TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 95

28 Mart 2019 Perşembe

 

Milletvekili Teklifleri

1.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1630) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2019)

2.- Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un; Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1631) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2019)

3.- İyi Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1632) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2019)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1633) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2019)

5.- Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in; Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1634) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2019)

6.- Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun; Bartın İline Bağlı Kozcağız Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1635) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2019)

7.- Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1636) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2019)

8.- Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1637) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2019)

9.- Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1638) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2019)

10.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1639) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2019)

11.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; Doğal Afetlerden Etkilenen Çiftçilerin Kredi, Elektrik ve Su Borçlarının Ertelenmesi ile 4876 Sayılı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1640) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2019)

12.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1641) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2019)

13.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1642) (Adalet; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2019)

14.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1643) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2019)

15.-  İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi (2/1644) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2019)

16.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın; 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1645) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2019)

17.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1646) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2019)

18.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1647) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2019)

19.-  Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1648) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2019)

20.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1649) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2019)

21.-  Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu'nun; Kamu Kurumlarının Adlarında Türkiye Cumhuriyeti İbaresinin Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1650) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2019)

22.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1651) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2019)

23.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1652) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2019)

24.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1653) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2019)

25.-  Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in; İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1654) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2019)

26.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1655) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2019)

27.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1656) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2019)

28.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 6/12/2012 Tarihli ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1657) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2019)

29.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 16/08/1961 Tarihli ve 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1658) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2019)

30.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1659) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2019)

31.-  Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1660) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2019)

32.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1661) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2019)

33.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1662) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2019)

34.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; 25/10/1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1663) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2019)

35.-  Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1664) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2019)

36.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun; Madalya ve Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1665) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2019)

37.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1666) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2019)

38.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1667) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2019)

39.-  Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in; İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1668) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2019)

40.-  Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in; Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1669) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2019)

41.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1670) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2019)

42.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1671) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2019)

43.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1672) (Adalet; İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2019)

44.-  Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Ankara Milletvekili Mustafa Destici'nin; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1673) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2019)

45.-  Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1674) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2019)

46.-  Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in; 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1675) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2019)

47.-  Muğla Milletvekili Metin Ergun'un; Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1676) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2019)