TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 69

17 Ocak 2019 Perşembe

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-           Ankara Milletvekili Murat Emir'in, tasarruf tedbirleri kapsamında yapılan bazı işlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7319) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2018)

2.-           İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 2010-2018 yılları arasında RTÜK tarafından verilen cezalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7320) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2019)

3.-           Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, mahalli idareler seçiminde seçmen kütüğüne kayıtlı olanlarla ilgili bazı veriler ile engelli, yaşlı ve hasta kişilerin oy kullanmasını sağlamak için alınacak önlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7321) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2019)

4.-           Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, ülkemizde Mavi Balina adlı sanal oyundan kaynaklanan intihar vakalarına ve oyunla ilgili uyarı çalışmalarının durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7322) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019)

5.-           Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Mavi Balina adlı sanal oyunun engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7323) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019)

6.-           İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Siirt ve Aksaray üniversitelerinde rektörler için yapılan lüks araç satın alma ve kiralama işlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7324) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019)

7.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında hakkında disiplin cezası uygulanarak görevden ihraç edilen ve göreve iade edilen memurların sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7325) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

8.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kadın, Çocuk ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı Alo 183'e 2018 yılında yapılan başvurularla ilgili çeşitli verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7326) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

9.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında servetlerini yurtdışına aktaranlarla yurt dışına çıkış yapıp geri dönüş yapmayan vatandaş sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7327) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

10.-       Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Türkiye Varlık Fonu'na sağlanan finansman ve kaynaklara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7328) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

11.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesi Mahmutlu köyüne imam atanması talebine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7329) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

12.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TRT personelinin maaşlarına, kurum içi ve kurum dışı yapım sayısına ve bedeli ödendiği halde yayınlanmayan dış yapımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7330) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

13.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki vakıf sayısına ve bu vakıflara devri yapılan kamuya ait taşınmaz sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7331) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

14.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KİT ve kamu kuruluşlarının %51'den az hisseye sahip olduğu şirket sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7332) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

15.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, TRT Avaz'da yayınlanacak olan Şefkate Muhtaç programında engelliler için kullanılan ifadelerin Anayasa'ya ve ilgili mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7333) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

16.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan sözleşmeli ve geçici personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7334) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

17.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Diyanet İşleri Başkanlığınca para transferi yapılan kar amacı gütmeyen kuruluşların belirlenme kriterine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7335) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

18.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından spor kulüplerine ve federasyonlara yapılan reklam gideri ödemelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7336) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

19.-       Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olan ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7337) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

20.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında ülke genelinde açılan, faal olarak devam eden, kapanan iş yeri sayısına ve ülke genelinde çıkan yangınlara dair bazı verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7338) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

21.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadına karşı şiddetin önlenmesi için yapılması gereken çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7339) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

22.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kanalizasyon bulunmayan yerlerde vatandaştan atık su bedeli tahsilatı yapmaya devam eden belediyelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7340) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

23.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen kamu binalarına ve vatandaşlarca yapılan bağışlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7341) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

24.-       Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Manavgat Sorgun bölgesinde ağaçlık alanların Bakanlık tarafından özel firmalara tahsis edildiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/7342) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

25.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevinde bir tutukluya kötü muamelede bulunulduğuna dair iddiaların araştırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7343) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2018)

26.-       Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevinde kalan bir tutuklunun darp edildiğine dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7344) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2018)

27.-       Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin, Ankara'da eylem yaparken gözaltına alınan ihraç kamu görevlileri hakkındaki bazı adli işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7345) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2018)

28.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, 2015 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki kişinin öldüğü olayla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7346) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2018)

29.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla ceza alan iki kişiye ve bu suçla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7347) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2018)

30.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, İçişleri Bakanlığı tarafından başına ödül koyulan bir IŞİD militanının mahkemece serbest bırakılma gerekçesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7348) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2018)

31.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Düzce Kapalı Cezaevinde bir tutuklunun sağlık koşullarına ve yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7349) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2018)

32.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, çeşitli suçlardan gözaltına alınan bedensel engelli bir kişinin durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7350) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2019)

33.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van F Tipi Cezaevine dair hak ihlali iddialarına ve açlık grevi yapan iki tutuklunun durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7351) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2019)

34.-       Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, kamu personelinin iş ve işlemleri dolayısıyla devletin ödemek durumunda kaldığı tazminat miktarına ve rücuen alacak dava sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7352) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2019)

35.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 21 Mayıs 2018 tarihli ilan doğrultusunda yapılan sözleşmeli icra katibi alım mülakatlarına yönelik şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7353) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019)

36.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 22 Aralık 2018 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde yapılan icra müdür yardımcısı sınavına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7354) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019)

37.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında AİHM'e yapılan başvuru sayısına ve son beş yılda ödenen tazminat tutarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7355) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

38.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7356) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

39.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çek, senet nedeni ile cezaevinde bulunan ya da hapis cezası almış kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7357) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

40.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında Niğde ve Aksaray illerinde rüşvet suçlaması ile görevden alınan memur sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7358) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

41.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında hak ihlalleriyle ilgili açılan dava sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7359) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

42.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle diploma denklikleri iptal edilen yurt dışındaki üniversitelere ve buralardan mezun öğrencilerin durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7360) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

43.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde hasta bir tutuklunun hayatını kaybetmesine ve Adli Tıp Kurumundan infazın ertelenmesi ve tutuksuz yargılanma için rapor onayı bekleyen hasta tutuklu sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7361) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

44.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2003 yılından itibaren gerçekleşen iş kazalarına, yaralanan veya hayatını kaybeden işçi sayısına ve ertelenen grevlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7362) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2018)

45.-       İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde cinsel istismara uğrayan bir çocuğa ve serbest bırakılan sanık ve ailesi ile ilgili tedbirlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7363) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2019)

46.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, internet üzerinden şans oyunu oynayan gençlerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7364) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019)

47.-       Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Türkiye İş Kurumuna iş bulabilmek amacıyla başvuran ve kurum vasıtasıyla işe yerleşen kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7365) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019)

48.-       Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, Bakanlığın 100 Günlük Eylem Planı doğrultusunda yapılan çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7366) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

49.-       Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, Bakanlığın 100 Günlük Eylem Planı doğrultusunda yapılan çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7367) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

50.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadınların ekonomik yaşama katılım oranına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7368) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

51.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk yoksulluğu üzerine yapılan araştırmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7369) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

52.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk yaşta evliliklerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7370) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

53.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık kurumlarında bulunan çocuklarla ilgili bazı verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7371) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

54.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son 5 yılda afetlerden zarar görenlere yapılan yardımlara ve afetlerde hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7372) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

55.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engel durumlarına göre engellilerin sayısal dağılımına ve çalışma talebi karşılanmayan engelli sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7373) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

56.-       Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, kamu kurumlarında çalışan toplam kadın sayısı ile üst düzey görevlerdeki kadın sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7374) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

57.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, İİBF mezunlarının istihdamına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7375) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

58.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında düzenlenen bir defileye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7376) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2018)

59.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğünün bütçesinden yapılan harcamalara ve ihalelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7377) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2018)

60.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 ve 2018 yıllarında yapılan ihalelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7378) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2019)

61.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van Büyükşehir Belediyesine bütçeden ayrılan paya, Belediyenin borçlarına ve Belediyeye ait gayrimenkullerin satışına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7379) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2019)

62.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'daki içme suyu şebekesi ve kanalizasyon sistemi ile ilgili şikayet ve verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7380) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2019)

63.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, 2014-2018 yılları arasında Van Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7381) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2019)

64.-       Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin kent merkezi Karayolları Parkı içinde bulunan engelsiz yaşam park alanının ihaleye verilip kafe yapılacağı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7382) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2019)

65.-       Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Kissebükü Koyu'nun imara açıldığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7383) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019)

66.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ve Aksaray illerinde tespit edilen kaçak hafriyat dökümü vakalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7384) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

67.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki içme sularının kalitesi ile bunların denetimlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7385) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

68.-       İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, Sığacık Koyu'nda bulunan balık çiftliklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7386) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

69.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, etkin atık yönetiminin sağlanması için yapılan çalışmalara ve 2010-2018 yılları arasında toplanan atıkların geri dönüşüm miktarlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7387) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

70.-       İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, İstanbul ilçelerinde son on yılda kamu binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığı ve daha önce yıkılan binaların yeniden yapım maliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7388) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

71.-       İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin icra yükümlülüğüne ve muhalefet partilerinin toplanma ve gösteri özgürlüğüne ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7389) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2018)

72.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2002 yılından günümüze kadar yaşanan maden kazası sayısına ve kazalarda hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli kalmış madenci sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7390) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

73.-       Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Tunceli ve bölge illerinde yaşanan elektrik sıkıntısına ve elektrik hizmetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7391) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019)

74.-       Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde elektrik trafosunda meydana gelen arıza sebebiyle bir vatandaşın hayatını kaybettiği olaya ve DEDAŞ'ın faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7392) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

75.-       Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Bakanlıkça alımı yapılan spor malzemelerinin Cumhurbaşkanlığına ve diğer bakanlıklara verildiği ve seçim öncesi propaganda malzemesi olarak kullanıldığı iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7393) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2018)

76.-       Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs şartlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7394) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019)

77.-       İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, İstanbul Zeytinburnu'ndaki Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak spor tesisinin akıbetine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7395) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

78.-       Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, 2003-2018 yılları arasında devlet tarafından gerçekleştirilen ihalelerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7396) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019)

79.-       Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, kamu özel işbirliği modeliyle yapılan yatırımlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7397) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019)

80.-       Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, TÜİK tarafından yapılan işsizlik hesaplamalarında bazı sınavlara katılan kişi sayısının da dikkate alınması önerisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7398) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

81.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılı itibarıyla banka kredi kartı kullanıcı sayılarına ve kredi kartı borcu sebebiyle icra takibi yapılan kişi sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7399) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

82.-       İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in, AK Parti Beykoz Belediye Başkan aday adayı olan bir iş adamının propaganda afişlerinin içeriğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7400) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

83.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, HDP Urfa il binasına yapılan operasyona ve kırk kişinin gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7401) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2018)

84.-       Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, HDP Diyarbakır il binasında yapılan gözaltılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7402) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2018)

85.-       Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7403) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2018)

86.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Diyarbakır ve İstanbul'da dur ihtarına uymayan iki kişinin öldürülmesine ve kolluk görevlilerinin silah kullanma yetkisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7404) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2018)

87.-       Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen on beş kişinin gözaltına alınmasına ve gözaltı sırasında darp edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7405) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2018)

88.-       İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, İçişleri Bakanlığı tarafından başına ödül koyulan bir IŞİD militanının mahkemece serbest bırakılma gerekçesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7406) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2018)

89.-       İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Samsun'un İlkadım ilçesinde bir caddeye bir şeyhülislamın isminin verilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7407) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2018)

90.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'de yapılan hayvan rehabilitasyon merkezinin ne zaman açılacağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7408) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2018)

91.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, kayyumlar tarafından yönetilen bazı belediyelerde Sayıştay tarafından yapılan tespitlerin soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7409) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2018)

92.-       Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7410) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2018)

93.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Milli Seferberlik Hareketi Platformuna ve kurucusuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7411) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2018)

94.-       İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, bir müftünün verdiği röportajda bir internet sitesini hedef gösterdiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7412) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2019)

95.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, 2014-2018 yılları arasında belediyelere bağlı açılan ve kapanan kreş ve sığınmaevi verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7413) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

96.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Belediyesinin borçlarına ve işçilerin maaşlarını ödeyemediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7414) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

97.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda ülkemize kaçak yollardan girip yurt dışına çıkmak isterken yakalanan kaçak göçmen sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7415) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

98.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında yangın sonucu yanan toplam mülk sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7416) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

99.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emniyet mensuplarının çalışma koşullarına ve mesai saatlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7417) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

100.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında ilgili makamlara yapılan kayıp ihbarlarına ve kaçırılan çocuklar hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7418) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

101.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında çalınan ve terör eylemleri nedeniyle yakılan araç sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7419) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

102.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Kale Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayları ve mahallede temizlik ve bakım işlerinin aksadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7420) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

103.-   Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca finanse edilen projelerde yer alan STK'lara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7421) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2018)

104.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna yapılan şikayetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7422) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019)

105.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7423) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

106.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Muş'un Çakırlı köyünde görevli bir öğretmenin bir sosyal medya paylaşımı sonrasında görevden alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7424) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2018)

107.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, ücretli öğretmenlik uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7425) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2018)

108.-   Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, bir lise ders kitabında yer alan Yahya Kemal'e ait yazıya ve buna dayanarak hazırlanan deneme sınavına yönelik eleştirilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7426) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2019)

109.-   Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, ÖSYM tarafından belirli yıllarda yapılmış olan KPSS'lere giren aday sayısına ve elde edilen gelire ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7427) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019)

110.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, 2014-2018 yılları arasında kamuda bulunan kreş, gündüz bakım evi ve anaokulu sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7428) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

111.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okuma yazma bilmeyen kadın sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7429) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

112.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin Kavaklı köyündeki ilköğretim okulunun fiziki yetersizliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7430) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

113.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Kıbrıs Çıkartması ve Kore Savaşı sonrasında gazilik unvanı alan kişi sayısı, bazı gazilere madalya verilmediği iddiası ve gazilerin yararlandıkları haklara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7431) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

114.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'taki yatırımlara, sağlık personeli sayısına ve il merkezine hastane yapılmamasının nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7432) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2018)

115.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Özalp Devlet Hastanesi ile ilgili bazı bilgilere ve hastanede yaşandığı iddia edilen sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7433) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2019)

116.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, bir araştırma sonucunun gizlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7434) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2019)

117.-   Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, yap-işlet-devret ve kamu özel işbirliği modeliyle özel sektöre devredilen hastanelere ve diğer hizmetlere dair uygulama detaylarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7435) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019)

118.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Türkiye genelinde ilaç mümessilleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7436) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019)

119.-   Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, Bakanlığın 100 Günlük Eylem Planı doğrultusunda yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7437) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

120.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, iklim değişikliği ve aşırı hava olaylarının insan sağlığı üzerine etkisinin araştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7438) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

121.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında Niğde ve Aksaray illerinden tedavi için başka illere sevk edilen hastalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7439) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

122.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, antidepresan tüketiminin son üç yıla dağılımına ve tüketim sebeplerine yönelik araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7440) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

123.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık çalışanları için döner sermaye sisteminin revize edilerek yenilenmesi önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7441) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

124.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son 5 yılda psikiyatri bölümlerine başvuran kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7442) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

125.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında hastanelerde tedavi için en çok başvuru yapılan hastalıklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7443) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

126.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2011-2016 yılları arasında yürütülen çeşitli illerdeki çevresel faktörlerin sağlık üzerindeki etkisini değerlendiren projeye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7444) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

127.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde yanlış tedavi uygulanan bir hastaya ve sorumlulara yönelik soruşturma açılması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7445) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

128.-   Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, sağlık çalışanlarının evlerinin çalıştıkları hastaneye yakın olması gerekliliğini düzenleyen genelgenin iptal edilmesi önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7446) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

129.-   Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, SMA hastalarına yönelik bir ilacın ödeme kapsamına alınması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7447) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

130.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kanserden kaynaklı ölümlere yönelik alınan tedbirlere ve bu konudaki bir araştırmanın sonuçlarının açıklanmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7448) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

131.-   Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'da kuraklık ve aşırı yağışlardan zarar gören mısır ve pamuk üreticilerinin borçlarının ertelenmesi önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7449) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2019)

132.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, orman muhafaza memurlarının alımlarının arttırılması talebine ve bunlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7450) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019)

133.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında Bakanlık kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7451) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

134.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, veteriner sağlık teknisyenleri için 2019 yılında atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7452) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

135.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı çerçevesinde yapılması öngörülen faaliyetlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7453) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

136.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Karaburun ilçesindeki nergis üreticiliğine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7454) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

137.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Dicle Barajının kopan kapağının sebep olduğu zararlar ile bunların giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7455) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

138.-   Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Büyükada'da faytonlarda çalıştırılan atların bulunduğu ahırda çıkan yangının soruşturulmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7456) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

139.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, 2013-2018 yılları arasında Eskişehir'de açılan, kapanan, iflas ve konkordato ilan eden şirket sayılarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7457) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

140.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, konut kredisi kullanımına ve TOKİ'den konut alanlara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7458) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

141.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, icra daireleriyle ilgili çeşitli verilere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7459) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

142.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, TCDD Ankara Gar ve Esenkent hattına kılavuz tren çıkarılmaması yönündeki talimatın doğuracağı güvenlik risklerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7460) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2018)

143.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişleri düzenleyen UKOME kararına uyulmama gerekçesiyle verilen cezalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7461) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2018)

144.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep Havaalanına kış aylarında uçak inememesine ve aynı bölgeye yeni bir havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7462) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019)

145.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, Osmangazi Köprüsü geçiş ücretine yapılan zamma ve kamu özel ortaklığıyla yapılan projelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7463) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019)

146.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında yasaklanan internet sitelerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7464) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 20 milletvekilinin, 1978 yılında Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların incelenerek olayların yaşanmasında sorumluluğu bulunanların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/810) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2018)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, gözaltı birimleri ile cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen işkence olaylarının incelenerek bu olayların engellenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/811) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2018)

3.- Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ve 19 milletvekilinin, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin incelenerek bu ihlallerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/812) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2018)

4.- İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve 20 milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin nedenlerinin incelenerek bu şiddetin önlenmesi için alınması gerekli tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/813) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2019)

5.- İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve 23 milletvekilinin, araştırma görevlilerinin yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunlara karşı çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/814) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2019)

6.- Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve 21 milletvekilinin, Türk Silahlı Kuvvetleri için üretim yapan fabrikaların özelleştirilmelerinin nedenlerinin incelenerek savunma sanayinde yerli kaynakların etkin kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/815) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2019)

7.- Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 20 milletvekilinin, hava kirliliğinin sebeplerinin incelenerek kirliliğin insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi için gerekli çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/816) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2019)

8.- Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 20 milletvekilinin, iklim değişikliklerinin ülkemize etkilerinin incelenerek Türkiye'nin iklim politikalarının değerlendirilerek iklim eylem planı oluşturulması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/817) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2019)

9.- Ankara Milletvekili Levent Gök ve 20 milletvekilinin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının işsizlik sorununun incelenerek genç işsizliğinin ortadan kaldırılması ve istihdam eşitliğinin sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/818) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2019)

10.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve 20 milletvekilinin, öğretmenlerin yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/819) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2019)

11.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve 21 milletvekilinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun bağımsızlığına ve çalışma düzenine ilişkin iddiaların incelenerek Kurumdaki sorunlar ile elektronik haberleşmede yaşanan sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/820) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2019)

12.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 20 milletvekilinin, Kocaeli ve ilçelerinde iş kazası oranının çok yüksek olmasının nedenlerinin incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/821) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2019)

13.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 19 milletvekilinin, arı ölümlerinin nedenlerinin incelenerek ülkemizdeki arı varlığının korunması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/822) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2019)

14.-  İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve 21 milletvekilinin, demiryollarında görev alan personelin çalışma koşullarının incelenerek sorunlarının çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/823) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2019)

15.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve 20 milletvekilinin, engellilerin yaşadıkları sorunların incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/824) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2019)

16.-  Ankara Milletvekili Murat Emir ve 20 milletvekilinin, madde bağımlılığındaki artışların nedenlerinin incelenerek bu konuda önleyici çalışmalar yapılması ve bu alanda çalışan kuruluşların denetlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/825) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2019)

17.-  İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz ve 20 milletvekilinin, Türkiye'de Suriye'deki rejime karşıt faaliyetlere izin verildiğine ilişkin iddianın incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/826) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2019)

18.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve 24 milletvekilinin, beyin göçünün ulaştığı boyutların ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/827) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2019)

19.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve 21 milletvekilinin, Hakkâri Şemdinli'de mühimmat deposunda meydana gelen patlamaların nedenlerinin incelenerek olayın aydınlatılması ve varsa sorumluların saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/828) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2019)

20.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 21 milletvekilinin, Balıkesir'de faaliyet gösteren süt üreticilerinin sorunlarının incelenerek mali sıkıntılara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/829) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2019)

21.-  İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, tarım ve hayvancılık alanlarındaki sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenerek bunlar için geliştirilmesi gereken proje ve programların hazırlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/830) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

22.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımının önlenmesi ve Fondan daha fazla işsizin faydalanmasının sağlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/831) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

23.-  Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve 26 milletvekilinin, Türk mühendislerin ülkemizdeki savunma sanayi kuruluşlarından ayrılarak yurtdışındaki şirketlere geçiş yapmalarının nedenlerinin incelenerek savunma sanayi alanındaki beyin göçünün durdurulması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/832) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

24.-  Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve 20 milletvekilinin, yaş sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarının incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/833) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

25.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 21 milletvekilinin, ülkemizdeki iş insanlarının yasadışı yollarla ülke dışına sermaye transferi gerçekleştirdiklerine ilişkin iddiaların incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/834) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

26.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 21 milletvekilinin, sanayi alanında faaliyet gösterenlerin uluslararası pazardaki rekabet gücünün arttırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/835) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

27.-  Konya Milletvekili Esin Kara ve 20 milletvekilinin, Beyşehir Gölü'nde aşırı su çekilmesi ve kıyı koruma alanı inşası nedeniyle yaşanan sorunların incelenerek olası olumsuz etkileri bertaraf etmek için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/836) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

28.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 milletvekilinin, 2013 yılında Paris'te üç kadının öldürülmesi olayının tüm yönleriyle incelenerek olayın aydınlatılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/837) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

29.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 21 milletvekilinin, kamu kesimindeki istihdam modellerinden kaynaklananlar başta olmak üzere çalışma yaşamında yaşanan tüm sorunların incelenerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/838) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

30.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 milletvekilinin, yaz saati uygulamasının insan yaşamına ve sağlığına etkilerinin incelenerek uygulamanın enerji tüketimine ve insan hayatına yaptığı olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/839) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

31.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 20 milletvekilinin, zeytin üreticilerinin yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/840) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

32.-  Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve 20 milletvekilinin, mühendislerin sorunlarının incelenerek yapılması gereken iyileştirmelerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/841) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

33.-  Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve 21 milletvekilinin, Manisa Demirci ve Gördes'teki el dokuma halıcılık faaliyetlerinin incelenerek bu faaliyetle iştigal edenlerin sorunlarının çözülmesi ve desteklenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/842) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

34.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 21 milletvekilinin, Adana Ceyhan'da kurulması planlanan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ne ilişkin çalışmalardaki aksamanın nedenlerinin incelenerek bu konuda yapılabileceklerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/843) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

35.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 20 milletvekilinin, İzmit Körfezi'ndeki deniz kirliliğinin nedenlerinin incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/844) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

36.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 21 milletvekilinin, yumurta üreticilerinin sorunlarının incelenerek bu sorunlara karşı çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/845) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

37.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 20 milletvekilinin, tarımda kullanılan kimyasalların insan sağılığına ve çevreye etkilerinin incelenerek olası zararlı etkilerin bertaraf edilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/846) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

38.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ve 21 milletvekilinin, Antalya Kırkgözler havzasında bulunan yer üstü ve altı su kaynaklarının korunması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/847) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

39.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve 21 milletvekilinin, emeklilerin ekonomik olarak yaşadığı sorunların incelenerek emekliler arası maaş eşitsizliklerinin giderilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/848) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

40.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 20 milletvekilinin, termik santrallerin insan sağlığına ve çevreye etkilerinin incelenerek olası olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/849) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

41.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve 21 milletvekilinin, Kahramanmaraş'taki yüksek borçluluk seviyesinin nedenlerinin incelenerek borçlanmanın etkilerinin saptanması ve konuya ilişkin alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/850) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

42.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 20 milletvekilinin, Kütahya ilinin göç vermesinin sebeplerinin araştırılarak bu durumun önüne geçmek için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/851) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

43.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 20 milletvekilinin, Kütahya ilinin sorunlarının incelenerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/852) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

44.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 21 milletvekilinin, Kütahya'daki kültürel ve tarihi yapıların korunması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/853) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

45.-  İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, vakıf üniversitelerinin denetiminde yaşanan sorunların incelenerek bu üniversitelerdeki sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/854) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2019)

46.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 28 milletvekilinin, malul sayılmayan gazilerin özlük hakları bağlamında yaşadıkları sorunların incelenerek gerekli iyileştirmeler için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/855) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2019)

47.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 29 milletvekilinin, havayollarında çalışan kabin memurlarının yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/856) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2019)

48.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 27 milletvekilinin, kapatılan askeri okullarda okuyan öğrencilerin yaşadıkları sorunların incelenerek bu kişilerin hak kayıplarının önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/857) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2019)

49.-  Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve 20 milletvekilinin, Türkiye'den Gürcistan'a çimento ihraç eden firmaların yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/858) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2019)

50.-  Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ve 20 milletvekilinin, Sağlık Bakanlığı tarafından bazı illerdeki çevresel faktörlerin sağlık üzerine etkisine dair hazırlanan raporun incelenerek rapordaki tespitler uyarınca alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/859) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2019)

51.-  İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve 20 milletvekilinin, son dönemde mal ve hizmet fiyatlarındaki artışın nedenlerinin incelenerek zam ve aşırı borçlanmaya karşı vatandaşların korunması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/860) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

52.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, 31 Mart yerel seçimleri öncesi seçmen kayıtlarında birtakım usulsüzler olduğu iddialarının incelenerek halk iradesinin güvenilir bir şekilde seçimlere yansıtılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/861) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

53.-  İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki terör örgütlerine yardım ettiğine ilişkin iddiaların incelenerek bu yardımın nasıl ve nereden ulaştırıldığının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/862) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

54.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve 20 milletvekilinin, Türkiye'de üretilen sigaralarda yerli tütün kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/863) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

55.-  Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve 24 milletvekilinin, Batı Karadeniz'deki mevcut ve yapılması planlanan termik santrallerin çevreye ve insan yaşamına etkilerinin incelenerek santrallerin hukuka aykırı olduğuna ilişkin iddiaların aydınlatılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/864) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

56.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer ve 20 milletvekilinin, öğrencilerin barınma konusunda yaşadığı sorunların incelenerek bu sorunların çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/865) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

57.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 20 milletvekilinin, çiftçilerin yaşadıkları tüm sorunların incelenerek bu sorunlara çözüm önerileri getirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/866) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

58.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 20 milletvekilinin, ülkemizdeki yoksulluk durumunun incelenerek yoksulluğun ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/867) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

59.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 21 milletvekilinin, iklim değişikliklerinin ülkemize etkilerinin incelenerek Türkiye'nin iklim politikalarının düzenlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/868) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

60.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve 20 milletvekilinin, son yıllarda yaşanan tren kazalarının nedenlerinin incelenerek bu alanda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/869) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

61.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, işsizliğin artmasının sebeplerinin incelenerek artışın önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/870) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

62.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 23 milletvekilinin, terör örgütleriyle girilen çatışmalarda yaralanmalarına rağmen gazi unvanı alamayanların yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/871) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

63.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer ve 25 milletvekilinin, arıcıların ve arıcılık ürünleri üreticilerinin sorunlarının incelenerek bu sorunlarının giderilmesi için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/872) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

64.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 milletvekilinin, genç işsizliğinin nedenlerinin tespit edilerek bu sorunun çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/873) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

65.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 milletvekilinin, ekonomik gidişatın toplumun her kesimi üzerindeki etkilerinin incelenerek olumsuz etkilerin giderilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/874) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

66.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 21 milletvekilinin, aile içi sorunların incelenerek bu sorunlara yönelik sosyal politikalar geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/875) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

67.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 23 milletvekilinin, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ile kadın sığınma evlerinin durumlarının incelenerek buralarda yaşanan sorunlara yönelik çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/876) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 milletvekilinin, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/877) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

69.-  Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ve 19 milletvekilinin, demir çelik üreticilerinin korunması ve ülkeye yasadışı yoldan inşaat demiri girişinin önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/878) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

70.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, ambalajlı içme sularının incelenerek bunların dolum tesislerindeki sorunlara çözümler üretilmesi ve denetimlerdeki eksiklerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/879) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

71.-  Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve 20 milletvekilinin, Manisa'da beklenmeyen yağışın sebep olduğu hasarın incelenerek alanın geçici afet bölgesi ilan edilmesi ve gerekli yardımların sağlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/880) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

72.-  İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, TRT'nin maddi kaynaklarını kullanım biçiminin incelenerek Kurumun bütçe yönetiminde şeffaflığı sağlayıcı tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/881) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

73.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik ve 20 milletvekilinin, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde yaşandığı iddia edilen hukuka aykırı uygulamaların Sayıştay raporları çerçevesinde incelenerek bu uygulamaların sona erdirilmesi için gerekli tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/882) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

74.-  Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve 19 milletvekilinin, Hrant Dink'in öldürülmesi olayının tüm yönleriyle incelenerek konunun aydınlatılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/883) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

75.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya'daki tank palet fabrikasının bir bölümünün hukuka aykırı olarak bedelsiz bir biçimde bir firmaya tahsis edildiği iddialarının incelenerek konunun tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/884) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

76.-  İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, emeklilerin yaşadığı sorunların incelenerek bu sorunların çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/885) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

77.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 22 milletvekilinin, nakliyecilik faaliyetleri ile iştigal edenlerin yaşadığı sorunların incelenerek bu sorunların çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/886) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

78.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 22 milletvekilinin, hayvancılık alanındaki sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenerek bunlar için geliştirilmesi gereken proje ve programların hazırlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/887) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

79.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 20 milletvekilinin, ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin değerlendirilmesi ile enerjide dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/888) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

80.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 26 milletvekilinin, mevsimlik işçilerin işsizlik sigortası fonundan yararlanamamalarının nedenlerinin incelenerek bu soruna çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/889) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

81.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 25 milletvekilinin, Yusufeli'nde yaşanan çeşitli sorunların incelenerek ilçe halkının talepleri doğrultusunda sorunların giderilmesi için gerekli çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/890) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

82.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 20 milletvekilinin, narenciye üreticilerinin yaşadığı sorunların incelenerek bu sorunların çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/891) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)