TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 79

5 Şubat 2019 Salı

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Milletlerarası Andlaşmalar)

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2019) (Gelen evrak No: 424835)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmaya Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2019) (Gelen evrak no: 424841)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin, TBMM personeli ile ilgili çeşitli konulara ve özlük haklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7728) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2019)

2.- Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, kartvizit basımına ve Genel Kurul tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7729) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2019)

3.- Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8184) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2019)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve 20 milletvekilinin, SMA ve ALS hastalarının yaşadıkları sorunların araştırılarak ülkemizde bu hastalıklarla mücadele edilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/921) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2019)