TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 57

28 Aralık 2018 Cuma

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Ankara Milletvekili Şenol Bal ve İyi Parti Grup Başkanı Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve 31 Milletvekilinin; Siyasi Ahlak Kanunu Teklifi ve 3628 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1492) (Avrupa Birliği Uyum ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

2.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1493) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2018)

3.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1494) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2018)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1495) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2018)

5.- Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1496) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2018)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1497) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2018)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1498) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2018)

8.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1499) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2018)

9.- Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in; On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1500) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2018)

10.-  Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın; İnfaz Kurumlarında Çalışan Kamu Görevlilerinin Haklarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1501) (Adalet; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2018)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1502) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2018)

12.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1503) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2018)

13.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın; 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1504) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2018)

14.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1505) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2018)

15.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1506) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2018)

16.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un; 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1507) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2018)

Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi

1.- 3346 Sayılı Kanun Uyarınca, 6085 Sayılı Kanun Gereğince Sayıştay Denetimine Tabi Kuruluşlarla İlgili Olarak Hazırlanan 2017 Yılı Denetim Raporlarının Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/473) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2018)