TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 7

11 Ekim 2018 Perşembe

 

Teklifler

1.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/861) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2018)

2.- İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in; Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/862) (İçişleri; Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2018)

3.- Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/863) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2018)

4.- Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın; Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/864) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2018)

5.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in; 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/865) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2018)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 18 Temmuz'un Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Kınama Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/866) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2018)

7.- Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/867) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2018)

8.- Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/868) (Plan ve Bütçe; Tarım, Orman ve Köyişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2018)

9.- Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/869) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2018)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi (2/870) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2018)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/871) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2018)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/872) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2018)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/873) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2018)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Terörle Mücadele Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/874) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2018)

15.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; 26.09.2004 Gün ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/875) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2018)

16.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/876) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

17.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/877) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

18.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; Milli Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/878) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

19.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/879) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

20.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/880) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

21.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/881) (Çevre ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/882) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/883) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/884) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Umumi Hıfzıssıhha Kanunun ile Şeker Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/885) (Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/886) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/887) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

28.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/888) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

29.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in; Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/889) (Çevre; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

30.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/890) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

31.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in; 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/891) (Milli Savunma ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

32.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in; Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/892) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

33.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/893) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

34.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in; 31/05/2016 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/894) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

35.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/895) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

36.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in; Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşların Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/896) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

37.-  Antalya Milletvekili Aydın Özer ve 5 Milletvekilinin; 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/897) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

38.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın; 5840 Sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komiyonu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/898) (Anayasa ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

39.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/899) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

40.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/900) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

41.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in; İstanbul Sözleşmesi İzleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/901) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

42.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in; 4721 Sayılı Medeni Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/902) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

43.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in; 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/903) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

44.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in; 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Gününe Dair Kanun Teklifi (2/904) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

45.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in; Çocuk Hakları Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/905) (Anayasa; İnsan Haklarını İnceleme ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

46.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın; Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/906) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2018)

47.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın; Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/907) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2018)

48.-  Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 1 Milletvekilinin; 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/908) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2018)

49.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; Emniyet Teşkilat Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/909) (İçişleri ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2018)

50.-  Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/910) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2018)

51.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; 6253 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/911) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2018)

52.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/912) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2018)

53.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın; İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/913) (İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2018)

54.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/914) (Plan ve Bütçe; Tarım, Orman ve Köyişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2018)

55.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 01.07.1976 Tarihli ve 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesi (Emeklilere, Yaşlılara ve Muhtaçlara Yakacak Yardımı Ödenmesi) Hakkında Kanun Teklifi (2/915) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2018)

56.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/916) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2018)

57.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın; İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/917) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2018)

58.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/918) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2018)

59.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un; 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/919) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2018)

60.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; 12.10.2004 Gün ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/920) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2018)

61.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın; Şengal'de Êzidî Kürt Halkına Yönelik Gerçekleştirilen Katliamın "Soykırım" Olarak Tanınması Hakkında Kanun Teklifi (2/921) (Dışişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2018)