TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 81

12 Şubat 2019 Salı

 

Milletvekili Teklifi

 

1.- Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve 45 Milletvekilinin; Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1578) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2019)