TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 5

09 Ekim 2018 Salı

 

Teklifler

1.- Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın; 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/774) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2018)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/775) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2018)

3.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/776) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2018)

4.- Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in; 675 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/777) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 08.07.2018 Tarihinde Tekirdağ İlinin Çorlu İlçesinde Yolcu Treninin Raylardan Çıkıp Devrilmesi Sonucu Hayatını Kaybeden 24 Vatandaşımız İçin Ulusal Yas İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi (2/778) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

6.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 375 Sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/779) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

7.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/780) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

8.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/781) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

9.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/782) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

10.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/783) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

11.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5774 Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Ünvanı Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/784) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

12.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/785) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

13.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/786) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

14.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/787) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

15.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/788) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

16.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/789) (Milli Savunma ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; 03.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/790) (İçişleri; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/791) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/792) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

20.-  Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ile 7 Milletvekilinin; 25.10.1984 Tarihli ve 3965 Sayılı Katma Değer Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/793) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

21.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/794) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

22.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile 25 Milletvekilinin; Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/795) (Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri; İçişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2018)