TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 64

10 Ocak 2019 Perşembe

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1521) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2018)

2.- İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; Gümrük Muhafaza Memurlarının Haklarının İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1522) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2018)

3.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün; İnönü Metristepe Milli Parkı Kanun Teklifi (2/1523) (Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2018)

4.- Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1524) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2018)

5.- Adana Milletvekili Orhan Sümer'in; 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1525) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2019)

6.- Adana Milletvekili Orhan Sümer'in; Adana'ya İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1526) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

7.- Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün; İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1527) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1528) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

9.- Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in; 4.12.1984 Tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1529) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019)

10.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın; 23 Kasım Gününün Atanamayan Öğretmenler Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1530) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2019)

11.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1531) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2019)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM’deki halılara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7223) Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2018)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yeni Bina'daki lokantalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7224) Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2018)