TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 73

25 Ocak 2019 Cuma

 

Milletvekili Teklifleri

 

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1543) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2019)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın; Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF) Hakkında Kısmi Revizyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1544) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2019)

3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1545) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2019)

4.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1546) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2019)

5.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın; İKÖ Kadının İlerlemesi Teşkilatı Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1547) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2019)

6.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Savunma Sanayinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1548) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2019)

7.- Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1549) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

8.- Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın; 31/5/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 24/5/2007 Tarih ve 5668 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1550) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2019)

9.- Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un; Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1551) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2019)

10.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1552) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

11.-  Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve 13 Milletvekilinin; 2019 Yılının "Samsun Yılı" İlan Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1553) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2019)

12.-  Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın; 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1554) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2019)

13.-  Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın; Denizciler Mahallesinin İlçe Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1555) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2019)

14.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1556) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

15.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1557) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

16.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1558) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

17.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1559) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

18.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in; 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1560) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

19.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1561) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

20.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1562) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

21.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1563) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

22.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın; 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1564) (Çevre Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

23.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1565) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

24.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1566) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

25.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in; 3294 Sayılı Sosyal Yardım ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1567) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

26.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1568) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

27.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1569) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Niğde Tarım ve Hayvancılık Üniversitesi Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1570) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

29.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın; Tarım Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1571) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

30.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1572) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

31.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1573) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1574) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2019)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1575) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2019)

34.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1576) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2019)

35.-  Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un; Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1577) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2019)

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Yasama Dokunulmazlığı)

 

1.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/528) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

2.- Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/529) (Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

3.- Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/530) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

4.- Mardin Milletvekili Pero Dündar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/531) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

5.- Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/532) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

6.- Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/533) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

7.- Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/534) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

8.- Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/535) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019) 

9.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/536) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2019)