TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 8

12 Ekim 2018 Cuma

 

Teklifler

1.- İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/922) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2018)

2.- İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın; Çam Fıstığı Araştırma ve Koruma Enstitüsü Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/923) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2018)

3.- Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/924) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2018)

4.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/925) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2018)

5.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Terörle Mücadele Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/926) (İçişleri; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2018)

6.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/927) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2018)

7.- İyi Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; Nafaka Alacaklılarının Korunmasına Dair Kanun Teklifi (2/928) (Adalet; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2018)

8.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; 12.10.2004 Gün ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/929) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2018)

9.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/930) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2018)

10.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/931) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2018)

11.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/932) (Çevre ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2018)

12.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/933) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2018)

13.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/934) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2018)

14.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Cezaevleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/935) (İnsan Haklarını İnceleme; Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2018)

15.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/936) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2018)

16.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi (2/937) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2018)

17.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/938) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2018)

18.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/939) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2018)

19.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin; Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/940) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2018)

20.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/941) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2018)

21.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; 03.07.2005 Gün ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/942) (İnsan Haklarını İnceleme; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2018)

22.-  Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın; Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/943) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2018)

23.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/944) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2018)

24.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in; 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/945) (İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2018)

25.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/946) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2018)

26.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/947) (Adalet ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2018)

27.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/948) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2018)

28.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/949) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2018)

29.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 657 Sayılı Devler Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/950) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2018)

30.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/951) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2018)

31.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 4769 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/952) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2018)

32.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/953) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2018)

33.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/954) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2018)

34.-  Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın; Kamuoyu Araştırmaları ve Sonuçlarının Yayınlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/955) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2018)

35.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/956) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2018)

36.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/957) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2018)

37.-  Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/958) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2018)

38.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/959) (İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2018)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/960) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2018)

40.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın; Genişletilmiş Bağışıklama Programında ve Salgın Sırasında Uygulanacak Aşıların Reddinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/961) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2018)

41.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Türkiye'de Adı Değiştirilen Mezra, Köy, Bucak, İlçe, İl ve Coğrafi Yerler ile Yerleşim Birimlerinin Eski Adlarının İadesi Hakkında Kanun Teklifi (2/962) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2018)

42.-  Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un; Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/963) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2018)

43.-  Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/964) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2018)

44.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/965) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2018)

45.-  Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/966) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

46.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/967) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

47.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/968) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

48.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/969) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

49.-  İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ile 5 Milletvekilinin; Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi (2/970) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

50.-  İyi Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/971) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2018)

 

Tezkere

          1.- Hudut, Şümul ve Miktarı Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının, 1701 (2006) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Tespit Edilen İlkeler Kapsamında; Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde UNIFIL’e, 31.10.2018 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha iştirak Etmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca Yapılması İçin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca İzin Verilmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/44) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2018)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 20 milletvekilinin, Hatay'daki kültürel mirasın korunması ile bakım, onarım ve restorasyonunun sağlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/168) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

2.- Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 19 milletvekilinin, cinsel istismarın önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi ile istismar mağdurlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

3.- Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 20 milletvekilinin, yükseköğretime yerleşme oranındaki devamlı düşüşün nedenlerinin incelenerek alınacak tedbirlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

4.- Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 19 milletvekilinin, Akdeniz anemisi hastalığının önlenmesi için gerekli tedbirlerin saptanması ve kamuoyunun konuya ilişkin farkındalığının arttırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

5.- Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 21 milletvekilinin, devlet koruması altındaki çocukların 18 yaşından sonra karşılaştıkları sorunların tespit edilerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

6.- Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 22 milletvekilinin, öğretmenlerin yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/173) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

7.- Van Milletvekili Murat Sarısaç ve 19 milletvekilinin, anadilde eğitim alamayan çocukların eğitim hayatında yaşadıkları sorunların tespit edilerek gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

8.- İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'de kapanan ticari işletmelerin sayısındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

9.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve 19 milletvekilinin, hasta mahpusların temel sağlık haklarına erişimlerine dair sorunların incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

10.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da yaşanan terör saldırısındaki olası ihmallerin incelenerek bu tür olayların yeniden yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2018)

11.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 19 milletvekilinin, kadın yoksulluğunun nedenlerinin incelenerek yoksulluğa sebep olan etmenlerin ortadan kaldırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2018)

12.-  Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ve 20 milletvekilinin, Düzce'nin sorunlarının incelenerek bu sorunların çözümü için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/179) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2018)

13.-  Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve 26 milletvekilinin, Gaziantep'teki her türlü ulaşım sorununun incelenerek tespit edilen sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2018)