TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 78

4 Şubat 2019 Pazartesi

 

  Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi

 

1.-      Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Bölgede Seyreden Türk Bayraklı ve Türkiye Bağlantılı Ticari Gemilerin Emniyetinin Etkin Şekilde Muhafazası ve Uluslararası Toplumca Yürütülen Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Müşterek Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10.02.2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve 02.02.2010, 07.02.2011, 25.01.2012, 05.02.2013, 16.01.2014, 03.02.2015, 09.02.2016, 08.02.2017 ve 10.02.2018 Tarihli 956, 984, 1008, 1031,1054, 1082, 1107, 1136 ve 1179 Sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin Süresinin 10.02.2019 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına, Ayrıca Denizde Terörizmle Mücadele Harekatlarına Katkı Sağlanabilmesi Maksadıyla Unsurlarımızın Bölge Ülkeleri Karasuları Dışında (2442 [2018] Sayılı BMGK Kararı Gereğince Somali Karasuları Dahil Olacak Şekilde) Denizde Terörizmle Mücadele Görevi İçin Yetkilendirilmeleri ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılması İçin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca İzin Verilmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/537) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2019) (GÜNDEME)

Meclis Araştırması Önergesi

1.- Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve 19 milletvekilinin, SMA ve ALS hastalarının ilaç ve tedaviye erişimde yaşadıkları sorunların araştırılarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/920) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2019)