TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 82

13 Şubat 2019 Çarşamba

 

Milletvekili Teklifi

 

1.-      Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile 49 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1579) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2019)