycı ile Esin Kara'nın; 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2117) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

37.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2118) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

38.-  Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile Konya Milletvekili Esin Kara'nın; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2119) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

39.-  Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ile 2 Milletvekilinin; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2120) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

40.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2121) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2019)

41.-  Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2122) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2019)

42.-  Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2123) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2019)

43.-  Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un; Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanunu Teklifi (2/2124) ( Avrupa Birliği Uyum ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2019)

44.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in; Adana İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2125) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

45.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2126) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

46.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in; 'Ulusal Narenciye Enstitüsü' Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/2127) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

47.-  Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in; 6428 Sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2128) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

48.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in; Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2129) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

49.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2130) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

50.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2131) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

51.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2132) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

52.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal ile 1 Milletvekilinin; Ankara İline Bağlı Yenikent Adıyla yeni Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2133) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

53.-  Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın; Düzce İl Merkezinde Beyköy Adıyla İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/2134) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

54.-  Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın; Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2135) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

55.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2136) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

56.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2137) (Adalet ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

57.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2138) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

58.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2139) (         Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:         06.08.2019)

59.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in; Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2140) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:      06.08.2019)

60.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2141) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

61.-  İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2142) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2019)

62.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2143) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

63.-  İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in; 2 Temmuz Sivas Katliamında Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2144) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

64.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Hayvanların Korunması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2145) (Çevre ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2019)

65.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2146) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2019)

66.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2147) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2019)

67.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2148) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2019)

68.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2149) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2019)

69.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2150) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe      Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2019)

70.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın; 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2151) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2019)

71.-  Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un; Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2152) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2019)

72.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2153) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2019)

73.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2154) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2019)

74.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; Emniyet Teşkilat Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2155) (İçişleri ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2019)

75.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2156) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2019)

76.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2157) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2019)

77.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in; 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2158) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

78.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2159) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

79.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2160) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

80.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2161) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

81.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2162) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

82.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ile 1 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2163) (Adalet ile İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

83.-  Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2164) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

84.-  Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun; Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2165) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

85.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2166) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

86.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2167) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

87.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in; Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ve Sicil Affı Hakkında Kanun Teklifi (2/2168) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2018)

88.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in; Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2169) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2019)

89.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in; Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2170) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

90.-  Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in; 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2171) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2019)

91.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2172) (Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2019)

92.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın; 2548 Sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Harçlar Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2173) (İnsan Haklarını İnceleme; Plan ve Bütçe ile Adalet         Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

93.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Eğitime Teşvik Bursu Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2174) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.09.2019)

94.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; 14.06.1973 tarih ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2175) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:      05.09.2019)

95.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2176) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2019)

96.-  Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in; Balıkesir İli Merkezinde Yapımı Süren Havalimanının İsminin Kuvâ-yi Milliye Havalimanı Olması Hakkında Kanun Teklifi (2/2177) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2019)

97.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın; 06.06.2002 Tarih ve 4760 Numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2178) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2019)

98.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2179) (Adalet; İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:      06.09.2019)

99.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın; Beylikbağı Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2180) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2019)

100.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2181) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet           Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2019)

101.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İnsan Haklarından Sorumlu Bakanlık Kurulması, Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/2182) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2019)

102.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5553 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2183) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2019)

103.-   Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun; Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kanun Teklifi (2/2184) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

104.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2185) (Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

105.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2186) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

106.-   Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerle Görevlerinden Çıkarılan Bazı Kamu Görevlilerinin Görevlerine İade Edilmesine Dair Kanun Teklifi (2/2187) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

107.-   Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un; Kamusal Mekanların Adlandırılmasında "Kenan Evren" Adının Kullanımının Yasaklanmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2188) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

108.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2189) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

109.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2190) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

110.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 6191 Sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2191) (İçişleri; Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

111.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın; 14/6/1973 Tarih ve 1739 Sayılı Kanunun 25. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2192) (Çevre ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

112.-   Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in; Şehir Hastanelerinin Devletleştirilmesi ve 6428 Sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2193) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

113.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın; 5510 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2194) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

114.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2195) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

115.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2196) (İçişleri; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

116.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2197) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

117.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2198) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe      Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

118.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2199) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

119.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2200) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2019)

120.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un; Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile Kamu Görevinden Çıkarılan Barış Akademisyenlerinin Görevlerine İade Edilmelerine İlişkin Kanun Teklifi (2/2201) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2019)

121.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2202) (Milli Savunma ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2019)

122.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2203) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2019)

123.-   Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in; Balıkesir'e İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2204) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2019)

124.-   Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2205) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2019)

125.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2206) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

126.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2207) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

127.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın; 19/09/2006 Tarih ve 5543 Sayılı İskan Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2208) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

128.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin; Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2209) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

129.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2210) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

130.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2211) (Çevre ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

131.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2212) (Adalet; İçişleri; Plan ve Bütçe; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

132.-   Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ile 85 Milletvekilinin; Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2213) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2019)

133.-   Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile 40 Milletvekilinin; Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214) (Adalet ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2019)

134.-   Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile 62 Milletvekilinin; Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2215) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2019)

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Milletlerarası Andlaşmalar)

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1'e Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2019) (Gelen evrak numarası: 519822)

2.- Kör, Görme Engelli Veya Başka Bir Nedenle Basılı Materyal Okuma Engelli Kişilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019) (Gelen evrak numarası: 533763)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019) (Gelen evrak numarası: 533764)

4.- A400M Uçağının İş Birliği İçerisinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararına Dair “1 Sayılı Değişiklik” Metnini 7 Ocak 2011 Tarihinden, “2 Sayılı Değişiklik” Metnini 27 Mart 2015 Tarihinden ve “ 3 Sayılı Değişiklik” Metnini 20 Şubat 2018 Tarihinden geçerli Olmak Kaydıyla Onaylanmasının Uygun Bulunmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019) (Gelen evrak numarası: 533766)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019) (Gelen evrak numarası: 533771)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019) (Gelen evrak numarası: 533773)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İsviçre Federal Konseyi Arasında Diplomatik Misyon, Konsolosluk ve Daimi Temsilcilik Mensuplarının Refakatçilerine ilişkin Kazanç Getirici Faaliyetler Hakkında Anlaşmaya Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2019) (Gelen evrak numarası: 535976)

8.- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirilmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün 5.4.1.10 Maddesinin Tadiline İlişkin Protokole Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2019) (Gelen evrak numarası: 535977)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2019) (Gelen evrak numarası: 535980)

10.-  Cıvaya İlişkin Minamata Sözleşmesinin Beyan ile Birlikte Onaylanmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2019) (Gelen evrak numarası: 535993)

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Milletvekili Dokunulmazlığı)

 

1.- İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/796) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

2.- Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/797) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

3.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/798) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

4.- Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/799) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

5.- İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/800) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

6.- Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/801) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2019)

7.- Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/802) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2019)

8.- İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/803) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2019)

9.- Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğitin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/804) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

10.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/805) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

11.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/806) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

12.-  Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/807) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

13.-  Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/808) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

14.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/809) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

15.-  Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/810) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

16.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/811) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

17.-  İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/812) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

18.-  Siirt Sıdık Taş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/813) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

19.-  Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/814) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

20.-  Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/815) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

21.-  Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/816) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

22.-  Van Milletvekili Sezai Temelli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/817) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

23.-  Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/818) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

24.-  Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/819) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

25.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/820) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

26.-  Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/821) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

27.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/822) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

28.-  Batman Milletvekili Nejdet İpekyüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/823) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

29.-  Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/824) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

30.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/825) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

31.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/826) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

32.-  Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/827) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

33.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/828) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

34.-  İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/829) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

35.-  Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/830) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

36.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/831) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

37.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/832) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

38.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/833) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

39.-  Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/834) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

40.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/835) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

41.-  Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/836) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

42.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/837) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

43.-  Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/838) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

44.-  İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/839) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

45.-  Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/840) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

46.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/841) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

47.-  Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/842) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

48.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/843) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

49.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/844) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

50.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/845) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

51.-  Van Milletvekili Sezai Temelli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/846) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

52.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/847) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

53.-  Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/848) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

54.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/849) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

55.-  Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/850) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

56.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/851) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

57.-  Batman Milletvekili Nejdet İpekyüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/852) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

58.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/853) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

59.-  Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/854) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

60.-  Van Milletvekili Sezai Temelli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/855) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

61.-  Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/856) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

62.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/587) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

63.-  Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/858) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

64.-  Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/859) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

65.-  Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/860) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

66.-  Muş Milletvekili Mensur Işık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/861) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

67.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/862) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

68.-  Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/863) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

69.-  Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/864) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

70.-  Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/865) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

71.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/866) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

72.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/867) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

73.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/868) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

74.-  Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/869) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

75.-  Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/870) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

Tezkere

(Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi)

 

1.- 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifine İlişkin Olarak Hazırlanan 2018 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi ile 2018 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, 189 Adet Kamu İdaresine Ait Sayıştay Denetim Raporu, 2018 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu ve 2018 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/871) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-               İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Kadroya geçirilen taşeron işçilerin özlük haklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13804) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

2.-               İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Milletvekili araçlarının trafik cezası muafiyetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15198) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

3.-               Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi İle Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporuna ve Meclis araştırması komisyonları raporlarının Genel Kurulda görüşülmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15199) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

4.-               Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, 4.11.2016-23.06.2018 tarihleri arasındaki yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15200) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

5.-               Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, geçici veya sözleşmeli olarak çalışan usta öğreticilerin memur kadrolarına atanma şartlarına yönelik düzenleme yapılması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15494) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

6.-               Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevli vekil ebe hemşirelerin özlük haklarıyla ilgili sorunlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15495) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

7.-               İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yıl içerisinde Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında verilen cezalar ile yargılanan, hüküm giyen ve tutuklu bulunan kişi sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15496) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

8.-               İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ile 2019 yıllarında ithal edilen küçükbaş hayvan sayısı ile bunların illere göre dağılımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15497) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

9.-               İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2018 yılları arasında Muş ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15498) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

10.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2018 yılları arasında Isparta ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15499) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

11.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Batıkent'te sokak köpeklerinin zehirlenmesi vakasına ve hayvan hakları ihlallerinin engellenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15500) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

12.-           Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Suudi Arabistan'a ihraç edilen sebze ve meyveler üzerinde yapılan denetimlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15501) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

13.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla illere göre bedelsiz senedi kullanma suçundan tutuklanan ve hüküm giyen kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15502) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

14.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla illere göre açığa imzanın kötüye kullanılması suçundan tutuklanan ve hüküm giyen kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15503) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

15.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında ülkemize gelen yabancı hasta sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15504) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

16.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Somali, Mali ve Lübnan'a yapılan askeri yardım miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15505) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

17.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yeni Türkiye Ticaret Merkezlerinin açılacağı ülke ve şehirlerin belirlenmesi sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15506) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

18.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ayçiçeği ekim alanlarının artırılmasına ve üretimin desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15507) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

19.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, pamuk üretiminin artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15508) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

20.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sağlık Market uygulamasının faaliyete geçirildiği il sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15509) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

21.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında sağlanan yurt dışı kaynak miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15510) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

22.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında yaşlılara yönelik yapılan çalışmalara ve evde bakım desteği sağlanan illere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15511) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

23.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı tarım satış kooperatiflerinin ortak sayısına ve borçlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15512) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

24.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de patates üretiminde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15513) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

25.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, patates üretiminde aşırı gübre kullanımının nedenlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15514) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

26.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi yönündeki çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15515) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

27.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nişasta bazlı şurup üretimi ve ithalatıyla ilgili bazı veriler ile şeker pancarı üretiminin desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15516) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

28.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yerli tütün üreticilerinin korunmasına ve 2018 yılında ithal edilen tütün ve sigara miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15517) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

29.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, uluslararası yayın sayısının artırılması için TÜBİTAK teşviklerinin yeniden kurgulanması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15518) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

30.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hedef ve öncelikli ülkelere özgü pazara giriş stratejileri hazırlanmasına yönelik projenin bulunduğu aşamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15519) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

31.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ankara Gazi Uyum Evi'nin yapımının bulunduğu aşamaya ve projenin farklı illerde de yapılması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15520) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

32.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bizim Şehir Projesi kapsamında Gaziantep, Bolu, Konya ve Kayseri illerinde yapılan çalışmaların bulunduğu aşamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15521) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

33.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve ceza alan kişi sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15522) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

34.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bakanlıklarda ve kamu kuruluşlarında bulunan sosyal tesis sayısı ile bu tesislerde çalışan taşeron işçi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15523) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

35.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında kiraya verilen veya satışı yapılan belediye taşınmazlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15524) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

36.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 1 Ocak 2018'den itibaren işten çıkarılan kişi sayısına ve işten çıkarılmayla ilgili çeşitli verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15525) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

37.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili çeşitli verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15526) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

38.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda belediyeler tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiraya verilen taşınmazlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15527) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

39.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda vatandaşlıktan çıkarılan kişi sayısı ile yurt dışına çıkma yasağı olan kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15528) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

40.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi Projesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15529) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

41.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2019 yılları arasında gerçekleşen intihar vakalarına dair bazı verilere ve toplum sağlığını iyileştirmeye yönelik projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15530) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

42.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mevsimlik işçi servislerinin güzergah bildirme uygulamasından muaf tutulması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15531) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

43.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2000 yılı sonrasında emekli olanların mağduriyetlerinin giderilmesi için intibak yasasının ne zaman çıkarılacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15532) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

44.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurumları tarafından kullanılan kiralık araç sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15533) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

45.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emekli aylığı verilerine ve emekli aylıklarının aylık bağlama oranında yeni bir düzenleme yapılması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15534) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

46.-           İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Avrupa Birliği'nce Türkiye'deki Suriyelilerin ihtiyaçları için aktarılan mali yardıma ve bugüne kadar yapılan harcama miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15535) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

47.-           Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Alanya'da bir özel akaryakıt firmasının yapacağı kapasite artırımının çevre ve canlı yaşamı ile turizme yönelik olumsuz etkilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15536) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

48.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15537) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

49.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15538) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

50.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15539) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

51.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15540) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

52.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çan A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15541) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

53.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayramiç K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15542) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

54.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15543) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

55.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15544) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

56.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bursa E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15545) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

57.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Babaeski A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15546) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

58.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yalova A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15547) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

59.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15548) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

60.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15549) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

61.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15550) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

62.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15551) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

63.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumunun sağlık ve barınma koşullarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15552) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

64.-           Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15553) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

65.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15554) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

66.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, dava dosyalarının sonuçlandırılma süresine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15555) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

67.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, savcılık, mahkeme, icra müdürlükleri ve emniyet birimleri arasındaki yazışmaların UYAP-EKİP entegrasyonu üzerinden gerçekleştirilmesi çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15556) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

68.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Anayasa Mahkemesinden Bakanlık İnsan Hakları Tazminat Komisyonuna gönderilen dosya sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15557) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

69.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, suç mağduru vatandaşların korunmasına yönelik imkanlarından yararlanan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15558) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

70.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15559) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

71.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15560) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

72.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ön bürosu bulunan ve yeni icra dairesi modeli uygulanan adliye sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15561) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

73.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında lekelenmeme hakkının korunmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15562) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

74.-           Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, 12 Temmuz 2019 itibarıyla ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15563) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

75.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nafaka sistemine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15564) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

76.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların caydırıcılığının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15565) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

77.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvanlara karşı işlenen suçlara yönelik caydırıcı tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15566) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

78.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018-2019 yıllarında mesleki yeterlilik belgesi verilen mahkum sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15567) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

79.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılının ilk yedi ayı ile 2018 yılının ilk yedi ayının bazı suç türleri bakımından karşılaştırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15568) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

80.-           Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, arabulucu ve uzlaştırmacı sayısı ile ücretlerini alamamış arabuluculara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15569) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

81.-           İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15570) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

82.-           İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15571) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

83.-           İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15572) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

84.-           İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15573) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

85.-           Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, iki ayrı ölümlü iş kazasının soruşturulmasına ve son yirmi yıldaki ölümlü iş kazalarına dair çeşitli verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15574) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

86.-           Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15575) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

87.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15576) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

88.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk işçiliği ile mücadele ve çocuğa yönelik koruyucu önlemler ve hizmetler kapsamında yürütülen bazı projelere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15577) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

89.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ulusal engelli veri tabanı projesinin bulunduğu aşamaya ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15578) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

90.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılan çocukların hizmet aldığı il sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15579) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

91.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sosyal yardım alan ve 2019 yılında istihdama yönlendirilen kişilerin sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15580) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

92.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15581) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

93.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15582) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

94.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hane geliri dikkate alınarak engelli maaşı kesilen kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15583) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

95.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nitelikli iş gücüne yönelik programlar ile sosyal çalışma programlarından yararlanan kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15584) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

96.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şehit yakını ve gazilerin SGK borçlarının terkin edilmesi ve er ve erbaşların ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanması uygulamalarından yararlanan kişi sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15585) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

97.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özel sektörde istihdam edilen engelli personel sayısına ve engelli çalışan için işverene yönelik bir destek uygulaması olup olmadığına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15586) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

98.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ihtiyaç tespiti amacıyla yapılan hane ziyaretlerinin ve faaliyet gösteren sosyal hizmet merkezlerinin sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15587) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

99.-           İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşların intibak yasası talebine ve bu uygulamanın Devlete maliyetinin tespitine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15588) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

100.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde ve KİT'lerde işçi statüsünde çalışan üniversite mezunlarının memur kadrolarına geçirilmesi önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15589) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

101.-       Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, ülkemizde çalışma izni verilen yabancı sayısına ve kayıt dışı çalıştırılan işçilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15590) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

102.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15591) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

103.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15592) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

104.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Mardin ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15593) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

105.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15594) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

106.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilindeki işsizlik verilerine ve 2010-2018 yılları arasında Mardin'de ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15595) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

107.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ile Mardin ilindeki sosyal güvenlik verilerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15596) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

108.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilindeki işsizlik verilerine ve 2010-2018 yılları arasında Şırnak'ta ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15597) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

109.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ile Şırnak ilindeki sosyal güvenlik verilerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15598) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

110.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Şırnak ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15599) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

111.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15600) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

112.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli'de Denizli Nakılı olarak bilinen endemik bitkinin yetiştiği alana yapılacak olan seyir tepesi inşaatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15601) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

113.-       Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu ili Gölköy ilçesinin Sarıca Mahallesi'nde gerçekleşen heyelan sonrası risk altında bulunan tüm evler için vatandaşların yeniden konut edindirme hakkından yararlandırılması önerisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15602) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

114.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Tut ilçesinde inşa edilen taş evlerin tamamlanarak turizme kazandırılması talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15603) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

115.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15604) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

116.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın ilindeki yapılar için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15605) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

117.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, On Birinci Kalkınma Planı'nda yer alan tehlikeli atık miktarı verilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15606) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

118.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi projesinin bulunduğu aşamaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15607) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

119.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türk dilinin doğru kullanımı ve şehirlerdeki tabela kirliliği ile etkin mücadele amacıyla bir kampanya başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15608) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

120.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında yapılan bisiklet ve yürüyüş yolu, gürültü bariyeri ve çevre dostu sokak çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15609) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

121.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sıfır Atık Projesi kapsamında uygulama yapılan kamu kurumu sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15610) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

122.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında mülkiyet sorunlarının çözülmesine yönelik işlemlerin hızlandırılması kapsamında yapılan çalışmalardan yararlanan kişi sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15611) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

123.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şeffaf bir imar rejimi altyapısı kurulmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15612) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

124.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Katı Atık Programı'nın bulunduğu aşamaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15613) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

125.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15614) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

126.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Anıt Ağaç ve Mağara Atlası'nın hazırlanma sürecine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15615) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

127.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15616) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

128.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 5 yılda bitirilecek 5000 adet köy konağı projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15617) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

129.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15618) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

130.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15619) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

131.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Mardin ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15620) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

132.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, imar barışı uygulamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15621) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

133.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15622) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

134.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planı'na ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15623) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

135.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde yabancılara yapılan arazi satışlarına ve üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15624) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

136.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planı'na ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15625) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

137.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15626) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

138.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde yabancılara yapılan arazi satışlarına ve üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15627) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

139.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Şırnak ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15628) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

140.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Hereke bölgesindeki eski taş ocağına dökülen toksik radyoaktif toprağın bertaraf edilmesine yönelik çalışma yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15629) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

141.-       Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Kirazlı Altın Madeni Projesine ve proje için kesilen ağaç sayısı ile kullanılacak siyanürün çevre ve canlı sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15630) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

142.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15631) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

143.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15632) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

144.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15633) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

145.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye-Irak ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak hudut kapısı açılması ve havaalanı projelerinin Türk firmalarınca üstlenilmesi girişimlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15634) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

146.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak ili Kozlu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait lojmanların yıkım sebebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15635) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

147.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15636) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

148.-       Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, Bartın'ın Amasra ilçesindeki otopark sorununun çözümüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15637) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

149.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, tarımsal sulama amacıyla kullanım yapan elektrik abonelerine ve tarımsal sulama elektrik fiyatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15638) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

150.-       Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un, Karabük'ün Yenice ilçesine doğalgaz getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15639) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

151.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15640) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

152.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15641) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

153.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, EPİAŞ bünyesinde testleri yapılan doğalgaz ticaret platformu uygulamasının hayata geçirilmesinde gelinen aşamaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15642) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

154.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15643) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

155.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15644) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

156.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Mardin ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15645) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

157.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15646) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

158.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Şırnak ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15647) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

159.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15648) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

160.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15649) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

161.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15650) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

162.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15651) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

163.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15652) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

164.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15653) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

165.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15654) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

166.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Mardin ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15655) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

167.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15656) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

168.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde bulunan spor kulübü sayısına ve 2018 yılında bunlara yapılan nakdi yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15657) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

169.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sporun yaygınlaştırılması için açılacak tesislere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15658) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

170.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı bulunan yurt sayısına, yurtların yatak kapasitelerine ve yurtlara başvuran kişi sayılarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15659) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

171.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı bulunan yurt sayısına, yurtların yatak kapasitelerine ve yurtlara başvuran kişi sayılarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15660) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

172.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Şırnak ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15661) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

173.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde bulunan spor kulübü sayısına ve 2018 yılında bunlara yapılan nakdi yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15662) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

174.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15663) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

175.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15664) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

176.-       Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun geçici 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmelerin feshi, tasfiyesi veya devri için idarelere başvuran yüklenicilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15665) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

177.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15666) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

178.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15667) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

179.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devrine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15668) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

180.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, katılım, kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz finansman sağlayabilmesi için geliştirilecek altyapı projesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15669) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

181.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kalkınma Bankası'nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15670) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

182.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sarmalık tütünde ÖTV oranının düşürülmesi önerisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15671) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

183.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15672) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

184.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15673) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

185.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15674) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

186.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15675) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

187.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2018 ve 2019 yıllarında yerel seçimler öncesi ve sonrasında kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15676) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

188.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15677) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

189.-       Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 2002-2019 yılları arasında gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarına dair bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15678) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

190.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de Jandarma personelinin toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalandırılması önerisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15679) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

191.-       Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, beyin göçünün önlenmesi için yapılması gereken çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15680) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

192.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15681) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

193.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15682) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

194.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15683) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

195.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2019 yılları arasında maganda kurşunu olarak tabir edilen nedenle gerçekleşen yaralanma ve ölüm vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15684) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

196.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15685) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

197.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15686) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

198.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15687) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

199.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15688) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

200.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu madde miktarına ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15689) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

201.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu madde miktarına ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15690) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

202.-       Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Rhodiapolis Antik Kenti'nin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15691) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

203.-       İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'nin Ambarlık köyünde bulunan tarihi kemer köprünün yıkılma nedeninin belirlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15692) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

204.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15693) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

205.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15694) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

206.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15695) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

207.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15696) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

208.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Mardin ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15697) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

209.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Şırnak ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15698) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

210.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15699) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

211.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya Kumluca'da yer alan Opramoas Anıtı'nın hatalı restore edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15700) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

212.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15701) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

213.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15702) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

214.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15703) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

215.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören öğrenci sayısı ile uygulamanın sona erdirilmesi için ihtiyaç duyulan öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15704) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

216.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2002-2019 yılları arasında sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan, atanan ve atama bekleyen kişi sayıları ile atanamayan öğretmenler için geliştirilen çözüm önerilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15705) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

217.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15706) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

218.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15707) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

219.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15708) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

220.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Mardin ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15709) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

221.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Şırnak ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15710) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

222.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15711) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

223.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15712) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

224.-       Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un, Karabük'ün Ovacık ilçesinde yer alan Ovacık Spor Lisesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15713) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

225.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yükseköğrenim mezunlarının işsizlik oranının azaltılması ve istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15714) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

226.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, vakıf üniversitelerinde engelli öğrencilere yönelik kontenjanların artırılması önerisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15715) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

227.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, üniversitelerin yatırım bütçelerinin artırılmasına yönelik düzenleme yapılması önerisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15716) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

228.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenci başına düşen bazı mekan ve kitap sayılarına ve farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15717) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

229.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki yabancı öğrencilerin uyruklarına göre dağılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15718) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

230.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yükseköğrenime yönelik yatırımların artırılması önerisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15719) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

231.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretim elemanı açığının giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15720) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

232.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15721) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

233.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında EKPSS sonucu açılan kontenjan sayısına ve sınava giren aday sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15722) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

234.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15723) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

235.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15724) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

236.-       Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, askeri üslerde nükleer silah bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15725) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

237.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, antipersonel mayınların imhasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15726) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

238.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15727) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

239.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15728) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

240.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15729) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

241.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, F35 alımına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15730) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

242.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15731) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

243.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15732) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

244.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15733) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

245.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda farklı istihdam türlerine göre çalışan personel sayısına ve boş kadro bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15734) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

246.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15735) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

247.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15736) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

248.-       Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, şehir hastanelerine ve kapatılan hastanelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15737) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

249.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, şehir hastanelerine verilen garantileri karşılamak amacıyla gereksiz tahliller ve görüntüleme işlemleri yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15738) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

250.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Selçuk Devlet Hastanesinin hasta kapasitesi ve doktor sayısı ile yeni hastane binası çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15739) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

251.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık onayı olmadan satışa sunulan kilo verdirici ürünler ile bu ürünler sebebiyle rahatsızlanan ve hayatını kaybeden vatandaşların sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15740) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

252.-       Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, Hatay'da evde sağlık hizmeti alan kişi ve bu kapsamda görevlendirilen personel sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15741) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

253.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15742) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

254.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15743) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

255.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15744) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

256.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Mardin ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15745) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

257.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15746) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

258.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15747) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

259.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Şırnak ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15748) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

260.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15749) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

261.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15750) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

262.-       Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un, Karabük ilinin hastane ve doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15751) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

263.-       Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, şehir hastanelerinin sayısına ve işletme sürelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15752) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

264.-       Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmet veren bölümlerine ve personel sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15753) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

265.-       Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, Bursa'da yapımına başlanan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15754) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

266.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, aile hekimliği sisteminin güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15755) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

267.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili ve ilçelerindeki çeşitli sağlık hizmeti verilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15756) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

268.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15757) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

269.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15758) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

270.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15759) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

271.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, takviye edici gıdalar kısıtlı maddeler listesinde bulunan bazı maddelerin insan sağlığına etkisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15760) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

272.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, piyasa gözetimi ve denetiminin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için yapılan mevzuat çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15761) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

273.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, evde sağlık hizmetleri kapasitesinin artırılması çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15762) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

274.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kronik hastalıkların ve risk faktörlerinin azaltılması çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15763) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

275.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ilaç ve tıbbi cihazlarda yerlileşme ve millileşme çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15764) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

276.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tıbbi tetkik birimlerinde taşeron olarak çalışanların kadroya alınması önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15765) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

277.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu hastanelerinde öncelikli acil hasta ayrımının modellenmesiyle acil servis hizmet kapasitesinin geliştirildiği il sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15766) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

278.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ortaöğretim hemşirelik bölümü mezunlarının atamasına ve işsizlik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15767) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

279.-       Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, piyasada bulunmayan ilaçlara ve ilaç fiyatlandırmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15768) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

280.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, organize sanayi bölgelerindeki işletmelerin elektrik maliyetlerinin düşürülmesi ve borçlarının yapılandırılması önerisine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15769) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

281.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15770) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

282.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, OSB'lerde kullanılan elektriğe yapılan zamma ve sanayide girdi maliyetlerinin azaltılmasına yönelik planlamalara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15771) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

283.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yerli uydu ve uydu teknolojilerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15772) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

284.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15773) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

285.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15774) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

286.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15775) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

287.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, organize sanayi bölgeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15776) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

288.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 6 ilde Yeni Sanayi Dönüşüm Projesi kapsamındaki illere ve Proje'nin bulunduğu aşamaya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15777) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

289.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yeni nesil serbest bölgelerin kurulması ve mevcut bölgelerin katma değerli yatırım ve ihracata yönlendirilmesi kapsamındaki çalışmalara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15778) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

290.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarıma dayalı yeni organize sanayi bölgelerinin kurulması planlanan illere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15779) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

291.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi projesine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15780) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

292.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik proje ve desteklere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15781) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

293.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15782) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

294.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15783) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

295.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Mardin ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15784) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

296.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15785) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

297.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15786) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

298.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde bulunan organize sanayi bölgelerindeki fabrika ve istihdam verilerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15787) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

299.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde bulunan organize sanayi bölgelerindeki fabrika ve istihdam verilerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15788) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

300.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Şırnak ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15789) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

301.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, maliyetin altına düşen ürün fiyatları nedeniyle zarar eden Adanalı çiftçilere ve üretim planlama çalışmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15790) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

302.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli'de Denizli Nakılı olarak bilinen endemik bitkinin yetiştiği alana yapılacak olan seyir tepesi inşaatına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15791) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

303.-       Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara uygulanan aşıların ücretli hale getirilmesine yönelik karara ve kararın ortaya çıkaracağı olası sorunlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15792) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

304.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Isparta Kuleönü Belediyesi temizlik ekiplerince bir köpeğe işkence yapılması olayının soruşturulmasına ve hayvanların toplanmasında mevzuata uygunluğun denetlenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15793) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

305.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, işlenmiş gıda ürünlerindeki aflatoksin oranını düşürdüğü tespit edilen bentonit maddesinin ziraat alanında kullanılmasına ve maddeye ait ihracat verilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15794) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

306.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15795) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

307.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ilinde badem ağaçlarının kurumasına yönelik Bakanlık tarafından alınacak tedbirlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15796) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

308.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15797) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

309.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15798) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

310.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Mardin ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15799) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

311.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15800) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

312.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, odun üretiminin, ağaçlandırılan alanların ve istihdamın artırılmasına yönelik projelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15801) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

313.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Mardin ilindeki tarım arazilerine, üretimin artırılmasına yönelik teşviklere ve ipotekli tarla sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15802) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

314.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım topraklarında bulunması gereken organik madde oranına ve organik madde oranı az olan toprakların kapladığı alana ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15803) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

315.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde kayıtlı çiftçi sayısına, sulanabilir tarım arazisi miktarına ve ilde yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15804) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

316.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sulu tarıma geçilen alan miktarı ile toplulaştırma konulu davalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15805) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

317.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Mardin ilinde yok olan ormanlık alanlara, yapılan ağaçlandırmalara ve yardım fonundan yararlanan orman köylülerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15806) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

318.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal KİT'lerin yeniden oluşturulması önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15807) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

319.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Mardin ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ve üreticilerin borç miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15808) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

320.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında TMO'ya ürün veren çiftçi sayısı ile ürün miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15809) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

321.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Şırnak ilindeki tarım arazilerine, üretimin artırılmasına yönelik teşviklere ve ipotekli tarla sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15810) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

322.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15811) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

323.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Şırnak ilinde yok olan ormanlık alanlara, yapılan ağaçlandırmalara ve yardım fonundan yararlanan orman köylülerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15812) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

324.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15813) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

325.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Şırnak ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15814) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

326.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15815) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

327.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde kayıtlı çiftçi sayısına, sulanabilir tarım arazisi miktarına ve ilde yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15816) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

328.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ihraç edilecek ürünlerde tespit edilen ve ülkemize ithalat yoluyla giren zararlıların neden olduğu sorunlarla mücadeleye ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15817) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

329.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Şırnak ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ve üreticilerin borç miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15818) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

330.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nohut ekim alanlarında düzenli ve programlı ekim sağlanması için yapılan Bakanlık çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15819) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

331.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, milli park kapsamına alınan ve son on yılda bu kapsamdan çıkarılan alanların yüz ölçümlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15820) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

332.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15821) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

333.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında tarım arazilerinin hak sahiplerine uygun bedelle kiralanması uygulamasından yararlanan çiftçi sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15822) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

334.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithal edilen ürünlerin GDO incelemelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15823) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

335.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, buğday ithalatından vazgeçilerek ekim alanlarının genişletilmesi için çalışma yapılması önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15824) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

336.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğine bağlı kooperatiflerle ilgili bazı verilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15825) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

337.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kenevir üretiminin artırılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15826) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

338.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, arazi toplulaştırma çalışmalarına ve korumaya alınacak ovalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15827) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

339.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yerel tohumların korunması ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15828) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

340.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, patates ithalatının sebebine ve alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15829) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

341.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, milli parkların ve ziyaretçi sayılarının artırılmasına yönelik hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15830) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

342.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Mekansal Strateji Planı ve Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizi çalışmalarının bulunduğu aşamaya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15831) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

343.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum'un Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde kurulan pazarın kurulduğu alandaki site sakinlerine etkisine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15832) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

344.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15833) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

345.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15834) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

346.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15835) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

347.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Mardin ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15836) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

348.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2019 yılları arasında Şırnak ilinde tescil ve terkin edilen esnaf ve sanatkar işletmelerinin sayısı ile bu tarihler arasında kredi kullanan ve icra takibine uğrayan esnaf ve sanatkar sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15837) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

349.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Şırnak ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15838) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

350.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15839) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

351.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2019 yılları arasında Mardin ilinde tescil ve terkin edilen esnaf ve sanatkar işletmelerinin sayısı ile bu tarihler arasında kredi kullanan ve icra takibine uğrayan esnaf ve sanatkar sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15840) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

352.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15841) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

353.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15842) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

354.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15843) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

355.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında haksız rekabet kapsamında cezai işlem uygulanan firma sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15844) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

356.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, modern toptancı hallerinin kurulması ve ürün izlenebilirliğinin sağlanmasına yönelik projenin bulunduğu aşamaya ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15845) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

357.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, uzun süreli kiralamalarda lisanslı depo kapasitelerinin artırılmasına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15846) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

358.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İstanbul 3. Havalimanı'nın yapım sürecine ve yapılan uçuşlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15847) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

359.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum'un Tekman ilçesinde on beş köyün yararlandığı yolun onarılması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15848) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

360.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15849) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

361.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Nazilli-Beydağ ve Köşk-Ödemiş yollarının iyileştirilmesi talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15850) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

362.-       Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Avrasya Tüneli'nin yüklenici firma tarafından işletileceği süreye ve firmaya verilen araç geçiş garantisine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15851) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

363.-       Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, 2003-2019 yılları arasında yapılan bölünmüş yol ve otoban uzunluğuna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15852) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

364.-       Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yüklenici firma tarafından işletileceği süreye ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15853) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

365.-       Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, İstanbul Havalimanı inşaatının bitiş tarihine ve maliyetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15854) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

366.-       Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Osman Gazi Köprüsü'nün yüklenici firma tarafından işletileceği süreye ve firmaya verilen araç geçiş garantisine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15855) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

367.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15856) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

368.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15857) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

369.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15858) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

370.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Mardin ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15859) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

371.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Şırnak ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15860) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

372.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15861) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

373.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15862) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

374.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15863) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

375.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna yapılan başvurulara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15864) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

376.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Milletvekili personelinin özlük haklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15865) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

377.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, 703 sayılı KHK kapsamında mülga Başbakanlıktan atanan 4/D kadrosundaki şoförlerin özlük haklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15866) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

378.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Yazılı soru ve Meclis araştırması önergeleri ile kanun teklifi iadelerine ve kanun tekliflerinin komisyonlara havale işlemlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15867) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

379.-       Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, 1915 olaylarına dair Divan-ı Harb-i Örfi Mahkeme zabıtlarının devlet arşivlerinde bulunup bulunmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15868) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.07.2019)

380.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, son üç yılda Medula sistemi kapatılan eczane sayısına ve sistemin kapatılma nedenlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15869) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

381.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, yurt dışında eğitim alıp denklik sorunu yaşayan kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15870) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

382.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir tutuklunun nakil talebine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15871) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

383.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde tütün ve tütün mamulleri kullanan kişilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15872) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

384.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda dilendirildiği tespit edilen çocuklara ve bunlardan devlet korumasına alınanların sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15873) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

385.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli vatandaşlara yönelik çeşitli verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15874) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

386.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, FETÖ ile bağlantısı sebebiyle kapatılan öğrenci yurtlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15875) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

387.-       Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, inşaat sektörünün canlandırılması için yapılacak projelere ve mevcut konut stokunun fona devri yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15876) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

388.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ODTÜ'de gerçekleştirilen yol yapım çalışmasına yönelik yürütmeyi durdurma kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15877) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

389.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da dere yataklarındaki sivrisineklerden insanlara batı nil ateşli virüsü bulaştığı iddiasına ve alınan önlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15878) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

390.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Rusya Büyükelçisinin öldürülmesine yönelik görüntülerin yayınlanması sebebiyle TRT'de görev yapan ve gözaltına alınan kişilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15879) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

391.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesinde bulunan bir sulama göletine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15880) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

392.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, son üç yılda Medula sistemi kapatılan eczanelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15881) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

393.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli'de KHK ile ihraç edilen bir vatandaşın otizmli oğlu için yaptığı evde bakım parası başvurusunda yaşadığı sorunlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15882) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

394.-       Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, mevsimlik tarım işçilerinin çeşitli sorunlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15883) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

395.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15884) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2019)

396.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cezaevleri ve suç işleme oranlarıyla ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15885) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

397.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla illere ve türlerine göre açılacak cezaevlerinin sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15886) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

398.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, FETÖ soruşturmaları kapsamında cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü öğrenci sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15887) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

399.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde yapıldığı iddia edilen arama uygulamalarına yönelik şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15888) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

400.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde çocuklarıyla kalan kadın tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15889) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

401.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tutuklu ve hükümlüler ya da yakınları tarafından görüş hakkının kullandırılmadığı yönünde yapılan şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15890) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

402.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde yaşanan sorunlarla ilgili olarak yapılan şikayet sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15891) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

403.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayette bulunan kadın sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15892) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

404.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde hastalık sebebiyle tahliye talebinde bulunan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15893) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

405.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde kapasitenin üzerinde mahkum bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15894) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

406.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerine sağlanan elektrik hizmetine ve elektrik kesintisi şikayetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15895) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

407.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde ziyaret ve görüşmelerle ilgili mevzuatta yapılan son değişikliğe ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15896) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

408.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde sıcak su akmadığına yönelik şikayet sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15897) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

409.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tutuklu ve hükümlülerin yakınları, avukatları ve yargı mensupları dışındaki kişilerle yapacakları görüşmelerin izin usulüne ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15898) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

410.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tutuklu ve hükümlülerin koğuş değişikliği taleplerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15899) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

411.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinin tiplerine ve kapalı ya da açık olma durumlarına göre sayısına ve kapasitelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15900) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

412.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, FETÖ soruşturmaları kapsamında cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15901) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

413.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla tutuklu, hükümlü ve yakınları tarafından yapılan bazı şikayet başvurularına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15902) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

414.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla illere göre cezaevlerinde bulunan kadın tutuklu ve hükümlü sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15903) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

415.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla illere göre cezaevlerinde bulunan hamile tutuklu ve hükümlülerin sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15904) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

416.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde yasaklanan yayın ve kitaplara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15905) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

417.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla illere göre nakil talebinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15906) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

418.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde hastalık sebebiyle yaşamını yitirenlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15907) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

419.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, kadın hakim ve savcılarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15908) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

420.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde yaşamını yitiren hasta mahkum sayısına ve hastalık türlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15909) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

421.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde doğan bebek sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15910) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

422.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla cinsiyet ve eğitim durumuna göre cezaevlerinde bulunan öğrenci sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15911) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

423.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde kanser hastası olduğu tespit edilen kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15912) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

424.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren açılan cezaevi sayısına ve kapasitelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15913) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

425.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde kötü muamele iddiasıyla açılan soruşturmalar sonucu görevden uzaklaştırılan personel sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15914) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

426.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla illere ve cinsiyetlerine göre cezaevlerinde ölü doğan bebek sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15915) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

427.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla illere göre cezaevi personeli hakkında açılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15916) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

428.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde işkence ve kötü muameleyi önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15917) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

429.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde yediği yemekten zehirlenen tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15918) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

430.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Midyat M Tipi Kapalı Cezaevinde bir hükümlünün keyfi muameleye uğradığı yönündeki iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15919) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

431.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Malatya Cezaevinde tutuklu bulunan engelli bir kişinin durumuna ve hastalık nedeniyle tahliye bekleyen vatandaşlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15920) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

432.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun Cezaevinde bulunan bir tutuklunun ağır hastalığına rağmen tahliye edilmediği iddiasına ve ağır hastalık sebebiyle tahliyelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15921) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

433.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyon Kadın Açık Cezaevinde tutuklu ve hükümlülere verilen yemeklerle ilgili şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15922) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

434.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumunda tuvaletlerin kullanım dışı olduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15923) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

435.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kendisi ve eşi Bünyan Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan bir kişinin bazı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15924) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

436.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna dair çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15925) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

437.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir tutuklunun abisinin bulunduğu Şakran Cezaevine nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15926) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

438.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir Cezaevinde bulunan ve ameliyat geçiren bir tutuklunun durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15927) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

439.-       Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, dini içerikli bir televizyon programında Hristiyan bir çocuğun din değiştirmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15928) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.07.2019)

440.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, 2018 yılında ve 2019 yılının ilk altı ayında İŞKUR' a yapılan başvuru ve işe yerleştirilen kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15929) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

441.-       Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, Bartın'ın Hasankadı beldesinde sel felaketinin ardından yapılacak bakım ve onarım çalışmaları için belediyenin İŞKUR'dan işçi talebine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15930) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

442.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Türkiye genelinde ve İzmir ilinde 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girdiği halde emekli olamayan kişilerin sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15931) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

443.-       Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin Büyükşehir Belediyesine İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen işe alımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15932) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

444.-       İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santralinin inşa edileceği zemin yapısının boşluklar içermesine ve projenin taşıdığı riske ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15933) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

445.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesi Beyağıl köyündeki içme suyu temin edilen kuyuların bulunduğu alanda depolanan katı atık çöplerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15934) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

446.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'da kurulması planlanan rüzgar enerji santrallerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15935) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

447.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'da faaliyet gösteren taş, mermer, kum ve maden ocaklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15936) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

448.-       Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, Bartın'da yaşanan sel felaketi nedeniyle oluşan çevre hasarlarının onarımına ve itfaiye ekipmanı yetersizliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15937) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

449.-       Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, Çanakkale'deki kadastro çalışmalarına ve kadastrosu yapılmamış yerleşim birimlerinin işlemlerinin bitirilme zamanına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15938) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

450.-       İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj çalışmalarına yönelik AB'nin yaptırım kararına ve alınan önlemlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15939) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

451.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, son beş yılda yapılan HES, RES ve JES sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15940) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

452.-       Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Sarıgerme Spor Kompleksi projesinin bulunduğu aşamaya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15941) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

453.-       Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın, Kilis'te vergi beyannamesi verme süresinin mücbir sebep hali nedeniyle vergi ödemeleri için belirlenen tarihe kadar uzatılması önerisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15942) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

454.-       Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, Bartın-Kızılelma arasındaki köy yolu yapımının ne zaman bitirileceğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15943) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

455.-       Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, Bartın'ın Çeştepe köyünde yaşanan su sıkıntısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15944) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

456.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kadıköy Kalamış Marina'daki güvenlik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15945) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

457.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlığın İzmir'deki bazı tarihi ve turistik yerlere yönelik çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15946) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

458.-       Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, arkeolojik kazı alanlarında çalışanların güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15947) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

459.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nun her yıl düzenlediği tiyatro ve konser etkinliklerinin bu yıl gerçekleştirilmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15948) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

460.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Halfeti'nin Günece köyünde yapılacak köprü inşaatı kapsamında bölgedeki bir sit alanına zarar verildiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15949) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

461.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir Bornova Ali Suavi İlkokulunun isminin değiştirilmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15950) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

462.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İzmir Bornova Ali Suavi İlkokulunun isminin değiştirilme sebebine ve kararın neden tatil döneminde alındığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15951) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

463.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında zirai ilaçların sebep olduğu zehirlenme vakalarına dair bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15952) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

464.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2015-2019 yıllarında hileli gıda tüketilmesi sebebiyle sağlık kurumlarına yapılan başvuru sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15953) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

465.-       Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, Bartın Hasankadı Belediyesinin 112 Acil Yardım Ambulans İstasyonu talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15954) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

466.-       Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin fiziki şartlarındaki olumsuzluklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15955) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

467.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa Gıda ve Tarım Fuarına silah satışı yapan bir firmanın katılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15956) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2019)

468.-       Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ'ın, DAP kapsamındaki Tuzluca depolama ve sulama projesinin bitiş süresinin uzatılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15957) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

469.-       Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, Reyhanlı Barajı'nın işletme tarihinin sürekli ötelenmesinin sebebine ve ne zaman tamamlanacağına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15958) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

470.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, çiftçilere yapılan prim ödemelerinde yapılan kesintilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15959) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

471.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, domuz eti üretim ve satışına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15960) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

472.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın'ın Didim ilçesi Tavşanburun mevkiinde kurulması planlanan balık çiftliklerinin çevreye ve turizme olası etkilerine ve GDO'lu yem kullanımına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15961) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

473.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, fındık üretiminde verim ve kalitenin artırılmasına ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15962) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

474.-       Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın, 2019 yılı fındık alım fiyatının ne zaman açıklanacağına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15963) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

475.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın bazı köylerinde yaşanan temiz su sıkıntısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15964) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

476.-       Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, 2019 yılında yapılan patates ithalatına ve TMO'nun vadeli ürün satışlarına başka ürün alımı koşulu getirmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15965) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

477.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, son bir yıl içerisinde işletmelerini kapatan esnaflara ve kapanan işletmeler sonucunda ortaya çıkan işsiz sayılarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15966) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

478.-       Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ'ın, Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı bitümlü sıcak karışım kaplama projesinin bitiş süresinin uzatılmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15967) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

479.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, makinistlerin yıpranma payı alması önerisine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15968) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

480.-       Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, Bartın-Arıt-Aydınlar karayolunun yapım sürecine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15969) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

481.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'nın Kısas Mahallesi'nde yaşanan bazı altyapı, ulaşım ve çevre sorunlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15970) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

482.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ATAK helikopterlerinin satışı için yapılan anlaşmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15971) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

483.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kurumsal vergisini ödeyemeyen şirketlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15972) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

484.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 23 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla kamu kurumu internet sitelerinin hizmet aldığı sunuculara yapılan saldırılara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15973) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

485.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yem amaçlı ithal edilen ürünlere ve yurt içinde yapılan bazı kontrollere uymadığı tespit edilenlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15974) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

486.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı ile TARSİM'e sigorta yaptıran çiftçi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15975) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

487.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, yerel gazetelerle ilgili bazı verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15976) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

488.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, sahte içkiden kaynaklanan zehirlenmelerin önlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15977) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

489.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, helal gıda sertifikalandırma belgesi alan işletme ve ürün sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15978) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

490.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 23 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla dernek ve vakıflar tarafından açılan öğrenci yurtlarının sayısına ve kapasitelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15979) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

491.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2019 yılları Toplum Yararına Program Projesi verilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15980) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

492.-       Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Projesi'nde belirtilen güzergahın değiştirilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15981) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

493.-       Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat'ta askeri tesis yapımına dair bir proje olup olmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15982) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

494.-       Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, 2019 yılı şeker pancarı fiyatının ne zaman belirleneceğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15983) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

495.-       Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat'ın merkez ve ilçelerinde bulunan orman varlıkları ile ilde yapılan orman kesimlerine ve görevli personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15984) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

496.-       Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat'ta son on yılda kapanan ve prim borçları nedeniyle icra işlemi başlatılan iş yeri sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15985) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

497.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevinde kalan hasta bir mahkumun durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15986) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

498.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kamu görevinden ihraç edilen bir kişinin hesaplarına TMSF tarafından bloke konulduğu iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15987) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

499.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, işten çıkarılan bir işçinin TPIC ile ilgili iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15988) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

500.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15989) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

501.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Karaman Cezaevinde kalmakta olan MS hastası bir kişinin durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15990) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

502.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bakırköy Cezaevinde kalan bir kadına çocuğunun fotoğrafının Cezaevi yönetimince tahrip edilerek verildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15991) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

503.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevinde görevli bir infaz koruma memuru hakkında kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle yapılan şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15992) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

504.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15993) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

505.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15994) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

506.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sakarya Ferizli L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koğuşlarda kapasiteden fazla kişinin kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15995) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

507.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus Cezaevinde bulunan bir tutuklunun ağır hastalığına rağmen tahliye edilmediği iddiasına ve hastalık sebebiyle tahliyelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15996) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

508.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir çocuk hükümlünün hayatını kaybettiği olayla ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15997) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

509.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşi ve kendisi tutuklu bulunan ve çocuklarıyla birlikte cezaevinde kalan bir kadının durumuna ve haklarında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmamasının sebebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15998) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

510.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir tutuklunun ağır hastalığına rağmen tahliye edilmediği iddiasına ve ağır hastalık sebebiyle tahliyelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15999) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

511.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 4 Nolu Kapalı Cezaevinde kalan bir kişiye bir kitabın terör örgütü propagandası içerdiği gerekçesiyle verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16000) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

512.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Bünyan Cezaevinde kalan iki kardeşi ziyarete gelen yakınlarının mahkumlarla aynı anda görüştürülmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16001) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

513.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Şakran Cezaevinde tutuklu bulunan hamile bir kadının durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16002) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

514.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumunun fiziki şartları ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16003) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

515.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16004) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

516.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa Siverek Cezaevinde tutuklu bulunan bir kişinin nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16005) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

517.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16006) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

518.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ticari taksi şoförü olarak çalışan vatandaş sayısına ve sigortalılık şartlarıyla ilgili bazı hususlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16007) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

519.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünde okuyan bir öğrencinin staj yaptığı gemide hastalanarak hayatını kaybetmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16008) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

520.-       Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Balyanoz Koyu'nda atık sular nedeniyle yaşanan kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16009) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

521.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16010) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

522.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, DASK kapsamında deprem sigortası bulunan yapı sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16011) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

523.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Nusaybin'de TOKİ konutlarına ve konutların teslim tarihine kadar yapılması taahhüt edilen kira yardımlarının durdurulmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16012) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

524.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16013) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

525.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16014) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

526.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16015) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

527.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi alan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16016) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

528.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16017) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

529.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Emniyet Genel Müdürlüğünde başpolis olarak çalışanlar için bu unvanın kaldırılması ve komiser yardımcılığı unvanı verilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16018) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

530.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin kılık ve kıyafet yönetmeliği ile üniforma tasarımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16019) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

531.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 23 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla hakkında soruşturma açılan belediye başkanlarına ve soruşturmaların gerekçelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16020) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

532.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taciz, tecavüz, ihmal ve istismar olaylarına karıştığı tespit edilen kamu görevlilerine ve haklarında başlatılan yasal işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16021) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

533.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16022) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

534.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Side Antik Tiyatrosu içine mescit, çocuk bakım ve tuvalet üniteleri yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16023) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

535.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16024) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

536.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, DMD hastası öğrenci sayısına ve bu öğrencilerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16025) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

537.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16026) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

538.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16027) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

539.-       Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, Ceylanpınar'da Suriye tarafından ülkemize gerçekleştirilen saldırılara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16028) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

540.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Çocuk İzlem Merkezleri ile ilgili bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16029) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

541.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16030) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

542.-       Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Bakanlığın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile mücadelede aldığı tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16031) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

543.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kök hücre bağışı ile elde edilen numunelerin işlenme sürecinin uzunluğuna ve acilen uygun donör bulunması gereken iki aylık bir bebeğin durumuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16032) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

544.-       Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinin ve ildeki diğer hastanelerin doktor ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16033) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

545.-       Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesinin ve bölgedeki diğer hastanelerin doktor ve donanım ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16034) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

546.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16035) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

547.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kooperatif sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16036) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

548.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa'da ve ABD'de kullanılması yasak olan ve ülkemizde tarım sektöründe kullanılan ilaçlar ile bunların ithalatına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16037) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

549.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'nde onaylı olan, onayı askıya alınan ve onayı iptal edilen işletme sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16038) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

550.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, arazi toplulaştırma çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16039) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

551.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bölgesel Çeşit Tavsiyesi Projesi'ne ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16040) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

552.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16041) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

553.-       Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, dekar başına prim desteği verilecek pamuk miktarının düşürülme nedenine, prim ödemelerinin ne zaman yapılacağına ve üreticinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16042) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

554.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Bakanlığın tespit ettiği sahte sağlık sertifikası ile hayvan ithal edilmesi vakasına ve alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16043) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

555.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16044) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

556.-       Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, İstanbul Havalimanı'nın inşasından önce projenin ÇED raporunda yer alan bazı hususlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16045) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

557.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16046) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

558.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin sivil özgürlükler sıralamasında 2019 yılındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16047) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

559.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16048) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

560.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2019 yıllarında Muş ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlamaya yönelik projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16049) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

561.-       Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren inşaatı 2019 yılı ödeneğine ve Yozgat ilindeki bazı inşaat yapım işlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16050) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

562.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16051) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

563.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16052) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

564.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Emniyet Teşkilatının personel ihtiyacı doğrultusunda, Emniyet Müdürü unvanlı personelin emeklilik yaş haddi süresinin artırılması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16053) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

565.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılında Türkiye'de kadına şiddetin ABD ve Avrupa ülkelerine göre oranına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16054) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

566.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16055) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

567.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16056) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

568.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2018 yılları arasında gerçekleşen kadına yönelik şiddet olaylarına dair bilgilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16057) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

569.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16058) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

570.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadın cinayeti vakalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16059) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

571.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin kadınların işgücüne katılımı sıralamasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16060) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

572.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2018 yıllarında Muş ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16061) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

573.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin ifade özgürlüğü bakımından ülkeler arasında 2019 yılındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16062) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

574.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Uludağ'daki dere ve şelalelerin kuruma nedenine ve su rezervlerinin tespiti ve korunmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16063) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

575.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2019 yılları arasında TMSF tarafından el koyulan şirket sayısı ile el koyulduktan sonra sahibine iade edilen şirket sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16064) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

576.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında varılan 18 Mart mutabakatı kapsamında 1'e 1 değişim formülü uyarınca gerçekleştirilen Suriyeli sığınmacı hareketlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16065) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

577.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2001-2019 yılları arasında alınan yurt dışı çıkış harcı miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16066) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

578.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, satın alma yerine araç kiralama yönteminin tercih edilme sebebine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16067) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

579.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası kapsamında ülke genelinde ve Niğde ilinde istihdam edilen kişi sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16068) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

580.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kıbrıs şehit aileleri ve gazilerine verilen kömür yardımının bu yıl tasarruf tedbirleri kapsamında verilmeyeceği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16069) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

581.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2019 yılları arasında TOKİ aracılığıyla ev sahibi olanların sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16070) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

582.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, BES kapsamında toplanan para miktarı ile 1 Ocak 2016 sonrasında sisteme dahil olan ve sistemden çıkan kişi sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16071) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

583.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda illere göre cinsel suçlara maruz kalan çocukların ve açılan davaların sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16072) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

584.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, otizmli çocukların Devletçe desteklenen ders saatinin artırılması ve otizmli bireylerin sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturulması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16073) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

585.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Osmaniye'de tutuklu bulunan hamile bir kadının durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16074) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

586.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Vize Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16075) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

587.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şarköy K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16076) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

588.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şarköy 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16077) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

589.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16078) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

590.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tekirdağ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16079) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

591.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16080) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

592.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mustafa Kemal Paşa A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16081) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

593.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16082) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

594.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16083) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

595.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16084) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

596.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16085) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

597.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16086) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

598.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2014-2019 yılları arasında AİHM'de Türkiye'nin taraf olduğu dava verilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16087) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

599.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Buca 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan mahkumların hastane sevkleriyle ilgili şikayetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16088) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

600.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16089) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

601.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16090) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

602.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şırnak Ceza İnfaz Kurumunda kalan ağır hasta bir hükümlünün durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16091) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

603.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16092) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

604.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Giresun Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memurlarına yönelik şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16093) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

605.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir H Tipi Cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin kantin alışverişlerinde yaşanan sıkıntılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16094) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

606.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma Cezaevi koşullarıyla ilgili şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16095) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

607.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen bazı sıkıntılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16096) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

608.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16097) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

609.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde yaşanan su kesintilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16098) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

610.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli Kocabaş Cezaevinde kalan hasta bir tutuklunun durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16099) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

611.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adıyaman Cezaevinde bulunan bir tutuklunun sağlık durumuna ve tahliye talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16100) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

612.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bingöl Cezaevinde kalan yüksek derecede işitme kaybı olan bir tutuklunun sağlık durumuna ve işitme cihazı ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16101) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

613.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kandıra Cezaevinde mahkumlara kantin alışverişi yaptırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16102) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

614.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kadroya geçirilen taşeron işçilerin taleplerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16103) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

615.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, borçları nedeniyle emekli aylıklarına haciz konulan kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16104) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

616.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Patnos Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yardım kolileri için yapılan gıda malzemesi alımında yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16105) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

617.-       Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Bakanlık tarafından yürütülen çevresel etki analizi projesi devam ederken Aydın'ın bazı ilçelerinde yeni jeotermal tesisler için ihaleye çıkılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16106) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

618.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'nın Orhaneli ilçesinin Yenidanişment Mahallesi'nde yaşanan altyapı ve su sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16107) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

619.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Kırşehir Belediyesi bünyesinde açık bulunan bir kadroya yönelik açıktan atama işlemi hususunda gereken iznin verilmesi talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16108) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

620.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Çin Hükümeti tarafından Uygur Türklerine uygulanan politikalara karşı Bakanlığın çalışmalarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16109) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

621.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, elektrik faturalarına yansıtılan ek ücretlerin azaltılması ya da kaldırılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16110) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

622.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın ilinde mevcut bulunan ve ihaleye çıkılacak olan jeotermal işletmelerin çevresel etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16111) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

623.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfaspor'un resmi borç miktarına ve kulübün borç yükünden kurtulmasını sağlayacak çalışmalar yapılması önerisine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16112) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

624.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, 2019 yılında inşaat sektöründe istihdam edilen kişi sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16113) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

625.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, borcunu ödeyemediği için yasal takibe alınan vatandaşların borçlarının yapılandırılması konusunda bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16114) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

626.-       Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün düzenlediği kazı kazan olarak bilinen oyun ile ilgili verilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16115) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

627.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, vergi dairelerine karşı kazanılan davaların vekalet ücretlerinin avukatlara ne zaman ödeneceğine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16116) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

628.-       Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Hendek Devlet Hastanesinde doktorlara yapıldığı iddia edilen saldırılarla ilgili olarak gelen şikayetlere ve açılan soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16117) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

629.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, il özel idareleri tarafından dernek, vakıf, birlik, kurum ve kuruluşlara yapıldığı iddia edilen nakdi yardımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16118) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

630.-       Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, Suriyeli mültecilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16119) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

631.-       İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun, Ankara'nın Kırkkonaklar semtinde engelli bir vatandaşa şiddet uygulayan esnaf hakkında yapılan yasal işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16120) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

632.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa Emir Sultan Camii ve Türbesi'nde restorasyon çalışmalarının uzama sebebine ve tarihi taşlara zarar verildiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16121) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

633.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, okullarda ısınma amacıyla kullanılmak üzere ithal kömür alımı ihalesi düzenlenmesine ve yerli kömür kullanılmamasının nedenine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16122) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

634.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Kırşehir'de görevli bir öğretmenin bir yıl geçici aylıksız görevlendirilme talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16123) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

635.-       İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, 2019 yılına kadar Milli Savunma Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenci sayısına ve iki dersten kalmaları sebebiyle ilişiği kesilen öğrencilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16124) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

636.-       Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Hendek Devlet Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16125) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

637.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Rota Virüsü, Menengokok ve HPV aşılarının aşı takviminin dışında tutulmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16126) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

638.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, yapımına 2016 yılında başlanan Menderes Devlet Hastanesi inşaatının durma sebebine ve ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16127) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

639.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2014-2019 yılları arasında kutu bazında ilaç tüketim miktarına ve yıllara göre en fazla tüketilen on ilaç türüne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16128) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

640.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesinin kadın doğum servisindeki doktor eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16129) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

641.-       Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, 2018 yılında Mardin'de gerçekleşen bebek ölümlerinin sayısına ve bebek ölümlerinin önlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16130) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

642.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara sadece uygulama ücreti alınarak yapılan aşılar için aşı bedeli tahsil edilmeye başlanmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16131) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

643.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, İran'dan karpuz ithalatı sebebiyle yerli üreticilerin yaşadıkları mağduriyete ve çiftçilerin desteklenmesi önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16132) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

644.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, orman yangınlarına müdahalede kullanılan hava araçları için Bakanlığın yaptığı ihalelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16133) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

645.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir'de buğday üreticilerinin yaşadıkları sorunların nedenlerine ve çözümüne ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16134) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

646.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, 2019 yılı Kurban Bayramı'nda bazı vakıf ve derneklerin Afrika'da kesecekleri kurban etlerini Türkiye'ye getirecekleri iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16135) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

647.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Irak'a yumurta ihracatında yaşanan sorunun çözümüne ve yumurta üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16136) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

648.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, hayvanlara yapılan bazı aşıların paralı hale getirilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16137) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

649.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, son yıllarda yaş meyve ve sebze ihracatında yaşanan düşüşe ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16138) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

650.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Çanakkale'nin Kirazlı köyünde altın madeni işletmesi için yapılan ağaç kesimiyle ilgili yasal işlem başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16139) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

651.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, yapılan et ithalatları nedeniyle yerli besicilerin yaşadıkları sorunların çözümüne ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16140) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

652.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, kaz ve ördek yetiştiriciliğindeki üretim düşüşüne ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16141) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

653.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya'nın Simav ilçesinde kestane yetiştiriciliğinde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16142) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

654.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya'da aşırı yağışlar nedeniyle mağdur olan vişne ve kiraz üreticilerinin desteklenmesi önerisine ve üreticilerin sorunlarının çözümüne ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16143) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

655.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orman yangınlarının çıkış sebeplerine ve yangınlara müdahale edebilecek hazır durumda bulunan hava aracı sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16144) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

656.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, havzalar arası su aktarımına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16145) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

657.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, iklim değişikliğine karşı tarım alanlarının korunması ve ürün desen dağılımı konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16146) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

658.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, su havzalarını koruma çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16147) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

659.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, İzmir Körfezindeki kaçak deniz patlıcanı avcılığına ve kaçak avcılık yapanlara yönelik cezaların caydırıcılığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16148) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

660.-       İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, biyokaçakçılık ile mücadeleye ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16149) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

661.-       İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanının FIBA Avrupa Başkanı seçimlerindeki tutumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16150) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

662.-       Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, bir müftü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarında ve verilen vaazlarda kullanıldığı iddia edilen bazı ifadelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16151) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

663.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, örtülü ödenekten yapılan harcamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16152) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

664.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim kampanyasında kullanılan araçlara ve diğer bazı iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16153) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

665.-       Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, TRT Kurdi kanalında yayınlanan bir röportaja ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16154) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2019)

666.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TRT Kurdi kanalında yayınlanan bir röportaja ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16155) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2019)

667.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Sivas Katliamı sanığı olarak yargılananlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16156) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2019)

668.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, İsmailağa Cemaati olarak bilinen yapı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16157) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2019)

669.-       Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, emeklilikte yaşa takılan ve aylık bağlanma oranı sonucunda emekli maaşları düşen vatandaşlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16158) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

670.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, eski Başbakan ve Meclis Başkanı tarafından yapıldığı iddia edilen bazı atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16159) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

671.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İçişleri Bakanlığının düzenlediği Yerel Medya Temsilcileri ve Güvenlik Bürokrasisi Çalıştayı'na ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16160) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

672.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, veteriner fakültesi öğrencilerinin intern dönemlerinde aylık ücrete tabi olması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16161) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

673.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Veliköy'de yapılan orman yolunun sebep olduğu sıkıntılara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16162) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

674.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Abdullah Öcalan'ın bir akademisyenle yaptığı görüşmeye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16163) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

675.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, 20 Aralık 2015 tarihinde sokağa çıkma yasağı devam ederken Cizre'nin Sur Mahallesi'nde yaralanan bir kişinin müebbet hapis cezası almasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16164) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2019)

676.-       Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın, Patnos L Tipi Kapalı Cezaevinde uygulandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16165) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2019)

677.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Çifteler Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun kapatılma gerekçesine ve nakledilen hükümlülerin şikayetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16166) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

678.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, kadına yönelik şiddet içeren bazı suçlarda İstanbul Sözleşmesi'ne aykırı olarak uzlaştırma yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16167) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

679.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük illeri ve ilçelerindeki işsizlik verilerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16168) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

680.-       Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16169) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2019)

681.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Adana'da bir otelin işçilerinin grev kararı almasına ve turizm sektörü çalışanlarının sorunlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16170) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2019)

682.-       İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, İzmir Foça'da bulunan demir çelik cüruf depolama alanının çevre ve insan sağlığına etkilerine ve alanın kaldırılması veya taşınması için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16171) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2019)

683.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Kastamonu'nun İnebolu ve Küre ilçelerini kapsayacak bakır işletmesi projesine ve projenin atık depolama sahasının yerleşim alanlarına uzaklığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16172) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

684.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Kastamonu'da yapımı planlanan Kaya Regülatörü ve HES Projesi'nin jeotermal turizm, yer altı suları ve kirlilik açısından doğuracağı etkilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16173) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

685.-       Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Sandras Dağı'nda bulunan olivin madeni ocağının faaliyet yürüttüğü alanı büyütme başvurusuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16174) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

686.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, hazineye ait tarım arazilerinin satışı uygulamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16175) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

687.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Çorum'un Merkez ilçesindeki Gökköy ve Düdüklük köyü mevkiinde yapılması planlanan baraj projesinin çevresel etkilerine ve köylerin sular altında kalma riskine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16176) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

688.-       Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Aydın ili Germencik ilçesinde jeotermal enerji santrallerinin atık su salınımına ve ilde tarımın korunmasına yönelik önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16177) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2019)

689.-       Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Fethiye Körfezi'ndeki deniz kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16178) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2019)

690.-       İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine ve enflasyon hesaplamalarında yapılan kalite düzenlemesi yöntemine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16179) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

691.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Foça Tatil Köyü'nün kiralanması ihalesini alan firmanın beklediği onaya ve bu alanın değerlendirilmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16180) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

692.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bir adayın seçim kampanyası için belediyeden yardım alan ailelere ev ziyaretinde bulunduğuna dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16181) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

693.-       Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, TRT Kurdi kanalında yayınlanan bir röportaja ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16182) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2019)

694.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Kastamonu'nun İnegöl ilçesindeki Zarbana Çayı'nda ve sahil alanında yaşanan kirliliğe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16183) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

695.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, zırhlı araçların çarpması sonucu yaralanan veya yaşamını yitiren kişilerin sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16184) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

696.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Göbeklitepe Antik Kent Müzesi giriş ücretlerine yapılan zammın sebebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16185) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

697.-       Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, caretta caretta kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarına yapılan müdahalelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16186) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2019)

698.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van'ın Edremit ilçesinde görev yapan bir sınıf öğretmeninin başka bir ilde görevlendirilmesiyle ilgili iddialara ve okullarda verilen Kürtçe seçmeli derslere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16187) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2019)

699.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir anaokulunun aidat ve kırtasiye giderlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16188) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

700.-       Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, intihar eden öğretmen adaylarına ve konuya yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16189) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

701.-       Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin kadroya alınması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi önerisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16190) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

702.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, görevden geçici olarak uzaklaştırılan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin göreve iade sonrasında silahını teslim alamadığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16191) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

703.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır'da istihdam edilen uzman doktor ve sağlık personeli sayısının yetersiz olması nedeniyle yaşanan mağduriyetlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16192) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2019)

704.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun'un Eynesil ilçesine yapılacak devlet hastanesi ihalesine ve fesih işlemine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16193) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

705.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son beş yıldaki alkol tüketimine ve buna bağlı gelişen hastalıklara ve ölümlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16194) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

706.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, tüberküloz hastası bir mahkumun tahliye talebine ve tedavisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16195) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2019)

707.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak ilinin Kilimli ilçesinde yapılması planlanan gemi söküm tesisine ve bu tesisler için Bakanlık tarafından tespit edilen sağlık ve çevre risklerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16196) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

708.-       Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, ayçiçeği üreticilerine yapılan destek ödemelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16197) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2019)

709.-       Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, fındık taban fiyatının açıklanacağı tarihe ve fındık piyasasıyla ilgili bazı önerilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16198) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

710.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Kastamonu'nun İnegöl ilçesindeki Zarbana Çayı'nda ve Özlüce Sahili'nde yaşanan kirliliğe ve kirlilik oranlarına yönelik incelemelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16199) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

711.-       Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Sandras Dağı'nda bulunan olivin madeni ocağının faaliyet yürüttüğü alanı büyütme başvurusuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16200) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

712.-       İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kırkbulak köyüne yapılacak sulama göleti inşaatının köydeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyeceği iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16201) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2019)

713.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında milli parklarda kesilen ağaç sayılarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16202) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2019)

714.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yıllarında üretilen, ihraç ve ithal edilen makarnalık buğday miktarlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16203) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2019)

715.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TBMM tarafından gerçekleştirilen yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16204) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

716.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, 27. Yasama Dönemi'nde Başkanlığa sunulan yazılı soru ve Meclis araştırması önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16205) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2019)

717.-       Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16207) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

718.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından TBMM'de yapılan onarım ve düzenleme çalışmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16208) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

719.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu bir görevlinin ailesinde ihraç edilen bir kişinin olması nedeniyle savunmasının istendiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16209) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

720.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16210) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

721.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16211) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

722.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Silivri Ceza İnfaz Kurumunda verilen yemek porsiyonlarında azalma ve kantin hizmetlerinde aksama olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16212) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

723.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16213) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

724.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16214) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

725.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan engelli bir hükümlünün nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16215) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

726.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16216) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

727.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16217) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

728.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Isparta ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16218) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

729.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16219) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

730.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ile Bitlis ilindeki sosyal güvenlik verilerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16220) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

731.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilindeki işsizlik verilerine ve 2010-2018 yılları arasında Bitlis'te ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16221) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

732.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ile Isparta ilindeki sosyal güvenlik verilerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16222) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

733.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilindeki işsizlik verilerine ve 2010-2018 yılları arasında Isparta'da ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16223) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

734.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bitlis ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16224) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

735.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16225) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

736.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16226) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

737.-       İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'in Aliağa ilçesinde kurulmuş sanayi kuruluşlarının atıklarına ve bu atıkların çevresel etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16227) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

738.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planı'na ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16228) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

739.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde yabancılara yapılan arazi satışlarına ve üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16229) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

740.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde yabancılara yapılan arazi satışlarına ve üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16230) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

741.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16231) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

742.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planı'na ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16232) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

743.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Isparta ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16233) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

744.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16234) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

745.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bitlis ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16235) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

746.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16236) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

747.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16237) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

748.-       İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Avrupa Komisyonu 2019 Türkiye Raporu'ndaki önerilere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16238) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

749.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16239) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

750.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Başkent Doğalgaz A.Ş. abonelerinin sorunlarının ve çağrı merkezi ile ilgili sıkıntıların çözümüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16240) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

751.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16241) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

752.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bitlis ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16242) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

753.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16243) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

754.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Isparta ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16244) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

755.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16245) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

756.-       İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, basında yer alan Munzur Dağlarının maden sahası ilan edildiği yönündeki haberlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16246) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

757.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16247) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

758.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16248) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

759.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde bulunan spor kulübü sayısına ve 2018 yılında bunlara yapılan nakdi yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16249) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

760.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16250) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

761.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı bulunan yurt sayısına, yurtların yatak kapasitelerine ve yurtlara başvuran kişi sayılarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16251) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

762.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde bulunan spor kulübü sayısına ve 2018 yılında bunlara yapılan nakdi yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16252) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

763.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı bulunan yurt sayısına, yurtların yatak kapasitelerine ve yurtlara başvuran kişi sayılarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16253) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

764.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bitlis ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16254) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

765.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16255) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

766.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Isparta ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16256) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

767.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16257) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

768.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16258) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

769.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16259) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

770.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16260) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

771.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu madde miktarına ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16261) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

772.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu madde miktarına ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16262) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

773.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, güvenlik korucularının haklarının iyileştirilmesi önerisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16263) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

774.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16264) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

775.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16265) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

776.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16266) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

777.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16267) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

778.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Isparta ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16268) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

779.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16269) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

780.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16270) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

781.-       Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa ilinde taşınmaz kültür varlıklarının korunması amacıyla oluşturulan katkı payı hesabında toplanan miktara ve yapılan harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16271) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

782.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16272) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

783.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bitlis ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16273) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

784.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16274) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

785.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Isparta ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16275) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

786.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16276) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

787.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16277) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

788.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16278) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

789.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bitlis ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16279) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

790.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16280) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

791.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16281) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

792.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16282) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

793.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16283) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

794.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16284) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

795.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16285) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

796.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16286) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

797.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan hastanelerdeki metabolik hastalıklar bölümü ve uzmanı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16287) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

798.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Ankara Şehir Hastanesinin fiziki koşullarında yaşanan sıkıntılara ve sarf malzemelerinin yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16288) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

799.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, ülkemizde bulunan hemofili hastalarının sayısına ve hastalığın tedavisinde kullanılan bir ilacın SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16289) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

800.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Isparta ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16290) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

801.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16291) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

802.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16292) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

803.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16293) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

804.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bitlis ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16294) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

805.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16295) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

806.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hijyen koşullarında yaşanan sıkıntılara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16296) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

807.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Adana'daki bir hastanede ölü doğduğu söylenen bebeklerin para karşılığı başka ailelere verildiğine dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16297) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

808.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde bulunan organize sanayi bölgelerindeki fabrika ve istihdam verilerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16298) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

809.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde bulunan organize sanayi bölgelerindeki fabrika ve istihdam verilerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16299) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

810.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16300) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

811.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Isparta ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16301) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

812.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16302) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

813.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16303) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

814.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16304) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

815.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bitlis ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16305) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

816.-       Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Manisa ve Türkiye genelinde son beş yılda erik üretimi yapılan alan miktarına ve erik üreticilerine verilen desteklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16306) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

817.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bitlis ilindeki tarım arazilerine, üretimin artırılmasına yönelik teşviklere ve ipotekli tarla sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16307) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

818.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bitlis ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ve üreticilerin borç miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16308) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

819.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde kayıtlı çiftçi sayısına, sulanabilir tarım arazisi miktarına ve ilde yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16309) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

820.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bitlis ilinde yok olan ormanlık alanlara, yapılan ağaçlandırmalara ve yardım fonundan yararlanan orman köylülerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16310) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

821.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde kayıtlı çiftçi sayısına, sulanabilir tarım arazisi miktarına ve ilde yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16311) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

822.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16312) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

823.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Isparta ilinde yok olan ormanlık alanlara, yapılan ağaçlandırmalara ve yardım fonundan yararlanan orman köylülerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16313) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

824.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Isparta ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ve üreticilerin borç miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16314) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

825.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Isparta ilindeki tarım arazilerine, üretimin artırılmasına yönelik teşviklere ve ipotekli tarla sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16315) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

826.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16316) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

827.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bitlis ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16317) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

828.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Isparta ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16318) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

829.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16319) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

830.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16320) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

831.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Isparta ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16321) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

832.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16322) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

833.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2019 yılları arasında Bitlis ilinde tescil ve terkin edilen esnaf ve sanatkar işletmelerinin sayısı ile bu tarihler arasında kredi kullanan ve icra takibine uğrayan esnaf ve sanatkar sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16323) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

834.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2019 yılları arasında Isparta ilinde tescil ve terkin edilen esnaf ve sanatkar işletmelerinin sayısı ile bu tarihler arasında kredi kullanan ve icra takibine uğrayan esnaf ve sanatkar sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16324) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

835.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16325) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

836.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bitlis ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16326) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

837.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16327) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

838.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16328) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

839.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Isparta ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16329) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

840.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16330) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

841.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16331) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

842.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bitlis ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16332) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

843.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16333) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

844.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16334) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

845.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, elektrik faturaları ve bandrollü cihazlardan aktarılan TRT payına ve bu payın Cumhurbaşkanı tarafından sıfıra indirilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16335) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

846.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da değişiklik öngören yasaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16336) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

847.-       Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, bir vakfın Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları başlıklı raporuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16337) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2019)

848.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, bir vakıf tarafından yayınlanan bir rapora ve vakfın bütçesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16338) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2019)

849.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16339) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2019)

850.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için gerçekleştirilen seçim ziyaretleri ve çalışmaları sırasında yapıldığı iddia edilen bazı harcamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16340) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2019)

851.-       Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Cumhurbaşkanı ve bakanların kullanımında bulunan uçak sayısı ile gece uçuşu yapabilen yangın söndürme uçaklarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16341) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2019)

852.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Ankara merkezli bir eğitim kurumu ile ilgili olarak bir internet sitesinde yer alan habere ve bazı iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16342) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2019)

853.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yapılan atama ve görevden alma işlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16343) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2019)

854.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, 2016-2019 yılları arasında bir derneğe devredildiği iddia edilen taşınmazlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16344) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

855.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınması kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16345) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

856.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı'nın İstanbul Havalimanında VIP salonunu kullanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16346) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

857.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, 2019 yılında intihar eden kadınlara yönelik bazı verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16347) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

858.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, elektrikli traktör geliştirilmesi ve üretimine yönelik çalışmalara ve tarım makinaları sanayiine verilen Ar-Ge desteklerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16348) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

859.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Norveç'te yaşayan bir vatandaşa Oslo Büyükelçiliği tarafından pasaport verilmediği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16349) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

860.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir Atatürk Stadyumuna daha önce yapılacağı ilan edilen LED reklam panolarının ne zaman kurulacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16350) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

861.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 23 Haziran 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesinde bazı kamu kurumları ve otellere ait kamera görüntülerinin medyada yer almasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16351) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

862.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, FETÖ üyelerinin yargılandığı davalara yönelik iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16352) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

863.-       Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, FETÖ darbe girişimi sonrası haklarında soruşturma açılan muvazzaf askerler ile işten çıkarılan ve işe iade edilen kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16353) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2019)

864.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, gizli tanıklık yapan kişi ve gizli tanık bulunan dava dosyası sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16354) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2019)

865.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Atatürk'e ve Cumhuriyet'e hakaret ettiği iddia edilen bir kişi hakkında yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16355) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2019)

866.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde bulunan mahkumlara kötü muamelede bulunulduğuna dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16356) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

867.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden bir kişinin annesinin cenazede yaptığı açıklamalardan ötürü ceza aldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16357) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

868.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda aynı koğuşta bulunan hasta mahkumların tedavilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16358) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2019)

869.-       Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin, Batman Belediyesinde ve Mardin Büyükşehir Belediyesinde İŞKUR tarafından TYP kapsamında gerçekleştirilen işe alımların durdurulma nedenine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16359) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2019)

870.-       İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir'in Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi'nde hazineye ait arazide başlayan inşaat çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16360) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

871.-       Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Diyarbakır'daki Kent Ormanı'nın Bakanlık tarafından rezerv yapı alanı olarak belirlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16361) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

872.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, örtülü ödenek harcamalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16362) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.07.2019)

873.-       Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, TÜİK bünyesinde görev yapan personel sayısına ve hizmet sınıflarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16363) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

874.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ile bir gazetecinin görüşmelerine dair otel görüntüleriyle ilgili bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16364) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

875.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kamp alanlarının bazı dernek ve vakıfların kullanımına sunulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16365) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

876.-       İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, Ankara'da rögar kapağının açık bırakılması sebebiyle bir çocuğun hayatını kaybettiği olaya ve alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16366) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2019)

877.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, gözaltına alınan bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16367) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.07.2019)

878.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, seçimlerde görevlendirilen kolluk kuvvetlerine ve ikametgah dışında oy kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16368) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

879.-       Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, bazı şiddet olaylarıyla ilgili yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16369) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

880.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Şırnak'ın Cizre Belediyesine atanan kayyum tarafından Belediyeye ait bir taşınmazın bir derneğe tahsis edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16370) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2019)

881.-       İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, TRT'de yayınlanan dizilerde Alevi kültürüne ait unsurlara yer verilmeyerek ayrımcılık uygulandığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16371) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2019)

882.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Kyme Antik Kenti'nin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla koruma derecesinin düşürülmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16372) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

883.-       Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, bir öğretmenin başka bir ile görevlendirilme sebebi ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16373) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.07.2019)

884.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Kürtçe öğretmeni atamalarına, ana dilde eğitim hakkındaki çalışmalara ve son beş yılda seçmeli Kürtçe dersi alan öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16374) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

885.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli Gebze Çoban Mustafa Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin eğitim öğretime hazır olduğu halde açılmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16375) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2019)

886.-       İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, Özel Statülü Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16376) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2019)

887.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türk Kızılayının şube ve kan bağış merkezi sayısı ile yapılan kan bağışı oranlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16377) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2019)

888.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, immünoterapi tedavisinin SGK tarafından karşılanması ve yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16378) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

889.-       Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Filyos Endüstri Bölgesi Projesi'nin idaresinin ihale yapılmaksızın bir holdinge verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16379) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2019)

890.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, 2015-2019 yılları arasında Muş ilinde görülen brusella hastalığı vakalarının sayısına, bu hastalığa karşı aşılanan hayvan sayısına ve Bakanlık tarafından alınan koruyucu tedbirlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16380) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2019)

891.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, tanzim satış noktalarına ve tekrar bu tür bir uygulama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16381) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

892.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Güvercin köyünün su sorununa ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16382) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2019)

893.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı enflasyon verilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16383) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

894.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen vatandaşların sayısına ve sorunlarının çözümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16384) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

895.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı itibarıyla emekli aylıklarının miktarlarına ve emekli olup çalışan veya iş arayan kişi sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16385) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

896.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son on yılda yıllara göre satışa çıkarılan akaryakıt istasyonu sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16386) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

897.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla son üç yılda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Türkiye'den yapılan başvuru sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16387) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

898.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı meslek gruplarına yönelik ek gösterge çalışmasının bulunduğu aşamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16388) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

899.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ilgili olarak yapılan ihalelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16389) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

900.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla illere göre geçici olarak çalışma izni alanların sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16390) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

901.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla illere göre KPSS puanıyla ataması gerçekleştirilen harita kadastro teknikeri sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16391) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

902.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla illere göre icra dairelerindeki icra ve iflas dosyalarının sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16392) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

903.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla illere göre intihar teşebbüsünde bulunan kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16393) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

904.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla illere göre İŞKUR'a başvuru yapan üniversite mezunu sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16394) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

905.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Murat Dağı'nda yapılacak altın ve gümüş arama çalışmalarına ve ortaya çıkacak ağır metallerin su kaynaklarına ve çevreye etkisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16395) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

906.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla illere göre ülkemizden yurt dışına kaçırılan tarihi eser sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16396) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

907.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla illere göre üniversite mezunu kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16397) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

908.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılının ilk altı ayında kayıt dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışırken yakalanan göçmen sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16398) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

909.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla illere göre yarı zamanlı çalışanların ve mevsimlik işçilerin sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16399) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

910.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı Ağustos ayı itibarıyla kamu kurumlarında taşeron olarak çalışanların sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16400) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

911.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılının ilk altı ayında trafik cezalarını ödeyen ve ödemeyen kişi sayıları ile en çok yapılan trafik kuralı ihlallerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16401) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

912.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla emekli maaşı bin TL'nin altında bulunan kişilerin sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16402) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

913.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 ve 2018 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılan reklam panosu tahsislerine ve ihalelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16403) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

914.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bursa'da cinsel taciz iddiasıyla hakkında şikayet bulunan bir kamu görevlisi ile ilgili yasal işlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16404) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

915.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, özel bir üniversiteye tahsis edilen kamu taşınmazlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16405) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

916.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin cinsiyet eşitsizliği sıralamasında ülkeler arasında 2019 yılındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16406) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

917.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara aktarılan kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16407) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

918.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin internet özgürlüğünde 2019 yılında kaç puan kaybettiğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16408) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

919.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin basın özgürlüğü sıralamasında 2019 yılında ülkeler arasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16409) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

920.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin kadınların insani gelişmişlik endeksinde 2019 yılında ülkeler arasındaki sırasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16410) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

921.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin eğitimde kalite sıralamasında 2019 yılındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16411) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

922.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde ve illere göre özel plaj işletmelerinin sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16412) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

923.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Kamu Çalışanı Anketi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16413) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

924.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancı uyruklu kişilerin iş yeri açma sürecinde uygulanan kurallara ve yabancı uyruklulara ait mevcut iş yeri sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16414) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

925.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılındaki yumurta ithalat ve ihracat miktarlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16415) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

926.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu görevlilerinin maaşlarından kesilen verginin azaltılması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16416) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

927.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanan kişilerin ikamet ettikleri illere göre dağılımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16417) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

928.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı meslek kuruluşlarının Ulusal Beslenme Konseyinde yer alıp almadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16418) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

929.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Basın Kartı Komisyonunun oluşumuna ve üyelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16419) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

930.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, asker, polis ve sivil şehit sayıları ile şehitlerin ismi verilen yerlerin sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16420) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

931.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yapılan Kamu Çalışanı Anketi'ne ve anket formunda yer alan sorulara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16421) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

932.-       Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, kadınların siyasete katılım oranının düşüklüğüne ve milletvekili sayısında eşit temsili sağlayacak kota benzeri uygulamaların getirilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16422) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

933.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mevsimlik tarım işçileri için kurulan barınma merkezlerine ve çocuklarının eğitimine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16423) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

934.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında mevsimlik tarım işçileri için geçici yerleşim yerleri oluşturulması amacıyla illere sağlanan ödenek miktarlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16424) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

935.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında Kurban Bayramı için bağış kabul eden dernek ve vakıf sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16425) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

936.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, son beş yılda Türkiye genelinde ve Gaziantep'te açılan icra dosyalarına ve boşanma davalarına dair bazı bilgilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16426) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

937.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan kadrolu personel ve taşeron işçi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16427) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

938.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Saray K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16428) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

939.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16429) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

940.-       Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, 2018 yılının Nisan ayında yapılan EKPSS sonucu işe alınan personel sayısının azlığına ve kamudaki engelli personel istihdam kotasının arttırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16430) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

941.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan kadrolu personel ve taşeron işçi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16431) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

942.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal güvencesi bulunmayan ve aynı hanede yaşayanlardan geliri asgari ücretin üçte birinin altında olan kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16432) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

943.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu ve özel sektörde işçi statüsünde çalışan üniversite mezunu kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16433) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

944.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'de sendika üyesi olarak çalışan kişi sayısına ve bunların sendikalara göre dağılımına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16434) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

945.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yardımcı hizmetler sınıfında bulunan çalışanların genel idare hizmetleri sınıfı kapsamında değerlendirilmesini amaçlayan bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16435) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

946.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 Temmuz ayı itibarıyla iş başvurusunda bulunan ve işe alınan engelli vatandaşların sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16436) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

947.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadro yetersizliği sebebiyle derece yükseltilmesi yapılmayan memurlara yükselebilecekleri en üst kadro derecesinin verilmesi önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16437) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

948.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda performans değerlendirme sisteminden vazgeçilmesi önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16438) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

949.-       Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, imar barışı olarak adlandırılan uygulama kapsamında yapı kayıt belgesi verilmesine dair hukuki sınırlamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16439) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

950.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince ve Belevi mahallelerinde yapılacak Mermer Ocağı Arama ve İşletme Projesi'nin durdurulması talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16440) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

951.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan kadrolu personel ve taşeron işçi sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16441) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

952.-       İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, TAEK raporuna göre İzmir'in Gaziemir ilçesinde en az 12 yıldır bulunan nükleer atıklara yönelik Bakanlığın aldığı tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16442) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

953.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16443) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

954.-       Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde meydana gelen koku sorununa ve bu sorunun giderilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16444) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

955.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Suruç Belediyesinin borçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16445) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

956.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Siverek Belediyesinin borçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16446) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

957.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karaköprü Belediyesinin borçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16447) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

958.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hilvan Belediyesinin borçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16448) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

959.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Harran Belediyesinin borçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16449) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

960.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Haliliye Belediyesinin borçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16450) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

961.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Halfeti Belediyesinin borçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16451) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

962.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Eyyübiye Belediyesinin borçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16452) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

963.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Akçakale Belediyesinin borçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16453) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

964.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ceylanpınar Belediyesinin borçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16454) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

965.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Viranşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16455) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

966.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bozova Belediyesinin borçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16456) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

967.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Birecik Belediyesinin borçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16457) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

968.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan kadrolu personel ve taşeron işçi sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16458) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

969.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla vizesiz giriş yapılabilecek ülkelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16459) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

970.-       Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, Adana'da meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16460) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

971.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'de 2015-2019 yılları arasında elektrik, doğalgaz ve su hizmetleri için açma kapama bedeli tahsil edilen abone sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16461) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

972.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, atık suların arındırılarak sulama suyu olarak kullanılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16462) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

973.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bitki ve peyzaj için yapılan harcama tutarlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16463) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

974.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı ile taşıt vergisinin ve plakaya kesilen cezaların ödenmediği araç sayılarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16464) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

975.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda ek ödemelere yönelik düzenleme yapılması önerisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16465) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

976.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Tuzla ilçesinde boş bir araziye yerleştirilen polis koruma noktası kabinine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16466) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

977.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla biber gazı stoğuna ve bunun kullanılan miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16467) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

978.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedeniyle son üç yılda memuriyete alınmayan ve ihraç edilen kişi sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16468) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

979.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla gaz bombası stoğuna ve gaz bombası kullanımı sonucunda yaralanan ve hayatını yitiren kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16469) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

980.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 100 ilaçlama işçisinin sürekli istihdam edilmesi önerisine ve işçilerin maaşlarının üç aydır ödenmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16470) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

981.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı ile zorunlu trafik sigortası ve araç muayenesi yaptırılamayan araç sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16471) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

982.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının kullanımında bulunan taşıtlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16472) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

983.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla kapatılan köy okullarının sayısına ve taşımalı eğitime alternatif olarak hazırlanan projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16473) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

984.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sendika üyeliği bulunan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16474) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

985.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, güvenlik kamerası bulunan okulların sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16475) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

986.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okul idarecilerine mobbing hakkında kapsamlı bir eğitim verilip verilmediğine ve 2018-2019 eğitim yılında mobbinge uğradığı gerekçesiyle şikayette bulunan öğretmen olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16476) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

987.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okullarda öğrencilerden farklı adlar altında para toplanmasına son verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16477) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

988.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığın yeni öğretim döneminde okul içi bazı görevlendirmelerin belirli kurallara bağlanmasına yönelik bir düzenleme yapıp yapmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16478) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

989.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının kullanımında bulunan taşıtlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16479) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

990.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Mersin Şehir Hastanesinde genel destek hizmetlerini sunan firmada çalışan işçilerin maaşlarının ödenmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16480) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

991.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının kullanımında bulunan taşıtlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16481) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

992.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, üst düzey bürokratlara tahsis edilen makam araçlarının yüksek bedelle yenilendiği iddiasına ve araçların temin edilme usullerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16482) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

993.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla kanser hastalarının illere göre sayısına ve tedavilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16483) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

994.-       Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesinin borçlarının ödenmesi ve yönetimden kaynaklanan sorunlarının çözülmesi için çalışma yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16484) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

995.-       İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 2003-2018 yılları arasında reşit olmadan gebe kaldığı tespit edilen çocuk sayısına ve adli makamlara iletilen vakalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16485) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

996.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda kaynaklı hastalıklar ile hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16486) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

997.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının kullanımında bulunan taşıtlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16487) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

998.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yapay zeka teknolojisinin kullanım alanlarına ve Türkiye'de kullanılması için başlatılmış projelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16488) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

999.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, geçici tarım işçisi olarak çalışan kişilerin sayısına ve bu işçilerin sigortalı olarak çalıştırılmasına yönelik Bakanlık tarafından yürütülen bir çalışma olup olmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16489) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1000.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İzmir'in Bergama ilçesinde küçükbaş hayvanlarda veba hastalığı görülmesi olayına ve kurbanlık olarak satışı yapılacak hayvanların denetimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16490) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1001.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının kullanımında bulunan taşıtlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16491) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1002.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Türkiye genelinde ve İzmir'de görev yapan veteriner hekim sayısı ile veteriner hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve yıpranma payı kapsamına dahil edilmeleri önerilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16492) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1003.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özel kişilere kiraya verilen fidanlık sayısına ve kira bedellerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16493) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1004.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında genetiği değiştirilmiş soyanın işlenmesinden elde edilen soya yağı miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16494) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1005.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, buğday ekim alanlarının genişletilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16495) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1006.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım ve hayvancılık sektörünün hammadde ve nakliye avantajlarına göre bölgelere ayrılması önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16496) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1007.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yem üreten işletmelerin üretim maliyetleri ve kar oranlarının belirlenmesindeki kriterlerin denetlenip denetlenmediğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16497) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1008.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa Uludağ Milli Parklar Bölgesi içindeki bazı mahallelerde mera ve arazileri bulunan kişilerden giriş ücreti alınıp alınmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16498) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1009.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, üzüm bağlarında görülen salkım uç kuruması sorunlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16499) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1010.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvancılık sektöründeki desteklemelerden faydalanmak isteyen üreticilere koruyucu aşıları yaptırma şartı getirilmesi önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16500) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1011.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, buğday üretiminde karşılaşılan hastalıkların ortadan kaldırılamama sebebine ve TMO'nun buğday alımı fiyatına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16501) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1012.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, arpanın kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16502) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1013.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının kullanımında bulunan taşıtlara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16503) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1014.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan ve karara bağlanan başvuru sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16504) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1015.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlığın Tebliği ile yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ve fiyat listelerinde üretim yerinin belirtilmesi zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16505) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1016.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nda oda üyelerine ücret tarifelerine uyma mecburiyeti getirilmesi yönünde değişiklik yapılması önerisine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16506) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1017.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında açılan alışveriş merkezlerine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16507) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1018.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının kullanımında bulunan taşıtlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16508) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1019.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TCDD Ankara Garı Müze Binasının bir özel üniversiteye kiraya verilmesine ve Müzede yer alan eserlerin akıbetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16509) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1020.-   Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, Sivas Nuri Demirağ Havalimanına gerçekleştirilen iç hat sefer sayısının artırılması ve bilet fiyatlarının makul seviyelere indirilmesi önerisine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16510) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1021.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, üniversitelere tahsis edilen arsa ve binalar ile bir üniversitenin TCDD ek bina ve misafirhanesi için yapacağı yıllık kira ödemesi tutarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16511) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1022.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvancılık alanında faaliyet gösteren birliklerin sayısına ve tek çatı altında toplanmaları önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16512) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1023.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında sözlü sınav ile memur alımı kapsamında istihdam edilen kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16513) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1024.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvanlardan kaynaklı bazı hastalıkların tahlillerine ve bu hastalıklara karşı etkin bir mücadele oluşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16514) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1025.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ağır kronik hastalık sebebiyle cihaza bağlı olan hastalara yapılan elektrik yardımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16515) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1026.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Kömürcü köyüne yapılması talep edilen güneş enerjisi panellerinin yapımına başlanmamasının sebeplerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16516) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1027.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu ve özel sektörde çalışan engellilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16517) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1028.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Biyogüvenlik Kurulunun oluşumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16518) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1029.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Kömürcü köyünden geçen derenin ıslah çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16519) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1030.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 65 yaş aylığı alan kişilerin sayısı ile 2018 ve 2019 yıllarında aile gelir oranı dikkate alınarak aylığı kesilen kişilerin sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16520) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1031.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıllığına kiralanan tarım arazileri için ödeme kolaylığı sağlanmasına yönelik önerilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16521) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1032.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gümrük vergi oranı sıfırlanan bir milyon ton buğdayın ne zaman ithal edileceğine ve yerli üreticilerin desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16522) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1033.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16523) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1034.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamudaki makam aracı tahsislerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16524) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1035.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu görevlileri lehine çıkmış olan ve uygulanmayan mahkeme kararları olup olmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16525) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1036.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında ölen kadınların yaşamını yitirdikleri mekanlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16526) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1037.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ilaç temininde yaşanan sıkıntılara ve yerli ilaç üretimine yönelik Ar-Ge çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16527) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1038.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16528) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1039.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16529) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1040.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin kadınların insani gelişmişlik endeksinde 2019 yılında ülkeler arasındaki sırasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16530) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1041.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16531) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1042.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin kadınların siyasi gücü sıralamasında ülkeler arasında 2019 yılındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16532) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1043.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin kadınların işgücüne katılımı sıralamasında 2019 yılındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16533) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1044.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir şahsın kaçırıldığı iddiasına yönelik soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16534) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1045.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir şahsın kaçırıldığı iddiasına yönelik soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16535) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1046.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir şahsın kaçırıldığı iddiasına yönelik soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16536) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1047.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir şahsın kaçırıldığı iddiasına yönelik soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16537) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1048.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir şahsın kaçırıldığı iddiasına yönelik soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16538) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1049.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir şahsın kaçırıldığı iddiasına yönelik soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16539) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1050.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çiftçi Kayıt Sistemi ve TARSİM'e kayıtlı olmadığı halde afet desteği alan ve dilekçe vermesine rağmen destek alamayan çiftçi sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16540) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1051.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında 65 yaş aylığı kesilen vatandaş sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16541) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1052.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şiddet mağduru olan ve koruma talebinde bulunan kadın sayısı ile koruma ve yardım sağlanan kadın sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16542) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1053.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında şiddet nedeniyle hakkında çeşitli koruma tedbirleri uygulanan kadın sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16543) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1054.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında nafaka kararı verilen kişi sayısı ile en yüksek ve en düşük nafaka tutarlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16544) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1055.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında 5326 sayılı Kabahatler Kanununda tanımlanan bazı kabahatler için uygulanan cezai işlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16545) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1056.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, atık su tesisi bulunmayan belediye sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16546) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1057.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizin Paris Anlaşması kapsamında Yeşil İklim Fonu ve teknolojik desteklerden yararlanma durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16547) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1058.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gürültü kirliliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16548) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1059.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi kapsamında yapılan ölçümlemelerde ortaya çıkan sonuçlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16549) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1060.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardımları kapsamında çevre sektöründe başlanan projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16550) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1061.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında çevre kirliliği nedeniyle yapılan şikayetlere ve tesislere yapılan denetimlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16551) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1062.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, standartlara aykırı ölçü ve tartı aleti kullanıldığı tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulanan işyeri sayısına ve kesilen cezaların tutarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16552) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1063.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16553) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1064.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çerkezköy T1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16554) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1065.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16555) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1066.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16556) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1067.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki taşıtlara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16557) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1068.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16558) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1069.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çorlu A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16559) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1070.-   Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, 2828 sayılı Kanun kapsamında korunmaya muhtaç çocuklar arasından yapılacak memur atamalarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16560) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1071.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16561) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1072.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tüm geçici, vekil ve sözleşmeli personel ile memur işi yapan kamu işçilerinin kadroya geçirilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16562) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1073.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, fazla çalışma ücretlerinin uluslararası alanda belirlenen standartlara çıkarılması önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16563) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1074.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında evlilik veya doğum sebebiyle işten ayrılan sigortalı kadın sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16564) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1075.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki taşıtlara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16565) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1076.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16566) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1077.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, parçalanmış ailelerin illere göre dağılımıyla ilgili veri toplanması önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16567) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1078.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında performans değerlendirmesi sonucu olarak işten çıkarılan kişiler ile yargı kararıyla işe dönenlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16568) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1079.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sosyal medyada paylaşılan ve çocuklara nefret söylemi içeren sloganların söyletildiği bir video ile ilgili işlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16569) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1080.-   Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü'nün dip çamur temizliği çalışmalarının durma sebebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16570) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1081.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla plastik poşet kullanımında sağlanan tasarrufa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16571) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1082.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir'de bulunan Küplü Deresi ile Simav Çayının kirliliğine ve bu konuda alınan tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16572) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1083.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Cilo, Ağrı ve Süphan dağlarında bulunan buzulların erimesinin nedenlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16573) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1084.-   Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Aydın'da bulunan jeotermal enerji santrallerine ve buralardan salınan kükürtdioksit gazının tarımsal üretime etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16574) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1085.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16575) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1086.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, organik nitelikteki evsel atıkların geri dönüşümüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16576) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1087.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki taşıtlara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16577) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1088.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16578) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1089.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, 2018 yılında Türkiye'nin diğer ülkelerden aldığı plastik atık miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16579) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1090.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Küçük Çuha Adası'nın Yunanistan tarafından işgal edilmesinin engellenmesine ve adada deniz üssü açılmasına yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16580) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1091.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16581) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1092.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki taşıtlara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16582) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1093.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16583) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1094.-   Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, kırmızı bültenle aranan bir teröristin İsviçre'de BM özel temsilcisi ile anlaşma imzalamasıyla ilgili olarak İsviçre ve BM nezdinde yapılan girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16584) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1095.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16585) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1096.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki taşıtlara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16586) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1097.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16587) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1098.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde görevli kadrolu personel ve taşeron işçi sayıları ile önümüzdeki üç yıl içinde yapılması planlanan personel istihdamına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16588) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1099.-   Konya Milletvekili Esin Kara'nın, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedellerinin ödenmesinde çiftçilere kolaylık sağlanması önerisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16589) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1100.-   İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, madenciliğin iklim krizi üzerindeki etkilerine ve bu çerçevede Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16590) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1101.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16591) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1102.-   Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, Samsun'un Terme ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait bir yurdun kapatılacağı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16592) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki taşıtlara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16593) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16594) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde görevli kadrolu personel ve taşeron işçi sayıları ile önümüzdeki üç yıl içinde yapılması planlanan personel istihdamına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16595) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1106.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, 2002-2019 yılları arasında kiracı sayısında yaşanan artışın nedenlerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16596) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1107.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16597) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki taşıtlara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16598) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16599) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde görevli kadrolu personel ve taşeron işçi sayıları ile önümüzdeki üç yıl içinde yapılması planlanan personel istihdamına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16600) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1111.-   Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, 2017 ve 2018 yılları için gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi verenlerden 6824 sayılı Kanun kapsamında vergi indirimi için müracaat eden mükellef sayılarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16601) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1112.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Bakanlığın Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yer alan uygulama sürelerinin uzatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16602) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1113.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Türkiye'den göç oranlarına ve göç edenlerin sayısında bir önceki yıla göre yaşanan artışın nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16603) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1114.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, ülkemizde bulunan Suriye uyruklu kişilerin tamamının ülkelerine geri gönderilmesi yönünde bir çalışmanın olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16604) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1115.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep Oğuzeli Geri Gönderme Merkezinde Afgan bir mültecinin intihar etmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16605) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1116.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16606) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki taşıtlara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16607) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde görevli kadrolu personel ve taşeron işçi sayıları ile önümüzdeki üç yıl içinde yapılması planlanan personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16608) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16609) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1120.-   İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, Mardin'in Nusaybin ve Midyat ilçelerinde meydana gelen yangınlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16610) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1121.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, müze ve ören yerlerine girişte alınan ücretlere yapılan zamlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16611) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1122.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TCDD Ankara Garı Müze Binasının bir özel üniversiteye kiraya verilmesine ve Müzede yer alan eserlerin akıbetine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16612) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1123.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16613) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki taşıtlara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16614) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde görevli kadrolu personel ve taşeron işçi sayıları ile önümüzdeki üç yıl içinde yapılması planlanan personel istihdamına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16615) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16616) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1127.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Kahramanmaraş Kalesi'nin restorasyonu kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16617) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1128.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Muş'ta Alparslan 2 Barajı ve HES projesi nedeniyle yapılan yol çalışmasının Doğdap Kalesi ve çevresine zarar verdiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16618) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1129.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, YKS sonuçlarına göre öğrencilerin düşük başarı oranlarının nedenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16619) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1130.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, 2019 YKS sonuçlarına göre geleceğe dönük eğitim politikalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16620) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1131.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Suriye uyruklu çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonu için harcanan kaynakların hangi fon ya da bütçeden karşılandığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16621) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1132.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16622) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1133.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında öğretmenlerle ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16623) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde görevli kadrolu personel ve taşeron işçi sayıları ile önümüzdeki üç yıl içinde yapılması planlanan personel istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16624) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16625) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1136.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16626) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde görevli kadrolu personel ve taşeron işçi sayıları ile önümüzdeki üç yıl içinde yapılması planlanan personel istihdamına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16627) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16628) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1139.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, son beş yılda internet üzerinden hap ve çay gibi ürünlerin satışını yapan kişi ve kurumlar ile ilgili yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16629) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1140.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, şehir hastanelerinde yaşanan doktor ve personel eksikliği sorununa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16630) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1141.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, 2018 yılında gerçekleşen intihar vakalarının nedenlerinin tespitine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16631) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1142.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, TCDD'ye ait arazi üzerindeki bazı binaların ve Atatürk Orman Çiftliği'ne ait bir arazinin bir üniversiteye devredildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16632) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1143.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa Şehir Hastanesinde su borusunun patlamasına ve alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16633) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1144.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16634) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1145.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Bor Devlet Hastanesinde bazı cihazların envanterde bulunmasına rağmen kullanılmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16635) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1146.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında meydana gelen gıda zehirlenmesi verilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16636) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1147.-   Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesinde tedavi hizmeti alan vatandaş ve görevli personel sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16637) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, seyahat sırasında ebola virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılan Nijeryalı bir kadının durumuna ve virüse karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16638) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1149.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çölyak hastalarına yapılan aylık ödemelerde artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16639) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1150.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında atama bekleyen sağlık bölümü mezunlarına ve bu bölüm mezunlarının okullarda istihdam edilmesi önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16640) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde görevli kadrolu personel ve taşeron işçi sayıları ile önümüzdeki üç yıl içinde yapılması planlanan personel istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16641) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16642) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1153.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, çocuklar ve gençler için internette kaliteli zaman geçirme ve internete bağımlılığı azaltma yönünde herhangi bir çalışma olup olmadığına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16643) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1154.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16644) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16645) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde görevli kadrolu personel ve taşeron işçi sayıları ile önümüzdeki üç yıl içinde yapılması planlanan personel istihdamına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16646) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1157.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, 2013-2019 yılları arasında Sakarya Havzası'nda bulunan su kaynaklarının kalite ölçümlerinin yapılıp yapılmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16647) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1158.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, şeker pancarı taban fiyatlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16648) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1159.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, İskenderun Limanında el konulduğu açıklanan sahte sağlık sertifikasına sahip hayvanların akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16649) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1160.-   Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, zeytinyağı üreticilerine sağlanan desteklerin artırılması önerisine ve zeytinyağı üretiminde verimi yükseltmeye yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16650) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1161.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, tehlike arz eden bazı cins köpeklerin ülkemize sokulmasını veya zarar vermelerini tamamen engelleyecek çalışmaların yapılıp yapılmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16651) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1162.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Türkiye'de organik tarımı canlandırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak için yapılacak çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16652) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1163.-   Konya Milletvekili Esin Kara'nın, 2019 yılı şekerpancarı taban fiyatının ne zaman açıklanacağına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16653) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1164.-   Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Dalaman Ovası Sulama Projesi'nin bulunduğu aşamaya ve Proje bitiminde sulama ücretinin DSİ tarafından belirleneceği iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16654) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1165.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da yaşanan temiz suya ulaşma sıkıntılarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16655) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1166.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16656) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1167.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında hileli zeytinyağı ürünlerine yönelik olarak yapılan denetimlere ve tespit edilen hileli ürün miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16657) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1168.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sütün mikrobiyolojik kriterleriyle ilgili analizlerin yapılma sıklığına ve bu konuya yönelik bir mevzuat düzenlemesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16658) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1169.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Cytospora Kanseri olarak bilinen hastalığın rastlandığı bölge ve ağaçlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16659) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1170.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında Soy Kütüğü Projesi ve suni tohumlamadan doğan buzağı desteklemelerinden faydalanan kişi sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16660) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1171.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal sulama yapan çiftçilerden alınan KDV oranında indirim yapılması ve elektrik faturalarına yansıyan bazı vergilerin kaldırılması önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16661) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1172.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili Ulukışla ilçesinde bulunan Güney köyü göleti ile ilgili inceleme yapılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16662) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1173.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, soya üretimine ve 2018 ve 2019 yıllarında ithal edilen soya ve tohum gübresinin tutarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16663) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16664) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1175.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde görevli kadrolu personel ve taşeron işçi sayıları ile önümüzdeki üç yıl içinde yapılması planlanan personel istihdamına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16665) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1176.-   Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ'ın, Iğdır İçmesuyu Arıtma Tesisi, İçmesuyu Temini ve İsale Hattı projesinin bitiş süresinin uzatılmasına ve projeye aktarılacak ödeneğe ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16666) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1177.-   Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, tarımsal ürünlerin çiftçiden alış fiyatı ile pazar fiyatı arasında oluşan farkın denetlenmesine ve Mersin'deki salatalık üreticilerinin zararının giderilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16667) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1178.-   Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın, iklimlendirme ürünlerinin kullanımına ve Düzce'de yaşanan sel felaketi öncesinde iklimlendirme uygulaması yapılıp yapılmadığının tespitine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16668) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1179.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, bazı market zincirlerindeki benzer ürünlerde fiyatların organize şekilde sabitlenmesi sebebiyle vatandaşın zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16669) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1180.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16670) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1181.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16671) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde görevli kadrolu personel ve taşeron işçi sayıları ile önümüzdeki üç yıl içinde yapılması planlanan personel istihdamına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16672) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1183.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, yurtdışı çıkış harcına getirilen zamma ve sınır ticaretinin canlandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16673) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1184.-   Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü'nün dip çamur temizliği çalışmalarının durma sebebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16674) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1185.-   Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, Ankara-Konya yolunun Gölbaşı ilçesinde alta alınmasına yönelik projeye ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16675) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1186.-   Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, mevsimlik tarım işçilerinin ulaşım ve ulaşım sırasında konaklama konularındaki sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16676) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1187.-   Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla'da devam eden Karabel Tüneli inşaatının bulunduğu aşamaya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16677) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1188.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16678) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1189.-   Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, Havza-Vezirköprü-Durağan bölünmüş yol projesinin bulunduğu aşamaya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16679) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16680) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde görevli kadrolu personel ve taşeron işçi sayıları ile önümüzdeki üç yıl içinde yapılması planlanan personel istihdamına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16681) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1192.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, TRT bünyesinde Adana Kent Radyosu kurulması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16682) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1193.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru olup aynı zamanda devlete ait bir şirkette yöneticilik yapan ve birden fazla maaş alan kamu çalışanlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16683) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1194.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Basın Kartı Komisyonunun oluşumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16684) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1195.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile ilgili hazırlanan raporların Türkçe'ye çevrilmesi yönünde herhangi bir çalışmanın olup olmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16685) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1196.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, kadına ve çocuğa yönelik şiddet vakalarını içeren resmi bir veri tabanı oluşturulması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16686) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1197.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, lojistik pazarında faaliyet gösteren firma sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16687) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1198.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında yaşanan afetlerle ilgili bazı verilere ve afet yönetimi amacıyla alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16688) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1199.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılı için belirlenen kişi başına düşen gelir miktarı ve işsizlik oranı hedeflerinin gerçekleşememe sebeplerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16689) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1200.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında genetiği değiştirilmiş organizmalar içeren ürünler açısından kaç işletmenin ve ürünün denetime tabi tutulduğuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16690) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1201.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkçenin dünyada yaygınlaştırılması için son altı yılda gerçekleştirilen etkinlik sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16691) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1202.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son altı yılda kayıt dışı istihdamla etkin mücadele kapsamında elde edilen sonuçlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16692) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1203.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda kurulanlarla birlikte mevcut üretici kooperatif ve derneklerinin sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16693) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1204.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında evlenme ve boşanma verilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16694) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1205.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Fırsatları Artırma ve Teknoloji İyileştirme Hareketi kapsamında yapılan harcamaların tutarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16695) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1206.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 12 Eylül 2010 tarihinden itibaren kamu görevlileriyle ilgili olarak yargıya taşınan disiplin kurulu kararlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16696) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1207.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, özel sandık emeklilerinin bayram ikramiyesi uygulamasından yararlanma durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16697) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1208.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SGK tarafından karşılanan ve karşılanmayan ilaçlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16698) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1209.-   Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, son on yedi yılda baraj gölleri, sulama kanalları ve nehirlerde boğularak hayatını kaybeden kişilere ve Muş'un Beşçatak köyünde dört çocuğun hayatını kaybettiği boğulma vakasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16699) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1210.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Anayasa Mahkemesinin bireysel başvurularla ilgili verdiği ihlal kararlarının sayısına ve hükmedilen tazminatlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16700) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1211.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Çifteler Ceza İnfaz Kurumundan Ayvalık Ceza İnfaz Kurumuna nakli yapıldıktan on gün sonra hayatını kaybeden bir hasta hükümlüye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16701) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1212.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Temmuz 2016-Ağustos 2019 tarihleri arasında sosyal medya paylaşımları sebebiyle çeşitli derecelerde yargılamaları devam eden kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16702) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1213.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Temmuz 2016-Ağustos 2019 tarihleri arasında bir gazetede veya internet sitesinde yayınlanmış yazıları sebebiyle çeşitli derecelerde yargılamaları devam eden kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16703) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1214.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16704) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1215.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça verilen hizmetlerin detaylarına ve hizmetlerden faydalanan vatandaşların sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16705) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1216.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16706) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1217.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren elektronik izleme sistemi ile takip edilen sanık, hükümlü ve şüpheli sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16707) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1218.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2015-2019 yılları arasında mahkemelerin dudak okuma uzmanı taleplerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16708) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1219.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16709) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1220.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16710) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1221.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16711) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1222.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16712) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1223.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16713) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1224.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16714) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1225.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16715) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1226.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16716) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1227.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16717) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1228.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16718) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1229.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16719) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1230.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16720) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1231.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Şırnak'ta kayıtlı işsiz sayısı ile sosyal yardım ve hizmetlerden faydalanan kişilerin sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16721) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1232.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Çankırı ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16722) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1233.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilindeki işsizlik verilerine ve 2010-2018 yılları arasında Çankırı'da ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16723) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1234.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında Çankırı ilinde gerçekleşen iş kazası ve meslek hastalığı vakaları ile sigortalılık türlerine göre çalışan sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16724) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1235.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında Gümüşhane ilinde gerçekleşen iş kazası ve meslek hastalığı vakaları ile sigortalılık türlerine göre çalışan sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16725) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1236.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilindeki işsizlik verilerine ve 2010-2018 yılları arasında Gümüşhane'de ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16726) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1237.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum Organize Sanayi Bölgesinde bazı teşviklerden ve kredi kolaylıklarından faydalanmak için sahte iş yerlerinin kurulduğu yönündeki haberlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16727) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1238.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, eşi vefat etmiş kadınlara yapılan nakdi yardımlar için belirtilen muhtaçlık şartlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16728) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1239.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, 2015 yılı sonrasında doğum yardımı yapılan kadınların sayısı ile doğum yardımı başvurusu reddedilen kadınların sayısına ve reddedilme gerekçelerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16729) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1240.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, yakacak yardımı kapsamında aranan muhtaçlık şartlarına ve 2018 ve 2019 yıllarında bu yardıma başvuran ailelere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16730) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1241.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, yaşlılar için alınan tedbirler ile yaşlı bakım evi bulunan illere ve sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16731) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1242.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, sosyal yardım programları kapsamında yapılan gıda yardımlarında aranan muhtaçlık şartlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16732) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1243.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16733) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1244.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Bakanlık tarafından yapılan barınma yardımı için aranan muhtaçlık şartlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16734) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1245.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça verilen hizmetlerin detaylarına ve hizmetlerden faydalanan vatandaşların sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16735) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1246.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, muhtaç asker ailelerine yardım için aranan şartlara ve 2018 ve 2019 yıllarında bu kapsamda yardıma başvuran ailelere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16736) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1247.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16737) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1248.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16738) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1249.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16739) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1250.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16740) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1251.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16741) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1252.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16742) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1253.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda evlat edinilen korunmaya muhtaç çocuk sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16743) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1254.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16744) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1255.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16745) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1256.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Gümüşhane ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16746) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1257.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16747) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1258.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16748) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1259.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı içinde yapılan sosyal yardımlara ve kömür yardımlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16749) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1260.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16750) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1261.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16751) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1262.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16752) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1263.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, SGK tarafından kayıt altında bulunan çalışanların sayıları ile ilgili istatistiklerin açıklanmamasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16753) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1264.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep ilindeki Sof Dağı'nda bulunan taş ocaklarının çevresel etkilerine ve bu ocakların kontrol ve denetimlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16754) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1265.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Çankırı ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16755) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1266.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde yabancılara yapılan arazi satışlarına ve üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16756) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1267.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planı'na ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16757) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1268.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde yabancılara yapılan arazi satışlarına ve üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16758) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1269.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planı'na ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16759) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1270.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16760) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1271.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça verilen hizmetlerin detaylarına ve hizmetlerden faydalanan vatandaşların sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16761) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1272.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir Uzundere kentsel dönüşüm projesinin bulunduğu aşamaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16762) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1273.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16763) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1274.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16764) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1275.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir akaryakıt dağıtım tesisinin kapasitesinin genişletilmesine yönelik çalışmalara ve çevresel risklere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16765) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1276.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16766) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1277.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yıllarında Türkiye'nin Akdeniz'e bıraktığı ortalama günlük atık miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16767) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1278.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16768) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1279.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16769) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1280.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16770) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1281.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16771) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1282.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16772) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1283.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16773) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1284.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16774) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1285.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Gümüşhane ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16775) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1286.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16776) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1287.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16777) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1288.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16778) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1289.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16779) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1290.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça verilen hizmetlerin detaylarına ve hizmetlerden faydalanan vatandaşların sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16780) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1291.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16781) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1292.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16782) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1293.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16783) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1294.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16784) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1295.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16785) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1296.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16786) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1297.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16787) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1298.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16788) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1299.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16789) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1300.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'nın İznik ilçesinde çinko-bakır-kurşun ocağı için maden arama ruhsatı verildiği iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16790) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1301.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep Sof Dağı'nda bulunan taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16791) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1302.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16792) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1303.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça verilen hizmetlerin detaylarına ve hizmetlerden faydalanan vatandaşların sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16793) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1304.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16794) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1305.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16795) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1306.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Çankırı ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16796) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1307.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, el konulan Çukurova ve Kepez Elektrik A.Ş.'de küçük hisseleri bulunan yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16797) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1308.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16798) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1309.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16799) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1310.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16800) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1311.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16801) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1312.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16802) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1313.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16803) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1314.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Gümüşhane ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16804) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1315.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16805) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1316.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16806) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1317.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16807) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1318.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16808) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1319.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16809) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1320.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16810) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1321.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça verilen hizmetlerin detaylarına ve hizmetlerden faydalanan vatandaşların sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16811) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1322.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16812) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1323.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16813) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1324.-   Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, 14 Kasım 2019 tarihinde yapılacak Türkiye-İzlanda maçının Mersin Stadyumunda yapılması önerisine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16814) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1325.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde bulunan spor kulübü sayısına ve 2018 yılında bu kulüplere yapılan nakdi yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16815) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1326.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16816) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1327.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Çankırı ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16817) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1328.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı bulunan yurt sayısına, yurtların yatak kapasitelerine ve yurtlara başvuran kişi sayılarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16818) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1329.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde bulunan spor kulübü sayısına ve 2018 yılında bu kulüplere yapılan nakdi yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16819) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1330.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı bulunan yurt sayısına, yurtların yatak kapasitelerine ve yurtlara başvuran kişi sayılarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16820) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1331.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, 2018 ve 2019 yıllarında öğrenim ve harç kredisi borcu bulunan kişi sayısına ve iş bulamayan gençlerin borç ödemelerinin kolaylaştırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16821) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1332.-   Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, Eskişehir Yenikent Mahallesi'ndeki olimpik yüzme havuzu inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16822) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1333.-   Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, Eskişehir'de stadyum inşaatı için yıkılan ve amatör spor kulüplerinin kullandığı üç spor sahasının yeniden yapımına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16823) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1334.-   Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, Eskişehir'de yıkılan Atatürk Stadyumu arazisinin TOKİ'ye devrine ve yeni yapılan stadyuma ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16824) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1335.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16825) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1336.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16826) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1337.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16827) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1338.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16828) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1339.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tescilli amatör spor kulüpleri ile ilgili bazı verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16829) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1340.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Gümüşhane ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16830) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1341.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16831) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1342.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16832) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1343.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16833) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1344.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16834) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1345.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16835) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1346.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16836) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1347.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, İVME Finansman Paketi kapsamında en yüksek miktarda kredi verilen ilk beş yüz firmaya ve bu kredilerin geri ödemelerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16837) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1348.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16838) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1349.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça verilen hizmetlerin detaylarına ve hizmetlerden faydalanan vatandaşların sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16839) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1350.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16840) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1351.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16841) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1352.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16842) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1353.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16843) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1354.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16844) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1355.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16845) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1356.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16846) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1357.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16847) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1358.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16848) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1359.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16849) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1360.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16850) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1361.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16851) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1362.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16852) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1363.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, son beş yılda Şırnak'tan göç eden kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16853) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1364.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16854) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1365.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça verilen hizmetlerin detaylarına ve hizmetlerden faydalanan vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16855) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1366.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16856) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1367.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16857) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1368.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu madde miktarına ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16858) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1369.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu madde miktarına ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16859) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1370.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16860) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1371.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16861) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1372.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16862) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1373.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16863) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1374.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16864) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1375.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16865) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1376.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16866) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1377.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16867) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1378.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16868) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1379.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16869) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1380.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16870) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1381.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli'de Ovacık Kaymakamlığı tarafından bazı köylerin boşaltılması yönünde muhtarlıklara yazı gönderildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16871) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1382.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir akaryakıt tesisinin kapasitesinin genişletilmesine yönelik çalışmaların turizme etkilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16872) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1383.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16873) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1384.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16874) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1385.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16875) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1386.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16876) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1387.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16877) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1388.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16878) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1389.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16879) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1390.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Çankırı ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16880) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1391.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16881) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1392.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16882) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1393.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Diyarbakır Gazi Köşkü'nün ziyarete kapalı olmasına ve restorasyonuna ne zaman başlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16883) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1394.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Gümüşhane ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16884) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1395.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16885) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1396.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16886) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1397.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16887) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1398.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16888) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1399.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16889) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1400.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, okullarda tam gün eğitim uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16890) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1401.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Bakanlıkta birden fazla maaş alan bürokrat bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16891) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1402.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, okula başlama yaşı düşürüldükten sonra öğrenci sayısında görülen artışa ve liselerin kadro ve yapısal imkanlarının öğrenci artışlarına hazır hale getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16892) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1403.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16893) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1404.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra özel okul teşviki verilen okul sayısına ve bu okullardan kaçının KHK ile kapatıldığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16894) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1405.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16895) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1406.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16896) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1407.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16897) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1408.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16898) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1409.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16899) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1410.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Çankırı ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16900) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1411.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16901) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1412.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16902) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1413.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16903) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1414.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okullardaki kültür ve spor faaliyetleri ile beden eğitimi öğretmeni ve spor salonu bulunmayan okul sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16904) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1415.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Gümüşhane ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16905) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1416.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığın sanat ve spor alanında müfredatta değişiklik yapması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16906) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1417.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16907) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1418.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16908) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1419.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16909) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1420.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16910) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1421.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16911) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1422.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, İstanbul'da bulunan Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesinin imam hatip lisesine dönüştürülmesi kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16912) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1423.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 1 Ağustos 2019 tarihli YAŞ toplantısında bekleme süresi dolmadan emekli edilen general ve amirallere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16913) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1424.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16914) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1425.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16915) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1426.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16916) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1427.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16917) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1428.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16918) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1429.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16919) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1430.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16920) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1431.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16921) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1432.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16922) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1433.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16923) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1434.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, OYAK'ın iştiraki olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin yöneticileri ve faaliyetleri ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16924) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1435.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16925) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1436.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16926) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1437.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16927) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1438.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16928) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1439.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16929) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1440.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16930) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1441.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde bazı sintigrafi işlemlerinin ithal ilaç temini sıkıntısı nedeniyle yapılamadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16931) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1442.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Şehir Hastanesine hizmete açıldığı tarihten itibaren başvuran ve tedavi edilen hastalarla ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16932) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1443.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, İstanbul'da bulunan Medipol Üniversitesi Hastanesi sayısına ve son bir yılda bu hastanelere sevk edilen koroner kalp ve yoğun bakım hastalarının sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16933) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1444.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'ndeki kaplıca ve otel tesislerinin işletme hakkının devriyle ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16934) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1445.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16935) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1446.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16936) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1447.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16937) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1448.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16938) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1449.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16939) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1450.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16940) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1451.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Çankırı ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16941) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1452.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16942) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1453.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, bazı devlet hastanelerinde yenidoğanlara uygulanan K vitamini aşısının tedarikinde sorun yaşanmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16943) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1454.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16944) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1455.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16945) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1456.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında tamamlayıcı tıp uygulaması kapsamında tedavi gören kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16946) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1457.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Gümüşhane ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16947) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1458.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16948) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1459.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16949) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1460.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16950) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1461.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16951) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1462.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16952) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1463.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça verilen hizmetlerin detaylarına ve hizmetlerden faydalanan vatandaşların sayısına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16953) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1464.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16954) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1465.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16955) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1466.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16956) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1467.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16957) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1468.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16958) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1469.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16959) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1470.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16960) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1471.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde bulunan organize sanayi bölgelerindeki fabrika ve istihdam verilerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16961) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1472.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16962) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1473.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Çankırı ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16963) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1474.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde bulunan organize sanayi bölgelerindeki fabrika ve istihdam verilerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16964) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1475.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16965) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1476.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16966) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1477.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Gümüşhane ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16967) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1478.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16968) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1479.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16969) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1480.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16970) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1481.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16971) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1482.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Gümüşhane ilinde yok olan ormanlık alanlara, yapılan ağaçlandırmalara ve yardım fonundan yararlanan orman köylülerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16972) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1483.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16973) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1484.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde kayıtlı çiftçi sayısına, sulanabilir tarım arazisi miktarına ve ilde yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16974) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1485.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Gümüşhane ilindeki tarım arazilerine, üretimin artırılmasına yönelik teşviklere ve ipotekli tarla sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16975) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1486.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Çankırı ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16976) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1487.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Çankırı ilindeki tarım arazilerine, üretimin artırılmasına yönelik teşviklere ve ipotekli tarla sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16977) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1488.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Çankırı ilinde yok olan ormanlık alanlara, yapılan ağaçlandırmalara ve yardım fonundan yararlanan orman köylülerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16978) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1489.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Çankırı ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ve üreticilerin borç miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16979) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1490.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde kayıtlı çiftçi sayısına, sulanabilir tarım arazisi miktarına ve ilde yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16980) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1491.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Gümüşhane ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ve üreticilerin borç miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16981) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1492.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça verilen hizmetlerin detaylarına ve hizmetlerden faydalanan vatandaşların sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16982) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1493.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16983) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1494.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16984) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1495.-   Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, 2019 yılında ithal edilen patates miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16985) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1496.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16986) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1497.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16987) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1498.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16988) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1499.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16989) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1500.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16990) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1501.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, tarımsal üretimde pestisit kullanımına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16991) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1502.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, 2015-2019 yılları arasındaki çiftçi borçlarına ve aynı dönemde üretimi bırakan çiftçi sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16992) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1503.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Rusya'dan kaz ithalatı yapılacağı yönündeki açıklamaya ve yerli yetiştiricilerin bu sebeple yaşayacağı mağduriyete ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16993) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1504.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16994) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1505.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16995) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1506.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda tarımda teknoloji kullanımının etkilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16996) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1507.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında meydana gelen orman yangını sayısına ve bu yangınlarda tahrip olan yeşil alan miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16997) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1508.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Gümüşhane ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16998) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1509.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında işlenmiş tarım ürünlerinin denetimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16999) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1510.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal işletme ölçeğinin büyütülmesi amacıyla toplulaştırılması planlanan ve tamamlanan arazi miktarlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17000) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1511.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17001) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1512.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17002) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1513.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17003) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1514.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17004) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1515.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Şırnak'ta son beş yılda yapılan istihdam sağlamaya yönelik yatırımlara ve ilin ihracat açısından ülke ekonomisine katkısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17005) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1516.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Çankırı ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17006) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1517.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça verilen hizmetlerin detaylarına ve hizmetlerden faydalanan vatandaşların sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17007) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1518.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17008) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1519.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17009) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1520.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2019 yılları arasında Çankırı ilinde tescil ve terkin edilen esnaf ve sanatkar işletmelerinin sayısı ile bu tarihler arasında kredi kullanan ve icra takibine uğrayan esnaf ve sanatkar sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17010) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1521.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17011) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1522.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2019 yılları arasında Gümüşhane ilinde tescil ve terkin edilen esnaf ve sanatkar işletmelerinin sayısı ile bu tarihler arasında kredi kullanan ve icra takibine uğrayan esnaf ve sanatkar sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17012) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1523.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, 2002-2019 yılları arasında Hatay'ın il merkezinde ve ilçelerinde iflas eden esnaf sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17013) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1524.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17014) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1525.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17015) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1526.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17016) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1527.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17017) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1528.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17018) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1529.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17019) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1530.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17020) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1531.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, dahilde işleme rejimi kapsamında 2018 ve 2019 yıllarında ithal edilen ürünlere ve toplam ithalat tutarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17021) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1532.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17022) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1533.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Gümüşhane ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17023) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1534.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17024) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1535.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17025) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1536.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17026) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1537.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, protokolü 2007 yılında imzalanan ve Hatay ve Osmaniye illerini kapsayan lojistik köy projesinin bulunduğu aşamaya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17027) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1538.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Dörtyol-Hassa arasında yapılması planlanan Amanos Tüneli Projesi'ne ayrılan ödeneğe ve tamamlanması için öngörülen takvime ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17028) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1539.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Güneysu ve Delta hemzemin geçitlerinin yapımının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17029) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1540.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça verilen hizmetlerin detaylarına ve hizmetlerden faydalanan vatandaşların sayısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17030) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1541.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17031) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1542.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17032) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1543.-   Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, Geminbeli ve Yağdonduran tünellerinin yapımının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17033) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1544.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, PTT'de yapılacak olan işe alımlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17034) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1545.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17035) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1546.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Çankırı ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17036) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1547.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17037) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1548.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17038) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1549.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17039) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1550.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17040) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1551.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17041) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1552.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17042) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1553.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Hatay'a gerçekleştirilen hava yolu sefer sayılarına ve düzenlenen uçuşların aktarmasız olarak gerçekleştirilmesi talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17043) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1554.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17044) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1555.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Gümüşhane ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17045) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1556.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17046) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1557.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17047) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1558.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17048) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1559.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17049) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1560.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, 2 Ağustos 2019 tarihinde bir şehirler arası otobüste çıkan yangına ve otobüslerde bulunması zorunlu olan yangın algılama ve alarm sistemlerine yönelik denetimlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17050) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1561.-   Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, 20 Temmuz 2015 tarihinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde IŞİD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17051) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

1562.-   İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun, 11. Kalkınma Planı'nda yerel yönetimlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı gösterilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17052) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

1563.-   Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, Suudi Arabistan'a yaş meyve ve sebze taşıyan tırların Cidde Limanında bekletilmelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17053) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

1564.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen bir kişiye OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararının gerekçesiz olarak gönderildiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17054) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

1565.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Alsancak'ta bulunan Tarihi Elektrik Fabrikasının İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale usulü ile alımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17055) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

1566.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çocuğun bir imam tarafından darp edilmesi olayına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17056) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

1567.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç edilen bir hekime iş yeri hekimliği sertifikasının verilmemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17057) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

1568.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, gözaltına alınan bir kişiye kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17058) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

1569.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, FETÖ operasyonu kapsamında ailesi gözaltına alınan bir kişinin bazı iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17059) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

1570.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, bir grup işçinin ücret ve tazminatlarını alamamaları nedeniyle yaptıkları protesto eyleminin güvenlik güçleri tarafından engellendiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17060) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

1571.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hasta bir hükümlüye götürüldüğü hastanede kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17061) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

1572.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kamu Çalışanı Anketi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17062) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

1573.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yapılan Kamu Çalışanı Anketi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17063) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

1574.-   Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kuruluna üst düzey Bakanlık yöneticilerine haksız kazanç sağlayacak şekilde görevlendirmeler yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17064) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1575.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün iptal edilen hizmet aracı kiralama ihalesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17065) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1576.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kamu personeline yönelik olarak yapılan ankete ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17066) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1577.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, imara açılan TSK hatıra ormanı bulunup bulunmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17067) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

1578.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Hacettepe Üniversitesinin bazı bölümlerinin yeni kurulacak bir üniversiteye devredileceği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17068) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

1579.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yapılması planlanan Kumrular Barajı projesinin yapımına başlanacağı ve tamamlanacağı tarihlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17069) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

1580.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, bankacılık ve sigortacılık önlisans mezunlarına yönelik kadro ilanlarına ve 2019 yılında alım yapılması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17070) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

1581.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van'ın Gevaş ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yaya ve araç trafiğine tamamen kapatılan bir ana yolun açılması talebine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17071) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

1582.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17072) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2019)

1583.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, hasta ve yaşlı bir tutuklunun tahliye edilmeme nedenine ve cezaevlerinde kalan hasta mahkumlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17073) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

1584.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda aylık açık görüş gününün bayram görüşü olarak yaptırıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17074) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

1585.-   Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Sincan Ceza İnfaz Kurumundaki fiziki koşullara ve yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17075) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

1586.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir hükümlünün sağlık durumuna ve tahliye talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17076) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

1587.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mersin Cezaevinde kalan bazı mahkumlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17077) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

1588.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, LGBTİ+ bireylere yönelik şiddet eylemlerine ve nefret suçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17078) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2019)

1589.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde görevli yönetici ve personel hakkında son beş yılda açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17079) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

1590.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi yönetimi ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17080) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2019)

1591.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17081) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

1592.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17082) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2019)

1593.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, Adana Bölge İdare Mahkemesinin Konya Bölge İdare Mahkemesine bağlanmasına ve Saimbeyli ilçesinde yer alan adliye binasının kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17083) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1594.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, tutuklu bir gazetecinin yaşadığı sağlık sorunlarına ve hastaneye sevk taleplerinin reddedildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17084) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1595.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sosyal medyada paylaşılan ve çocuklara nefret söylemi içeren sloganların söyletildiği bir video ile ilgili işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17085) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1596.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, 2016 yılından beri tutuklu olan bir gazetecinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ve yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17086) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2019)

1597.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, tutuklu bir vatandaşın emeklilik işlemlerinin başlatılmadığı iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17087) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

1598.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, tıp fakültesi mezunlarının atanma sorunlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17088) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1599.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Osmaniye'de bir işçinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği olaya ve bu alanda alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin denetlenmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17089) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2019)

1600.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, Tekirdağ Çerkezköy'deki bir otomotiv fabrikasında işçilerin sendikal haklarının engellendiğine yönelik iddiaların soruşturulmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17090) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2019)

1601.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranlarına ve Türkiye'nin kadın erkek eşitliği endekslerindeki yerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17091) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

1602.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İzmir'in Şirince ve Belevi köyleri arasında yapılması planlanan mermer ocağı projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17092) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1603.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir'in Menderes ilçesinde yer alan Tahtalı Baraj Havzasına kurulması planlanan mermer ocağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17093) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1604.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi çevre düzeni ve imar planlarının askı süreci devam ederken Millet Bahçesi inşaatı için ihaleye çıkılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17094) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1605.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin Büyükşehir Belediyesinin kayyum ile yönetildiği dönemde imar planlarında yapılan değişikliklere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17095) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1606.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Adıyaman'ın Kömür beldesinde işletilen mermer ocaklarının su kaynaklarına verdiği zararlara ve bölgedeki Alevi ziyaretgahlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17096) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1607.-   İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, İstanbul'un Fikirtepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan bazı mağduriyetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17097) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2019)

1608.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Kanadalı bir şirketin Çanakkale'de yürüttüğü altın arama faaliyetleri kapsamında yapılan ağaç kesimine ve projenin çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17098) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2019)

1609.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sultanbeyli Belediyesi tarafından inşa edilen Aydos Sosyal Tesisleri'nin işletme hakkının kiralanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17099) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

1610.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, imara açılan TSK hatıra ormanı bulunup bulunmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17100) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

1611.-   Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, Samsun Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün ihaleleri ile ilgili yapılan bir soruşturmaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17101) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

1612.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin Beyaz Su Vadisi'nde bulunan taş ocağının sebep olduğu doğa tahribatına ve ocağın kapatılmama sebebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17102) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2019)

1613.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Kanadalı bir şirketin Çanakkale'de yürüttüğü altın arama faaliyetleri kapsamında yapılan ağaç kesimine ve projenin çevreye etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17103) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2019)

1614.-   İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, Şanlıurfa'da ikamet eden bir çocuğun ameliyat masraflarının karşılanması için gerekli olan Bakanlık onayına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17104) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2019)

1615.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezine dair kötü muamele iddialarıyla ilgili yapılan işlemlere ve Merkezin denetim sıklığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17105) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

1616.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bir cadde isminin değiştirilmesine yönelik kararının Valilikçe reddedilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17106) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

1617.-   Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, 18 Temmuz 2019 tarihinde Trabzon'da yaşanan bir olay sonrası turistlerin sınır dışı edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17107) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

1618.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, 14 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bir kişiye kolluk güçleri tarafından kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17108) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

1619.-   Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Cizre Kaymakamı ile ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17109) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

1620.-   Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'da uygulanan on beş günlük etkinlik yasağının gerekçelerine ve bu kapsamda Valilikçe izin verilmeyen bir konsere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17110) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

1621.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17111) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2019)

1622.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ile ilgili çeşitli iddialara ve bu iddialara yönelik adli ve idari soruşturma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17112) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

1623.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Jandarma Genel Komutanlığının bahçesinde yer alan heykelin restorasyonuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17113) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

1624.-   Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, Diyarbakır'da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan bir kişiye kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17114) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2019)

1625.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, 19 Temmuz 2018 tarihinden itibaren izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı illerin ve yasaklanan etkinliklerin sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17115) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2019)

1626.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sosyal medyada paylaşılan ve çocuklara nefret söylemi içeren sloganların söyletildiği bir video ile ilgili işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17116) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1627.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporunda yer alan bazı bulgulara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17117) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2019)

1628.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, özel tiyatrolara verilecek teşviklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17118) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

1629.-   Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, Antalya Kaleiçi'nde yer alan Kesik Minare isimli tarihi yapının restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17119) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

1630.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Selanik'teki Atatürk Evi'nin tarihi dokusuna uygun olarak restore edilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17120) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

1631.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, özel öğretim kurumlarının denetlenme sıklıklarına ve personelinin çalışma koşullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17121) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

1632.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, dershaneden dönüşen ve fiziki şartları yerine getiremeyen özel öğretim kurumlarının kapatılması nedeniyle mağdur olan öğrencilerin durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17122) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1633.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın ilinin LGS başarı sıralamasında yaşanan düşüşün nedenine ve 2019 öğretim yılı itibarıyla mevcut derslik ve öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17123) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1634.-   İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, vakıf üniversitelerine yapılan kaynak aktarımlarına ve tahsislere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17124) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1635.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, LGS'ye giren bir öğrencinin adrese dayalı yerleştirme sistemi sebebiyle yaşadığı mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17125) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1636.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Hacettepe Üniversitesinin bazı bölümlerinin yeni kurulacak bir üniversiteye devredileceği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17126) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

1637.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen bir kişiye OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararının gerekçesiz olarak gönderildiği iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17127) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

1638.-   Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, 17 Temmuz 2019 tarihinde Sakarya 7. Komando Tugayında gerçekleştiği iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17128) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

1639.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Suriye sınırının güvenliği konusunda ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17129) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2019)

1640.-   İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz'ün, Suriye'nin kuzeyi ile ilgili olarak ABD ile yapılan görüşmelere ve güvenli bölge kurulmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17130) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

1641.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin fiziki sorunlarına yönelik olarak yapılmak istenen basın açıklamasının engellenmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17131) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

1642.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, tıp fakültesi mezunlarının atanma sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17132) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1643.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu Devlet Hastanesinin onkoloji uzmanı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17133) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

1644.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan beldesindeki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17134) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

1645.-   Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Samsun Gıda OSB'nin amacına uygun kullanılmadığı yönündeki iddialara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17135) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

1646.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, bir firma tarafından sahte belgelerle gerçekleştirildiği iddia edilen hayvan ithalatına ve bu hayvanların akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17136) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

1647.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Rusya'dan ithal edilen buğdayın yurt içinde satış fiyatına ve buğday üretiminin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17137) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

1648.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, kanola üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17138) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

1649.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17139) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2019)

1650.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin Büyükşehir Belediyesinin kayyum ile yönetildiği dönemde imar planlarında yapılan değişiklikle tarım arazilerinin imara açıldığı iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17140) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1651.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Kanadalı bir şirketin Çanakkale'de yürüttüğü altın arama faaliyetleri nedeniyle tahrip edilen ormanlık alanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17141) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2019)

1652.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Et ve Süt Kurumunun zarar etme sebebine, ithal et planlamasında baz alınan verilere ve yerli besicilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17142) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

1653.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'nın Orhaneli ve Mustafakemalpaşa ilçeleri arasında çıkan orman yangınına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17143) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

1654.-   Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, ayçiçeği taban alım fiyatının açıklanmama sebebine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17144) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

1655.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, imara açılan TSK hatıra ormanı bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17145) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

1656.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, tarımsal sulama elektrik tarifesinde yapılan artışa ve üreticinin elektrik maliyetinin düşürülmesi önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17146) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2019)

1657.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Tekirdağ'da bulunan Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Tekirdağ Personel Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17147) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

1658.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, esnaf ve sanatkarların fiyat tarifeleriyle ilgili mevzuat değişikliği yapılması ve yabancı uyrukluların iş yeri açmasında haksız rekabetin önlenmesi taleplerine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17148) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

1659.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Bakanlığın A1 türü yetki belgesi ile tarifeli yolcu taşımacılığına getirdiği kısıtlamalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17149) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

1660.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Gümüldür PTT Merkez Müdürlüğünde çalışan personelin 15 Haziran-15 Eylül 2019 tarihleri arasında yıllık izin kullanamayacaklarını bildiren yazıya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17150) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

1661.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, İstanbul Havalimanı'nda yaşandığı iddia edilen bazı aksaklıklara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17151) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

1662.-   Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına, iptal edilen uçuşlara ve bilet fiyatlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17152) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2019)

1663.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, son beş yılda toplu taşıma araçlarında meydana gelen yangınlara ve yapılan teknik denetimlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17153) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

1664.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Tire ilçesinde bulunan bir tesisten çıkan atıkların kontrolsüz bir şekilde bölgedeki tarlalara boşaltıldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17154) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1665.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale Hacılar F Tipi ve Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli cezaevleri hakkındaki bazı iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17155) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1666.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, işkence ve eziyet suçlarına dair verilere, cezaevinde intihar olaylarına ve bu konulardaki uluslararası raporların yayımlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17156) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1667.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerine giden avukatların darp ve tehdit edildiklerine dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17157) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1668.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında cezaevlerinde tedavi gören mahkumlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17158) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1669.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk sahibi olup cezaevinde kalan kadınlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17159) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1670.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2019 yılları arasında verilen trafik cezaları ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17160) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1671.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında trafikte yaşanan şiddet olaylarına ve kişilere verilen cezalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17161) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1672.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevine ve çocukların şiddet gördüğüne dair iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17162) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1673.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bireysel silahlanma oranlarındaki artışın gerekçeleri ve maganda cinayetlerinde verilen cezalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17163) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1674.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2019 yılları arasında Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığının temsil, tanıtma ve ağırlama ödeneklerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17164) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1675.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda nefret ve ayrımcılık suçlarıyla ilgili yapılan şikayetlere ve verilen cezalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17165) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1676.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İskenderun M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli personele yönelik çeşitli iddialara ve bu iddialar sonucu işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17166) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1677.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde fiziki yetersizlik nedeniyle mahkumların nöbetleşe uyudukları iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17167) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1678.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir kanser hastasının tedavisinin aksatıldığına dair iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17168) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1679.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere göre Türk Ceza Kanunu'nun 288. maddesi kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17169) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1680.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinin sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17170) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1681.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinin koğuşlarında bulunan kitap sayısına sınırlama getirildiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17171) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1682.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde hükümlülere yönelik kitap sınırlamasının kaldırılması ile ilgili çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17172) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1683.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 7 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde bulunan askeri öğrenci sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17173) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1684.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ailelerin gönderdiği kolilerin cezaevlerinde kalanlara ulaşmadığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17174) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1685.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin uzak illere gönderilerek aileleriyle görüşmelerinin engellendiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17175) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1686.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde aileleri ile görüşemeyen hükümlülere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17176) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1687.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde hükümlülere telefonla görüşme yaparken zorla tekmil verdirildiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17177) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1688.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde spor etkinliklerinin uygulanmadığı veya sınırlı olarak uygulandığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17178) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1689.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cezaevlerinde kötü muameleye maruz kalan kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17179) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1690.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yıl içinde Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında verilen cezalar ile yargılanan, hüküm giyen ve tutuklu bulunan kişi sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17180) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1691.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ Açık Ceza İnfaz Kurumunda epilepsi hastası bir mahkumun ihmal suretiyle ölümüne sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17181) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1692.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde bulunan hükümlülerin suç türlerine göre sayısına ve cezaevi kapasitesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17182) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1693.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen şiddet olayına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17183) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1694.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde bulunan engelli tutuklu ve hükümlülere sağlanan olanaklara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17184) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1695.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cezaevlerinde bulunan ve cezaevinde yaşamını yitiren ağır hasta tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17185) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1696.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cezaevlerinde yaşamını yitiren çocuk sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17186) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1697.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cezaevlerinde bulunan çocuk sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17187) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1698.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cezaevlerinden tahliye edilen gazeteci sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17188) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1699.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sincan Cezaevinde hükümlülere su kotası uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17189) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1700.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde mektuplaşmalara kısıtlama getirildiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17190) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1701.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde hükümlülerin televizyon izlemelerine ve radyo dinlemelerine kısıtlama getirildiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17191) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1702.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 7 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde mahkum olarak bulunan askeri personel sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17192) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1703.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde mahkum olarak bulunan öğretmen sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17193) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1704.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde mahkum olarak bulunan avukat, hakim ve savcı sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17194) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1705.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 7 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde mahkum olarak bulunan general sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17195) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1706.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 7 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde mahkum olarak bulunan insan hakları savunucularının sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17196) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1707.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 7 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde bulunan 6 yaşından küçük çocuk sahibi kadın sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17197) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1708.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 7 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde bulunan hamile kadın sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17198) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1709.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplatma kararı bulunmayan bazı gazete ve dergilerin cezaevlerine alınmadığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17199) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1710.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere göre Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17200) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1711.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türk Ceza Kanunu'nun gizliliğin ihlali başlıklı 285. maddesi kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17201) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1712.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere göre Türk Ceza Kanunu'nun 215. maddesi kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17202) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1713.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere göre Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesi kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17203) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1714.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türk Ceza Kanunu'nun hakaret başlıklı 125. ve haberleşmenin gizliliğini ihlal başlıklı 132. maddeleri kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17204) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1715.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere göre Türk Ceza Kanunu'nun 318. maddesi kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17205) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1716.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere göre Türk Ceza Kanunu'nun 305. maddesi kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17206) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1717.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere göre Türk Ceza Kanunu'nun 84. maddesi kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17207) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1718.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cezaevlerinde yaşamını yitiren ve yaralanan kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17208) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1719.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cezaevlerinde yaşamını yitirenlere yapılan hak ihlali sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17209) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1720.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere göre cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17210) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1721.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Cumhurbaşkanlığı personeline ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17211) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1722.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, CİMER üzerinden Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumlarla ilgili doğrudan başvuru yapılamamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17212) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1723.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, milletvekillerinin BİMER ve CİMER bilgi edinme başvurusu verilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17213) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1724.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Programı kapsamında son beş yılda yurt dışında açılan araştırma merkezi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17214) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1725.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 1416 sayılı Kanun kapsamında yurtdışında öğrenim gören öğrenci sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17215) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1726.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda kaçakçılığın ülke ekonomisine verdiği zararın mali boyutuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17216) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1727.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yüksek teknoloji sektörlerinde uluslararası alanda markalaşma sürecinin desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17217) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1728.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yıl içinde teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren yerli firmalardan yapılan ürün ve hizmet alımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17218) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1729.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, teknoloji yoğun ürünlerde kamu alım garantisine dayalı üretimin teşviki ile sağlanan faydaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17219) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1730.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda kullanılan ve düşük yakıt tüketimi bulunan araçlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17220) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1731.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yurt içi cihaz, tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyaçlarının yerli üretimden karşılanması hedeflerinin gerçekleşme oranına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17221) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1732.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ'de üretim yerinin etikette belirtilmesi zorunluğunun kaldırılması yönünde yapılan değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17222) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1733.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bakanlıklara yöneltilen sorulara verilen bazı cevaplara ve ilgili verilerin farklı kaynaklarda farklı şekillerde yer almasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17223) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1734.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk işçilerle ilgili verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17224) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1735.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, minarelerinde baz istasyonu bulunan camilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17225) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1736.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 6 Ağustos 2019 tarihinde Ankara'da kaybolduğu iddia edilen bir şahsın akıbetine ve olaya yönelik bir soruşturma olup olmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17226) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1737.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde annesiyle birlikte bulunan bebeklerin bazı ihtiyaçlarının karşılanamadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17227) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1738.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan muhtelif suçlarla ilgili olarak 2016-2019 yılları arasında yapılan şikayet ve açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17228) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1739.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz 2016'dan sonra sulh ceza hakimliği yetkisi değiştirilen veya kaldırılan hakim sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17229) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1740.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı cezaevlerinde ısıtma sistemlerinin çalıştırılmadığı iddiasına ve cezaevlerinde bulunan hasta ve yaşlı hükümlülerin sağlık durumlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17230) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1741.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde hükümlü ve tutuklulara yönelik taciz ve tecavüz vakalarına ve bunlarla ilgili soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17231) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1742.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerindeki sağlık hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17232) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1743.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde kanser tedavisi gören tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17233) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1744.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre kadınlara yönelik sözlü ve fiziksel taciz sebebiyle açılan davalara ve verilen cezalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17234) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1745.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı itibarıyla cezaevinde kanser tedavisi gören ve hayatını kaybeden hükümlü ve tutuklu sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17235) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1746.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17236) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1747.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, 2019 yılı Şubat ayında benzer şekilde kaybolan ve daha sonra aynı dosya kapsamında tutuklanan dört kişiye ve haklarındaki yargılama sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17237) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1748.-   Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, lösemi tedavisinde etkili olan bazı ilaçların teminine ve bedelinin tümüyle karşılanması önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17238) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1749.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17239) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1750.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi alan kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17240) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1751.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında iş ve meslek danışmanlığı kapsamında iş arayanlara yönelik bireysel ve gruplar halinde gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17241) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1752.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gazi maaşları arasındaki farkın giderilmesi önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17242) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1753.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şehit ailelerinin ve gazilerin bayramlarda aldıkları sosyal yardımların emekli ikramiyesi aldıkları gerekçesiyle kesilmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17243) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1754.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, 2019 yılında yapılan ve ihaleye çıkılan millet bahçeleriyle ilgili çeşitli verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17244) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1755.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17245) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1756.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çevreye duyarlı konaklama tesisi sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17246) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1757.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda illere göre yapılan bisiklet ve yaya yolu düzenlemelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17247) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1758.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, atık ısı enerjisinden elektrik üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17248) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1759.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından su fiyatlarında yapılan artışa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17249) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1760.-   İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, aday meslek memurluğu giriş sınavında usulsüzlük yapıldığına dair iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17250) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1761.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17251) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1762.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17252) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1763.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Akkaya Barajı ile Bor Kızılca Köyü Deresi'nde oluşan kirliliğin önlenmesi için bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17253) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1764.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, su kaynaklarının korunmasına ve suyun doğru kullanılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17254) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1765.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, termik santrallerin atık ısılarından bölgesel ısıtma ve tarımsal faaliyetlerde yararlanılması amacıyla yapılan projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17255) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1766.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda benzin ve motorinle harmanlanan biyoetanol ve biyodizel üretim miktarlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17256) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1767.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son üç yıl içinde üretilen yerli petrol ve doğal gaz miktarı ile yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrik miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17257) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1768.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çanakkale'de Kanadalı bir firmaya verilen maden arama izni sonrası çıkarılacak madenin ne kadarının devlete ait olacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17258) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1769.-   Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Kredi ve Yurtlar Kurumuna kredi borcu olan kişi sayısı ve borç miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17259) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1770.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17260) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1771.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17261) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1772.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye genelinde illere göre ihlal edilen trafik kurallarına, verilen trafik cezalarına ve cezaları ödeyen ve ödemeyenlerin sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17262) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1773.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17263) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1774.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17264) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1775.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde bulunan şartlı mültecilerin sayısına ve uyruklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17265) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1776.-   Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, Marmara Bölgesinde hasar tespiti yapılmış ve oturulamaz raporu olan bina sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17266) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1777.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, İskenderun'da bulunan Kızlar Manastırı'nın taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenerek restore edilmesi önerisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17267) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1778.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17268) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1779.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Ege Uygarlıkları Müzesi'nin açılış tarihine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17269) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1780.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17270) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1781.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hizmet binası tahsis edilememesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17271) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1782.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17272) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1783.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17273) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1784.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yerli ilaç sektörünün yerli ve uluslararası patent başvurularının sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17274) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1785.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinin psikiyatri ve rehabilitasyon kliniklerinde bulunan gazilerin terör örgütü ve organize suç örgütü mensuplarıyla aynı bölümlerde tedavi görüp görmediklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17275) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1786.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, yanlış iğne sonucu kalıcı sağlık sorunu yaşayan bir vatandaşın tedavisine ve zararının karşılanmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17276) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1787.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17277) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1788.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 ve 2019 yılları arasında TÜBİTAK destekli projelerde görev alan yabancı araştırmacı sayısına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17278) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1789.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, takograf ve taksimetre bulunan araç sayısına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17279) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1790.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sanayi sektöründe düşük verimli AC elektrik motorlarının kullanılmaya devam edilip edilmediğine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17280) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1791.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17281) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1792.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Hatay'da Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17282) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1793.-   Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Çanakkale'nin Kirazlı köyünde gerçekleştirilen altın madeni çıkarma faaliyeti kapsamında kesilen ağaç sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17283) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1794.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda kuraklığa dayanıklı ürün çeşitleri geliştirilmesine yönelik olarak sağlanan desteklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17284) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1795.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal üretimde kullanımı yasaklanan carbendazim içerikli tarım ilacının toplatılıp toplatılmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17285) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1796.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17286) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1797.-   Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, zorunlu yangın alarm sistemi bulunmayan yolcu otobüslerine muayene onayı verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17287) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1798.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17288) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1799.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, toplu taşımada küçük motor hacimli, elektrikli ve hibrit araç kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17289) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1800.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Gebze-Darıca metro hattı projesinin maliyetinin gözden geçirilmesine ve Bakanlığın 2019 yılı için belediyeler yerine üstlendiği yatırımlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17290) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1801.-   Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Muş ili ve ilçelerindeki yol ve altyapı sorunları ile bunların çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17291) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

1802.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bir rapora ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17292) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1803.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, CİMER aracılığıyla yapılan bilgi edinme başvurularına yönelik sınırlamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17293) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1804.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, uluslararası sözleşmeler ve raporlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17294) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1805.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Muş'un Beşçatak köyünde dört çocuğun hayatını kaybettiği boğulma vakasına yönelik adli ve idari soruşturmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17295) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2019)

1806.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, çalışanların enflasyonun olumsuz etkilerinden korunması amacıyla maaşlarına ilave zam yapılması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17296) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

1807.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2019 yılları arasında Şırnak ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17297) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2019)

1808.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2019 yılları arasında Van ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17298) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2019)

1809.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17299) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2019)

1810.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17300) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2019)

1811.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17301) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2019)

1812.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir il müdürünün bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17302) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2019)

1813.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17303) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2019)