TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 59

2 Ocak 2019 Çarşamba

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

1.-      İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, G-20 Meclis Başkanları Zirve Toplantısı'na katılım ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/6051)  

2.-      Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/6052)

3.-      Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 2015-2018 yılları arasında TBMM bütçesinden kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/6053)

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

 

4.-      Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Diyarbakır'da bulunan Cami-i Kebir'in restorasyon çalışmalarının kamulaştırılan arazi sebebiyle başlamadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6054)

5.-      Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun oluşumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/6055)

6.-      Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Suriye'den alacaklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6056)

7.-      Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, asgari ücretin tespitine ve memura toplu sözleşmeden doğan enflasyon farkı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6057)

8.-      Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Sayıştay'ın mahalli idareleri denetimine ve hakkında suç duyurusunda bulunduğu kurumlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6058)

9.-      Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, yerel medya kuruluşlarının ekonomik olarak desteklenmesine yönelik tedbir alınması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6059)

10.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, ülkemizde geçici koruma tedbiri kapsamında bulunan sığınmacılarla ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6060)

11.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan afişlerde Cumhurbaşkanı unvanı yerine Başkan ifadesinin kullanılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6061)

12.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, son bir yıl içinde Başbakanlık bünyesindeki istisnai kadrolara yapılan atamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6062)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kurumların engelli kadrolarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6063)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu ya da özel sektörde üst düzey görevlerde bulunmuş kişilerden yararlanılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6064)

15.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Tunceli'de iki askerin donarak şehit olmasına ve kışlık askeri ekipmanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6065)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde bulunan Akmedrese'de yapılan tamirat ve tadilat çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6066)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde ve Niğde özelinde turizmin canlandırılması için yapılacak çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6067)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MEB bünyesinde geçici işçi statüsünde çalışanların kadrolu olarak çalışmalarını sağlayacak bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6068)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'de yaşanan depremlere ve sonuçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6069)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde tedavülden kaldırılmış banknot ve madeni paralara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6070)

21.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir 9 Eylül Üniversitesinin yemekhanesinde sağlıksız koşullarda yemek verildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6071)

22.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, CİMER'e yapılan başvurulara, başvuruların nasıl ele alındığına ve yanıtlanma oranlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6072)

23.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, ailelere yapılan kömür yardımlarına ve Gaziantep'teki hava kirliliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6073)

24.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkçe Olimpiyatlarına geliş ve gidiş bilet fiyatlarına uygulanan indirime ilişkin yazılı soru önergesi (7/6074)

25.-  Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Akpınar Tarım Kredi Kooperatifinden kredi kullanan çiftçilerin borçlarının ertelenmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6075)

26.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrenci yemekhanesinde yaşanan gıda zehirlenmesi olayına ve yapılan denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6076)

27.-  Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Mersin'de 28 Kasım 2018 tarihinde bir kadının eşi tarafından öldürülmesi olayına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6077)

28.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de bulunan Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi'nin müze olarak kalmaya devam edip etmeyeceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6078)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, albino hastalarına verilen desteğe ilişkin yazılı soru önergesi (7/6079)

30.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Türk vatandaşlığına geçen yabancılara ve çeşitli ekonomik şartlarla Türk vatandaşlığının kazanılabilmesinin kolaylaştırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6081)

31.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Güzelbahçe Müftülüğü tarafından düzenlenen bir etkinlikle ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6082)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, fizyoterapistlerin istihdam sorunlarına ve kadro taleplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6083)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sağlıklı Yaşam Projesi'nin iptaliyle sözleşmesi devam eden şoförlerin işten çıkarılması sonucu yaşanan sorunların çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/6084)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TYP çalışanlarına kadro verilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6085)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, CİMER'e gönderilen dilekçelere ve görevli personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6086)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu hastanelerinde fizyoterapist istihdamına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6087)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan gazetelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6088)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 yılları arasında sigorta primi ve emeklilik süresi tamamlamak için kurulduğu tespit edilen şirket sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6089)

39.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Adana'da bulunan Sofulu Çöplüğü'nün neden olduğu sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6090)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2018 yılları arasında bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar tarafından dost ve akraba topluluklarla ortak yürütülen projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6091)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında bakanlıkların misafirlerini ağırlama, karşılama, yemek, davet, hediye, açılış törenleri için yaptığı harcamaların miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6092)

42.-  Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 703 sayılı KHK'nın TRT personeli için getirdiği değişikliğe ilişkin yazılı soru önergesi (7/6093)

43.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, 2018 yılında Gaziantep için ayrılan ödeneğe ve yapılan yatırıma ilişkin yazılı soru önergesi (7/6094)

44.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Cumhurbaşkanlığındaki seraya ilişkin yazılı soru önergesi (7/6095)

Adalet Bakanlığı

 

45.-  Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, Mardin Nusaybin'de tutuklanan bir vatandaşın tedavisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6096)

46.-  Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, Tahir Elçi'nin öldürülmesi olayının aydınlatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6097)

47.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, ceza infaz kurumlarındaki engelli ve hasta hükümlü ve tutuklulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6098)

48.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya Domaniç Adliyesi'nin kapatılmasının yarattığı sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6099)

49.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, hapishanelerde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6100)

50.-  İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, 16 Kasım 2018 tarihinde gözaltına alınan akademisyen ve sivil toplum temsilcilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6101)

51.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, AİHS'nin işkence yasağını içeren 3 üncü maddesi kapsamında ülkemiz aleyhine verilen mahkumiyet kararlarından doğan tazminat yükümlülüğünün 2002'den bu yana miktarına ve kamu personeline rücu edilip edilmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6102)

52.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, adli ve idari yargı ile icra dairelerinde görev yapan personelin sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6103)

53.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, cezaevlerinde bulunan engelli tutuklu ve hükümlü sayısına ve karşılaştıkları zorlukların çözümü için alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6104)

54.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Patnos Cezaevi'nde bulunan hasta bir hükümlüye ilişkin yazılı soru önergesi (7/6105)

55.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Beşikdüzü Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/6106)

56.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde hükümlülerden yayınlara erişim için tercüman ücreti istendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6107)

57.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararı doğrultusunda cemevlerinin ibadethane olarak mevzuatta tanımlanması gerektiğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6108)

58.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadına karşı şiddet davalarındaki iyi hal ve haksız tahrik indirimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6109)

59.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yasal satışına izin verilen bazı gazetelerin cezaevlerine girişinin engellendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6110)

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

60.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, gazi statüsünde olanların verilerine ve gaziler arasında ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6111)

61.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında yaşanan iş kazalarına ve yapılan denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6112)

62.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, kadroya alınmayan taşeron işçilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6113)

63.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, İşsizlik Sigortası Fonu'nun miktarına ve Fon'un amacına uygun kullanılması için hangi çalışmaların yapıldığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6114)

64.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, İşsizlik Sigortası Fonu'na ve işsizlik maaşına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6115)

65.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 7103 sayılı kanunun öğrenim durumu ve kadroya atanma için getirdiği düzenlemeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/6116)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde yuvada kalan çocukların psiko-sosyal yönden geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6117)

67.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde bulunan Suriyeli sığınmacılara, istihdamlarına ve yaşanan sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6118)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde bulunan STK'ların desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6119)

69.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yardımcı Hizmetler sınıfında çalışan kamu personelinin Genel İdare Hizmetleri sınıfına alınmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6120)

70.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Türkiye genelinde ve Adana özelinde ayakkabı imalatı sektöründe kapanan işletme sayısı ve işsiz kalan işçilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6121)

71.-  İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, İzmir'de bir fabrikada bazı işçilerin sendika üyelikleri nedeniyle işten çıkarıldığı iddiasına ve sendikal haklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6122)

72.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında beton bloğun düşmesiyle dört işçinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına, inşaattaki iş güvenliği önlemlerine ve denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6123)

73.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanışını denetleyen GREVIO'nun Ekim ayı raporuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/6124)

74.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, işe yerleştirme oranını artırmak için alınması gereken tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6125)

75.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, iş gücüne dahil olmayan nüfusun üretime katılması için yapılacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6126)

76.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kadın engellilere dair çeşitli veriler ile istihdam oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6127)

77.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, özel eğitim okullarına ve öğretmenlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6128)

78.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, mevsimlik tarım işçisi kadınların sağlık, sosyal güvenlik verileri ile ayrımcılık, taciz ve şiddete karşı korunmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6129)

79.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, sığınmaevlerinde kalan ya da hakkında gizlilik kararı bulunan kadınların oy kullanabilmesine yönelik tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6130)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında iş kazalarında yaşamını yitiren kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6131)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, inşaat şantiyelerinin asansör kullanımının mevzuata uygunluğu bakımından denetlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6132)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emekli memurların hizmet süresi ve ikramiye konusundaki bazı sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6133)

83.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kimyager ve biyologların ek gösterge ve özlük haklarının iyileştirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6134)

84.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2002 yılından bu yana yaşanan iş kazası sayısına ve 2013 yılından itibaren yaşanan iş kazaları sonucu hayatını kaybeden veya yaralanan işçilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6135)

85.-  Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, çölyak hastalarına yapılan ödemelerin artırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6136)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

86.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Karagöz Mahallesi'nde bulunan taş ocağının büyütüleceğine dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6137)

87.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Alaköprü Barajı ve HES Projesinin çevresel etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6138)

88.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya'daki bir kentsel ve bölgesel spor alanının ticaret ve turizm alanına dönüştürülmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6139)

89.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, arazi kullanım politikalarının etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6140)

90.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, madencilik faaliyetlerinin çevreye duyarlı bir şekilde yürütülmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6141)

91.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, yenilenebilir enerji projelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6142)

92.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, su politikasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6143)

93.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, orman arazilerinin tahribatının önlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6144)

94.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Paris Anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6145)

95.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, tarım alanları ve meraların amaç dışı kullanımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6146)

96.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, biyoçeşitliliğin korunmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6147)

97.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Mamak'ta yaşanan su sıkıntısına ve yapılan inşaatlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6148)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki projeler için yapılan imar planı değişikliklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6149)

99.-  İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun, Üsküdar Validebağ Korusu içinde yapılması planlanan millet bahçesi projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6150)

100.-       Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, Ankara Mamak'taki bir TOKİ projesinde çalışan işçilerin alacaklarına, sigortalarının yaptırılıp yaptırılmadığına ve inşaattaki iş güvenliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6151)

101.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy ve Helvacı mahallelerindeki tarım arazilerinin rayiç bedellerinin çok yüksek olması nedeniyle bölge halkının yaşadığı mağduriyete ilişkin yazılı soru önergesi (7/6152)

102.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sürekli emisyon ölçüm sistemi ile takip edilen ve kurallara uygun olmadığı belirlenen işletme ve kuruluşlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6153)

103.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde atık azaltımı ve kaynak verimliliğinin desteklenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6154)

104.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yıllarında Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde suyun doğru kullanımına yönelik olarak yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6155)

105.-       İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, İstanbul Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesi arazisi hakkındaki yargı kararını etkisiz kılmak üzere bazı idari işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6156)

106.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, plastik çöp ithalatının zararlarına ve birçok ülkede yasak olan plastik çöp ithalatına son verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6157)

107.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, ÇED Yönetmeliği'nin iyileştirilerek yeniden düzenlenmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6158)

108.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, meraların korunması ve ıslah edilmesi çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6159)

109.-       Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, nehir havzalarına arıtma olmaksızın atık boşaltan sanayi tesislerine yönelik uygulanan cezalar ve atık su arıtma tesisleri konusunda yapılacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6160)

110.-       Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Tersakan Irmağı yatağının bakımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6161)

111.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kırsal alanlarda yaşayanların kentsel vergi yükümlülüklerinden muafiyetine dair çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6162)

112.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Menderes Havzasında üretimin sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6163)

113.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Beynam Ormanları'ndaki kirliliğe ve yangın riskine karşı önlem alınmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6164)

Dışişleri Bakanlığı

 

114.-       İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz'ün, Türkiye'ye Suriyeli mülteciler için verilen yardımların harcandığı projelere ve bu konuda AB Sayıştayına bilgi verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6165)

115.-       İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, Uygur Türkleri ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6166)

116.-       Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Çin hükûmetinin Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine ve Bakanlığın bu konudaki çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6167)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

117.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik tüketimine ve fiyatlandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6168)

118.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, doğalgaz piyasası toptan satış tarifeleri kategorik ayrımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6169)

119.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde madencilik ruhsatı alan yabancı şirketlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6170)

120.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik sektöründeki dağıtım şirketlerinin özelleştirme ihalelerinden kaynaklanan borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6171)

121.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Mersin Akkuyu Nükleer Santralinde atık bertarafı konusunda izlenecek yola ilişkin yazılı soru önergesi (7/6172)

122.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hazar-Geçişli Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Gaz Boru Hattı Projesinin İfası ve Türkmenistan'dan Türkiye Cumhuriyetine Doğal Gaz Satışına İlişkin Anlaşmanın uygulamaya alınmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6173)

123.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili Çavdarlı Köyü Sulama Kooperatifinin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6174)

124.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, kayıp-kaçak enerji kullanımı verilerine ve Patnos ilçesinde bazı evlerin elektrik sayaçlarının elektrik direklerine bağlanması uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6175)

125.-       Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'de gaz dağıtım şirketinin çalışma sisteminin düzeltilmesine yönelik taleplere ve mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6176)

126.-       Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'de vatandaşların yüksek elektrik faturalarına yönelik şikayetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6177)

127.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Afşin-Elbistan Termik Santralinin devredilip devredilmediğine ve işçilerin durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/6178)

128.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, tarımsal amaçlı üretim yapan işletmelerin abone grubunun ticarethane konumundan çıkarılması, abone gruplarının çeşitlendirilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6179)

129.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, elektrik faturalarındaki sayaç okuma bedeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/6180)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 

130.-       Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar ilinde bir derneğin yurdunda kalan öğrencilere KYK desteğiyle karşılıksız beslenme yardımı yapılacağı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6181)

131.-       İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Başakşehir Olimpiyat Stadı ile Kuzey Otobanı arasındaki tapulu arsaların kamulaştırma sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6182)

132.-       Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Bakanlık tarafından hazırlanan afişlerde Cumhurbaşkanı unvanı yerine Başkan ifadesinin kullanılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6183)

133.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yıllara göre öğrenim kredisi ve burs alan öğrencilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6184)

134.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2018 yılları arasında çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren kişi sayısına ve kontrolsüz dağcılık faaliyetlerinin engellenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6185)

135.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2018 yılları arasında milli futbol müsabakalarının hangi illerde yapıldığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6186)

136.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın yaptığı personel alım sınavına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6187)

137.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6188)

138.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, burs başvuruları kabul edilmeyen öğrencilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6189)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

139.-       Ankara Milletvekili Şenol Bal'ın, uygulanan vergi politikalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6190)

140.-       Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, kağıt maliyetlerine ve kağıt temininde yaşanan sıkıntılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6191)

141.-       İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Başakşehir Olimpiyat Stadı ile Kuzey Otobanı arasındaki tapulu arsaların kamulaştırma sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6192)

142.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Milli Piyango biletlerinin dijital ortamda satılmasının getirdiği olumsuzluklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6193)

143.-       Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, İşsizlik Sigortası Fonu'nun miktarına ve Fon'un amacına uygun kullanılması için hangi çalışmaların yapıldığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6194)

144.-       Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, vergi tahsilat oranı açısından ilk sıralarda yer alan Tunceli ilinin kamu yatırımlarından yararlanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/6195)

145.-       İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınmış kişi sayısına ve kredi kartı borcu nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin sona erdirilmesi amacıyla çalışma yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6196)

146.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, toplanan Özel İletişim Vergisinin ne kadarının depremden korunma ve deprem zararları için harcandığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6197)

147.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, çiftçilerin kredi ve borç erteleme konusundaki sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6198)

148.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, mali müşavirlerin sahte belge düzenlediği iddia edilen mükellefle birlikte iştirakçi olarak suçlanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6199)

149.-       Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Cumhurbaşkanına hediye edildiği belirtilen bir uçağa ilişkin yazılı soru önergesi (7/6200)

İçişleri Bakanlığı

 

150.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, bazı basın mensuplarının ailelerinin hukuksuz şekilde karakola çağırıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6202)

151.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, OHAL sürecinde pasaportlara konan tahditlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6203)

152.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, HDP'nin aday başvuru sürecinin baskı altında yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6204)

153.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Adana özelinde ve ülke genelinde uyuşturucuya bağlı ölüm sayılarına ve yaşa göre oranlarına, ÇAMATEM ve AMATEM'de tedavi gören madde bağımlılarının yaş aralığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6207)

154.-       Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, Bismil Belediyesine ait hurda malzemelerinin satışı ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6209)

155.-       Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, Suriyeli sığınmacılarla ilgili verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6210)

156.-       Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, Diyarbakır Bismil İlçe Belediyesine kayyum tarafından atanan bir görevlinin görevini kötüye kullandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6212)

157.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2013-2018 yılları arasında mahkeme kararıyla yaşını büyültüp, küçülten, isim ve soy ismini değiştiren kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6214)

158.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında ele geçirilen korsan ürünlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6215)

159.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında ele geçirilen kaçak içkilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6216)

160.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında yasa dışı kumar oynatılan ve yaptırım uygulanan yerlerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6217)

161.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında yaşanan oto hırsızlığı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6219)

162.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında ele geçirilen kaçak çay ve şeker miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6220)

163.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında kaçak balık avlanmasına ve denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6221)

164.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2013-2018 yılları arasında yaşanan tüp patlaması vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6222)

165.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2018 yılları arasında satılan kurusıkı tabanca sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6223)

166.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2018 yılları arasında ülkemize yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılan radar tespit cihazlarının sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6224)

167.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2018 yılları arasında emniyet güçlerince el konulan ehliyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6225)

168.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında intihar eden kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6226)

169.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yıllarında ele geçirilen kaçak altın ve gümüş miktarına ve hangi ülkelerden ülkemize sokulduğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/6227)

170.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında ele geçirilen kaçak cep telefonu ve elektronik eşya sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6228)

171.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, nüfus kayıtlarında bulunduğu iddia edilen hatalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6229)

172.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2013-2018 yılları arasında gerçekleşen kuyumcu soygunu sayısı ve soygunlarda ölen ve yaralanan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6231)

173.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2013-2018 yıllarında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesi vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6232)

174.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2013-2018 yılları arasında yaşanan döviz bürosu soygunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6233)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

175.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde bulunan çocuk ve halk kütüphanelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6235)

176.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, turist getiren seyahat acentelerine verilen yakıt desteklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6236)

177.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, 2019 turizm sezonunda beklenen fiyat artışlarının yerli turistleri mağdur etmemesi için alınacak önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6237)

178.-       İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, bazı medya kuruluşlarının hekimlere yönelik bilinçli karalama yaptığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6238)

179.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2018 yıllarında yangınlar sonucu zarar gören tarihi yapılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6239)

180.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülke genelindeki sit alanı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6240)

181.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, arkeologların müze ve ören yerlerine ücretsiz girme talebine ve ziyaret ücretlerinin yüksek olmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6241)

182.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Lübbey Mahallesi'nde koruma amaçlı imar planı ve restorasyon çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6242)

183.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, termal projelerde mağdur olan vatandaşların sorunlarının çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/6243)

Milli Eğitim Bakanlığı

 

184.-       Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, başka kamu kurumlarında görevli öğretmenlerin Bakanlık kadrolarında değerlendirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6244)

185.-       İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, resmi ve özel eğitim kurumlarının erişilebilirlikle ilgili aldığı tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6245)

186.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, özel okulların konkordato ilan etmesiyle ilgili Bakanlıkça alınan önlemlere ve özel okul açma şartlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6246)

187.-       Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, ülkemizde yaşayan Suriyeli çocuklar için okul açılıp açılmadığına ve Suriyeli öğretmen ataması yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6247)

188.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında öğrencilere gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek bir kitabın tavsiye edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6248)

189.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ücretli öğretmen statüsünde yer alanların sözleşmeli öğretmenlik statüsüne alınma şartlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6249)

190.-       Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Sayıştay'ın Gazi Üniversitesi için hazırladığı 2017 denetim raporunda yer alan vekalet ücretlerinden kaynaklı kamu zararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6250)

191.-       İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir Güzelbahçe Müftülüğü tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine verilen bir konferansa ilişkin yazılı soru önergesi (7/6251)

192.-       Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, YÖK'ün denklik belgesi verme şartlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6252)

193.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yurtdışına Lisansüstü Eğitim İçin Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Programı verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6253)

194.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde okullaşmanın artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6254)

195.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde bulunan üniversitelerin personeline yönelik eğitim çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6255)

196.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne ataması yapılan öğretim görevlisi ve personelin üniversite yönetiminin birinci derece akrabaları olduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6256)

197.-       Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Tekirdağ ilindeki öğretmenler günü kutlamasında Atatürk'ün sözlerine yer verilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6257)

198.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, üniversitede okuma ve mezun olma oranının yükseltilmesine yönelik stratejilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6258)

199.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, okuma-yazma bilen kadın sayısının artırılmasına yönelik projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6259)

200.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ülkemizdeki üniversite ve rektör sayıları ile rektörlerin daha önce milletvekilliği yapıp yapmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6260)

201.-       Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrenci yemekhanesinde yaşanan gıda zehirlenmesi olayına ve yapılan denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6261)

202.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışından alınan diplomaların denkliği ile ilgili değerlendirmelerde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/6262)

203.-       Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Güzelbahçe Müftülüğü tarafından düzenlenen, cinsiyet ayrımcı ve bilim dışı ifadelerin kullanıldığı iddia edilen bir konferansa öğrencilerin katılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6263)

204.-       Ankara Milletvekili Şenol Bal'ın, özel eğitim sınıflarında sertifika ile görev yapan öğretmenlere ve kaynaştırma uygulamalarındaki sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6264)

Milli Savunma Bakanlığı

 

205.-       Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 2008-2018 yılları arasında vatani görevini yaparken çatışma dışı nedenlerle hayatını kaybeden askerlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6265)

206.-       Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun özelleştirilmesi veya özerkleştirilmesine yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığına, yönetimine yapılacak atamalara ve taşeron işçilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6266)

207.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Cumhurbaşkanının katıldığı grup toplantıları sırasında uçuş yapan helikoptere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6267)

208.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, İstanbul Sancaktepe'de düşen askeri helikoptere ve son on yılda yaşanan benzer kazaların sebeplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6268)

209.-       Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın, 2016-2018 yılları arasında yapılan mühimmat ithalatına ve MKE tarafından yapılan üretime ilişkin yazılı soru önergesi (7/6269)

210.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Batılı ülkelerin envanterinden çıkarılan UH_1H tipi helikopterin kullanımının devam ediyor olmasına ve envanterdeki helikopter adedine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6270)

Sağlık Bakanlığı

 

211.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bazı hastanelerde radyoaktif iyot tedavisi ve kalp sintigrafisi çekimlerinin ilaç olmaması nedeniyle gerçekleştirilemediğine dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6271)

212.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nin imkanlarına ve doktor eksiğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6272)

213.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya ve ilçelerindeki hastanelerin ekipmanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6273)

214.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde mobil sağlık hizmeti verilmesi için alınan araç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6274)

215.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sağlıklı Yaşam Araçları Projesinin durdurulup durdurulmadığına ve yüz elli şoförün işten çıkarıldığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6275)

216.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Muş'un Malazgirt ve Varto ilçelerindeki devlet hastanelerinin eksiklerinin giderilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6276)

217.-       Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Ezidilerin sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6277)

218.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri ile aile hekimliğinin özelleştirileceğine dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6278)

219.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, diyaliz teknikerlerinin atanmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6279)

220.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 15 yaş üstü bireylerin en çok yaşadığı ilk beş hastalığa karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6280)

221.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi yapım projesinin akıbetine ve proje için ayrılan ödeneğe ilişkin yazılı soru önergesi (7/6281)

222.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, obezite ile mücadeleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/6282)

223.-       Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, başasistanlık için yapılan sınava ve alım kriterlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6283)

224.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, engellilerin sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6284)

225.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 yıllarında depresyon tanısı konulan hasta sayısı ve nüfusa oranına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6285)

226.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nadir hastalıklar olarak bilinen hastalıkların tedavisine ve bu yönde teşhis konulan kişilerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6286)

227.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KPSS 2018/5 yerleştirme sonuçlarına göre Bakanlığa atanacak personelin göreve başlama tarihine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6287)

228.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 4+2 ile atanıp 45/A olarak geçen personelin özlük haklarına ve mazeret tayinlerine dair çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6288)

229.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa kadrolu işçi alınıp alınmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6289)

230.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ilaç firmalarının denetimi ve denek uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6290)

231.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, devlet ve üniversite hastanelerinde istihdam edilen yabancı doktor ve hemşire sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6291)

232.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında satışı yasaklanıp toplatılan ilaç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6292)

233.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ödeme kapsamındaki grip ve zatürre aşılarının bulunmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6293)

234.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ve SGK tarafından karşılanmayan ilaçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6294)

235.-       Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Iğdır'da kanserle mücadele için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6295)

236.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa Şehir Hastanesi ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6296)

237.-       Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, kanser tarama testlerinin güvenilirliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6297)

238.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, SMA hastalarına, Tip 1 hastaları için ilaç temin edilip edilmediğine ve Tip 2 ve Tip 3 hastalarının ilaçlarının ne zaman verileceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6298)

239.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli ilindeki bir hastanede PET/CT cihazının arıza sebebiyle devre dışı kaldığı ve yeni cihaz alımının uygun görülmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6299)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

240.-       Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, TÜBİTAK projeleri nedeniyle üniversite hesaplarına aktarılan kurum hisselerinin harcanmasıyla ilgili kısıtlamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/6300)

241.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, döküm sanayisinin iyileştirilmesine dair çalışmalara ve İzmir'de kurulacak Dijital Dönüşüm Merkezine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6301)

242.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde kırsal alanda gelir getirici faaliyetlerin ve kadın istihdamının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6302)

243.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde yapılan Ar-Ge çalışmalarına ve sonuçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6303)

244.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde arz açığı olan ürünlerin üretilmesi için gerekli altyapı çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6304)

245.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi İdaresi ile Kalkınma Ajansı arasındaki yetki paylaşımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6305)

246.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde pazarlama ve tanıtım altyapısının geliştirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6306)

247.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde yapılan istihdam ve mesleki gelişim imkanlarının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6307)

248.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde KOBİ'lerin desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6308)

249.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kamu Entegre Veri Merkezlerinin sayısına ve KOP illerinde bir merkez bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6309)

250.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde tasarruflu sulama yöntemlerine geçiş için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6310)

251.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, 2018 yılında verilen yatırım teşvik belgelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6311)

252.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Adana'da 2018 yılı itibarıyla kapanan firmalara ve işsizlik sigortası için başvuran kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6312)

253.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesine doğalgaz getirilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6313)

Tarım ve Orman Bakanlığı

 

254.-       Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, ülkemizde satış yapan ABD menşeli bir şirketin glifosat içeren tarım ilaçlarının yasaklanması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6314)

255.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde yapılan meraların verimliliğine ve sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6315)

256.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde yapılan zemin etüt çalışmalarına ve obruk oluşumunun engellenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6316)

257.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde toprak verimliliğinin arttırılmasına ve kuraklığın önlenmesi için müstakil bir proje oluşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6317)

258.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde toprak yapısını koruyan işleme makinelerinin yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6318)

259.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde bulunan endemik bitki türlerine ve bunlara yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6319)

260.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde bulunan İl Gıda Kontrol Laboratuvarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6320)

261.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ekim yasağının hangi ürünlerde ve hangi alanlarda uygulandığına ve hayvan hastalığı riski bulunan illere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6321)

262.-       Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Istranca ormanlarında yapılan ferahlandırma çalışmalarının bolet mantarlarında azalmaya neden olmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6322)

263.-       İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir'de ve Küçük Menderes Havzası'nda hava koşullarından dolayı tarımsal ürünleri zarar gören ve yem fiyatları nedeniyle kredilerini ödeyemeyen üreticilerin desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6323)

264.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, süt ve et üretimindeki girdi fiyatlarında marj belirlenmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6324)

265.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ÇATAK Programı ve Kırsal Kalkınma Destekleri Genç Çiftçi Projelerinin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6325)

266.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6326)

267.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Jeotermal Enerji Santrallerinin denetlenmesi için Bakanlığın çalışması olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6327)

268.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, salamuralık dane zeytine prim verilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6328)

269.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, gübre ve mazot desteklerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6329)

270.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, İyi Tarım Uygulaması desteğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6330)

271.-       Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, Antalya'daki Avlan Gölü'nün kurumasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6331)

272.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, uygulanan tarım politikasına ve ithal tohum kullanımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6332)

273.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, sanayici, stokçu ve tüccarlara devlet desteği verilmesi ve ELİDAŞ'ın kapasitesinin artırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6333)

274.-       İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, İSKİ su tarifelerinde faturaları yükselten bazı kalemlerin usule uygun olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6334)

Ticaret Bakanlığı

 

275.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde katma değeri yüksek bitkisel ürünlerin pazardaki rekabet güçlerinin artırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6335)

276.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında esnaf ve sanatkarların özel ve kamu bankalarından kullandıkları kredi miktarına ve hakkında icra takibi başlatılanların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6337)

277.-       Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, otomotiv sektörünün sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6338)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

278.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında yaşanan iş kazalarına ve yapılan denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6339)

279.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Atatürk ve İstanbul Havaalanı pistlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6340)

280.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Gölbaşı'ndaki model uçak pistine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6341)

281.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Zafer Havalimanı'ndaki uçuş sayısının yetersizliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6342)

282.-       İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İstanbul-İzmir otoyolu ve İzmir-Ankara yüksek hızlı ten hattının ne zaman tamamlanacağına ve maliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6343)

283.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı esnasında yaşanan ölümlü iş kazaları hakkında yayın yasağı getirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6344)

284.-       Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, İskenderun-Gözene otoyolunun ücretsiz olması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6345)

285.-       Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Kayseri Yahyalı-Mansurlu-Kozan yolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6346)

286.-       Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in, Şırnak iline bağlı bazı köy yollarının yapımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6347)

287.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kamuya açık alanların, binaların ve toplu taşıma araçlarının engellilere uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6348)

288.-       Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, bir havayolu şirketinin engelli, yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlardan özel hizmet karşılığı ücret talep etmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6349)

289.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, boğazlardan geçen gemilerin sayısına ve yaşanan kazalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6350)

290.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, marinalarla ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6351)

291.-       Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu-Giresun Havalimanındaki uçuş iptallerine ve Havacılık Bilgi Yönetimi birimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6352)

292.-       İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in, Pendik-Halkalı banliyö hattının açılış tarihine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6353)