TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 91

1 Mart 2019 Cuma

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ve 19 milletvekilinin, hayvancılık alanında yaşanan sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/985) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2019)

2.- Hakkari Milletvekili Sait Dede ve 20 milletvekilinin, ilaç sektöründe dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması ve ilaç erişiminde yaşanan sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/986) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2019)

3.- Adana Milletvekili Kemal Peköz ve 20 milletvekilinin, engellilerin yaşadıkları sorunların incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/987) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2019)

4.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 32 milletvekilinin, işsizlik sorununun tüm yönleriyle araştırılarak bu konuda alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/988) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2019)

5.- İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve 20 milletvekilinin, son dönemde mal ve hizmet fiyatlarındaki artışın nedenlerinin incelenerek soruna yapısal çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/989) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2019)

6.- İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 20 milletvekilinin, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılarak karbondioksit salınımının en aza indirilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/990) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2019)

7.- Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve 19 milletvekilinin, Aydın'da kanser vakalarının artış nedenlerinin incelenerek vakaların engellenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/991) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2019)

8.- Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve 19 milletvekilinin, iklim değişikliklerinin ülkemize etkilerinin incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/992) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2019)

9.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 19 milletvekilinin, kaybolma riski altındaki meslekleri icra eden esnaf ve sanatkârların karşılaştıkları sorunların incelenerek bu sorunlara çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/993) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2019)

10.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 23 milletvekilinin, alışveriş merkezlerinin insan yaşamı ve esnaflar üzerindeki olumsuz etkilerinin incelenerek bu etkilere yönelik önlemlerin belirlenmesi ile kontrolsüz alışveriş merkezi yapılaşmasının önüne geçilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/994) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2019)

11.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 20 milletvekilinin, madde bağımlılığının etkilerinin çok yönlü olarak incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/995) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2019)

12.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 20 milletvekilinin, sokakta yaşayan yahut çalışmaya zorlanan çocukların sayılarının tespit edilerek bu sorunun nedenlerinin incelenmesi ve konuya ilişkin alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/996) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2019)

13.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve 20 milletvekilinin, ülkemizde suçluluğun nedenlerinin incelenerek bu konuda alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/997) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2019)

14.-  Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve 20 milletvekilinin, 31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim güvenliğinin sağlanması ve halk iradesinin güvenilir bir şekilde seçimlere yansıtılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/998) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2019)

15.-  Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli ve 20 milletvekilinin, 11 Şubat 2019 tarihinde bir askeri helikopterin kazaya uğraması olayının incelenerek konunun aydınlatılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/999) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2019)

16.-  Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ve 20 milletvekilinin, okul alanlarında gerçekleşen ve çocukların yaralanmasına yahut ölümüne sebebiyet veren olayların incelenerek bu olaylara karşı sürekli önlemler alınmasının sağlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1000) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2019)

17.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve 21 milletvekilinin, emeklilerin ekonomik olarak yaşadığı sorunların incelenerek bu sorunların çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/1001) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2019)

18.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve 21 milletvekilinin, öğretmenlerin yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1002) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2019)

19.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 20 milletvekilinin, Karadeniz Ereğlisi'nde bulunan tersaneler bölgesinin ekonomik olarak canlandırılarak faal hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1003) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2019)

20.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve 20 milletvekilinin, ülkemizde erozyon, kuraklık ve çölleşme ile ilgili mevcut durumun incelenerek bunlarla mücadele için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1004) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2019)

21.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve 20 milletvekilinin, çocuk yaşta evliliklerin önüne geçilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1005) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2019)

22.-  Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve 22 milletvekilinin, Yeni Çeltek kömür ocağının işletmesini devralan firmanın gerekli iyileştirmeleri yapmaksızın çalışmalarda bulunduğu iddiasının incelenerek gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1006) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2019)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 milletvekilinin, Ankara ve Kilis'te yaşanan kaçırılma olaylarının incelenerek bu olayların önüne geçilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1007) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2019)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 milletvekilinin, kişilerin cinsel yönelimleri nedeniyle öldürülmesi olaylarının incelenerek bu olayların önüne geçilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1008) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2019)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 milletvekilinin, hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenerek bu olayların önlenmesi için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1009) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2019)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 milletvekilinin, Muş ilinin sorunlarının çok yönlü olarak incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1010) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2019)

27.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 19 milletvekilinin, ruhsatsız yapılara ilişkin kayıtların incelenerek Ulusal Deprem Strateji Eylem Planı'nın yerine getirilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1011) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2019)

28.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 22 milletvekilinin, Marmara Bölgesindeki çevre kirliliğinin araştırılarak olası zararlarına karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1012) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2019)

29.-  Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 20 milletvekilinin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının iş bulamamasının nedenlerinin tespit edilerek bu sorunun çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1013) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2019)

30.-  Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve 20 milletvekilinin, Trabzon Araklı'da inşa edilmesi planlanan entegre katı atık bertaraf tesisinin çevreye verebileceği zararların tespit edilerek projenin ÇED raporlarına uygunluğunun saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1014) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2019)

31.-  Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve 20 milletvekilinin, Trabzon'da temel geçim kaynaklarını oluşturan sektörlerin sorunlarının incelenerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1015) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2019)

32.-  Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu ve 20 milletvekilinin, tarım alanlarının azalması ve buna bağlı sorunların tespit edilerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1016) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2019)

33.-  İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve 19 milletvekilinin, Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampüsünün bulunduğu yerden kaynaklanan sorunların incelenerek yerinin veya isminin değiştirilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1017) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2019)

34.-  Burdur Milletvekili Yasin Uğur ve 20 milletvekilinin, su kirliliği ile etkin mücadelenin sağlanması ve doğal su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1018) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2019)

35.-  Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve 20 milletvekilinin, Asi Nehri'ne ilişkin sorunların çok yönlü olarak incelenerek bu sorunların çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1019) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2019)

36.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve 19 milletvekilinin, yargı kararları ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanıp uygulanmadığının incelenerek kararların uygulanmama gerekçelerinin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1020) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2019)

37.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 19 milletvekilinin, Genç Çiftçi Projesi kapsamında dağıtılan hayvanların sağlık durumlarının tespit edilerek olası risklerin önüne geçilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1021) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2019)

38.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 20 milletvekilinin, jeotermal enerji santrallerinin çevreye ve insan yaşamına etkilerinin incelenerek olası zararlarının önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1022) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2019)

39.-  Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve 23 milletvekilinin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki personel atamalarında liyakat esasına uyulup uyulmadığının incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1023) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2019)

40.-  Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve 22 milletvekilinin, mısır şurubu ve nişasta bazlı tatlandırıcıların zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1024) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2019)

41.-  Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı ve 20 milletvekilinin, tarım sektörünün sorunları ile imara açılan tarım alanlarının tespiti ve sorunların giderilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1025) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2019)

42.-  Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı ve 20 milletvekilinin, Mersin, Sinop ve Kırıkkale illerinde yapılması planlanan nükleer santrallerin ortaya çıkarabileceği olası sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1026) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2019)

43.-  Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı ve 20 milletvekilinin, kentsel dönüşüm projelerinin etkilerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1027) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2019)

44.-  Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı ve 20 milletvekilinin, HES'lerin doğal ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerinin araştırılarak olası sorunlara çözüm önerileri belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1028) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2019)

45.-  Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı ve 20 milletvekilinin, denizcilik sektöründe yaşanan sorunların giderilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1029) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2019)

46.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 20 milletvekilinin, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığının tespit edilmesi ve muhtemel depremlere yönelik alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1030) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2019)