TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 34’e Ek

27 Kasım 2018 Salı

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-           Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Cumhurbaşkanının 2013 yılında yaptığı bir konuşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5377) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

2.-           İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 2008-2018 yılları arasında ele geçirilen ruhsatsız av tüfeği sayısı, ruhsatsız av tüfeği ile işlenen cinayet sayısı ve tüfekleri satanlar hakkında yapılan işlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5378) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

3.-           İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, 2004 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ağaç dikim faaliyetlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5379) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

4.-           İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, basın kartı iptal edilen kişi sayısı ve basın kartı verilmesi işlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5380) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

5.-           İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, İSKİ Genel Müdürlüğünün su ve atık su tarifelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5381) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

6.-           Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, Sarı Basın Kartı uygulamasına ve Komisyon çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5382) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

7.-           İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hakkında düzenlenen 2017 yılı Sayıştay denetim raporunda yer alan tespitlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5383) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

8.-           İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapılan başvurulara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5384) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

9.-           Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılan bakanlıkların logolarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5385) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

10.-       Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, inşaat sektöründe dövize endeksli girdi maliyetlerinin azaltılması ve diğer sorunların çözülmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5386) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

11.-       Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Hoşan Dağında yürüyüş yapan dağcılar tarafından fark edilen bir ailenin ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5387) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

12.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Sayıştay kamu kuruluşları denetim raporlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5388) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

13.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, bakan ve milletvekillerinin birinci derece yakınlarından kamu kurumlarına yönetici olarak atananlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5389) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

14.-       İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 2017 mali yılı Sayıştay raporları çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin uygulamalarındaki mevzuata aykırılık ve usulsüzlük iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5390) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

15.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Diyanet İşleri Başkanı'nın Kadir Mısırlıoğlu'nu ziyaretine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5391) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

16.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yabancı ülkelerden sığınma talebinde bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5392) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

17.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ihbarla yakalanan terörist sayısına ve verilen para ödüllerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5393) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

18.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybeden ve tedavi gören kişi sayısı, antidepresan ilaç kullanımı ve intihar vakalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5394) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

19.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi Veri Tabanı kayıtlarına ve erişim talebinde bulunan kurumlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5395) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

20.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen sigortalıların mağduriyetlerine ve Suriyelilere sosyal güvenlik kapsamında harcanan tutara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5396) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

21.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye genelinde ve Niğde ilinde sosyal yardım alan hane ve kişi sayıları ile illere gönderilen sosyal yardımların dağıtımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5397) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

22.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son 5 yılda İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanmak için yapılan başvuru sayısı ve harcamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5398) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

23.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu bankalarının verdiği reklam ve ilanlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5399) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

24.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadınların işgücüne katılımı konusundaki gelişmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5400) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

25.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda maden sahalarında yaşanan iş kazaları ve iş kazalarında zarar görenlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5401) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

26.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kapanan iş yerlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5402) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

27.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, altın ocaklarına ve altın rezervine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5403) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

28.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sahte diploma kullanımına ve kontrol usullerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5404) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

29.-       İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, Türk Telekom'un zarar etmesine ve vergilerindeki azalmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5405) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

30.-       İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, Aksaray İl Müftüsünün partilerinin yetkilisi ile aynı fotoğraf karesinde bulunmak istememesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5406) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

31.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002- 2018 yılları arasında yaşanan çocuk ölümlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5407) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

32.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk sahibi olup cezaevinde kalan kadınlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5408) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

33.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında ensest istismara uğradığı tespit edilen çocuklara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5409) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

34.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında meydana gelen çocuk istismarına ve çocuk kaybolmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5410) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

35.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Son on beş yıldaki kayıp çocuk sayısına ve bu konuda yapılan çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5411) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

36.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde açılan sınavları öğretim üyelerinin yakınlarının kazandığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5412) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

37.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin yoksul evlerde yaşayan çocukların oranında OECD ülkeleri arasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5413) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

38.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocukların sağlık ve güvenliği sıralamasında OECD ülkeleri arasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5414) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

39.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocuk gelin sayısı sıralamasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5415) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

40.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocuk yoksulluğu sıralamasında OECD ülkeleri arasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5416) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

41.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, trafik kazalarında hayatını kaybeden çocuklara, okul yakınlarında yapılan inşaatlara ve okul servislerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5417) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

42.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2018 yılları arasında çeşitli sebeplerle hayatını kaybeden çocuklara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5418) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

43.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mülteci kamplarındaki çocuklara ve çocukların pazarlandığı iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5419) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

44.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocukların maddi refahı sıralamasında OECD ülkeleri arasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5420) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

45.-       İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, yargıda görevli olup FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edilen sayısı ve bunların baktıkları dosya sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5421) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

46.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocukların sağlık ve güvenliği sıralamasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5422) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

47.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin yoksul evlerde yaşayan çocukların tüm çocuklara oranı sıralamasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5423) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

48.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Sayıştay Başkanlığının Ege Üniversitesi 2017 yılı denetim raporuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5424) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

49.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocuk yoksulluğu sıralamasında OECD ülkeleri içindeki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5425) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

50.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülkemizdeki çocuk gelin sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5426) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

51.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İş kazası sonucu hayatını kaybeden çocuk işçilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5427) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

52.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk işçi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5428) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

53.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2018 yılları arasında çocuk yuvaları, çocuk evleri ve yetiştirme yurtlarında meydana gelen kötü muamele, cinsel istismar ve tecavüz vakalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5429) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

54.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocukların uğradıkları hak ihlalleri ve bu ihlaller karşısında yapılan işlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5430) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

55.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocukların yaşadıkları hak ihlalleri konusunda yapılan işlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5431) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

56.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son 10 yılda meydana gelen internet dolandırıcılığı vakalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5432) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

57.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sokakta yaşayan ve koruma altına alınan çocuklara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5433) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

58.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2011-2018 yılları arasında kaybolan çocuklara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5434) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

59.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda telefon dolandırıcılığına uğrayan kişi sayısına ve cezaların caydırıcılığının sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5435) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

60.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kredi kartı sayısına, kredi kartı borçlarına ve kredi sicil affı konusunda düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5436) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

61.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2018 yılları arasında meydana gelen cinsel istismar ve tecavüz vakalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5437) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

62.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk istismarı sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5438) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

63.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilave kadro ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5439) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

64.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Başkanlık, Ofis ve Politika Kurullarının faaliyet alanında çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5440) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

65.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da öğrenci servislerinin yaptığı kazalara ve servislere yapılan denetime ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5441) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

66.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2003 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığına alınan personel sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5442) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

67.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 696 sayılı KHK ile kadro verilmeyen personelin durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5443) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

68.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle oluşturulan yeni kurul sayısına, bakan yardımcısı, danışman ve müşavir sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5444) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

69.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yeniden kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5445) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

70.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşları, KİT'ler, bağlı kuruluşlar, Türk Hava Yolları ve büyükşehir belediyelerine alınan gazetelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5446) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

71.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2003-2018 yılları arasında özelleştirildiği halde kapanan, el değiştiren veya yeniden kamulaştırılan işletmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5447) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

72.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sigara tüketimine, kapalı alanlarda sigara yasağının sigara tüketimine etkisine ve yasağın ihlali nedeniyle kesilen cezalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5448) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

73.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarında, KİT'lerde ve bağlı kuruluşlarda danışman kadrosunda çalışan kişilere ve kurum dışı danışmanlık hizmeti alımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5449) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

74.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya kiralanan binek araç ve istihdam edilen şoför sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5450) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

75.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2018 yılları arasında intihar girişiminde bulunan kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5451) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

76.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşları ile KİT ve bağlı kuruluşlarda kiralık olarak kullanılan arazi ve bina sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5452) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

77.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadın konukevlerinin sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5453) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

78.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yunan enerji şirketi ENERGEAN tarafından Taşoz adası karasularında yapılan petrol arama ve çıkarma faaliyetlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5454) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

79.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazi, konut ve lojmanlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5455) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

80.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşları ile KİT'lerin 2017-2018 yılları elektrik enerjisi kullanımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5456) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

81.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarda kiralama, satın alma veya farklı şekillerde temin edilen araç sayısına ve araç şoförlerinin istihdam biçimine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5457) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

82.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Belediyesi Kent Kart uygulamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5458) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

83.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş konusunda yapılan denetimlere ve kesilen cezaların artırılması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5459) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

84.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, aile bütünlüğünün korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5460) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

85.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, GDO açısından riskli ülkelerden ithal edilen gıda ürünlerinin denetimine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5461) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

86.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşınır ve taşınmaz malvarlığı ile harcamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5462) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

87.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5463) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

88.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, gizli tanıklık uygulamasına dair bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5464) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

89.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, AİHM tarafından Türkiye'de faaliyet gösteren ABD menşeli Cargill şirketi hakkında verilen kararın uygulanması talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5465) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

90.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, tutuklu olan Grup Yorum üyelerinin müzik faaliyetlerinin engellendiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5466) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

91.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, sözleşmeli olarak istihdam edilen ceza infaz koruma memurlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5467) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

92.-       İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, 2018'de konkordato talebinde bulunan firmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5468) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

93.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5469) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

94.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa 2 No'lu T Tipi Cezaevi'nde mahkumların uğradıkları iddia edilen bazı hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5470) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

95.-       İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, İzmir Kapalı Cezaevinde bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5471) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

96.-       Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, 71 yaşındaki bir hükümlünün cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5472) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

97.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Eskişehir Çifteler Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda var olduğu iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5473) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

98.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Amasya'da beş üniversite öğrencisi hakkında sosyal medya üzerinden yaptıkları takip ve beğeniler nedeniyle açılan bir davaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5474) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

99.-       Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, 2002-2017 yılları arasında Antalya'da mevcut icra dosyası sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5475) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

100.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5476) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

101.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen hakim ve savcılar ile görev aldıkları davalara ve verdikleri kararlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5477) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

102.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Kıbrıs Gazilerinin tamamına Devlet Şeref Madalyası verilmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5478) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2018)

103.-   Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Mersin'in Bozyazı ilçesinde İŞKUR'un işe alım kuralarının bir partinin ilçe teşkilatında yapıldığı iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5479) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2018)

104.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, sendikalı oldukları için fabrikalarda işten çıkarılan işçi sayısına ve bunlara yönelik sosyoekonomik desteklere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5480) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2018)

105.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kadına yönelik şiddete ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5481) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2018)

106.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, kadın cinayetleri ve mağduriyetleriyle ilgili çeşitli verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5482) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

107.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5483) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

108.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, 3. havalimanı inşaatında çalışan işçilerin mağduriyetlerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5484) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamuda kadroya alınması öngörülen 1 milyon 20 bin işçiden 275 bininin kadroya alınmamasının nedenine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5485) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuğa karşı şiddet ve istismarın durdurulabilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5486) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

111.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, kimsesiz çocuklara verilen hizmetlere dair bazı verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5487) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, koruma altına alınan çocuklarla ilgili verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5488) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocukları ihmal ve istismar risklerine karşı korumak için başlatılan risk haritası çalışmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5489) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

114.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5490) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

115.-   Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5491) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

116.-   Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerinin kredi kartıyla ödenmesi durumunda alınan komisyon ücretlerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5492) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

117.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çine Hidroelektrik Santralinin özelleştirme sonrası personel sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5493) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

118.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aile Sosyal Destek Programı kapsamında yapılan çalışmalara ve istihdam edilen personelin kadro durumuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5494) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

119.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuklara yönelik yayınların yapılmadan önce uzman raporu şartı getirilmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5495) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

120.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kreş yardımı alan annelere ve yapılan yardım miktarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5496) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

121.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5497) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

122.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on beş yılda Niğde'de kapanan fabrika ve çıkarılan işçi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5498) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

123.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Mandras Deresinin renginin kızıla dönmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5499) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

124.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, İznik Gölü çevresindeki betonlaşmaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5500) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

125.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa ilinde bulunan Karadere'nin kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5501) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

126.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesindeki mera alanlarında yapılan kaçak inşaatlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5502) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

127.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bazı mahallelerin su sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5503) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

128.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Menemen ilçesinde yapılması planlanan jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5504) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

129.-   İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, 2004 yılından itibaren yurt genelinde ve İstanbul özelinde ekilen fidan sayısı ve fidan dikme kampanyasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5505) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

130.-   İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, atık kağıt toplayan kişi sayısı ve firmaların sokakta atık kağıt toplayan işçilerden kağıt almasının yasaklanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5506) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

131.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van Edremit'te bulunan Kız Kalesi'nde yapılacak restorasyona ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5507) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

132.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van Büyükşehir Belediyesi'nin çok katlı otopark planını iş merkezine dönüştürme kararına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5508) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

133.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van'ın Muradiye İlçesi'ne bağlı Beydağı Köyü'nün içme suyu sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5509) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

134.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5510) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

135.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç bölgesinde bulunan 2B arazilerinin satış fiyatlarının azaltılması talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5511) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

136.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Ankara'nın Pursaklar ve Gölbaşı ilçelerinde hayvanların toplu olarak zehirlendiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5512) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

137.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Uzundere köyünde jeotermal kaynak arama izni verilmeyen bir şirkete aynı bölgede başka bir proje için ÇED uygunluk raporu verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5513) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

138.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5514) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

139.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2018 yılları arasında yapılan çöp ithalatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5515) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

140.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, ipotekli arazilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5516) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

141.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı iline yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5517) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

142.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ecrimisil ödeyerek üretim yapan çiftçilerden doğrudan kiralama başvurusunda bulunanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5518) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

143.-   Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat'ta içme suyu altyapısında asbestli boru bulunan yerlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5519) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

144.-   Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat Sorgun'un Bahadın Kasabası'nın içme suyu borularının değiştirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5520) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

145.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun SEKA Aksu kağıt fabrikasının satılmasına ve Çotanak Spor Kompleksine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5521) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

146.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Katar Devleti tarafından yapılan ve diğer yabancı ülkelerden alınan hibelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5522) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

147.-   İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, Yemen'e yapılan insani yardımlara ve Suudi Arabistan yönetimine yönelik siyasi tutuma ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5523) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

148.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5524) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

149.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, İsrail'in 12 Kasım 2018 tarihinde Filistin'e yönelik başlattığı saldırıya yönelik girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5525) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

150.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kaydına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5526) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

151.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5527) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

152.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, elektrik faturalarında yer alan dağıtım bedeli kalemine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5528) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

153.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Mustafakemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir madencilik şirketinin çalışmaları ve bölgedeki su kaynaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5529) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

154.-   Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın, Şanlıurfa ilinde yaşandığı iddia edilen elektrik sıkıntılarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5530) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

155.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5531) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

156.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5532) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

157.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, BOTAŞ'ın yüklenici firmalara ödemelerini yapmadığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5533) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

158.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, Manisa'nın çeşitli ilçelerine doğalgaz verilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5534) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

159.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, yeni spor tesisleri yaptırılması için imzalanan protokole TOKİ'nin uymadığı iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5535) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

160.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5536) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

161.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5537) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

162.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5538) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

163.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5539) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

164.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, doların yükselmesini önlemek için alınacak önlemlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5540) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

165.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 7018 sayılı Kanun kapsamında diğer ülkelerle bilgi paylaşımı yapılıp yapılmadığına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5541) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

166.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, 2013-2018 yılları arasında TÜİK anketlerine katılmak istemediği gerekçesiyle ceza kesilen vatandaşlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5542) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

167.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, belediyelerde yapıldığı Sayıştay denetim raporlarında tespit edilen usulsüzlüklerin soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5543) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2018)

168.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı verilen Suriyelilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5544) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

169.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında korunmaya muhtaç çocukların istihdamı uygulamasının Emniyet Genel Müdürlüğünce uygulanmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5545) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

170.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Havaş otobüslerinin güzergahının değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5546) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

171.-   İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, 2004 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dikilen ağaç sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5547) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

172.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5548) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

173.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Yakakent Belediyesi'nin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5549) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

174.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Vezirköprü Belediyesi'nin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5550) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

175.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Terme Belediyesi'nin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5551) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

176.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Tekkeköy Belediyesi'nin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5552) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

177.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Salıpazarı Belediyesi'nin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5553) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

178.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun 19 Mayıs Belediyesi'nin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5554) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

179.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Ladik Belediyesi'nin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5555) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

180.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Kavak Belediyesi'nin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5556) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

181.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun İlkadım Belediyesi'nin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5557) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

182.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Havza Belediyesi'nin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5558) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

183.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Çarşamba Belediyesi'nin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5559) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

184.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Canik Belediyesi'nin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5560) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

185.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Bafra Belediyesi'nin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5561) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

186.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Ayvacık Belediyesi'nin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5562) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

187.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Atakum Belediyesi'nin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5563) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

188.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Asarcık Belediyesi'nin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5564) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

189.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Alaçam Belediyesi'nin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5565) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

190.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5566) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

191.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5567) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

192.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, BELKO'nun Ankara'da perakende kömür satışını durdurduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5568) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

193.-   Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat'ta içme suyu altyapısında asbestli boru bulunan yerlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5569) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

194.-   Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat Sorgun'un Bahadın Kasabası'nın içme suyu borularının değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5570) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

195.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, restore edilen Mudanya Mütareke Evi Müzesi'nin dış cephesinde başlayan dökülmelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5571) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

196.-   Van Milletvekili Tayip Temel'in, Van Edremit'te bulunan Kız Kalesi'ne ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5572) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

197.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Edirne Alipaşa çarşısındaki işyerlerinin kiralarının arttırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5573) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

198.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5574) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

199.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5575) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

200.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, turizm belgeli işletme ve otel sayısına, yapılan denetimlere ve kesilen cezalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5576) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

201.-   Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın, milli sporculara tanınan sınavsız öğretmenlik hakkına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5577) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

202.-   Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın, ilköğretim altıncı sınıftan itibaren uygulanması planlanan yeni ölçme değerlendirme sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5578) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

203.-   Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Adana Valiliğince ildeki okullara gönderilen Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Öğrencilerin Eğitime Erişimi konulu yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5579) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

204.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne Öğretmenevi'nin ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5580) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

205.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5581) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

206.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, down sendromlu çocukların eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5582) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

207.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı ilinde eğitimle ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5583) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

208.-   Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, Ankara'da bir okulda Büyükşehir Belediyesi ve bir sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan yardıma ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5584) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

209.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5585) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

210.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin eğitim giderleri ile açıköğretimdeki öğrenci sayıları ile devamsızlık oranlarında görülen artışa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5586) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

211.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2018 yıllarında öğrenci yetersizliğinden kapanan okullara ve yönetmelikte belirlenen öğrenci sayısı sınırının düşürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5587) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

212.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık tarafından yapılan sınavlarda çıkan hatalı sorulara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5588) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

213.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, zorunlu hizmete tabi tutulan kurumlarda çalışan öğretmenlere verilen ek puana ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5589) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

214.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, ihraç edilen askeri personel sayılarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5590) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2018)

215.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2000-2018 yılları arasında görev sırasında şehit olan, intihar eden, kaza geçiren asker verilerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5591) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

216.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5592) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

217.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5593) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

218.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, askerlik şubesinde çalışan memurların bedelli askerlik başvurusu işlemleri için yaptıkları mesaiye ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5594) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

219.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde iline kalıcı askeri birlik kurulmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5595) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

220.-   Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'da bir hastanede bir bebeğin ölümüyle sonuçlanan vakaya ve ilde kadın hastalıkları ve doğum kliniği birimlerinin yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5596) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2018)

221.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun ilinde nefroloji uzmanı bulunmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5597) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

222.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, aşısı bulunduğu halde yeniden görülmeye başlanan hastalıklara ve mültecilerin bu konudaki etkisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5598) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

223.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Siirt Devlet Hastanesi'nin eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5599) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

224.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, organ ve doku nakline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5600) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

225.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5601) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

226.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, psikolojik hastalıklarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5602) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

227.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde alkol ve madde bağımlılığı istatistikleri ve yapılan hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5603) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

228.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, inme hastalığı ve tedavisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5604) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

229.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, SMA hasta sayısı ve SMA hastalarına sağlanan tedavi ve ilaç desteklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5605) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

230.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan hastane bilgi yönetim sistemi kiralama işine yönelik bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5606) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

231.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, şehir hastanelerine ve maliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5607) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

232.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki çocuk sağlık hizmetlerine dair sayısal verilere ve bazı hastanelerde çocuk doktoru bulunmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5608) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

233.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yıllarında on sekiz yaş altında doğum yapan anne ve doğan çocuk sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5609) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

234.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5610) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

235.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Eylül 2016'dan beri sağlık sebebiyle Türkiye'ye sevk edilen ÖSO mensuplarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5611) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

236.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'de göreve başlayan yabancı hekimlere ve atama bekleyen veya güvenlik soruşturmasını geçemeyen Türk hekimlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5612) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

237.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van'da verilen yüksek riskli gebelik hizmetlerinin yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5613) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

238.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bazı üniversitelerin tıp fakültelerinin borçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5614) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

239.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, prostat kanseri ile ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5615) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

240.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de hastanelerin teknik donanım ve doktor yeterliliği konusunda denetlenmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5616) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

241.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, protein tozu ve farklı gıda takviyelerinin zararlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5617) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

242.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde son beş yılda vefat edenlerin sayısına ve hastanelerde meydana gelen vefat oranına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5618) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

243.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ilaç kutuları ve prospektüslerinde görme engelliler için kabartma yazıların bulunmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5619) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

244.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, rota virüsü ve menenjit hastalığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5620) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

245.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda kızamık aşısı olan çocuk sayısına ve aşıyı reddeden ailelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5621) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

246.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, antidepresan ilaçlarının kullanımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5622) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

247.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, akıllı telefon kullanımının olumsuz etkilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5623) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

248.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5624) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

249.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, siber zorbalık yapan kişilere yönelik işlemlere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5625) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

250.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5626) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

251.-   Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Mersin ili Mezitli ilçesi Kuzucubelen Mahallesi tarımsal sulama sıkıntısı ve sulama göleti projesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5627) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2018)

252.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Yenişehir Ovasında bulunan göletler ve barajlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5628) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

253.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Yenişehir Alaylı Mahallesi ormanlık alanındaki kesimlere ve hayvancılık yapan mahalle sakinlerinin şikayetlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5629) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

254.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, kimyasal tarım ilaçlarının kullanımına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5630) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

255.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5631) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

256.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir'de yaşanan kuduz ve şarbon vakalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5632) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

257.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5633) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

258.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, bal üretimine ve arı ölümlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5634) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

259.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, zeytin üreticilerinin sorunları ve Afrin'den zeytin ithalatı yapılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5635) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

260.-   Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, son on yılda amaç dışı kullanılan mera alanlarına ve yapılan denetimlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5636) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

261.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TMO'ya ait boş lojmanlara ve giderlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5637) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

262.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İskenderun Şube Müdürlüğü tasarrufundaki TMO tesislerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5638) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

263.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TMO tarafından yurtdışına mamul madde ihracı karşılığında satışı yapılan ürünlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5639) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

264.-   Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, kırtasiye perakendecileri haricinde kırtasiye satışının engellenmesine yönelik bir düzenleme yapılması önerisine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5640) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

265.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, 2018 yılında konkordato ilan eden şirket verilerine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5641) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

266.-   İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, konkordato talebinde bulunan ve iflasın eşiğine gelen şirketlere ve alınacak tedbirlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5642) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

267.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5643) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

268.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, muz ithalatında alınan gümrük vergisinin düşürüleceğine dair iddialara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5644) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

269.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 yıllarında ithal edilen ceviz, badem, çerezlik ayçiçeği verilerine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5645) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

270.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5646) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

271.-   Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Iğdır'da bulunan sınır kapılarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5647) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

272.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe düşen kişilere ve konkordato ilan eden firmalara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5648) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

273.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, C2 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde taşımacılık yapmalarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5649) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

274.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, GDO'lu yiyeceklerin üzerindeki etiketlerde ürünün taşıdığı GDO'nun belirtilmesine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5650) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

275.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithalat ile ilgili soru önergelerine verilen cevaplarda TÜİK verilerinin işaret edilmesine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5651) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

276.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithal tıbbı cihazların maliyeti ve sayılarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5652) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

277.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Elbistan Göksu karayolu yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5653) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

278.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'de bulunan aydınlatmasız kavşaklara ve buralarda yaşanan trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5654) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

279.-   Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, Türk Hava Yolları seferlerinde Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin bulundurulmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5655) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

280.-   Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Tunceli-Erzincan karayolu yapım çalışmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5656) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

281.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Osmangazi Köprüsü yap-işlet-devret projesi kapsamında uygulamalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5657) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

282.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, TCDD'nin Diyarbakır-Mazıdağı Demiryolu İltisak Hattı Yapım İşi için yaptığı ihaleye ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5658) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

283.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5659) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

284.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, TCDD'ye tahsis edilen araçlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5660) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

285.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, TCDD'nin lojistik merkezlerine, limanlarına ve hattına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5661) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

286.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Osman Gazi Köprüsü'ndeki HGS ve OGS'den geçiş ücreti alımında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5662) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

287.-   Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Cizre-Silopi karayoluna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5663) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)