TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 55’e Ek

26 Aralık 2018 Çarşamba

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

 

1.-      Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, 1937 Dersim Olaylarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5937)

2.-      Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde bir dekanın yaptığı bir açıklamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/5938)

3.-      Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, TÜİK tarafından yayınlanan iş gücü istatistiklerine ve Cumhurbaşkanlığı tarafından ekonomik gidişat ile ilgili yapılan açıklamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5939)

4.-      Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, bir vali ile ilgili iddialara yayın yasağı getirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5940)

5.-      İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in, ön lisans mezunlarının atamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5941)

6.-      İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in, Elazığ'da ikinci bir üniversite kurulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5942)

Adalet Bakanlığı

 

7.-      Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Ankara Adliyesi'nde saldırıya uğradığı iddia edilen avukatlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5943)

8.-      Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, İzmir'de şüpheli şekilde ölen bir kadınla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/5944)

9.-      Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal'ın, AİHM kararları sebebiyle ödenen tazminatlara ve 2018 yılında Mahkemeye yapılan başvuru sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5945)

10.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir davaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/5946)

11.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, mahkeme kararıyla yasaklanan bazı yayınlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5947)

12.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Tarsus Cezaevi ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5948)

13.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Yargıtay ve Danıştay üye seçimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5949)

14.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ev hapsinde tutulan engelli bir vatandaş hakkındaki yargılama sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5950)

15.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, ceza davalarında SEGBİS sisteminin kullanılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5951)

16.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Elazığ Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5952)

17.-  Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın, bir tutuklunun yargılama süreci ve sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5953)

18.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye aleyhine kararlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5954)

19.-  Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, Diyarbakır Barosu eski başkanının faili meçhul ölümüne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/5955)

20.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, ceza infaz kurumlarında bulunan ağırlaştırılmış müebbet hükümlülerinin istatistikleri ve bunların mevzuat hükümleri kapsamında sahip oldukları haklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5956)

21.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Patnos Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5957)

22.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Şanlıurfa'da kendilerine cinsel istismarda bulunan babalarının hapisten çıkma ihtimali nedeniyle intihar girişiminde bulunan iki kız kardeşin mağduriyetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5958)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

23.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Diyarbakır ilinde bir kadının intihar süsü verilerek öldürüldüğü iddiası ve son on yılda Mardin ilinde erkek şiddeti gördüğü gerekçesiyle adli birimlere başvuru yapan kadın sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5959)

24.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, İzmir'de şüpheli şekilde ölen bir kadınla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/5960)

25.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, ülke geneli ve Gaziantep ilindeki kadına yönelik şiddet verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5961)

26.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Adana'daki saya işçilerine, yaptıkları iş bırakma eylemine ve ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5962)

27.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 375 sayılı KHK'nın geçici 24. maddesi ile işçi statüsüne geçirilen kişilere ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı davranan belediyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5963)

28.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, çocuk haklarına, engelli çocuklara ve genetik hastalıklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5964)

29.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, Bakanlık bünyesinde ek ders ücreti karşılığında çalışan personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/5965)

30.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, fizyoterapistlerin istihdamına ve özlük haklarına dair çeşitli hususlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5966)

31.-  Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde düzenlenen taşıtların, şoförlerin ve rehber personelin yaş sınırlarına dair şartların değiştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5967)

32.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, kadro alamamış taşeron işçilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5968)

33.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, kadın istihdamının artırılmasına, ücret eşitsizliği ve cinsiyetçi uygulamaların giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5969)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

34.-  İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, İzmir Gaziemir'den taşınan döküm fabrikasının atıklarının temizlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5970)

35.-  İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, içme ve kullanma suyu mevzuat düzenlemeleri ve uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5971)

36.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Adana 5 Ocak Stadyumu yerine yapılması planlanan projeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/5972)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 

37.-  İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in, Elazığ'da yapılacak stadyum projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5973)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

38.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, defterdar yardımcılarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5974)

39.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Bakanlık personelinin sıkıntılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5975)

40.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Bakanlığın taşra teşkilatında görevli defterdarlık ve gelir uzmanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5976)

41.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Borsa İstanbul'da, devlet iç borçlanma senetlerinde ve fon piyasası ile özel sektör borçlanma araçlarındaki yerli ve yabancı yatırımcı sayıları ile toplam portföy içindeki paylarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5977)

42.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, finansal piyasa verileri itibarıyla yerli ve yabancı yatırımcıların tasarruflarının dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5978)

43.-  İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in, Elazığ-Malatya-Diyarbakır hızlı tren projesinin tamamlanma tarihine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5979)

44.-  Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, kamyoncuların maliyetlerini düşürmek amacıyla ÖTV ve KDV indirimi yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5980)

45.-  Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, şeker fabrikalarının özelleştirme süreciyle ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5981)

46.-  İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in, basın yayın sektörünün maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalar yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5982)

İçişleri Bakanlığı

 

47.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ilinde görev yapan muhtarlar hakkında herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5983)

48.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Valiliğinin yapmış olduğu görevde yükselme ve unvan değişikliği şef unvanı yazılı sınavı ve sözlü mülakatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5984)

49.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'deki bir maden sahasının jandarma personeli tarafından korunduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5985)

50.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, son beş yılda meydana gelen kayıp çocuk vakaları ve ihbarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5986)

51.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, son beş yılda Manisa'da intihar eden kişilere, işlenen cinayetlere ve faillerin yakalanma oranına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5987)

52.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde alınan güvenlik önlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5988)

53.-  Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde düzenlenen taşıtların, şoförlerin ve rehber personelin yaş sınırlarına dair şartların değiştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5990)

54.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Darıca Belediyesine ait bazı taşınmazların işgal edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5991)

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

55.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan bazı açıklamaların cinsiyet ayrımcılığı içerdiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5992)

56.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, son on yılda Manisa'da yürütülen arkeolojik kazılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5993)

57.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Bakanlık bünyesinde arkeolog istihdamına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5994)

58.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, son on yılda Manisa'da tescil edilen sit alanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5995)

Milli Eğitim Bakanlığı

 

59.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, yerel seçimlerde hiç bir kadın adaya oy vermeyeceğini açıklayan bir dekana ilişkin yazılı soru önergesi (7/5996)

60.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van ilindeki okul, yurt, taşımalı eğitim, öğretmen ve öğrencilere dair çeşitli hususlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5997)

61.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, son on yılda Manisa ilinde ve ülke genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı ve okul inşaatları için yapılan yatırım miktarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5998)

62.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa ilindeki okulların güvenliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5999)

63.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, son on yılda Manisa'da ilköğretim ve ortaöğretimde okullarını bırakan öğrencilere ve Bakanlığın bu konudaki çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6000)

64.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa ilinde son on yılda yapılan eğitim harcaması miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6001)

65.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, son 10 yılda Manisa ilindeki üniversite yerleştirme sınavı başarı verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6002)

66.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da okulların depreme dayanıklılığına ve riskli olduğu tespit edilen okullara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6003)

67.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da elektrik ve su borcu olan okul sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6004)

68.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, mülteci çocukların eğitimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6005)

69.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Türkiye geneli ve Manisa ilindeki öğretmen başına düşen öğrenci sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6006)

70.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Munzur Üniversitesi Pülümür ilçe programlarına ve burada okuyan öğrencilerin sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6007)

71.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Bakanlığın bir vakıfla imzaladığı protokolün yürütmesinin durdurulmasına ve imzalanan diğer protokollere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6008)

72.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, öğretmen olup başka unvanlarda memurluk yapanların öğretmen kadrosuna atanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6009)

73.-  Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde düzenlenen taşıtların, şoförlerin ve rehber personelin yaş sınırlarına dair şartların değiştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6010)

74.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, yükseköğrenimlerini yurt dışında tamamlayanların YÖK'e yaptıkları denklik başvurularına ve değerlendirmelerde yaşanan gecikmelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6011)

 

Milli Savunma Bakanlığı

 

75.-  İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in, Hakkari ve Şırnak'ta meydana gelen mühimmat patlamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6012)

76.-  Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal'ın, son 10 yılda yaşanan helikopter kazalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6013)

Sağlık Bakanlığı

 

77.-  Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi iki hekimin iş akitlerinin sonlandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6014)

78.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Türk Tabipleri Birliğinin bir açıklaması sonrasında Merkez Konsey üyeleri hakkında yapılan disiplin işlemlerine ve adli işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6015)

79.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyesi bir hekimin yaptığı bir açıklamadan sonra sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6016)

80.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da farklı branşlarda bulunan hekim sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6017)

81.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, sağlık meslek liselerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6018)

82.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa ve diğer illerdeki hastanelerde hasta hakları konusunda görevlendirilen uzmanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6019)

83.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, son 5 yılda Manisa ve ilçelerinde görülen kanser vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6020)

84.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, son 5 yılda yapılan ilaç üretim çalışmalarına ve tüketilen ilaç miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6021)

85.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, acil servis hizmeti verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6022)

86.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Mal, Hizmet ve Sermaye Giderlerinde Tasarruf Raporu doğrultusunda yapılması planlanan tasarrufa ilişkin yazılı soru önergesi (7/6023)

87.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, fizyoterapistlerin haklarının iyileştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6024)

88.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, paramedik uzmanları ile ilgili bazı veriler, çalışma koşulları ve paramedik bölümlerinden mezun olanların istihdamına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6025)

89.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, hastanelerde staj yapan öğrencilere ücretsiz yemek uygulamasının kaldırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6026)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

90.-  Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, kurumların verdiği devlet desteklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6027)

Tarım ve Orman Bakanlığı

 

91.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Siirt ilinde yaşandığı iddia edilen su sıkıntısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6028)

92.-  Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ın, Afyon Şeker Fabrikasının özelleştirme sonrası uygulamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6029)

93.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, son beş yılda Manisa'da kredi başvurusunda bulunan, kredi kullanan ve borçlarını ödeyemeyerek haklarında icra takibi başlatılan üreticilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6030)

94.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2019 yılında Bakanlık bünyesinde istihdam edilmesi öngörülen mühendis ve veteriner hekim sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6031)

95.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, elektrik borcu bulunan çiftçilere, toplam elektrik borçlarına ve bu nedenle tarımsal desteklemelerden yararlanamayanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6032)

96.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, son beş yılda Manisa ilindeki çiftçilere verilen desteklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6033)

97.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, son beş yılda ülkemizdeki mera alanları miktarı ve kiraya verilen, imara açılan mera sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6034)

98.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, son beş yılda ithal edilen hayvan sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6035)

99.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 5488 sayılı Kanun kapsamında 2018 yılı tarımsal destekleme uygulamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6036)

100.-       Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Mersin'in Erdemli ilçesindeki limon üreticilerinin sorunları ile bunların giderilmesine yönelik politikalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6037)

101.-       Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, şeker fabrikalarının özelleştirme süreciyle ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/6038)

102.-       Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, Mardin'de tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6039)

103.-       Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Buzağı Yetiştiriciliğine Destek Projesi ödemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6040)

104.-       Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, Tekirdağ'da tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6041)

105.-       Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, Antalya ilinde ve ülke genelinde aktif olarak çalışan taş, kum, mermer ocağı ve rehabilite edilmeden terk edilen maden ocağı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6042)

Ticaret Bakanlığı

 

106.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ticaret sicil kayıtları silinen şirket ve kooperatiflere ilişkin yazılı soru önergesi (7/6045)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

107.-       Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinin Sütlüce Mahallesi'nde bulunan bir üst geçidin üstünün kapatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6046)

108.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşanan bir tartışmayla ilgili habere erişim yasağı getirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6047)

109.-       Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde düzenlenen taşıtların, şoförlerin ve rehber personelin yaş sınırlarına dair şartların değiştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/6048)

110.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli Akmeşe'de bulanan postanenin kapalı olmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/6049)