TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 45

12 Aralık 2018 Çarşamba

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in; Kadın Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/1415) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2018)

2.- Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın; 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1416) (Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2018)

3.- Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1417) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2018)

4.- Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1418) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2018)

5.- Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun; 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1419) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2018)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Yardımcı Hizmet Sınıfında Olan Mübaşir Unvanlı Kadroların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Geçirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1420) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2018)

7.- Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Bunların Üst Kuruluşlarının Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alanlardan Seçimlerde Adaylık için Görevinden Ayrılanların Eski Görevlerine Dönebilmelerine Olanak Sağlanmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1421) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2018)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1422) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2018)

9.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1423) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2018)

10.-  Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1424) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2018)

11.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un; Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1425) (Adalet; İnsan Haklarını İnceleme ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2018)

12.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un; 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1426) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2018)

13.-  Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un; Şeker Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1427) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2018)

14.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın; Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1428) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2018)

15.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın; Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1429) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2018)

16.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile 1 Milletvekilinin; Asgari Ücret Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1430) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

17.-  Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un; Gümrük Kanununa Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1431) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

18.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1432) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

19.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1433) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2018)

20.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1434) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

21.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna Teklifi (2/1435) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

22.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1436) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

23.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1437) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi (2/1438) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

25.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in; 8/5/1985 Tarihli ve 3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1439) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

26.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1440) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

27.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in; 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1441) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

28.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1442) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

29.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ile ilgili Kanun Teklifi (2/1443) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

30.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1444) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

31.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in; Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1445) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

32.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1446) (İnsan Haklarını İnceleme; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

33.-  Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1447) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

34.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1448) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

35.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1449) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

36.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1450) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

37.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in; 657 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1451) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2018)

38.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1452) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2018)

39.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1453) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2018)

 

Tezkereler

(Yasama Dokunulmazlığı)

 

1.- İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/113) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

2.- İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/114) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

3.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/115) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

4.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/116) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

5.- Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/117) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

6.- İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/118) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

7.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/118) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

8.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/120) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/121) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

10.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/122) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

11.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/123) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/124) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

13.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/125) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

14.-  Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/126) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

15.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/127) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

16.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/128) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

17.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/129) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

18.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/130) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

19.-  Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/131) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

20.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/132) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

21.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/133) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

22.-  İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/134) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

23.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/135) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

24.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/136) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

25.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/137) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

26.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/138) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

27.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/139) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

28.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/140) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

29.-  Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/141) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

30.-  İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/142) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

31.-  Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/143) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:26'ncı Dönemden)

32.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/144) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

33.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/145) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

34.-  Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/146) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

35.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/147) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

36.-  İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/148) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

37.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/149) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

38.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/150) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

39.-  İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/151) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

40.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/152) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/153) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

42.-  Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/154) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

43.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/155) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

44.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/156) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

45.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/157) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

46.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/158) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

47.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/159) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

48.-  Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/160) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

49.-  Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/161) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

50.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/162) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

51.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/163) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

52.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/164) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

53.-  Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/165) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

54.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/166) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

55.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/167) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

56.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/168) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

57.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/169) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

58.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/170) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

59.-  İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/171) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

60.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/172) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

61.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/173) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

62.-  Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/174) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

63.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/175) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

64.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/176) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

65.-  İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/177) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

66.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/178) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

67.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/179) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

68.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/180) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

69.-  Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/181) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

70.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/182) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

71.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/183) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

72.-  İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/184) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

73.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/185) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

74.-  Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/186) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

75.-  Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/187) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

76.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/188) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

77.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/189) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

78.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/190) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

79.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/191) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

80.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/192) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

81.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/193) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

82.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/194) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

83.-  Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/195) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

84.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/196) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

85.-  Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/197) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

86.-  Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/198) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

87.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/199) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

88.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/200) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

89.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/201) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

90.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/202) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

91.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/203) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

92.-  İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/204) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

93.-  İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/205) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

94.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/206) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

95.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/207) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

96.-  Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/208) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

97.-  Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/209) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

98.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/210) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

99.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/211) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

100.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/212) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/213) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

102.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/214) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

103.-   İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/215) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

104.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/216) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

105.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/217) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

106.-   Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/218) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

107.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/219) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

108.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/220) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

109.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/221) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

110.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/222) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

111.-   İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/223) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

112.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/224) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

113.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/225) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

114.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/226) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/227) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

116.-   Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/228)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

117.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/229) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

118.-   Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/230) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

119.-   Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/231) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

120.-   İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/232) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

121.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/233) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

122.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/234) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/235) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

124.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/236) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

125.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/237) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

126.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/238) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

127.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/239) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

128.-   Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/240) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

129.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/241) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

130.-   İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/242) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

131.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1243) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

132.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/244) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

133.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/245) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

134.-   Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/246) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

135.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/247) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

136.-   İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/248) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

137.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/249) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

138.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/250) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

139.-   Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/251) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

140.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/252) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

141.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/253) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

142.-   Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/254) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

143.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/255) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

144.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/256) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

145.-   Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/257) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

146.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/258) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

147.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/259) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

148.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/260) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

149.-   Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/261) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

150.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/262) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

151.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/263) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

152.-   İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/264) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

153.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/265) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

154.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/266) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

155.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/267) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

156.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/268) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

157.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/269) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

158.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/270) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

159.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/271) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

160.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/272) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

161.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/273) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

162.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/274) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

163.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/275) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

164.-   İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/276) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

165.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/277) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

166.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/278) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

167.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/279) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

168.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/280) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

169.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/281) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

170.-   İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/282) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

171.-   İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/283) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

172.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/284) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

173.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/285) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

174.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/286) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

175.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/287) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

176.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/288) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

177.-   İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/289) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

178.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/290) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

179.-   İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/291) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

180.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/292) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

181.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/293) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

182.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/294) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

183.-   Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/295) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

184.-   İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/296) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

185.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/297) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

186.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/298) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

187.-   Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/299) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

188.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/300) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

189.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/301) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

190.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/302) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

191.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/303) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

192.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/304) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

193.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/305) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

194.-   Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/306) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

195.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/307) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

196.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/308) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

197.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/309) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

198.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/310) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

199.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/311) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

200.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/312) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

201.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/313) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

202.-   Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/314) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

203.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/315) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

204.-   3İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/316) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

205.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/317) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

206.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/318) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

207.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/319) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

208.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/320) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

209.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/321) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

210.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/322) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

211.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/323) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

212.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/324) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

213.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/325) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

214.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/326) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

215.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/327) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

216.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/328) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

217.-   İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/329) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

218.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/330) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

219.-   İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/331) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

220.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/332) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

221.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/333) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

222.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/334) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

223.-   Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/335) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

224.-   İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/336) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

225.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/337) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

226.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/338) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

227.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/339) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

228.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/340) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

229.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/341) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

230.-   İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/342) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

231.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/343) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

232.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/344) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

233.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/345) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

234.-   İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/346) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

235.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/347) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

236.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/348) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

237.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/349) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

238.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/350) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

239.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/351) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

240.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/352) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

241.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/353) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

242.-   Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/354) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

243.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/355) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

244.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/356) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

245.-   İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/357) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

246.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/358) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

247.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/359) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

248.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/360) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

249.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/361) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

250.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/362) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

251.-   İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/363) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

252.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/364) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26'ncı Dönemden)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

 

1.- Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Cumhurbaşkanının 2013 yılında yaptığı bir konuşmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/5377)

2.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 2008-2018 yılları arasında ele geçirilen ruhsatsız av tüfeği sayısı, ruhsatsız av tüfeği ile işlenen cinayet sayısı ve tüfekleri satanlar hakkında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5378)

3.- İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, 2004 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ağaç dikim faaliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5379)

4.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, İSKİ Genel Müdürlüğünün su ve atık su tarifelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5381)

5.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hakkında düzenlenen 2017 yılı Sayıştay denetim raporunda yer alan tespitlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5383)

6.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapılan başvurulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5384)

7.- Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılan bakanlıkların logolarının değiştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5385)

8.- Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, inşaat sektöründe dövize endeksli girdi maliyetlerinin azaltılması ve diğer sorunların çözülmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5386)

9.- Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Hoşan Dağında yürüyüş yapan dağcılar tarafından fark edilen bir ailenin ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5387)

10.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Sayıştay kamu kuruluşları denetim raporlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5388)

11.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 2017 mali yılı Sayıştay raporları çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin uygulamalarındaki mevzuata aykırılık ve usulsüzlük iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5390)

12.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Diyanet İşleri Başkanı'nın Kadir Mısırlıoğlu'nu ziyaretine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5391)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yabancı ülkelerden sığınma talebinde bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5392)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ihbarla yakalanan terörist sayısına ve verilen para ödüllerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5393)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybeden ve tedavi gören kişi sayısı, antidepresan ilaç kullanımı ve intihar vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5394)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi Veri Tabanı kayıtlarına ve erişim talebinde bulunan kurumlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5395)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen sigortalıların mağduriyetlerine ve Suriyelilere sosyal güvenlik kapsamında harcanan tutara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5396)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye genelinde ve Niğde ilinde sosyal yardım alan hane ve kişi sayıları ile illere gönderilen sosyal yardımların dağıtımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5397)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son 5 yılda İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanmak için yapılan başvuru sayısı ve harcamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5398)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu bankalarının verdiği reklam ve ilanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5399)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadınların işgücüne katılımı konusundaki gelişmelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5400)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda maden sahalarında yaşanan iş kazaları ve iş kazalarında zarar görenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5401)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kapanan iş yerlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5402)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, altın ocaklarına ve altın rezervine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5403)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sahte diploma kullanımına ve kontrol usullerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5404)

26.-  İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, Türk Telekom'un zarar etmesine ve vergilerindeki azalmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/5405)

27.-  İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, Aksaray İl Müftüsünün partilerinin yetkilisi ile aynı fotoğraf karesinde bulunmak istememesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5406)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002- 2018 yılları arasında yaşanan çocuk ölümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5407)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk sahibi olup cezaevinde kalan kadınlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5408)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında ensest istismara uğradığı tespit edilen çocuklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5409)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında meydana gelen çocuk istismarına ve çocuk kaybolmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5410)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Son on beş yıldaki kayıp çocuk sayısına ve bu konuda yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5411)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde açılan sınavları öğretim üyelerinin yakınlarının kazandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5412)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin yoksul evlerde yaşayan çocukların oranında OECD ülkeleri arasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5413)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocukların sağlık ve güvenliği sıralamasında OECD ülkeleri arasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5414)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocuk gelin sayısı sıralamasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5415)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocuk yoksulluğu sıralamasında OECD ülkeleri arasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5416)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, trafik kazalarında hayatını kaybeden çocuklara, okul yakınlarında yapılan inşaatlara ve okul servislerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5417)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2018 yılları arasında çeşitli sebeplerle hayatını kaybeden çocuklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5418)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mülteci kamplarındaki çocuklara ve çocukların pazarlandığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5419)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocukların maddi refahı sıralamasında OECD ülkeleri arasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5420)

42.-  İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, yargıda görevli olup FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edilen sayısı ve bunların baktıkları dosya sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5421)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocukların sağlık ve güvenliği sıralamasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5422)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin yoksul evlerde yaşayan çocukların tüm çocuklara oranı sıralamasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5423)

45.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Sayıştay Başkanlığının Ege Üniversitesi 2017 yılı denetim raporuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5424)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocuk yoksulluğu sıralamasında OECD ülkeleri içindeki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5425)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülkemizdeki çocuk gelin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5426)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İş kazası sonucu hayatını kaybeden çocuk işçilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5427)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk işçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5428)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2018 yılları arasında çocuk yuvaları, çocuk evleri ve yetiştirme yurtlarında meydana gelen kötü muamele, cinsel istismar ve tecavüz vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5429)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocukların uğradıkları hak ihlalleri ve bu ihlaller karşısında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5430)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocukların yaşadıkları hak ihlalleri konusunda yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5431)

53.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son 10 yılda meydana gelen internet dolandırıcılığı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5432)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sokakta yaşayan ve koruma altına alınan çocuklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5433)

55.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2011-2018 yılları arasında kaybolan çocuklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5434)

56.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda telefon dolandırıcılığına uğrayan kişi sayısına ve cezaların caydırıcılığının sağlanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5435)

57.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kredi kartı sayısına, kredi kartı borçlarına ve kredi sicil affı konusunda düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5436)

58.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2018 yılları arasında meydana gelen cinsel istismar ve tecavüz vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5437)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk istismarı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5438)

60.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Başkanlık, Ofis ve Politika Kurullarının faaliyet alanında çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5440)

61.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da öğrenci servislerinin yaptığı kazalara ve servislere yapılan denetime ilişkin yazılı soru önergesi (7/5441)

62.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2003 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığına alınan personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5442)

63.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 696 sayılı KHK ile kadro verilmeyen personelin durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5443)

64.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yeniden kurulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5445)

65.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşları, KİT'ler, bağlı kuruluşlar, Türk Hava Yolları ve büyükşehir belediyelerine alınan gazetelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5446)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2003-2018 yılları arasında özelleştirildiği halde kapanan, el değiştiren veya yeniden kamulaştırılan işletmelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5447)

67.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sigara tüketimine, kapalı alanlarda sigara yasağının sigara tüketimine etkisine ve yasağın ihlali nedeniyle kesilen cezalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5448)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarında, KİT'lerde ve bağlı kuruluşlarda danışman kadrosunda çalışan kişilere ve kurum dışı danışmanlık hizmeti alımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5449)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya kiralanan binek araç ve istihdam edilen şoför sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5450)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2018 yılları arasında intihar girişiminde bulunan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5451)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşları ile KİT ve bağlı kuruluşlarda kiralık olarak kullanılan arazi ve bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5452)

72.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadın konukevlerinin sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5453)

73.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yunan enerji şirketi ENERGEAN tarafından Taşoz adası karasularında yapılan petrol arama ve çıkarma faaliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5454)

74.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazi, konut ve lojmanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5455)

75.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşları ile KİT'lerin 2017-2018 yılları elektrik enerjisi kullanımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5456)

76.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarda kiralama, satın alma veya farklı şekillerde temin edilen araç sayısına ve araç şoförlerinin istihdam biçimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5457)

77.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Belediyesi Kent Kart uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5458)

78.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş konusunda yapılan denetimlere ve kesilen cezaların artırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5459)

79.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, aile bütünlüğünün korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5460)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, GDO açısından riskli ülkelerden ithal edilen gıda ürünlerinin denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5461)

81.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşınır ve taşınmaz malvarlığı ile harcamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5462)

Adalet Bakanlığı

 

82.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5463)

83.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, gizli tanıklık uygulamasına dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5464)

84.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, AİHM tarafından Türkiye'de faaliyet gösteren ABD menşeli Cargill şirketi hakkında verilen kararın uygulanması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5465)

85.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, tutuklu olan Grup Yorum üyelerinin müzik faaliyetlerinin engellendiği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5466)

86.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, sözleşmeli olarak istihdam edilen ceza infaz koruma memurlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5467)

87.-  İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, 2018'de konkordato talebinde bulunan firmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5468)

88.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5469)

89.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa 2 No'lu T Tipi Cezaevi'nde mahkumların uğradıkları iddia edilen bazı hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5470)

90.-  İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, İzmir Kapalı Cezaevinde bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5471)

91.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, 71 yaşındaki bir hükümlünün cezaevi koşullarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5472)

92.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Eskişehir Çifteler Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda var olduğu iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5473)

93.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Amasya'da beş üniversite öğrencisi hakkında sosyal medya üzerinden yaptıkları takip ve beğeniler nedeniyle açılan bir davaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/5474)

94.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, 2002-2017 yılları arasında Antalya'da mevcut icra dosyası sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5475)

95.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5476)

96.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen hakim ve savcılar ile görev aldıkları davalara ve verdikleri kararlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5477)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

97.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Kıbrıs Gazilerinin tamamına Devlet Şeref Madalyası verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5478)

98.-  Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Mersin'in Bozyazı ilçesinde İŞKUR'un işe alım kuralarının bir partinin ilçe teşkilatında yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5479)

99.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, sendikalı oldukları için fabrikalarda işten çıkarılan işçi sayısına ve bunlara yönelik sosyoekonomik desteklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5480)

100.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kadına yönelik şiddete ilişkin yazılı soru önergesi (7/5481)

101.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, kadın cinayetleri ve mağduriyetleriyle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5482)

102.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5483)

103.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, 3. havalimanı inşaatında çalışan işçilerin mağduriyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5484)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamuda kadroya alınması öngörülen 1 milyon 20 bin işçiden 275 bininin kadroya alınmamasının nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5485)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuğa karşı şiddet ve istismarın durdurulabilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5486)

106.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, kimsesiz çocuklara verilen hizmetlere dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5487)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, koruma altına alınan çocuklarla ilgili verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5488)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocukları ihmal ve istismar risklerine karşı korumak için başlatılan risk haritası çalışmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5489)

109.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5490)

110.-   Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5491)

111.-   Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerinin kredi kartıyla ödenmesi durumunda alınan komisyon ücretlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5492)

112.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çine Hidroelektrik Santralinin özelleştirme sonrası personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5493)

113.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aile Sosyal Destek Programı kapsamında yapılan çalışmalara ve istihdam edilen personelin kadro durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5494)

114.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuklara yönelik yayınların yapılmadan önce uzman raporu şartı getirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5495)

115.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kreş yardımı alan annelere ve yapılan yardım miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5496)

116.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5497)

117.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on beş yılda Niğde'de kapanan fabrika ve çıkarılan işçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5498)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

118.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Mandras Deresinin renginin kızıla dönmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5499)

119.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, İznik Gölü çevresindeki betonlaşmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/5500)

120.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa ilinde bulunan Karadere'nin kirliliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5501)

121.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesindeki mera alanlarında yapılan kaçak inşaatlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5502)

122.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bazı mahallelerin su sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/5503)

123.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Menemen ilçesinde yapılması planlanan jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5504)

124.-   İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, 2004 yılından itibaren yurt genelinde ve İstanbul özelinde ekilen fidan sayısı ve fidan dikme kampanyasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5505)

125.-   İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, atık kağıt toplayan kişi sayısı ve firmaların sokakta atık kağıt toplayan işçilerden kağıt almasının yasaklanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5506)

126.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van Edremit'te bulunan Kız Kalesi'nde yapılacak restorasyona ilişkin yazılı soru önergesi (7/5507)

127.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van Büyükşehir Belediyesi'nin çok katlı otopark planını iş merkezine dönüştürme kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5508)

128.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van'ın Muradiye İlçesi'ne bağlı Beydağı Köyü'nün içme suyu sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/5509)

129.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5510)

130.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç bölgesinde bulunan 2B arazilerinin satış fiyatlarının azaltılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5511)

131.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Ankara'nın Pursaklar ve Gölbaşı ilçelerinde hayvanların toplu olarak zehirlendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5512)

132.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Uzundere köyünde jeotermal kaynak arama izni verilmeyen bir şirkete aynı bölgede başka bir proje için ÇED uygunluk raporu verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5513)

133.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5514)

134.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2018 yılları arasında yapılan çöp ithalatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5515)

135.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, ipotekli arazilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5516)

136.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı iline yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5517)

137.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ecrimisil ödeyerek üretim yapan çiftçilerden doğrudan kiralama başvurusunda bulunanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5518)

138.-   Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat'ta içme suyu altyapısında asbestli boru bulunan yerlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5519)

139.-   Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat Sorgun'un Bahadın Kasabası'nın içme suyu borularının değiştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5520)

140.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun SEKA Aksu kağıt fabrikasının satılmasına ve Çotanak Spor Kompleksine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5521)

Dışişleri Bakanlığı

 

141.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Katar Devleti tarafından yapılan ve diğer yabancı ülkelerden alınan hibelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5522)

142.-   İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, Yemen'e yapılan insani yardımlara ve Suudi Arabistan yönetimine yönelik siyasi tutuma ilişkin yazılı soru önergesi (7/5523)

143.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5524)

144.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, İsrail'in 12 Kasım 2018 tarihinde Filistin'e yönelik başlattığı saldırıya yönelik girişimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5525)

145.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kaydına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5526)

146.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5527)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

147.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, elektrik faturalarında yer alan dağıtım bedeli kalemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5528)

148.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Mustafakemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir madencilik şirketinin çalışmaları ve bölgedeki su kaynaklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5529)

149.-   Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın, Şanlıurfa ilinde yaşandığı iddia edilen elektrik sıkıntılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5530)

150.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5531)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 

151.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, yeni spor tesisleri yaptırılması için imzalanan protokole TOKİ'nin uymadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5535)

152.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5536)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

153.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5538)

154.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5539)

155.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, doların yükselmesini önlemek için alınacak önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5540)

156.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 7018 sayılı Kanun kapsamında diğer ülkelerle bilgi paylaşımı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5541)

157.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, 2013-2018 yılları arasında TÜİK anketlerine katılmak istemediği gerekçesiyle ceza kesilen vatandaşlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5542)

İçişleri Bakanlığı

 

158.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, belediyelerde yapıldığı Sayıştay denetim raporlarında tespit edilen usulsüzlüklerin soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5543)

159.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı verilen Suriyelilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5544)

160.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında korunmaya muhtaç çocukların istihdamı uygulamasının Emniyet Genel Müdürlüğünce uygulanmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5545)

161.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Havaş otobüslerinin güzergahının değiştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5546)

162.-   İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, 2004 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dikilen ağaç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5547)

163.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5548)

164.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Yakakent Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5549)

165.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Vezirköprü Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5550)

166.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Terme Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5551)

167.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Tekkeköy Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5552)

168.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Salıpazarı Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5553)

169.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun 19 Mayıs Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5554)

170.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Ladik Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5555)

171.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Kavak Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5556)

172.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun İlkadım Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5557)

173.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Havza Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5558)

174.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Çarşamba Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5559)

175.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Canik Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5560)

176.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Bafra Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5561)

177.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Ayvacık Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5562)

178.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Atakum Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5563)

179.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Asarcık Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5564)

180.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Alaçam Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5565)

181.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5566)

182.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5567)

183.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, BELKO'nun Ankara'da perakende kömür satışını durdurduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5568)

184.-   Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat'ta içme suyu altyapısında asbestli boru bulunan yerlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5569)

185.-   Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat Sorgun'un Bahadın Kasabası'nın içme suyu borularının değiştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5570)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

186.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, restore edilen Mudanya Mütareke Evi Müzesi'nin dış cephesinde başlayan dökülmelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5571)

187.-   Van Milletvekili Tayip Temel'in, Van Edremit'te bulunan Kız Kalesi'ne ilişkin yazılı soru önergesi (7/5572)

188.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Edirne Alipaşa çarşısındaki işyerlerinin kiralarının arttırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5573)

189.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5574)

190.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5575)

191.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, turizm belgeli işletme ve otel sayısına, yapılan denetimlere ve kesilen cezalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5576)

Milli Eğitim Bakanlığı

 

192.-   Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın, milli sporculara tanınan sınavsız öğretmenlik hakkına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5577)

193.-   Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın, ilköğretim altıncı sınıftan itibaren uygulanması planlanan yeni ölçme değerlendirme sistemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5578)

194.-   Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Adana Valiliğince ildeki okullara gönderilen Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Öğrencilerin Eğitime Erişimi konulu yazıya ilişkin yazılı soru önergesi (7/5579)

195.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne Öğretmenevi'nin ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5580)

196.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5581)

197.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, down sendromlu çocukların eğitimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5582)

198.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı ilinde eğitimle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5583)

199.-   Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, Ankara'da bir okulda Büyükşehir Belediyesi ve bir sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan yardıma ilişkin yazılı soru önergesi (7/5584)

200.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5585)

201.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin eğitim giderleri ile açıköğretimdeki öğrenci sayıları ile devamsızlık oranlarında görülen artışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/5586)

202.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2018 yıllarında öğrenci yetersizliğinden kapanan okullara ve yönetmelikte belirlenen öğrenci sayısı sınırının düşürülmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5587)

203.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık tarafından yapılan sınavlarda çıkan hatalı sorulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5588)

204.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, zorunlu hizmete tabi tutulan kurumlarda çalışan öğretmenlere verilen ek puana ilişkin yazılı soru önergesi (7/5589)

Milli Savunma Bakanlığı

 

205.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, ihraç edilen askeri personel sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5590)

206.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2000-2018 yılları arasında görev sırasında şehit olan, intihar eden, kaza geçiren asker verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5591)

207.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5592)

208.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5593)

209.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, askerlik şubesinde çalışan memurların bedelli askerlik başvurusu işlemleri için yaptıkları mesaiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/5594)

210.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde iline kalıcı askeri birlik kurulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5595)

Sağlık Bakanlığı

 

211.-   Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'da bir hastanede bir bebeğin ölümüyle sonuçlanan vakaya ve ilde kadın hastalıkları ve doğum kliniği birimlerinin yetersiz olduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5596)

212.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun ilinde nefroloji uzmanı bulunmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5597)

213.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, aşısı bulunduğu halde yeniden görülmeye başlanan hastalıklara ve mültecilerin bu konudaki etkisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5598)

214.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Siirt Devlet Hastanesi'nin eksikliklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5599)

215.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, organ ve doku nakline ilişkin yazılı soru önergesi (7/5600)

216.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5601)

217.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, psikolojik hastalıklarla ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5602)

218.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde alkol ve madde bağımlılığı istatistikleri ve yapılan hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5603)

219.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, inme hastalığı ve tedavisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5604)

220.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, SMA hasta sayısı ve SMA hastalarına sağlanan tedavi ve ilaç desteklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5605)

221.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan hastane bilgi yönetim sistemi kiralama işine yönelik bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5606)

222.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, şehir hastanelerine ve maliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5607)

223.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki çocuk sağlık hizmetlerine dair sayısal verilere ve bazı hastanelerde çocuk doktoru bulunmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5608)

224.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2018 yıllarında on sekiz yaş altında doğum yapan anne ve doğan çocuk sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5609)

225.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5610)

226.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Eylül 2016'dan beri sağlık sebebiyle Türkiye'ye sevk edilen ÖSO mensuplarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5611)

227.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'de göreve başlayan yabancı hekimlere ve atama bekleyen veya güvenlik soruşturmasını geçemeyen Türk hekimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5612)

228.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van'da verilen yüksek riskli gebelik hizmetlerinin yetersizliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5613)

229.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bazı üniversitelerin tıp fakültelerinin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5614)

230.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, prostat kanseri ile ilgili verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5615)

231.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de hastanelerin teknik donanım ve doktor yeterliliği konusunda denetlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5616)

232.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, protein tozu ve farklı gıda takviyelerinin zararlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5617)

233.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde son beş yılda vefat edenlerin sayısına ve hastanelerde meydana gelen vefat oranına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5618)

234.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ilaç kutuları ve prospektüslerinde görme engelliler için kabartma yazıların bulunmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5619)

235.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, rota virüsü ve menenjit hastalığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5620)

236.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda kızamık aşısı olan çocuk sayısına ve aşıyı reddeden ailelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5621)

237.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, antidepresan ilaçlarının kullanımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5622)

238.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, akıllı telefon kullanımının olumsuz etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5623)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

239.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5624)

240.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, siber zorbalık yapan kişilere yönelik işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5625)

241.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5626)

 

Tarım ve Orman Bakanlığı

 

242.-   Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Mersin ili Mezitli ilçesi Kuzucubelen Mahallesi tarımsal sulama sıkıntısı ve sulama göleti projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5627)

243.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Yenişehir Ovasında bulunan göletler ve barajlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5628)

244.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Yenişehir Alaylı Mahallesi ormanlık alanındaki kesimlere ve hayvancılık yapan mahalle sakinlerinin şikayetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5629)

245.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, kimyasal tarım ilaçlarının kullanımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5630)

246.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5631)

247.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir'de yaşanan kuduz ve şarbon vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5632)

248.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5633)

249.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, bal üretimine ve arı ölümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5634)

250.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, zeytin üreticilerinin sorunları ve Afrin'den zeytin ithalatı yapılacağı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5635)

251.-   Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, son on yılda amaç dışı kullanılan mera alanlarına ve yapılan denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5636)

252.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TMO'ya ait boş lojmanlara ve giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5637)

253.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İskenderun Şube Müdürlüğü tasarrufundaki TMO tesislerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5638)

254.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TMO tarafından yurtdışına mamul madde ihracı karşılığında satışı yapılan ürünlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5639)

Ticaret Bakanlığı

 

255.-   Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, kırtasiye perakendecileri haricinde kırtasiye satışının engellenmesine yönelik bir düzenleme yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5640)

256.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5643)

257.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, muz ithalatında alınan gümrük vergisinin düşürüleceğine dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5644)

258.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5646)

259.-   Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Iğdır'da bulunan sınır kapılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5647)

260.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, C2 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde taşımacılık yapmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5649)

261.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, GDO'lu yiyeceklerin üzerindeki etiketlerde ürünün taşıdığı GDO'nun belirtilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5650)

262.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithalat ile ilgili soru önergelerine verilen cevaplarda TÜİK verilerinin işaret edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5651)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

263.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Elbistan Göksu karayolu yapım çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5653)

264.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'de bulunan aydınlatmasız kavşaklara ve buralarda yaşanan trafik kazalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5654)

265.-   Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Tunceli-Erzincan karayolu yapım çalışmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5656)

266.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Osmangazi Köprüsü yap-işlet-devret projesi kapsamında uygulamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5657)

267.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, TCDD'nin Diyarbakır-Mazıdağı Demiryolu İltisak Hattı Yapım İşi için yaptığı ihaleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/5658)

268.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığın faaliyet alanında yapılacak olan çalışmaların tamamlanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5659)

269.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, TCDD'ye tahsis edilen araçlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5660)

270.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, TCDD'nin lojistik merkezlerine, limanlarına ve hattına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5661)

271.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Osman Gazi Köprüsü'ndeki HGS ve OGS'den geçiş ücreti alımında yaşanan sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5662)

272.-   Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Cizre-Silopi karayoluna ilişkin yazılı soru önergesi (7/5663)