TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 97

1 Nisan 2019 Pazartesi

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun; Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1702) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2019)

2.- Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1703) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2019)

3.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in; Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1704) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2019)

4.- Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin; Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1705) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2019)