TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 9

15 Ekim 2018 Pazartesi

 

Teklifler

1.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/972) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2018)

2.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in; Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/973) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2018)

3.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/974) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2018)

4.- Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in; Sosyal Hizmetler Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/975) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2018)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/976) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2018)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/977) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2018)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/978) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2018)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/979) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2018)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/980) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2018)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/981) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2018)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/982) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2018)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/983) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2018)

13.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/984) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2018)

14.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/985) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2018)

15.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/986) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2018)

16.-  Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun; 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/987) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2018)

17.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/988) (Çevre ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2018)

18.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/989) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2018)

19.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/990) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2018)

20.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/991) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2018)

21.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/992) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2018)

22.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/993) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2018)

23.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/994) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2018)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/995) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2018)

25.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Devlet Memurları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/996) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2018)

26.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun ile 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/997) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2018)

27.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/998) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2018)

28.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa İlişkin Kanun Teklifi (2/999) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2018)

29.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın; Kütahya İli Emet İlçesinin Adının Gazi Emet Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1000) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2018)

30.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1001) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2018)

31.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5395 Sayılı Çocukları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1002) (İnsan Haklarını İnceleme; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2018)

32.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1003) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2018)

33.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1004) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2018)

34.-  Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1005) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2018)

35.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Terörle Mücadele Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1006) (İçişleri; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2018)

36.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; 4857 Sayılı İş Kanunu ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1007) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2018)

37.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Adları Askeri Darbe ile Anılanların İsimlerinin Kamu Kurumları ile Kamusal Nitelikli Yer Adlarında Kullanılamayacağına Dair Kanun Teklifi (2/1008) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2018)

38.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1009) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2018)

39.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1010) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2018)

40.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1011) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2018)

41.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1012) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2018)

42.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Basın Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1013) (Anayasa; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2018)

43.-  İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın; Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1014) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2018)

44.-  İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1015) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2018)

45.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi (2/1016) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2018)

46.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın; Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1017) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2018)

47.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve 3 Milletvekilinin; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1018) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2018) 

48.-  Muğla Milletvekili Metin Ergun ile İyi Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1019) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2018)

49.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1020) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2018)

50.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 6756 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1021) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2018

51.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1022) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2018)

52.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1023) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2018)

53.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın; 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1024) (Adalet ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2018)

54.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 16/5/2012 Tarihli ve 6306 Sayılı Afet Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1025) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2018)

55.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1026) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:      17.09.2018)

56.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Emniyet Teşkilat Kanunun ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1027) (İçişleri ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2018)

57.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 252. Maddesinin 1. Fıkrasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/1028) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2018)

58.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1029) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe           Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2018)

59.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1030) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2018)

60.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 3213 Sayılı Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1031) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2018)

61.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21. Maddesine (k) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1032) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2018)

62.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 12/4/1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1033) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2018)

63.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 3/7/2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1034) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2018)

64.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Satatüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1035) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal; İşler        Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2018)

65.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1036) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe           Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:      17.09.2018)

66.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 18. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1037) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2018)

67.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1038) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2018)

68.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 118. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1039) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2018)

69.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1040) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2018)

70.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1041) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2018)

71.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 31.05.2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1042) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2018)

72.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1043) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2018)

73.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1044) (Plan ve Bütçe; Milli Savunma ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2018)

74.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1045) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2018)

75.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1046) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2018)

76.-  İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1047) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2018)

77.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 14. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/1048) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2018)

78.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; 31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1049) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2018)

79.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1050) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2018)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1051) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2018)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Umumi Hıfzısıhha Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1052) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2018)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Elektirik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1053) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji         Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2018)

83.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 4857 Sayılı İş Kanununun 21. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1054) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2018)

84.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın; 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun ile 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1055) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2018)

85.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1056) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2018)

86.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1057) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2018)

 

Rapor

1.- 701 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/4) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 6) (Dağıtma tarihi: 15.10.2018) (GÜNDEME)