TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 90

24 Şubat 2019 Pazar

 

Raporlar

 

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2011, 2012, 2013, 2014 Yılları Denetimine İlişkin Komisyon Raporu (3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25) (Dağıtma Tarihi: 24.02.2019) (Rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24.02.2019 Tarihli 57’nci Birleşim Tutanak Dergisine eklenecektir.)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2015, 2016 Yılları Denetimine İlişkin Komisyon Raporu (3/26, 3/27) (Dağıtma Tarihi: 24.02.2019) (Rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24.02.2019 Tarihli 57’nci Birleşim Tutanak Dergisine eklenecektir.)