TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No:42

07 Aralık 2018 Cuma

 

Milletvekili Teklifi

1.- İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ve 6 Milletvekilinin; Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1410) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2018)

 

Raporlar

1.- 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/276) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 07.12.2018) (GÜNDEME)

2.- 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275); 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan, 2017 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/38); 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2017 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, 2017 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu ve 2017 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/39); 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 183 Adedi Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, 2 Adedi Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve 10 Adedi Diğer Kamu İdarelerine Ait Olmak Üzere Toplam 195 Adet Sayıştay Denetim Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/40) ve 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2017 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/41) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 07.12.2018) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve 19 milletvekilinin, DMD olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi hastalarının yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/585) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

2.- İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter ve 19 milletvekilinin, kentsel dönüşüm kapsamına alınan İstanbul Üsküdar'da bulunan 16 mahallede yaşanan imar sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/586) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

3.- Van Milletvekili Tayip Temel ve 30 milletvekilinin, basın-yayın özgürlüğüne getirildiği iddia edilen kısıtlamaların incelenerek haber alma hakkının ihlalinin önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/587) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2018)

4.- Mardin Milletvekili Pero Dundar ve 29 milletvekilinin, mevsimlik kadın tarım işçilerinin sorunlarının tüm yönleriyle araştırılarak bu sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması önergesi açılmasına ilişkin önergesi (10/588) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

5.- Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve 31 milletvekilinin, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun sebep olduğu iddia edilen hak ihlallerinin incelenerek bu konuda çözümler üretmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/589) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

6.- İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ve 31 milletvekilinin, prim gün sayısını doldurmasına karşın yaş sınırı nedeniyle emekli olamayanların sorunlarının çözümü ve bu yolla genç işsizlere istihdam imkânı sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/590) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2018)

7.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve 22 milletvekilinin, su havzalarının korunması için yapılması gerekenlerin incelenerek mevzuattaki çelişkili hükümlerin giderilmesi için çalışmalar yapılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/591) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, engellilerin evde bakım ücreti ödenmesinin getirilen şartlardan kaynaklanan sorunları ile diğer tüm sorunlarının çözümü için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/592) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 milletvekilinin, Tahir Elçi'nin öldürülmesi olayının aydınlatılarak sorumluların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/593) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

10.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, yargı bağımsızlığını olumsuz etkileyen durumların incelenerek tam bağımsız yargının sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/594) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

11.-  Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve 20 milletvekilinin, çiftçilerin aşırı borçlanmalarının nedenlerinin araştırılarak bu konudaki sorunlara çözüm önerileri getirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/595) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

12.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 20 milletvekilinin, denizcilik alanında çalışanların yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/596) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

13.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 20 milletvekilinin, atanamayan öğretmenlerin yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/597) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

14.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, öğretmenlerin yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/598) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

15.-  Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve 21 milletvekilinin, yurtdışına beyin göçünün nedenlerinin incelenerek bu göçün önlenmesi ve tersine çevirmeye yönelik politikalar oluşturulması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/599) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

16.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 20 milletvekilinin, termal tesis projelerinden aldıkları mülkleri edinemeyen vatandaşların yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/600) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

17.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 31 milletvekilinin, Türkiye-Suriye sınırına yakın bölgelerdeki tarım arazilerinin bölgedeki operasyon ve çatışmalardan kaynaklanan kimyasallardan olumsuz etkilendiği iddiasının incelenerek arazilerdeki verim düşüklüğünün ve çiftçilerin zararlarının giderilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/601) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

18.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve 31 milletvekilinin, kadınların kurdukları kooperatiflerin güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve bu tür kooperatiflerin yaşadıkları sorunlara çözümler bulunması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/602) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

19.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 31 milletvekilinin, kadınların çalışma hayatında yaşadıkları iş kazaları ve diğer olumsuz durumların incelenerek bu konularda alınması gereken tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/603) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2018)

20.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 19 milletvekilinin, DMD olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi hastası çocukların yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/604) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2018)

21.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 20 milletvekilinin, çocuklarda diş sağlığı sorunlarının yaygınlık durumunun incelenerek sorunun nedenlerinin belirlenip ilgili çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/605) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2018)

22.-  Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ve 19 milletvekilinin, taş, kum ve mermer ocaklarının tarihi ve doğal yapılara zararlı etkilerinin incelenerek bu konuda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/606) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2018)

23.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve 21 milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların sorunlarının incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/607) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2018)

24.-  Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ve 19 milletvekilinin, Gaziantep Samözü Deresi, Nizip Çayı, Hancağız Barajı ve Sacır Deresi'nde yaşanan kirliliğin nedenlerinin incelenerek kirliliğin ve olası zararlı etkilerinin ortadan kaldırılması için yapılması gerekenleri belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/608) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2018)

25.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 31 milletvekilinin, çocuk işçiliği ve çocuk işçilerin maruz kaldıkları iş kazalarının önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/609) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2018)

26.-  Iğdır Milletvekili Habip Eksik ve 30 milletvekilinin, Ermenistan'daki Metsamor Nükleer Santrali'nde sızıntı olduğu iddialarının araştırılarak bu durumun ülkemizde santrale yakın bulunan yerlere olası etkilerinin engellenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/610) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2018)

27.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 31 milletvekilinin, çocuk gebeliklerinin nedenlerinin incelenerek bu faktörlerin ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/611) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2018)

28.-  İstanbul Milletvekili Zeynel Özen ve 30 milletvekilinin, yenilenebilir enerji kaynaklarının tespit edilmesi ile nitelikli işgücü oluşturulması ve ekolojik üretimin sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/612) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2018)

29.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve 28 milletvekilinin, yarı zamanlı çalışma uygulamaları kapsamında yaşanan sorunlara çözümler üretilerek kadın istihdamının arttırılmasının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/613) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2018)

30.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve 32 milletvekilinin, zeytin ağaçlarında oluşan hastalıkların nedenlerinin incelenerek hastalık kaynaklı verimsizliğin önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/614) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2018)