TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 87

20 Şubat 2019 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının önlenmesi ile söz konusu eylemlerde bulunanlara verilecek cezaların arttırılması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/981) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2019)

2.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, hayvanların yaşadıkları sorunların tespit edilerek bu sorunların çözümleri ile hayvan hakları konusunda atılması gereken adımların saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/982) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2019)