TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

                                                               No:38

03 Aralık 2018 Pazartesi

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1370) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

2.- Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1371) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

3.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 1 Milletvekilinin; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1372) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1373) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

5.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1374) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

6.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun; Esnafların Kamu Bankaları, Özel Bankalar ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerine Olan Kredi Borçlarının Faizlerinin Silinmesi ve Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1375) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

7.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1376) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

8.- İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın; Gediz Havzası'nın Korunmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1377) (Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2018)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul İli Sultanbeyli İlçesine Uğur Mumcu Üniversitesi Adıyla Yeni Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1378) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2018)

10.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün; Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1379) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2018)

11.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1380) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2018)

12.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1381) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2018)

13.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin İçtüzük Teklifi (2/1382) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2018)

14.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1383) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2018)

15.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın; 22.05.2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/1384) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2018)

16.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1385) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2018)

17.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın; Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1386) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2018)

18.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1387) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2018)

19.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1388) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2018)

20.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1389) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2018)

21.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 657 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1390) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2018)

22.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1391) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2018)

23.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1392) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2018)

24.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın; Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1393) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2018)

25.-  İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican'ın; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1394) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2018)

26.-  Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve 1 Milletvekilinin; 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve 20.02.1968 Tarih ve 1005 Sayılı Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1395) (Plan ve Bütçe; Milli Savunma ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2018)

27.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un; Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1396) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2018)

28.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve 1 Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesinin İkindi Fıkrasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1397) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2018)

29.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve 1 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1398) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2018)

30.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1399) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2018)

31.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1400) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2018)

32.-  Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve 5 Milletvekilinin; Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi (2/1401) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2018)

33.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1402) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2018)

34.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1403) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2018)

35.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1404) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2018)

36.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in; Düğün Benzeri Eğlence Yerleri ile Meskün Mahalde Bireysel Silah Kullanımının Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1405) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2018)

37.-  Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve 1 Milletvekilinin; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1406) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2018)

38.-  Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve 1 Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1407) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2018)

39.-  Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın; 3621 Sayılı Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1408) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2018)

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi

(Yasama Dokunulmazlığı)

1.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/109) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2018)