TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 48

17 Aralık 2018 Pazartesi

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi

(Silahlı Kuvvet Kullanımına İzin Verme)

 

1.- Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tespit Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının NATO’nun Afganistan’da İcra Etmekte Olduğu Kararlı Destek Misyonu ve Devamı Kapsamında Yurtdışına Gönderilmesi, Aynı Amaçlara Yönelik Olmak Üzere Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Anılan Misyona Katılmak Amacıyla Ülkemiz Üzerinden Afganistan’a İntikali ile Geri İntikali Kapsamında Türkiye’de Bulunması ve Bunlara İmkan Sağlayacak Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 06.01.2015 tarihli ve 1079 Sayılı Kararıyla Verilen ve 03.01.2017 tarihli ve 1133 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca, 06.01.2019 Tarihinden İtibaren İki Yıl Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi  (3/452) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2018) (GÜNDEME)