TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 67

15 Ocak 2019 Salı

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Milletlerarası Andlaşmalar)

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Arasında IFAD Ülke Ofisi-Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2019) (Gelen evrak no: 413361)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptı ve Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına Dair Notalara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2019) (Gelen evrak no: 413807)

 

Raporlar

1.- Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve 2 Milletvekilinin Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1520) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 15.01.2019) (GÜNDEME)

2.- Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve 15 Milletvekilinin Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1490) ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 15.01.2019) (GÜNDEME)

 

 

 

                                                                                                               

Gelen Kağıt 67'e ek