TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 96

29 Mart 2019 Cuma

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin; 5543 Sayılı İskan Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1677) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

2.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1678) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1679) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2019)

4.- Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1680) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2019)

5.- Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın; 25.08.1999 Tarih ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1681) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2019)

6.- İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un; 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1682) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2019)

7.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1683) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2019)

8.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/1684) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2019)

9.- Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın; Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1685) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2019)

10.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın; 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1686) (Çevre; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2019)

11.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 14.7.1964 gün ve 500 Sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleri ile Çeşitli istihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1687) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2019)

12.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin; 2019 Yılının Bireysel Silahsızlanma Yılı Olarak İlan Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1688) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2019)

13.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1689) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2019)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1690) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2019)

15.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1691) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2019)

16.-  Antalya Milletvekili Aydın Özer ve 3 Milletvekilinin; Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1692) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2019)

17.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1693) (Çevre; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2019)

18.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1694) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2019)

19.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1695) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2019)

20.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1696) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2019)

21.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın; Kabahatler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1697) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2019)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 31.5.2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1698) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2019)

23.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1699) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2019)

24.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin; 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1700) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2019)

25.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1701) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2019)

 

Meclis Araştırması Önergesi

1.- Adana Milletvekili Ayhan Barut ve 19 milletvekilinin, tarımsal amaçlı kullanılan gübrelerin izlenmesine yönelik tebliğin uygulanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1046) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2019)