TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 51

20 Aralık 2018 Perşembe

 

Milletvekili Teklifleri

 

1.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1461) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2018)

2.- Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1462) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2018)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1463) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2018)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1464) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2018)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1465) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2018)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1466) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2018)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1467) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2018)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1468) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2018)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ve Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1469) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2018)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Köy Enstitüleri Sistemini Araştırma Enstitüsü Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1470) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2018)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1471) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2018)

12.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in; 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1472) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2018)

13.-  Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1473) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2018)

14.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın; 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1474) (Çevre; Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2018)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1475) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2018)

16.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1476) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2018)

17.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın; Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1477) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2018)

18.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un; Bilim ve Eğitim Çalışanlarına Yönelik Hukuka Aykırılıkların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1478) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2018)

19.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün; 7147 Sayılı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1479) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2018)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1480) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2018)

21.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın; İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1481) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2018)

22.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Özel Tüketim Vergisi Kanununda ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1482) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2018)

23.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Devlet Memurları Kanununda ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1483) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2018)

24.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1484) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2018)

25.-  Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1485) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2018)

26.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın; Ergenekon Davası Kapsamındaki Dava Süreçlerinin Yol Açtığı Mağduriyetlerin Giderilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1486) (Adalet; Plan ve Bütçe; Anayasa ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2018)

27.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1487) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2018)

28.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1488) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2018)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1489) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2018)