TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 36

29 Kasım 2018 Perşembe

 

Milletvekili Teklifi

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın; "Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması"na Ait Protokol I’in Yerini Alan 30 Ocak 2018 Tarihli “Protokol I”, Anlaşmanın “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 17 Ocak 2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı Ortak Komite Kararı ve Anlaşmaya Eklenen Hizmet Ticareti Hakkında 30 Ocak 2018 Tarihli “Protokol III”ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1358) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2018)

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Milletlerarası Andlaşmalar)

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2018) (Gelen evrak no: 389501)

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notalara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2018) (Gelen evrak no: 390296)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, eski bir milletvekilinin uyuşturucu ticaretiyle ilgili bir davaya müdahale ettiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5665) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

2.- Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Diyanet İşleri Başkanının Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5666) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

3.- Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal'ın, GAP kapsamında yapılan çalışmalara ve Proje'nin bölge illerine sağladığı kaynaklara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5667) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

4.- Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, TRT kanallarında seçim takvimi süresince İyi Parti temsilcilerine ayrılan süreye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5668) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

5.- Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Suriyeli mülteciler için harcanan paraya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5669) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

6.- İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, 100 günlük eylem planının sona ermesi kapsamında hayata geçirilen projelerin sayıları ve ödeneklerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5670) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

7.- İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalar hakkındaki Yönetmelik'te yapılan değişikliğin doğuracağı sorunlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5671) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

8.- Van Milletvekili Tayip Temel'in, gazete dağıtım sektöründeki tekelleşmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5672) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

9.- İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker'in, bürokraside görev alan kişilere liyakat sisteminin uygulanma durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5673) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2018)

10.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, TRT ve Anadolu Ajansının belli dönemlerdeki seçim süreçlerinde yaptıkları siyasi yayınlara ve bütçeden aldıkları paylara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/5674) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2018)

11.-  Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay'ın, cinsel istismar davalarına dair bazı verilere ve istismarın önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5675) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

12.-  Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, bir savcı ile ilgili yolsuzluk iddialarının araştırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5676) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

13.-  Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bir çocuğun infaz koruma memurunun fiziki saldırısına maruz kaldığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5677) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2018)

14.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Ankara Barosu bünyesinde kadın avukatların, polis memurları tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5678) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2018)

15.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, emniyet birimlerinde baro odası kurulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5679) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2018)

16.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, KPSS ve mülakat sistemiyle alakalı bazı sorunlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5680) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

17.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, şiddete maruz kalan kadın sayısı ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik bakanlığın faaliyetlerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5681) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

18.-  Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Mersin Serbest Bölgesinde çalıştırılan işçilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5682) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

19.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, Bakanlık bünyesinde ek ders ücreti karşılığı görev yapmakta olanların özlük haklarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5683) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

20.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Suriyeli mülteciler için AB tarafından gönderilen fonlara ve bu fonların kullanımıyla ilgili Avrupa Denetçiler Mahkemesi tarafından hazırlanan raporda yer alan tespitlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5684) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

21.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Türkiye genelinde ve Mardin'de İŞKUR tarafından yapılan işe alımlara, izlenen yönteme ve bazı iddialara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5685) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

22.-  Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, şehit, gazi ve vazife malullerinin haklarının eşitlenmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5686) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

23.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, İŞKUR tarafından Aydın ilinde kamu ve özel sektöre yerleştirilenlerin sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5687) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

24.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, çocuk yaşta gebelikler ve çocuğa karşı şiddet için alınacak önlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5688) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

25.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, İşsizlik Sigortası Fonu'nun usule aykırı şekilde ve piyasa faizlerinin altındaki yatırım araçlarında kullanıldığına dair iddialara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5689) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2018)

26.-  İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, Bolu İzzet Baysal Caddesindeki bir binanın ihalesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5690) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

27.-  İstanbul Milletvekili Memet Bülent Karataş'ın, İstanbul ili Tuzla ilçesinde bulunan Orhanlı, Aydınlı ve Konaşlı mevkilerinde uygulanan imar planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5691) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

28.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir ilindeki sanayi tesislerinin çevreye etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5692) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

29.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, bakanlığın denizlerdeki plastik kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5693) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

30.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa ili Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nin kanalizasyon ve içme suyu sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5694) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

31.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa ili Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesinde TOKİ tarafından yapılan konut projesine ve proje kapsamındaki istimlak bedellerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5695) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

32.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Sayıştay'ın Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için hazırladığı rapora ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5696) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

33.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, imar barışı kapsamında yapılan yapı kayıt belgesi başvurularına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5697) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

34.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir Ahmetli köyüne yapılacak olan kalker ocağı ve kırma eleme tesisine verilen ÇED gerekli değildir raporuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5698) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2018)

35.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Suriyeli mülteciler için AB tarafından gönderilen fonlara ve bu fonların kullanımıyla ilgili Avrupa Denetçiler Mahkemesi tarafından hazırlanan raporda yer alan tespitlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5699) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

36.-  Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın, 2002 yılından itibaren Suudi Arabistan'da idamla yargılanan, hüküm giyen ve infaz edilen Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5700) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

37.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yurtdışı temsilciliklerinde Atatürk büstünün bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5701) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

38.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yurt dışında yaşayan vatandaşların mavi kart, kimlik kartı ve pasaport bedellerinin Türkiye'de ödenenlerden farklı olmasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5702) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

39.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Kararlılık Fırtınası Operasyonu ve Yemen halkına yardım yapılması önerisine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5703) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2018)

40.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak elektrik hizmeti bedelinde indirim yapılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5704) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

41.-  Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla bölgesinde toprak havuz balıkçılığı yapan üreticilerin kullandıkları elektriğe indirim yapılması önerisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5705) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

42.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 2002-2018 yılları arasında yapılan maden ve kömür ithalatı ile bunların kullanımına dair verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5706) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

43.-  Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresine yapılması planlanan JES'lere ve enerji üretiminde çalışan şirketlerin denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5707) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2018)

44.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, fahri antrenör ve hakemlerden vize ücreti alınmaması ve bu kişilerin müsabakalara katıldıklarında izinli sayılmaları önerisine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5708) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

45.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, KYK bursu alan öğrenci ve borçlu kişi sayısı ile borçlulardan alınan faiz miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5709) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

46.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, son iki yılda Kahramanmaraş'ta konkordato ve iflas erteleme kararı alan şirketlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5710) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

47.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe uğrayanların sayısındaki artışa ve çözüm önerilerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5711) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

48.-  Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Aydın'da esnaf ve sanatkarlardan aylık vergi beyannamesi alınmaya başlamasının doğurduğu mağduriyete ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5712) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

49.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, mevsimlik işçileri taşıyan servislerin güzergah bildirme uygulamasından muaf tutulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5713) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

50.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, bireysel silahlanmadaki ve silahla işlenen suçlardaki artışa ve alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5714) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

51.-  Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, koruculara ve özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5715) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

52.-  Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Aydın ilinde verilen bir jeotermal enerji santrali ruhsatına ve söz konusu yatırımla ilgili alınan acele kamulaştırma kararına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5716) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

53.-  Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, ülkemizde yaşayan Doğu Türkistanlı göçmenlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5717) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

54.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Sayıştay'ın Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için hazırladığı rapora ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5718) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

55.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, bir fotoğraf atölyesinin Cumartesi Anneleri konulu sergisine izin verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5719) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

56.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5720) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

57.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, ruhsatlı ve ruhsatsız silahlara ve bunlarla işlenen suçlara dair verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5721) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2018)

58.-  Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, 2020 yılında Mersin'de yapılacak olan Uluslararası Dünya Turunçgil Kongresi hazırlıklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5722) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

59.-  Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Hatay ilinde bulunan meclis binasının son haline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5723) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2018)

60.-  İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker'in, İstanbul Cağaloğlu'nda bulunan Pembe Köşk'ün korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5724) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2018)

61.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, atama bekleyen öğretmenlere ve ücretli öğretmenlik uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5725) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

62.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Müzik Sınıflarının Alt Yapısını Destekleme Kampanyası İşbirliği Protokolüne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5726) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

63.-  Yalova Milletvekili Özcan Özel'in, özel okullarda okuyan öğrencilere verilen teşviklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5727) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

64.-  Yalova Milletvekili Özcan Özel'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5728) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

65.-  Yalova Milletvekili Özcan Özel'in, 2010 yılından itibaren seçimler sebebiyle istifa eden ve geri dönen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5729) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

66.-  Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın, Kütahya ilinde bulunan fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5730) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

67.-  Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ın, 2018 yılı itibarıyla atama bekleyen öğretmen ve eğitim fakültelerinde okuyan öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5731) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

68.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Mardin'in Derik ilçesindeki İncesu İlköğretim Okulunda yaşanan gıda zehirlenmesi olayına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5732) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2018)

69.-  İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker'in, YÖK üyeliklerine ve istihdam uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5733) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2018)

70.-  İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker'in, Doğu ve Batı klasiklerini dilimize çevirecek bir tercüme bürosu kurulması önerisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5734) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2018)

71.-  İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker'in, ilahiyat fakültelerinin taşıdığı misyon ve bu misyonun gereğini yerine getirip getirmediğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5735) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2018)

72.-  İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker'in, Bakanlıkta yer alan bürokratların eğitimci olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5736) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2018)

73.-  Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün, sözleşmeli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5737) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2018)

74.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Feke Meslek Yüksekokulu ve Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Sivil Havacılık Yüksekokulunun kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5738) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2018)

75.-  Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer alan bazı ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5739) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2018)

76.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, binbaşı rütbesiyle emekli olanların özlük haklarının iyileştirilmesi talebine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5740) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

77.-  Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, Kozan Devlet Hastanesi'nde anjiyo, çocuk cerrahi ve plastik cerrahi bölümlerinin açılmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5741) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

78.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir Gönen Hastanesine fizyoterapist ve teknisyen ataması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5742) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

79.-  Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay'ın, sağlık personeli tarafından yapılan cinsel istismar ihbarlarına ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5743) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

80.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kırklareli Devlet Hastanesinin ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5744) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2018)

81.-  Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla bölgesinde toprak havuz balıkçılığı yapan işletmelere ve sanayi sicil belgesi alabilen üreticiler kategorisine dahil edilmelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5745) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

82.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, orman muhafaza memurlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5746) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

83.-  Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Mersin'in Mut ilçesinde zeytinciliğin geliştirilmesi ve teşvik edilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5747) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

84.-  Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, 2002 yılından sonra Mersin'de tarımı bırakan çiftçi sayısı ve boş bırakılan tarım arazileri ile ildeki ipotekli tarım arazilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5748) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

85.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, şeker pancarı taban fiyatının artırılması ve çiftçiye alım garantisi verilmesi önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5749) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

86.-  Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'in, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından Yozgat iline yapılan yatırımlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5750) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

87.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 2002 yılından itibaren kuruyan göl ve nehirlere, kuruma nedenlerine, risk altında bulunanlara ve göl ve nehirlerdeki kirliliğe ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5751) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

88.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, İzmit ve Gebze ilçesindeki orman arazilerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devrine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5752) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

89.-  Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Et ve Balık Kurumunun faaliyetlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5753) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

90.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, ziraat, gıda ve su ürünleri mühendisleri ile veteriner hekim atamalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5754) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

91.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın'da 2015-2018 yılları arasında çıkan orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5755) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2018)

92.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep ili, İslahiye ve Nurdağı ilçeleri biber üretimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5756) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2018)

93.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, tütün sektöründe yaşanan sorunlara ve 4733 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5757) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2018)

94.-  Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, TEM Otoyol Projesi'nin Türkiye ağının tamamlanma oranına ve Ankara-Niğde bağlantı yolunun açılış tarihine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5758) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

95.-  Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Mersin Limanı'nın işletmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5759) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

96.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı ilindeki trafik hizmetlerine ve meydana gelen kazalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5760) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

97.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli Gebze ilçesine bağlı Arapçeşme Mahallesinin internet erişim sorununa ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5761) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2018)

98.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, İstanbul'da iki kişinin hayatını kaybettiği tünel göçüğünün meydana geldiği metro çalışmasını yürüten ve denetleyen firmalar ile idari sorumlulara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5762) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2018)

 

  Gelen Kağıt 36'ya ek