TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 80

8 Şubat 2019 Cuma

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

TBMM Başkanlığı

 

1.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6355)

2.-      Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ve bir toplantıya katılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/7465)

3.-      Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/7466)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ve 19 milletvekilinin, Hatay T Tipi Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/922) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2019)

2.- Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve 19 milletvekilinin, ilaç sektöründe dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması ve ilaç erişiminde yaşanan sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/923) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2019)

3.- Adana Milletvekili Ayhan Barut ve 19 milletvekilinin, çocukları intihara sürüklediği iddia edilen bir oyunun oynanmasının engellenmesi ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/924) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2019)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 25 milletvekilinin, IPARD Programı kapsamında proje uygulanması için seçilen iller ve seçilmeyen illerin durumunun incelenerek proje işleyişinin denetlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/925) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2019)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 25 milletvekilinin, darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okullarda okuyanların yaşadığı iddia edilen sorunların incelenerek bu sorunlara çözümler bulunması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/926) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2019)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 milletvekilinin, TÜBİTAK tarafından özel sektör projelerine verilen hibe desteği hızlı ve işlevsel bir şekilde sağlanabilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/927) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2019)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, mevsimlik işçilerin yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/928) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2019)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 milletvekilinin, taşeron çalıştırma sisteminin yol açtığı sorunların incelenerek taşeron olarak çalışanların sorunlarının çözülmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/929) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2019)

9.- Ankara Milletvekili Şenol Bal ve 22 milletvekilinin, siyasi yozlaşma ve yolsuzlukların sebeplerinin incelenerek sosyal ve ekonomik etkilerinin tespit edilmesi ile bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/930) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2019)

10.-  Muş Milletvekili Şevin Coşkun ve 20 milletvekilinin, medyada kadına yönelik şiddeti teşvik edici bir dil kullanıldığı iddialarının incelenerek bu şiddetin önlenmesi için kullanılacak dilin toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirilmesi için çalışmalar yapılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/931) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2019)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 milletvekilinin, mimarların yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü ve istihdam olanaklarının arttırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/932) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2019)

12.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 20 milletvekilinin, Danıştay'ın Öğrenci Andı hakkında verdiği kararın uygulanmadığına ilişkin iddiaların incelenerek yargı kararlarına uyumun sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/933) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2019)

13.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, ekonomideki kötüye gidişin nedenlerinin tespit edilerek alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/934) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2019)

14.-  Muş Milletvekili Şevin Coşkun ve 20 milletvekilinin, bireysel silahlanmadaki artışın nedenlerinin araştırılarak sebep olduğu sorunların önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/935) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2019)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 25 milletvekilinin, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan ve özel eğitim lisans programlarından mezun olmayan eğitimcilerin yaşadıkları sorunlara çözümler bulunması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/936) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2019)

16.-  İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz ve 21 milletvekilinin, Aydın'daki enerji santralleri ve maden işletmelerinin olumsuz etkilerinin incelenerek bu olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/937) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2019)

17.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve 21 milletvekilinin, Aydın'daki enerji santralleri ve maden işletmelerinin olumsuz etkilerinin incelenerek bu olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/938) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2019)

18.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve 21 milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerin zarar etmesinin nedenlerinin incelenerek kamu kaynaklarının verimli kullanılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/939) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2019)

19.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve 22 milletvekilinin, aile hekimlerinin yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/940) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2019)

20.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 25 milletvekilinin, yağlı tohum üreticilerinin yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/941) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2019)

21.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 21 milletvekilinin, yoksullukla mücadele edilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/942) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2019)

22.-  Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve 19 milletvekilinin, Trabzon İli Güney Çevre Yolu Projesi'nin mevcut durumunun incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/943) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2019)

23.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve 20 milletvekilinin, Antalya'da yaşanan sel ve hortum felaketinin yarattığı sonuçların incelenerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/944) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2019)

24.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve 20 milletvekilinin, kamu personeli alımında liyakat esasına uyulmadığı ve güvenlik soruşturması uygulamasında keyfi davranıldığına dair iddialarının incelenerek bu konudaki sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasın (10/945) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2019)

25.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve 20 milletvekilinin, Sağlık Bakanlığının beş ilde yürüttüğü çevresel kirlilik araştırması projesinin sonuçlarının incelenerek alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/946) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2019)

26.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 20 milletvekilinin, yükseköğrenim mezunu gençler arasındaki işsizliğin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/947) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2019)

27.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, muharip gazi, malul gazi, adi malul, vazife malulü ve harp malulü vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/948) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2019)

28.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile üniversitelere yerleştirmede yaşanan sorunların ve bunlara ilişkin alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/949) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2019)

29.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 21 milletvekilinin, iklim değişikliğine bağlı olarak Akdeniz Bölgesindeki illerde yaşanan doğal afetlerin tüm yönleriyle araştırılarak çiftçilerin karşılaştıkları zararların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/950) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2019)

30.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve 20 milletvekilinin, Adli Tıp Kurumunun işleyişine ve hazırladığı raporlara ilişkin iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/951) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2019)