TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 50’e Ek

19 Aralık 2018 Çarşamba

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1454) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2018)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zimbabve Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1455) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2018)

3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin Gazze'de Ortak İşletilmesi ve Devri ile Filistin Vatandaşlarının Tıpta Uzmanlık Eğitimini Türkiye'de Almasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1456) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2018)

4.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mozambik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1457) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2018)

5.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1458) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2018)

6.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1459) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2018)

7.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1460) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2018)

 

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Yasama Dokunulmazlığı)

 

1.- Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/453) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2018)

2.- İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/454) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2018)

3.- Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/455) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2018)

4.- İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/456) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2018)

5.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/457) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2018)

6.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/458) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2018)

7.- Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/459) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2018)

8.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/460) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2018)

9.- Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/461) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2018)

Rapor

 

1.- Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve 7 Milletvekilinin Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tarihi: 19.12.2018) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

 

1.-      Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Diyanet İşleri Başkanının yaptığı bir ziyarete ilişkin yazılı soru önergesi (7/5763)

2.-      Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, tasfiye edilen FETÖ üyesi hakim ve savcılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5764)

3.-      İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamalara ve Diyanet İşleri Başkanının gerçekleştirdiği bir ziyarete ilişkin yazılı soru önergesi (7/5765)

4.-      Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Türkiye Varlık Fonu bütçesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5766)

5.-      İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker'in, Diyanet İşleri Başkanlığının bazı rapor ve uygulamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5767)

6.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithal edilen tatlandırıcı maddelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5769)

7.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yardım kuruluşlarına et ithalatı izni verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5770)

8.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında yapılan canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına dair bazı verilere ve hayvancılık desteklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5771)

9.-      Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van ilinden Cazibe Merkezleri Destekleme Programı'na yapılan başvurulara ve sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5772)

10.-  İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, OHAL sürecinde pasaportlarına tahdit konulan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5773)

11.-  İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, Kamu Personeli Seçme Sınavının tek yıl-çift yıl uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5774)

12.-  İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, OHAL KHK'ları ile kamu görevinden ihraç edilen kişilere ve OHAL Komisyonu tarafından görevine iade edilenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5775)

13.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Avrupa Denetçiler Mahkemesinin mülteciler adına gönderilen fonun kullanımı hakkındaki raporuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5776)

14.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya Aksu Belediyesi tarafından 49 yıllığına kiralanan bir ormanlık alana ve ihalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5777)

15.-  Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, son 6 ayda konkordato ilan eden ve Ücret Garanti Fonu'na müracaat edenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5778)

16.-  İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsmail Tarman Ortaokulu hakkındaki yargı kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5779)

17.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş ilindeki bazı mahallelerin okul, yol, su, altyapı ve telefon sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5780)

18.-  İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken meblağa ve nasıl değerlendirildiğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5781)

19.-  İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, 1 Ocak 2018-21 Kasım 2018 tarihleri arasında cuma namazı çıkışlarında toplanan yardım miktarları ve bu yardımların kullanım yerlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5782)

20.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Cumhurbaşkanlığı araç alım ihalelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5783)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İDO'nun iç hat seferlerini durdurma kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5785)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir özel hastanede bir bebeğin ölümüne dair iddialara ve Adli Tıp Raporu'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/5786)

23.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Adana ili Kozan ilçesinde bulunan arıtma tesisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5787)

Adalet Bakanlığı

 

24.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5788)

25.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Şanlıurfa'da bir suç duyurusuna konu olan sosyal medya üzerinden yapılan tehditlerin delil olarak kabul edilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5789)

26.-  Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun, beş yıl önce Gezi olaylarında bir gencin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlanmamış olmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5790)

27.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5791)

28.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, yazılı soruların cevaplanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5792)

29.-  Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5793)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2012-2018 arasında yapılan ve yapımı devam eden cezaevlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5794)

31.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Barosu bünyesinde kayıtlı kadın avukatın kolluk kuvvetleri tarafından darp edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5795)

32.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Denizli'de bir kadının ve kızının öldürülmesi vakası ve 2010-2018 yılları arasında koruma kararı talep eden kadın sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5796)

33.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, 2018 yılında işlenen kadın cinayetlerine dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5797)

34.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van ilinde adli kontrol tedbiri uygulanan, gözaltına alınan, denetimli serbestlikten yararlanan ve elektronik kelepçe takılan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5798)

35.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, tutuklu ve hükümlülerin ailelerinin ikamet yerine yakın cezaevleri için yaptıkları nakil taleplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5799)

36.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kadına yönelik şiddet vakalarına dair adli ve istatistiki verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5800)

37.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep H Tipi Cezaevinde kalan bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5801)

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

38.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 2002-2018 yılları arasında şiddet mağduru kadın verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5802)

39.-  Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın, İstanbul 3. Havalimanı inşaatında hayatını kaybeden işçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5803)

40.-  Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5804)

41.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, yazılı soruların cevaplanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5805)

42.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Çanakkale'de uzaklaştırma kararı bulunan bir erkeğin eşini öldürmesine, kadın cinayetlerine karşı alınan önlemlere ve uzaklaştırma kararlarının caydırıcılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5806)

43.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, taşerondan kadroya geçen işçilerin diğer kadrolu işçilerin toplu sözleşme haklarından faydalandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5807)

44.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, işsizlik nedeniyle mağdur olanlara yönelik yapılacak çalışmalara ve hükümet politikalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5808)

45.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, 2010-2018 yılları arasında töre, aşk, kıskançlık, namus adı altında işlenen cinayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5809)

46.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, 3. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı kapsamında yapılacak mevzuat çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5810)

47.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, 2018 yılında erkekler tarafından öldürülen kadınlara, faillerin kadınlarla yakınlık derecelerine ve Bakanlığın taraf olduğu vakalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5811)

48.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Denizli'de bir kadının ve kızının öldürülmesi vakası ve 2010-2018 yılları arasında koruma kararı talep eden kadın sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5812)

49.-  İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5813)

50.-  İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, İstanbul üçüncü havalimanı inşaatı çalışmalarında yaşanan iş kazaları nedeniyle yaşamını yitiren işçi sayısı ve iş kazalarının üzerinin kapatıldığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5814)

51.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, AB tarafından Suriyeli mülteciler için verilen fonun denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5815)

52.-  Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, Diyarbakır İş ve Çalışma İl Müdürlüğü personelinin yaşadığı sıkıntılar ve Toplum Yararına Program kapsamında işe alımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5816)

53.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, sığınma evlerine, buralarda kalan kadın ve çocuklara ve sığınma evi bulunmayan belediyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5817)

54.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını yitiren polis memurunun vazife malulü sayılmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5818)

55.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kadına yönelik şiddete dair çeşitli verilere ve Bakanlığın çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5819)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

56.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, yazılı soruların cevaplanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5820)

57.-  Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5821)

58.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, toplu yaşam alanlarında yangın merdiveni denetimleri ve merdiven olmayan yapılara uygulanan cezalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5822)

59.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep'in hava kirliliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5823)

60.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Üçevler Köyü'ndeki hizmet eksikliklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5824)

61.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünün afete maruz bölgelere yönelik yaptığı çalışmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/5825)

62.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bakanlığa ait tasarruf tedbirleri konulu Genelgeye ve uygulama aşamasında doğabilecek sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5826)

63.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Sıhhiye çok katlı otoparkının kapatılması ve park cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5827)

64.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Başkent Doğalgaz İşlem Merkezlerinde yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5828)

65.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya'nın Kaş İlçesi'nde imar barışı gerekçesiyle birçok kaçak yapı inşa edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5829)

66.-  İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, İzmir'in Karabağlar İlçesi Kavacık Köyü'ndeki mermer ocağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5830)

67.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'deki kamu arazilerinin satışı ve kiralama işlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5831)

68.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da metroya sefer yapan ringlerin bekleme duraklarının fiziksel koşullarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5832)

Dışişleri Bakanlığı

 

69.-  Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5833)

70.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, öldürülen bir Suudi gazeteciye ilişkin yazılı soru önergesi (7/5834)

71.-  İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, Yunanistan'ın Lozan Anlaşması'na aykırı olarak adalar üzerinde tasarrufta bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5835)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

72.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 ve 2018 yıllarında EPDK tarafından lisans verilen ve lisansı iptal edilen şirket sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5836)

73.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, 2014-2018 yılları arasında Van'da elektriği kesilen abonelere ve abonelerin toplam elektrik borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5837)

74.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, 2018 yılı yatırım programında Eskişehir için ayrılan ödenek miktarına ve ildeki projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5838)

75.-  Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, Tekirdağ ilindeki elektrik tüketimine ve sanayide ve çiftçilikte kullanılan elektrik tarifelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5839)

76.-  Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, Mardin ilindeki elektrik tüketimine ve sanayide ve çiftçilikte kullanılan elektrik tarifelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5840)

77.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Aydın ili Söke ilçesi Kisir köyünde Greenpeace tarafından yapılan araştırma sonucu ortaya çıkan radyasyon oranlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5841)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 

78.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, yazılı soruların cevaplanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5842)

79.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, 2018 yılı yatırım programında Eskişehir için ayrılan ödenek miktarına ve ildeki projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5843)

80.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, Antalya Arena Stadı'nda Türkiye Futbol Federasyonu'nun sponsor firmalara verdiği biletlerin siyasi partilerin gençlik kollarına dağıtıldığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5844)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

81.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamındaki uygulamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5845)

82.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, yazılı soruların cevaplanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5846)

83.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, kredi ve kredi kartı borcunun ödenmemesi nedeniyle mağdur olan kişilerle ilgili bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5847)

84.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van ilinde yaşanan deprem sonrası vergilendirme işlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5848)

85.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Zafer Havalimanı için yapılan Hazine garantili ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5849)

86.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, şehir hastanelerinin yapım sözleşmelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5850)

İçişleri Bakanlığı

 

87.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'da bir eve yapıldığı iddia edilen baskına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5851)

88.-  Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın, 24 Haziran 2018 seçimlerinde askeri öğrencilere oy kullandırıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5852)

89.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, yazılı soruların cevaplanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5853)

90.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2003-2018 yılları arasında belediyelerce Ramazan ayı ve diğer bazı etkinlikler için yapılan harcamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5854)

91.-  Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Bulanık Belediyesine kayyum atandıktan sonra belediyeden çıkartılan işçilere ve yapılan harcamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5855)

92.-  Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Varto Belediyesine kayyum atandıktan sonra belediyeden çıkartılan işçilere ve yapılan harcamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5856)

93.-  Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Malazgirt Belediyesine kayyum atandıktan sonra belediyeden çıkartılan işçilere ve yapılan harcamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5857)

94.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Çanakkale'de bir kişinin eşini öldürmesine ve kadın cinayetlerinde Bakanlığın tutumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5858)

95.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Suriyeli mülteciler için AB tarafından gönderilen fonlar ile bu fonların kullanım ve denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5859)

96.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, 2017-2018 yıllarında Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5860)

97.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, 2014-2018 yılları arasında Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5861)

98.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van Büyükşehir Belediyesinin kayyum atamasından sonraki bütçesi ve ihale işlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5862)

99.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van ilinde yaşanan içme suyu ve kanalizasyon sorununa ve abonelerin su faturası borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5863)

100.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5864)

101.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Sayıştay denetim raporuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5865)

102.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5866)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

103.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, RTÜK tarafından çocuklara yönelik olarak hazırlanan Sessiz Şehit isimli kamu spotunun çocuklara uygun olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5867)

104.-       İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker'in, atamalarda liyakat ilkesinin gözetilmesi gerektiğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5868)

105.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, yazılı soruların cevaplanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5869)

106.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, çeşitli sanat dallarının durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5870)

107.-       Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Devlet Tiyatroları'nda sözleşmeli misafir sanatçı pozisyonunda çalışan personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5871)

108.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesindeki sözleşmeli misafir sanatçı statüsüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/5872)

109.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van iline ait turizm verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5873)

110.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van ilinde 2010-2018 yılları arasında yapılan kültür-sanat yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5874)

111.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, 2018 yılı yatırım programında Eskişehir için ayrılan ödenek miktarına ve ildeki projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5875)

112.-       Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, ülkemizde yükseköğretim kurumlarına devam eden Uygur Türkü öğrencilere burs sağlanması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5876)

Milli Eğitim Bakanlığı

 

113.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, anadilde eğitim talebi ve din eğitimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5877)

114.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Bakanlığın Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesindeki bir dernekle okullara piyano ve bağlama dağıtımı için protokol imzaladığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5878)

115.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, yazılı soruların cevaplanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5879)

116.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, KHK ile kapatılan üniversiteler ve üniversitelerin öğrencilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5880)

117.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Yusufeli ilçesi Sarıgöl Şehit Onbaşı Soner Ateşsaçan Orta Okulu'ndaki öğretmen ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5881)

118.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, özel okullara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5882)

119.-       İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, KPSS puanı yüksek olduğu halde mülakat sebebiyle elenen öğretmenlerin durumuna ve mülakat sisteminin kaldırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5883)

120.-       Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Uzman Öğretmenlik sınavının 2006 yılından bugüne kadar yapılamamasına ve Uzman Öğretmenlik sınavına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5884)

121.-       Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, okullardaki kantin, kafeterya, çay ocağı gibi işletmelerin denetimlerinin ne sıklıkla yapıldığı ve Adana ilindeki denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5885)

122.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bir özel okulun Keçiören şubesinin iflasının neden olduğu mağduriyete ilişkin yazılı soru önergesi (7/5886)

123.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, 2018 yılı yatırım programında Eskişehir için ayrılan ödenek miktarına ve ildeki projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5887)

124.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ta bulunan bir lisenin yolunun asfaltlanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5888)

125.-       Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, ülkemizde yükseköğretim kurumlarına devam eden Uygur Türkü öğrencilerin maddi durumlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5889)

126.-       Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, 6111 sayılı torba kanunla belediyelerdeki bazı çalışanların Milli Eğitim Bakanlığı'na devrine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5890)

127.-       Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, kreş ve anaokullarında şiddete uğrayan çocuklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5891)

Milli Savunma Bakanlığı

 

128.-       Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın, Manisa'da askeri kışlada yaşandığı iddia edilen gıda zehirlenmesi vakası ve yemek hizmetini sağlayan firmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/5892)

129.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, yazılı soruların cevaplanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5893)

130.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'nda meydana gelen gıda zehirlenmesi vakasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5894)

131.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Kara Harp Okulu personelinin fazla çalışma sürelerine yönelik Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiyesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5895)

Sağlık Bakanlığı

 

132.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5896)

133.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, yazılı soruların cevaplanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5897)

134.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, dolaşım sistemine bağlı ölümlerin azaltılması için Bakanlıkça alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5898)

135.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, artan tüberküloz vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5899)

136.-       İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, diyabet hastalarının kullandığı cihaz ve sarf malzemelerinin Devletçe karşılanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5900)

137.-       Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın, Kütahya Şehir Hastanesi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ve hastane işleyişine yönelik bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5901)

138.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, 2018 yılı yatırım programında Eskişehir için ayrılan ödenek miktarına ve ildeki projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5902)

139.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yemekhanesine ve il genelinde kayıtlara geçen gıda zehirlenmesi vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5903)

140.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Türkiye'deki hasta muayene sürelerinin uzatılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5904)

141.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, 2000-2018 yılları arasında antidepresan kullanımı ve psikiyatri servislerine başvuran hasta sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5905)

142.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya Şehir Hastanesi yapım aşamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5906)

143.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, 2018 yılında ALO 182 üzerinden verilen randevulara, uygulanan ücret tarifesine ve elde edilen gelire ilişkin yazılı soru önergesi (7/5907)

144.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Bakanlığın 2018-5 sayılı atamasında göreve başlatılmayan sağlık personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/5908)

145.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, şehir hastanelerinin yapım sözleşmelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5909)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

146.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van ilinde son 8 yılda kapanan ve açılan fabrikalar ve 2015-2018 yılları arasında KOSGEB kredilerinden faydalanan esnaf sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5910)

147.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5911)

Tarım ve Orman Bakanlığı

 

148.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, yazılı soruların cevaplanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5912)

149.-       Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, iyi tarım uygulaması destek ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5913)

150.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van ilinde tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5914)

151.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, 2018 yılı yatırım programında Eskişehir için ayrılan ödenek miktarına ve ildeki projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5915)

152.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Gebze'de metro inşaatı nedeniyle kesilen ağaçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5916)

153.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Adana ilindeki yerfıstığı üretiminin desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5917)

Ticaret Bakanlığı

 

154.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, yazılı soruların cevaplanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5918)

155.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, susam ithalatı ile ilgili verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5919)

156.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, GDO açısından riskli olduğu tespit edilen ithal ürünlerin laboratuvar inceleme süreçlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5920)

157.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 1 Ocak 2017-15 Kasım 2018 tarihleri arasında ithal edilen sığır, koyun, dana, et, ilaç, aşı ve biyolojik madde miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5921)

158.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvan ithal eden firmalara ve yapılan deniz ürünleri ithalatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5922)

159.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Dahilde İşleme Rejimi İzin Belgesi kapsamında ithalat izni verilen firmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5923)

160.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ve ihraç edilen ürün miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5924)

161.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tropikal meyve ithalatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5925)

162.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, domuz eti ithalatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5926)

163.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Suriye'den kaçak olarak getirilen zeytinyağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5927)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

164.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, TCDD Taşımacılık ve Taşımacılık A.Ş. personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/5930)

165.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin'e yapılan uçak seferlerinin seyrekliği ve bilet fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5931)

166.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, 2018 yılı yatırım programında Eskişehir için ayrılan ödenek miktarına ve ildeki projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5932)

167.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Emet, Tavşanlı, Domaniç ve Kütahya yol çalışmalarının ne zaman bitirileceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5934)

168.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında yaşandığı iddia edilen iş kazaları ve işçi ölümleri ve gözaltına alınan işçilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5935)

169.-       Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın, ölümlü kazaların meydana geldiği Şanlıurfa-Akçakale yolu hakkındaki dilekçelere ve yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5936)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve 31 milletvekilinin, ilaç erişiminde yaşanan tüm sorunların incelenerek sağlık hakkının temin edilmesi için bu sorunların çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/615) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

2.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, başta araç kazaları ve mühimmat kaynaklı kazalar olmak üzere güvenlik güçlerinin yaralanması ve şehit olmasına sebebiyet veren kazaların nedenlerinin incelenerek bu konudaki sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/616) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2018)

3.- Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, Batman'da uyuşturucu kullanımında yaşanan artışın nedenlerinin incelenerek bu sorunun çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/617) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2018)

4.- Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ve 20 milletvekilinin, Konya ve Karapınar çevresindeki obrukların yarattığı risklerin tespit edilerek olası zararların önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/618) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2018)

5.- İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve 20 milletvekilinin, kadın istihdamında yaşanan sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/619) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2018)

6.- Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 26 milletvekilinin, öğretmenlerin yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/620) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2018)

7.- İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve 22 milletvekilinin, dolandırıcılık olaylarının artmasının temelinde yatan nedenlerin çeşitli açılardan incelenmesi suretiyle bu olaylara sebebiyet veren durumların ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/621) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2018)

8.- İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve 21 milletvekilinin, kamu personeli alımında liyakat esasına uyulmadığı ve personeller arasında ayrımcılık yapıldığı iddialarının incelenerek bu sorunların ve sosyo-ekonomik diğer sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/622) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2018)

9.- Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 22 milletvekilinin, atanamayan ve sözleşmeli öğretmenlerin yaşadıkları tüm sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/623) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2018)

10.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve 22 milletvekilinin, yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkilerinin incelenerek maddi sıkıntı yaşayan çocuklar için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/624) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2018)

11.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 22 milletvekilinin, Arhavi ile Rize arasındaki minibüs hattının çalışmamasının yarattığı sorunların incelenerek taşımacılık yapanlar ile vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve ilgili yargı kararlarının uygulanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/625) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2018)

12.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 22 milletvekilinin, Gönen Çayı'ndaki kirliliğin nedenlerinin incelenerek bu sorunun çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/626) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2018)

13.-  İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve 20 milletvekilinin, itfaiyecilerin çalışma koşulları ve özlük hakları açısından yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/627) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2018)

14.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve 20 milletvekilinin, terör olayları, darbe girişimi ve kamuoyuna yansıyan cinayetler gibi olumsuzlukların toplum üzerindeki etkilerinin incelenerek zarar görenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/628) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2018)

15.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve 21 milletvekilinin, İzmir ve çevresindeki tektonik hareketliliğin incelenerek deprem risk haritası çıkarılması ve olası bir depreme karşı gerekli önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/629) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2018)

16.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 20 milletvekilinin, Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin kılavuz trenle çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile 8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasının nedenlerinin incelenerek bu alanda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/630) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2018)

17.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin kılavuz trenle çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile benzer kazaların nedenlerinin incelenerek bu alanda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/631) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2018)

18.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 milletvekilinin, ayrımcı uygulamalar sonucu yurtdışına göç oranında artış yaşandığı iddialarının incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/632) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2018)

19.-  Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ve 20 milletvekilinin, gıda güvenliğinin sağlanması ve bu alandaki denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/633) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2018)

20.-  Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ve 20 milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının tespit edilerek bu sorunlara çözümler üretebilmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/634) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2018)

21.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve 19 milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/635) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2018)

22.-  Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ve 19 milletvekilinin, Diyarbakır'da uyuşturucu madde kullanımının nedenlerinin incelenerek kullanımla etkin mücadele için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/636) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2018)

23.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin klavuz trenle çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile benzer kazaların nedenlerinin incelenerek bu alanda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/637) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2018)

24.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 milletvekilinin, İstanbul'da taksi ulaşımında yaşanan tüm sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/638) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2018)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 milletvekilinin, Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin kılavuz trenle çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile benzer kazaların nedenlerinin incelenerek bu alanda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/639) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2018)

26.-  Ankara Milletvekili Servet Ünsal ve 23 milletvekilinin, Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin kılavuz trenle çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile benzer kazaların nedenlerinin incelenerek bu alanda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/640) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2018)

27.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 25 milletvekilinin, zeytin üreticilerinin yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/641) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2018)

28.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan ve 22 milletvekilinin, Isparta'nın ticari, tarımsal ve sanayiye ilişkin sorunlarının incelenerek kentin ekonomik yapısının güçlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/642) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2018)

29.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve 21 milletvekilinin, sözleşmeli er ve erbaşların çalışma şartları ve özlük hakları bakımından yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/643) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2018)

30.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 milletvekilinin, askerlik görevi sırasında yaşanan asker intiharlarının ve şüpheli asker ölümlerinin incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/644) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2018)

31.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan ve 21 milletvekilinin, Aksaray'ın ticari, tarımsal ve sanayiye ilişkin sorunlarının incelenerek kentin ekonomik yapısının güçlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/645) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2018)

32.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan ve 20 milletvekilinin, Çankırı'nın ticari, tarımsal ve sanayiye ilişkin sorunlarının incelenerek kentin ekonomik yapısının güçlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/646) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2018)

33.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan ve 21 milletvekilinin, Düzce'nin ticari, tarımsal ve sanayiye ilişkin sorunlarının incelenerek kentin ekonomik yapısının güçlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/647) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2018)

34.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan ve 21 milletvekilinin, Gümüşhane'nin ticari, tarımsal ve sanayiye ilişkin sorunlarının incelenerek kentin ekonomik yapısının güçlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/648) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2018)

35.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik ve 20 milletvekilinin, çocuk işçiliğinin önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/649) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2018)

36.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 milletvekilinin, Suriyeli sığınmacıların yaşadıkları sorunların tüm yönleriyle araştırılarak bu konuda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/650) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2018)

37.-  İstanbul Milletvekili Zeynel Özen ve 20 milletvekilinin, İstanbul'da doğal yaşam alanlarını ve tarihi alanları olumsuz etkileyen çarpık kentleşmenin nedenlerinin incelenerek sorumluların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/651) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2018)

38.-  İstanbul Milletvekili Zeynel Özen ve 20 milletvekilinin, 1978 yılında Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylarda ölen alevi vatandaşların cenazelerinin bulunması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/652) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2018)

39.-  Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve 22 milletvekilinin, Manisa'daki yer altı ve yer üstü su kaynaklarındaki azalmanın nedenlerinin incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/653) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2018)

40.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve 22 milletvekilinin, Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin kılavuz trenle çarpışması sonucu meydana gelen kazanın nedenlerinin incelenerek bu alanda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/654) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2018)

41.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve 34 milletvekilinin, Uludağ Milli Parkı ve çevresindeki su kaynaklarının buralarda faaliyet gösteren firmalar tarafından hukuka uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/655) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2018)

42.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve 34 milletvekilinin, Türkiye'de tarımsal üretimin ülkenin ihtiyaçlarını karşılama düzeyinin belirlenerek ithal ürünlerin yerli ürünlerle ikame edilebilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/656) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2018)

43.-  Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve 20 milletvekilinin, son yıllarda yaşanan tren kazalarının nedenlerinin incelenerek bu alanda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/657) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2018)