TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 70

18 Ocak 2019 Cuma

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Milletlerarası Andlaşmalar)

 

1.- İKÖ Kadının İlerlemesi Teşkilatı Tüzüğü’ne Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019) (Gelen evrak no: 415220)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Savunma Sanayinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşmaya Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019) (Gelen evrak no: 415222)