TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 49

18 Aralık 2018 Salı

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, G-20 Meclis Başkanları Zirve Toplantısı'na katılım ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/6051) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

2.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/6052) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2018)

3.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 2015-2018 yılları arasında TBMM bütçesinden kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/6053) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2018)

4.- Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Diyarbakır'da bulunan Cami-i Kebir'in restorasyon çalışmalarının kamulaştırılan arazi sebebiyle başlamadığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6054) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2018)

5.- Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun oluşumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6055) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

6.- Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Suriye'den alacaklara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6056) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

7.- Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, asgari ücretin tespitine ve memura toplu sözleşmeden doğan enflasyon farkı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6057) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

8.- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Sayıştay'ın mahalli idareleri denetimine ve hakkında suç duyurusunda bulunduğu kurumlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6058) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

9.- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, yerel medya kuruluşlarının ekonomik olarak desteklenmesine yönelik tedbir alınması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6059) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

10.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, ülkemizde geçici koruma tedbiri kapsamında bulunan sığınmacılarla ilgili bazı verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6060) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

11.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan afişlerde Cumhurbaşkanı unvanı yerine Başkan ifadesinin kullanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6061) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

12.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, son bir yıl içinde Başbakanlık bünyesindeki istisnai kadrolara yapılan atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6062) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kurumların engelli kadrolarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6063) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu ya da özel sektörde üst düzey görevlerde bulunmuş kişilerden yararlanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6064) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

15.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Tunceli'de iki askerin donarak şehit olmasına ve kışlık askeri ekipmanlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6065) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde bulunan Akmedrese'de yapılan tamirat ve tadilat çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6066) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde ve Niğde özelinde turizmin canlandırılması için yapılacak çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6067) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MEB bünyesinde geçici işçi statüsünde çalışanların kadrolu olarak çalışmalarını sağlayacak bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6068) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'de yaşanan depremlere ve sonuçlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6069) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde tedavülden kaldırılmış banknot ve madeni paralara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6070) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

21.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir 9 Eylül Üniversitesinin yemekhanesinde sağlıksız koşullarda yemek verildiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6071) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

22.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, CİMER'e yapılan başvurulara, başvuruların nasıl ele alındığına ve yanıtlanma oranlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6072) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

23.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, ailelere yapılan kömür yardımlarına ve Gaziantep'teki hava kirliliğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6073) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

24.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkçe Olimpiyatlarına geliş ve gidiş bilet fiyatlarına uygulanan indirime ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6074) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

25.-  Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Akpınar Tarım Kredi Kooperatifinden kredi kullanan çiftçilerin borçlarının ertelenmesi talebine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6075) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

26.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrenci yemekhanesinde yaşanan gıda zehirlenmesi olayına ve yapılan denetimlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6076) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

27.-  Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Mersin'de 28 Kasım 2018 tarihinde bir kadının eşi tarafından öldürülmesi olayına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6077) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

28.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de bulunan Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi'nin müze olarak kalmaya devam edip etmeyeceğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6078) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, albino hastalarına verilen desteğe ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6079) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

30.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, sarı basın kartı alabilmek için başvurusu bekletilen gazeteci sayısı ve Basın Kartları Komisyonunun yapacağı toplantıya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6080) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

31.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Türk vatandaşlığına geçen yabancılara ve çeşitli ekonomik şartlarla Türk vatandaşlığının kazanılabilmesinin kolaylaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6081) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

32.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Güzelbahçe Müftülüğü tarafından düzenlenen bir etkinlikle ilgili iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6082) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, fizyoterapistlerin istihdam sorunlarına ve kadro taleplerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6083) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sağlıklı Yaşam Projesi'nin iptaliyle sözleşmesi devam eden şoförlerin işten çıkarılması sonucu yaşanan sorunların çözümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6084) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TYP çalışanlarına kadro verilmesi talebine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6085) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, CİMER'e gönderilen dilekçelere ve görevli personel sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6086) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu hastanelerinde fizyoterapist istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6087) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan gazetelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6088) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 yılları arasında sigorta primi ve emeklilik süresi tamamlamak için kurulduğu tespit edilen şirket sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6089) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

40.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Adana'da bulunan Sofulu Çöplüğü'nün neden olduğu sorunlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6090) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2018 yılları arasında bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar tarafından dost ve akraba topluluklarla ortak yürütülen projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6091) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında bakanlıkların misafirlerini ağırlama, karşılama, yemek, davet, hediye, açılış törenleri için yaptığı harcamaların miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6092) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

43.-  Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 703 sayılı KHK'nın TRT personeli için getirdiği değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6093) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

44.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, 2018 yılında Gaziantep için ayrılan ödeneğe ve yapılan yatırıma ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6094) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

45.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Cumhurbaşkanlığındaki seraya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/6095) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

46.-  Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, Mardin Nusaybin'de tutuklanan bir vatandaşın tedavisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6096) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2018)

47.-  Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, Tahir Elçi'nin öldürülmesi olayının aydınlatılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6097) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2018)

48.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, ceza infaz kurumlarındaki engelli ve hasta hükümlü ve tutuklulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6098) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

49.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya Domaniç Adliyesi'nin kapatılmasının yarattığı sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6099) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

50.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, hapishanelerde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6100) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

51.-  İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, 16 Kasım 2018 tarihinde gözaltına alınan akademisyen ve sivil toplum temsilcilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6101) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

52.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, AİHS'nin işkence yasağını içeren 3 üncü maddesi kapsamında ülkemiz aleyhine verilen mahkumiyet kararlarından doğan tazminat yükümlülüğünün 2002'den bu yana miktarına ve kamu personeline rücu edilip edilmediğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6102) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

53.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, adli ve idari yargı ile icra dairelerinde görev yapan personelin sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6103) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

54.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, cezaevlerinde bulunan engelli tutuklu ve hükümlü sayısına ve karşılaştıkları zorlukların çözümü için alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6104) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

55.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Patnos Cezaevi'nde bulunan hasta bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6105) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

56.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Beşikdüzü Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6106) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

57.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde hükümlülerden yayınlara erişim için tercüman ücreti istendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6107) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

58.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararı doğrultusunda cemevlerinin ibadethane olarak mevzuatta tanımlanması gerektiğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6108) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

59.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadına karşı şiddet davalarındaki iyi hal ve haksız tahrik indirimlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6109) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

60.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yasal satışına izin verilen bazı gazetelerin cezaevlerine girişinin engellendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6110) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

61.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, gazi statüsünde olanların verilerine ve gaziler arasında ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6111) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2018)

62.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında yaşanan iş kazalarına ve yapılan denetimlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6112) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

63.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, kadroya alınmayan taşeron işçilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6113) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

64.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, İşsizlik Sigortası Fonu'nun miktarına ve Fon'un amacına uygun kullanılması için hangi çalışmaların yapıldığına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6114) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

65.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, İşsizlik Sigortası Fonu'na ve işsizlik maaşına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6115) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

66.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 7103 sayılı kanunun öğrenim durumu ve kadroya atanma için getirdiği düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6116) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

67.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde yuvada kalan çocukların psiko-sosyal yönden geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6117) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde bulunan Suriyeli sığınmacılara, istihdamlarına ve yaşanan sorunlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6118) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde bulunan STK'ların desteklenmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6119) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

70.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yardımcı Hizmetler sınıfında çalışan kamu personelinin Genel İdare Hizmetleri sınıfına alınmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6120) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

71.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Türkiye genelinde ve Adana özelinde ayakkabı imalatı sektöründe kapanan işletme sayısı ve işsiz kalan işçilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6121) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

72.-  İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, İzmir'de bir fabrikada bazı işçilerin sendika üyelikleri nedeniyle işten çıkarıldığı iddiasına ve sendikal haklara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6122) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

73.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında beton bloğun düşmesiyle dört işçinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına, inşaattaki iş güvenliği önlemlerine ve denetimlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6123) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

74.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanışını denetleyen GREVIO'nun Ekim ayı raporuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6124) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

75.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, işe yerleştirme oranını artırmak için alınması gereken tedbirlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6125) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

76.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, iş gücüne dahil olmayan nüfusun üretime katılması için yapılacak projelere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6126) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

77.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kadın engellilere dair çeşitli veriler ile istihdam oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6127) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

78.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, özel eğitim okullarına ve öğretmenlerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6128) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

79.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, mevsimlik tarım işçisi kadınların sağlık, sosyal güvenlik verileri ile ayrımcılık, taciz ve şiddete karşı korunmalarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6129) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

80.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, sığınmaevlerinde kalan ya da hakkında gizlilik kararı bulunan kadınların oy kullanabilmesine yönelik tedbirlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6130) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında iş kazalarında yaşamını yitiren kişilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6131) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, inşaat şantiyelerinin asansör kullanımının mevzuata uygunluğu bakımından denetlenmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6132) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

83.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emekli memurların hizmet süresi ve ikramiye konusundaki bazı sorunlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6133) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

84.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kimyager ve biyologların ek gösterge ve özlük haklarının iyileştirilmesi önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6134) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

85.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2002 yılından bu yana yaşanan iş kazası sayısına ve 2013 yılından itibaren yaşanan iş kazaları sonucu hayatını kaybeden veya yaralanan işçilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6135) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

86.-  Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, çölyak hastalarına yapılan ödemelerin artırılması talebine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6136) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

87.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Karagöz Mahallesi'nde bulunan taş ocağının büyütüleceğine dair iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6137) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

88.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Alaköprü Barajı ve HES Projesinin çevresel etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6138) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

89.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya'daki bir kentsel ve bölgesel spor alanının ticaret ve turizm alanına dönüştürülmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6139) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

90.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, arazi kullanım politikalarının etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6140) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

91.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, madencilik faaliyetlerinin çevreye duyarlı bir şekilde yürütülmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6141) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

92.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, yenilenebilir enerji projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6142) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

93.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, su politikasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6143) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

94.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, orman arazilerinin tahribatının önlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6144) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

95.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Paris Anlaşmasının onaylanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6145) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

96.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, tarım alanları ve meraların amaç dışı kullanımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6146) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

97.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, biyoçeşitliliğin korunmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6147) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

98.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Mamak'ta yaşanan su sıkıntısına ve yapılan inşaatlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6148) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki projeler için yapılan imar planı değişikliklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6149) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

100.-   İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun, Üsküdar Validebağ Korusu içinde yapılması planlanan millet bahçesi projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6150) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

101.-   Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, Ankara Mamak'taki bir TOKİ projesinde çalışan işçilerin alacaklarına, sigortalarının yaptırılıp yaptırılmadığına ve inşaattaki iş güvenliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6151) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

102.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy ve Helvacı mahallelerindeki tarım arazilerinin rayiç bedellerinin çok yüksek olması nedeniyle bölge halkının yaşadığı mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6152) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

103.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sürekli emisyon ölçüm sistemi ile takip edilen ve kurallara uygun olmadığı belirlenen işletme ve kuruluşlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6153) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

104.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde atık azaltımı ve kaynak verimliliğinin desteklenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6154) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

105.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yıllarında Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde suyun doğru kullanımına yönelik olarak yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6155) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

106.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, İstanbul Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesi arazisi hakkındaki yargı kararını etkisiz kılmak üzere bazı idari işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6156) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

107.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, plastik çöp ithalatının zararlarına ve birçok ülkede yasak olan plastik çöp ithalatına son verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6157) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

108.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, ÇED Yönetmeliği'nin iyileştirilerek yeniden düzenlenmesi önerisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6158) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

109.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, meraların korunması ve ıslah edilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6159) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

110.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, nehir havzalarına arıtma olmaksızın atık boşaltan sanayi tesislerine yönelik uygulanan cezalar ve atık su arıtma tesisleri konusunda yapılacak projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6160) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

111.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Tersakan Irmağı yatağının bakımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6161) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

112.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kırsal alanlarda yaşayanların kentsel vergi yükümlülüklerinden muafiyetine dair çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6162) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

113.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Menderes Havzasında üretimin sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6163) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

114.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Beynam Ormanları'ndaki kirliliğe ve yangın riskine karşı önlem alınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6164) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

115.-   İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz'ün, Türkiye'ye Suriyeli mülteciler için verilen yardımların harcandığı projelere ve bu konuda AB Sayıştayına bilgi verilmediği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6165) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

116.-   İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, Uygur Türkleri ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6166) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

117.-   Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Çin hükûmetinin Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine ve Bakanlığın bu konudaki çalışmalarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6167) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

118.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik tüketimine ve fiyatlandırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6168) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

119.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, doğalgaz piyasası toptan satış tarifeleri kategorik ayrımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6169) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

120.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde madencilik ruhsatı alan yabancı şirketlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6170) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

121.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik sektöründeki dağıtım şirketlerinin özelleştirme ihalelerinden kaynaklanan borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6171) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

122.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Mersin Akkuyu Nükleer Santralinde atık bertarafı konusunda izlenecek yola ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6172) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

123.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hazar-Geçişli Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Gaz Boru Hattı Projesinin İfası ve Türkmenistan'dan Türkiye Cumhuriyetine Doğal Gaz Satışına İlişkin Anlaşmanın uygulamaya alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6173) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

124.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili Çavdarlı Köyü Sulama Kooperatifinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6174) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

125.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, kayıp-kaçak enerji kullanımı verilerine ve Patnos ilçesinde bazı evlerin elektrik sayaçlarının elektrik direklerine bağlanması uygulamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6175) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

126.-   Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'de gaz dağıtım şirketinin çalışma sisteminin düzeltilmesine yönelik taleplere ve mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6176) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

127.-   Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'de vatandaşların yüksek elektrik faturalarına yönelik şikayetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6177) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

128.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Afşin-Elbistan Termik Santralinin devredilip devredilmediğine ve işçilerin durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6178) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

129.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, tarımsal amaçlı üretim yapan işletmelerin abone grubunun ticarethane konumundan çıkarılması, abone gruplarının çeşitlendirilmesi talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6179) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

130.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, elektrik faturalarındaki sayaç okuma bedeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6180) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

131.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar ilinde bir derneğin yurdunda kalan öğrencilere KYK desteğiyle karşılıksız beslenme yardımı yapılacağı iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6181) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

132.-   İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Başakşehir Olimpiyat Stadı ile Kuzey Otobanı arasındaki tapulu arsaların kamulaştırma sürecine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6182) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

133.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Bakanlık tarafından hazırlanan afişlerde Cumhurbaşkanı unvanı yerine Başkan ifadesinin kullanılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6183) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

134.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yıllara göre öğrenim kredisi ve burs alan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6184) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

135.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2018 yılları arasında çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren kişi sayısına ve kontrolsüz dağcılık faaliyetlerinin engellenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6185) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

136.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2018 yılları arasında milli futbol müsabakalarının hangi illerde yapıldığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6186) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

137.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın yaptığı personel alım sınavına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6187) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

138.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılması talebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6188) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

139.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, burs başvuruları kabul edilmeyen öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6189) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

140.-   Ankara Milletvekili Şenol Bal'ın, uygulanan vergi politikalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6190) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2018)

141.-   Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, kağıt maliyetlerine ve kağıt temininde yaşanan sıkıntılara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6191) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2018)

142.-   İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Başakşehir Olimpiyat Stadı ile Kuzey Otobanı arasındaki tapulu arsaların kamulaştırma sürecine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6192) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

143.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Milli Piyango biletlerinin dijital ortamda satılmasının getirdiği olumsuzluklara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6193) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

144.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, İşsizlik Sigortası Fonu'nun miktarına ve Fon'un amacına uygun kullanılması için hangi çalışmaların yapıldığına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6194) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

145.-   Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, vergi tahsilat oranı açısından ilk sıralarda yer alan Tunceli ilinin kamu yatırımlarından yararlanma durumuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6195) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

146.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınmış kişi sayısına ve kredi kartı borcu nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin sona erdirilmesi amacıyla çalışma yapılması önerisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6196) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

147.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, toplanan Özel İletişim Vergisinin ne kadarının depremden korunma ve deprem zararları için harcandığına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6197) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

148.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, çiftçilerin kredi ve borç erteleme konusundaki sorunlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6198) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

149.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, mali müşavirlerin sahte belge düzenlediği iddia edilen mükellefle birlikte iştirakçi olarak suçlanmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6199) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

150.-   Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Cumhurbaşkanına hediye edildiği belirtilen bir uçağa ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6200) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

151.-   Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan işçi, memur alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6201) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2018)

152.-   Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, bazı basın mensuplarının ailelerinin hukuksuz şekilde karakola çağırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6202) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2018)

153.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, OHAL sürecinde pasaportlara konan tahditlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6203) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2018)

154.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, HDP'nin aday başvuru sürecinin baskı altında yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6204) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2018)

155.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa Karaköprü Seyrantepe Mahallesi'nin elektrik, doğalgaz ve diğer konulardaki sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6205) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

156.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ülkemizde kadın sığınma evlerinin sayısı ve kadın sığınma evi bulunmayan il ve ilçelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6206) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

157.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Adana özelinde ve ülke genelinde uyuşturucuya bağlı ölüm sayılarına ve yaşa göre oranlarına, ÇAMATEM ve AMATEM'de tedavi gören madde bağımlılarının yaş aralığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6207) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

158.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin bazı harcamalarına yönelik basında yer alan iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6208) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

159.-   Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, Bismil Belediyesine ait hurda malzemelerinin satışı ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6209) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

160.-   Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, Suriyeli sığınmacılarla ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6210) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

161.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul ilindeki otoparklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6211) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

162.-   Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, Diyarbakır Bismil İlçe Belediyesine kayyum tarafından atanan bir görevlinin görevini kötüye kullandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6212) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

163.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2018 yılları arasında çocuk dilendirdiği tespit edilen kişilere ve haklarında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6213) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

164.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2013-2018 yılları arasında mahkeme kararıyla yaşını büyültüp, küçülten, isim ve soy ismini değiştiren kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6214) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

165.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında ele geçirilen korsan ürünlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6215) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

166.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında ele geçirilen kaçak içkilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6216) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

167.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında yasa dışı kumar oynatılan ve yaptırım uygulanan yerlerin sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6217) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

168.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yıllarında belediyelerin kaçak hafriyat dökümünü engellediği vakalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6218) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

169.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında yaşanan oto hırsızlığı vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6219) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

170.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında ele geçirilen kaçak çay ve şeker miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6220) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

171.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında kaçak balık avlanmasına ve denetimine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6221) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

172.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2013-2018 yılları arasında yaşanan tüp patlaması vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6222) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

173.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2018 yılları arasında satılan kurusıkı tabanca sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6223) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

174.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2018 yılları arasında ülkemize yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılan radar tespit cihazlarının sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6224) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

175.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2018 yılları arasında emniyet güçlerince el konulan ehliyetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6225) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

176.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında intihar eden kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6226) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

177.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yıllarında ele geçirilen kaçak altın ve gümüş miktarına ve hangi ülkelerden ülkemize sokulduğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6227) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

178.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında ele geçirilen kaçak cep telefonu ve elektronik eşya sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6228) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

179.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, nüfus kayıtlarında bulunduğu iddia edilen hatalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6229) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

180.-   Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, Ankara'da hizmet veren toplu taşıma araçlarının engelli vatandaşların ihtiyaçlarına uygunluğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6230) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

181.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2013-2018 yılları arasında gerçekleşen kuyumcu soygunu sayısı ve soygunlarda ölen ve yaralanan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6231) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

182.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2013-2018 yıllarında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesi vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6232) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

183.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2013-2018 yılları arasında yaşanan döviz bürosu soygunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6233) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

184.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, 17 Ağustos Kimsesizler Mezarlığında bulunan yakınlarının tespiti için DNA testine başvuran kişilere ve test için para istendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6234) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

185.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde bulunan çocuk ve halk kütüphanelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6235) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

186.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, turist getiren seyahat acentelerine verilen yakıt desteklerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6236) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

187.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, 2019 turizm sezonunda beklenen fiyat artışlarının yerli turistleri mağdur etmemesi için alınacak önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6237) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

188.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, bazı medya kuruluşlarının hekimlere yönelik bilinçli karalama yaptığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6238) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

189.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2018 yıllarında yangınlar sonucu zarar gören tarihi yapılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6239) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

190.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülke genelindeki sit alanı sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6240) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

191.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, arkeologların müze ve ören yerlerine ücretsiz girme talebine ve ziyaret ücretlerinin yüksek olmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6241) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

192.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Lübbey Mahallesi'nde koruma amaçlı imar planı ve restorasyon çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6242) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

193.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, termal projelerde mağdur olan vatandaşların sorunlarının çözümüne ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6243) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

194.-   Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, başka kamu kurumlarında görevli öğretmenlerin Bakanlık kadrolarında değerlendirilmesi önerisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6244) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2018)

195.-   İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, resmi ve özel eğitim kurumlarının erişilebilirlikle ilgili aldığı tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6245) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2018)

196.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, özel okulların konkordato ilan etmesiyle ilgili Bakanlıkça alınan önlemlere ve özel okul açma şartlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6246) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

197.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, ülkemizde yaşayan Suriyeli çocuklar için okul açılıp açılmadığına ve Suriyeli öğretmen ataması yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6247) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

198.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında öğrencilere gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek bir kitabın tavsiye edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6248) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

199.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ücretli öğretmen statüsünde yer alanların sözleşmeli öğretmenlik statüsüne alınma şartlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6249) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

200.-   Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Sayıştay'ın Gazi Üniversitesi için hazırladığı 2017 denetim raporunda yer alan vekalet ücretlerinden kaynaklı kamu zararına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6250) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

201.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir Güzelbahçe Müftülüğü tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine verilen bir konferansa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6251) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

202.-   Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, YÖK'ün denklik belgesi verme şartlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6252) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

203.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yurtdışına Lisansüstü Eğitim İçin Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Programı verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6253) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

204.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde okullaşmanın artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6254) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

205.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde bulunan üniversitelerin personeline yönelik eğitim çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6255) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

206.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne ataması yapılan öğretim görevlisi ve personelin üniversite yönetiminin birinci derece akrabaları olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6256) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

207.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Tekirdağ ilindeki öğretmenler günü kutlamasında Atatürk'ün sözlerine yer verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6257) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

208.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, üniversitede okuma ve mezun olma oranının yükseltilmesine yönelik stratejilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6258) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

209.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, okuma-yazma bilen kadın sayısının artırılmasına yönelik projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6259) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

210.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ülkemizdeki üniversite ve rektör sayıları ile rektörlerin daha önce milletvekilliği yapıp yapmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6260) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

211.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrenci yemekhanesinde yaşanan gıda zehirlenmesi olayına ve yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6261) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

212.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışından alınan diplomaların denkliği ile ilgili değerlendirmelerde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6262) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

213.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Güzelbahçe Müftülüğü tarafından düzenlenen, cinsiyet ayrımcı ve bilim dışı ifadelerin kullanıldığı iddia edilen bir konferansa öğrencilerin katılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6263) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

214.-   Ankara Milletvekili Şenol Bal'ın, özel eğitim sınıflarında sertifika ile görev yapan öğretmenlere ve kaynaştırma uygulamalarındaki sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6264) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

215.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 2008-2018 yılları arasında vatani görevini yaparken çatışma dışı nedenlerle hayatını kaybeden askerlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6265) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

216.-   Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun özelleştirilmesi veya özerkleştirilmesine yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığına, yönetimine yapılacak atamalara ve taşeron işçilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6266) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

217.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Cumhurbaşkanının katıldığı grup toplantıları sırasında uçuş yapan helikoptere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6267) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

218.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, İstanbul Sancaktepe'de düşen askeri helikoptere ve son on yılda yaşanan benzer kazaların sebeplerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6268) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

219.-   Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın, 2016-2018 yılları arasında yapılan mühimmat ithalatına ve MKE tarafından yapılan üretime ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6269) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

220.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Batılı ülkelerin envanterinden çıkarılan UH_1H tipi helikopterin kullanımının devam ediyor olmasına ve envanterdeki helikopter adedine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6270) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

221.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bazı hastanelerde radyoaktif iyot tedavisi ve kalp sintigrafisi çekimlerinin ilaç olmaması nedeniyle gerçekleştirilemediğine dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6271) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

222.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nin imkanlarına ve doktor eksiğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6272) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

223.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya ve ilçelerindeki hastanelerin ekipmanlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6273) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

224.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde mobil sağlık hizmeti verilmesi için alınan araç sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6274) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

225.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sağlıklı Yaşam Araçları Projesinin durdurulup durdurulmadığına ve yüz elli şoförün işten çıkarıldığına dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6275) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

226.-   Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Muş'un Malazgirt ve Varto ilçelerindeki devlet hastanelerinin eksiklerinin giderilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6276) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

227.-   Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Ezidilerin sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6277) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

228.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri ile aile hekimliğinin özelleştirileceğine dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6278) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

229.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, diyaliz teknikerlerinin atanmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6279) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

230.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 15 yaş üstü bireylerin en çok yaşadığı ilk beş hastalığa karşı alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6280) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

231.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi yapım projesinin akıbetine ve proje için ayrılan ödeneğe ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6281) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

232.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, obezite ile mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6282) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

233.-   Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, başasistanlık için yapılan sınava ve alım kriterlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6283) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

234.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, engellilerin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6284) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

235.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 yıllarında depresyon tanısı konulan hasta sayısı ve nüfusa oranına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6285) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

236.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nadir hastalıklar olarak bilinen hastalıkların tedavisine ve bu yönde teşhis konulan kişilerin sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6286) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

237.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KPSS 2018/5 yerleştirme sonuçlarına göre Bakanlığa atanacak personelin göreve başlama tarihine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6287) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

238.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 4+2 ile atanıp 45/A olarak geçen personelin özlük haklarına ve mazeret tayinlerine dair çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6288) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

239.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa kadrolu işçi alınıp alınmayacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6289) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

240.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ilaç firmalarının denetimi ve denek uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6290) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

241.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, devlet ve üniversite hastanelerinde istihdam edilen yabancı doktor ve hemşire sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6291) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

242.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında satışı yasaklanıp toplatılan ilaç sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6292) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

243.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ödeme kapsamındaki grip ve zatürre aşılarının bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6293) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

244.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ve SGK tarafından karşılanmayan ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6294) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

245.-   Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Iğdır'da kanserle mücadele için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6295) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

246.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa Şehir Hastanesi ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6296) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

247.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, kanser tarama testlerinin güvenilirliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6297) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

248.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, SMA hastalarına, Tip 1 hastaları için ilaç temin edilip edilmediğine ve Tip 2 ve Tip 3 hastalarının ilaçlarının ne zaman verileceğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6298) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

249.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli ilindeki bir hastanede PET/CT cihazının arıza sebebiyle devre dışı kaldığı ve yeni cihaz alımının uygun görülmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6299) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

250.-   Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, TÜBİTAK projeleri nedeniyle üniversite hesaplarına aktarılan kurum hisselerinin harcanmasıyla ilgili kısıtlamaya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6300) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

251.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, döküm sanayisinin iyileştirilmesine dair çalışmalara ve İzmir'de kurulacak Dijital Dönüşüm Merkezine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6301) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

252.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde kırsal alanda gelir getirici faaliyetlerin ve kadın istihdamının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6302) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

253.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde yapılan Ar-Ge çalışmalarına ve sonuçlarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6303) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

254.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde arz açığı olan ürünlerin üretilmesi için gerekli altyapı çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6304) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

255.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi İdaresi ile Kalkınma Ajansı arasındaki yetki paylaşımına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6305) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

256.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde pazarlama ve tanıtım altyapısının geliştirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6306) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

257.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde yapılan istihdam ve mesleki gelişim imkanlarının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6307) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

258.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde KOBİ'lerin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6308) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

259.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kamu Entegre Veri Merkezlerinin sayısına ve KOP illerinde bir merkez bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6309) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

260.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde tasarruflu sulama yöntemlerine geçiş için yapılan çalışmalara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6310) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

261.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, 2018 yılında verilen yatırım teşvik belgelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6311) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

262.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Adana'da 2018 yılı itibarıyla kapanan firmalara ve işsizlik sigortası için başvuran kişi sayısına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6312) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

263.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesine doğalgaz getirilmesi talebine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6313) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

264.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, ülkemizde satış yapan ABD menşeli bir şirketin glifosat içeren tarım ilaçlarının yasaklanması önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6314) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

265.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yılları arasında Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde yapılan meraların verimliliğine ve sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6315) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

266.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde yapılan zemin etüt çalışmalarına ve obruk oluşumunun engellenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6316) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

267.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde toprak verimliliğinin arttırılmasına ve kuraklığın önlenmesi için müstakil bir proje oluşturulmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6317) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

268.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde toprak yapısını koruyan işleme makinelerinin yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6318) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

269.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde bulunan endemik bitki türlerine ve bunlara yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6319) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

270.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde bulunan İl Gıda Kontrol Laboratuvarlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6320) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

271.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ekim yasağının hangi ürünlerde ve hangi alanlarda uygulandığına ve hayvan hastalığı riski bulunan illere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6321) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

272.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Istranca ormanlarında yapılan ferahlandırma çalışmalarının bolet mantarlarında azalmaya neden olmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6322) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

273.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir'de ve Küçük Menderes Havzası'nda hava koşullarından dolayı tarımsal ürünleri zarar gören ve yem fiyatları nedeniyle kredilerini ödeyemeyen üreticilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6323) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

274.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, süt ve et üretimindeki girdi fiyatlarında marj belirlenmesi önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6324) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

275.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ÇATAK Programı ve Kırsal Kalkınma Destekleri Genç Çiftçi Projelerinin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6325) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

276.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sorunlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6326) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

277.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Jeotermal Enerji Santrallerinin denetlenmesi için Bakanlığın çalışması olup olmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6327) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

278.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, salamuralık dane zeytine prim verilmesi talebine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6328) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

279.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, gübre ve mazot desteklerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6329) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

280.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, İyi Tarım Uygulaması desteğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6330) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

281.-   Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, Antalya'daki Avlan Gölü'nün kurumasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6331) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

282.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, uygulanan tarım politikasına ve ithal tohum kullanımına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6332) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

283.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, sanayici, stokçu ve tüccarlara devlet desteği verilmesi ve ELİDAŞ'ın kapasitesinin artırılması talebine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6333) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

284.-   İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, İSKİ su tarifelerinde faturaları yükselten bazı kalemlerin usule uygun olup olmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6334) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

285.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde katma değeri yüksek bitkisel ürünlerin pazardaki rekabet güçlerinin artırılmasına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6335) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

286.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 yıllarında bankalardan kullanılan otomobil kredilerine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6336) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

287.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında esnaf ve sanatkarların özel ve kamu bankalarından kullandıkları kredi miktarına ve hakkında icra takibi başlatılanların sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6337) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

288.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, otomotiv sektörünün sorunlarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6338) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

289.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında yaşanan iş kazalarına ve yapılan denetimlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6339) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

290.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Atatürk ve İstanbul Havaalanı pistlerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6340) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

291.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Gölbaşı'ndaki model uçak pistine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6341) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

292.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Zafer Havalimanı'ndaki uçuş sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6342) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

293.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İstanbul-İzmir otoyolu ve İzmir-Ankara yüksek hızlı ten hattının ne zaman tamamlanacağına ve maliyetlerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6343) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

294.-   Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı esnasında yaşanan ölümlü iş kazaları hakkında yayın yasağı getirilmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6344) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

295.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, İskenderun-Gözene otoyolunun ücretsiz olması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6345) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

296.-   Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Kayseri Yahyalı-Mansurlu-Kozan yolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6346) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

297.-   Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in, Şırnak iline bağlı bazı köy yollarının yapımına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6347) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

298.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kamuya açık alanların, binaların ve toplu taşıma araçlarının engellilere uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6348) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

299.-   Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, bir havayolu şirketinin engelli, yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlardan özel hizmet karşılığı ücret talep etmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6349) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

300.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, boğazlardan geçen gemilerin sayısına ve yaşanan kazalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6350) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

301.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, marinalarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6351) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

302.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu-Giresun Havalimanındaki uçuş iptallerine ve Havacılık Bilgi Yönetimi birimine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6352) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

303.-   İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in, Pendik-Halkalı banliyö hattının açılış tarihine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6353) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

304.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşanan bir tartışmayla ilgili habere erişim yasağı getirilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6357) Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2018)