TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 63

9 Ocak 2019 Çarşamba

 

Milletvekili Teklifi

1.- Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve 2 Milletvekilinin; Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1520) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2019)

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Milletlerarası Andlaşmalar)

1.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2018) (Gelen evrak no: 407252)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmaya Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019) (Gelen evrak no: 410822)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019) (Gelen evrak no: 410825)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019) (Gelen evrak no: 410831)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019) (Gelen evrak no: 410832)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lesoto Krallığı Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019) (Gelen evrak no: 410833)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Komorlar Birliği Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Protokolüne Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019) (Gelen evrak no: 410834)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2019) (Gelen evrak no: 410839)

9.- İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğüne Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2019) (Gelen evrak no: 411541)