TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 35

28 Kasım 2018 Çarşamba

 

Milletvekili Teklifleri

 

1.-Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1327) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2018)

2.-Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in; Terör Örgütü IŞID'in Irak ve Suriye'de Süryani, Ermeni, Ezidi, Türkmen, Şabak, Sabii, Kakai, Kürt, Arap, Şii ve Sünni Topluluklara Karşı Yaptığı Katliamların Soykırım Olarak Tanınmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1328) (Dışişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2018)

3.-Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in; Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1329) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2018)

4.-Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1330) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

5.-İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1331) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

6.-Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1332) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

7.-Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1333) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

8.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1334) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

9.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1335) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

10.-Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1336) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

11.-İzmir Milletvekili Kani Beko'nun; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1337) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

12.-Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, İyi Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve 2 Milletvekilinin; Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ve Askerlik Kanunu ile Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1338) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

13.-İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1339) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

14.-Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1340) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

15.-Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1341) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

16.-Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1342) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

17.-Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1343) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

18.-Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1344) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

19.-Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 1 Milletvekilinin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1345) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

20.-Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1346) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

21.-Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1347) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

22.-Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un; Ordu İlinde Tekkiraz, Güzelyurt, İlküvez, Alankent, Tepealan ve Salman Adıyla İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1348) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

23.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1349) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

24.-Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1350) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

25.-İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1351) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

26.-Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1352) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

27.-Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1353) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

28.-Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1354) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

29.-İzmir Milletvekili Atila Sertel'in; 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1355) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

30.-Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1356) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

31.-Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un; Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1357) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

 

1.-      Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da 2019 yılında tasarruf edilecek yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/4943)

2.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılı konut satış verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/4944)

3.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 ve 2018 yıllarında protesto edilen senet sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/4945)

4.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, esnaf ve sanatkarlar için enerji ve su giderlerinde indirim yapılması ve faizsiz kredi verilmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/4946)

5.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sigara satışına getirilen vergi artışının tüketime etkisine ve kaçak sigara kullanım miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/4947)

6.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 yıllarında verilen çalışma izni verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/4948)

7.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, maganda kurşununun sebep olduğu yaralanma ve ölümlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/4949)

8.-      İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, TEDAŞ Kreş ve Anaokulu'nda eğitim ve sosyal faaliyetlerin resmi görevi bulunmayan bir kişi tarafından planlandığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/4950)

9.-      İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, 197 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Karar'da yapılan değişikliğe ilişkin yazılı soru önergesi (7/4951)

10.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, son dönemdeki ekonomik durumdan dolayı konkordato ilan eden şirketlere ve vatandaşlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/4953)

11.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Mersin'in Bozyazı ilçesinde İş-Kur'a başvuran vatandaşlardan AK Parti ilçe teşkilatlarına üye olmaları ve bağışta bulunmalarının istendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/4954)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Piyango İdaresi'nin Kızılay'daki hizmet binasının Cumhurbaşkanlığına devredilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/4956)

13.-  Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Tekirdağ'ın Çorlu, Marmaraereğlisi ve Kapaklı ilçelerinde satışa çıkardığı Hazine arazilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/4957)

14.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların görev alanına giren projelere ve tasarruf tedbirlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/4958)

15.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazileri ile diğer şehit yakınları ve gazilere sağlanan hak ve imkanlar arasındaki farklılıkların giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/4959)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İstanbul Yeni Havalimanı yapımı için kesilen ağaçlara ve yerlerine yapılacağı açıklanan fidan dikimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/4960)

Adalet Bakanlığı

 

17.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, hapisteki gazetecilere ve insan hak ve özgürlükleriyle ilgili olarak ülkemize yönelik eleştirilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/4961)

18.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan Konsolosunun ülkesine geri dönmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/4962)

19.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, cezaevlerinde bulunan hasta tutuklu ve hükümlülerin tedavi imkanlarının artırılmasına ve hayatını kaybeden tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/4963)

20.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Muş F Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybeden hasta ve yaşlı bir hükümlüye ve hasta mahpuslara ilişkin yazılı soru önergesi (7/4964)

21.-  Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, 22 Ekim 1993 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapılan askeri operasyona ilişkin yazılı soru önergesi (7/4965)

22.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, 2002-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından Adana'ya yapılan ve 2019 yılında yapılması planlanan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/4966)

23.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/4967)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkça kullanılan binaların yıllık kira tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/4968)

25.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Elazığ Cezaevi'nde bulunan hasta ve yaşlı bir hükümlüye ilişkin yazılı soru önergesi (7/4969)

26.-  Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, adliye çalışanlarının suç işlemeleri durumunda yargılandıkları kanuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/4970)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

27.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, mevsimlik işçilerin çalışma koşulları ve son beş yılda trafik kazası sonucu hayatını kaybeden mevsimlik işçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/4971)

28.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, sosyal hizmet yardımı alan kadın verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/4972)

29.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 3. havalimanı inşaatında ölen bir işçiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/4973)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, asgari ücretle çalışan işçi sayısına ve çalışma sürelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/4974)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yeni yapılan binalarda elektrik ve sıhhi tesisatlar için iş başlama ve iş bitim belgelerinin belediyelerce istenmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/4975)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, esnafların sorunlarının çözümüne ve kayıt dışı çalışmanın önlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/4976)

33.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, 2002-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından Adana'ya yapılan ve 2019 yılında yapılması planlanan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/4977)

34.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, 2015-2018 yılları arasında Ağrı'da yapılan İŞKUR başvurularına ve sonuçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/4978)

35.-  Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, emeklilikte yaşa takılanların sayısı ve bu kişilere emeklilik hakkı verilmesinin kamu bütçesine getireceği yıllık ekonomik maliyete ilişkin yazılı soru önergesi (7/4979)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkça kullanılan binaların yıllık kira tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/4980)

37.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, kadın sığınmaevlerine, belediyelerin sığınmaevi açma yükümlülüklerinin denetlenmesine ve Adana'daki duruma ilişkin yazılı soru önergesi (7/4981)

38.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olan kamu görevlilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/4982)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurumlarında çalışan taşeron şoförlere kadro verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/4983)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

40.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, 2002-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından Adana'ya yapılan ve 2019 yılında yapılması planlanan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/4984)

41.-  Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın yıkımı öncesinde asbest kontrolü yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/4985)

42.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı iline yapılması planlanan projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/4986)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkça kullanılan binaların yıllık kira tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/4987)

44.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Türkiye'deki plastik çöp miktarına, geri dönüşüm oranına ve İngiltere'den ithal edilen çöplere ilişkin yazılı soru önergesi (7/4988)

45.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Bakanlığın görev alanına giren projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/4989)

46.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madenine giden tankerden sülfürik asit sızmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/4990)

47.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli Karamürsel İlçesinin birçok mahallesinde meydana gelen heyelana ilişkin yazılı soru önergesi (7/4991)

Dışişleri Bakanlığı

 

48.-  Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın, FETÖ terör örgütü ile bağlantısı sebebiyle ihraç edilen Bakanlık personeline ve Bakanlığın işe alım sınavlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/4992)

49.-  Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın, Batı Trakya'da yaşayan Müslümanların Başmüftü seçimi konusunda Lozan Anlaşması'nın uygulanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/4993)

50.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yapılan katılım öncesi mali yardımlardan kesinti yapılması kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/4994)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkça kullanılan binaların yıllık kira tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/4995)

52.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/4996)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

53.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, EÜAŞ Genel Müdürlüğüne atanan kişinin sahibi veya üst düzey yöneticisi olduğu ve kamuyla iş yapan şirketlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/4998)

54.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, 2010-2018 arasında verilen maden ruhsatları ile yabancılar tarafından işletilen ve satın alınan maden sahalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/4999)

55.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, 2002-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından Adana'ya yapılan ve 2019 yılında yapılması planlanan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5000)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 

56.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, 2002-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından Adana'ya yapılan ve 2019 yılında yapılması planlanan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5002)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkça kullanılan binaların yıllık kira tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5003)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

58.-  Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın, Osmaniye Hasanbeyli ve diğer bölgelerde Ziraat Bankası'nın ofis ve şube ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5004)

59.-  Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın, düşük gelirli vatandaşlar başta olmak üzere işçi, memur, esnaf ve küçük işletmelerin vergi yükünün azaltılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5005)

60.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, ekonomik krizin fırıncılara etkisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5006)

61.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, iyi tarım ve organik tarım desteğinin verilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5007)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkça kullanılan binaların yıllık kira tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5008)

63.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, yapılan tahvil ihracına ve dış borçlanmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/5009)

İçişleri Bakanlığı

 

64.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, kayyum atanan belediyelerin borçlarına ve ödenen devlet desteklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5010)

65.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman Samsat'ta meydana gelen deprem sonrası zarar görenlerin zararının karşılanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5011)

66.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, 2002-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından Adana'ya yapılan ve 2019 yılında yapılması planlanan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5012)

67.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Şırnak ilinde yaşanan su baskınları nedeniyle vatandaşların uğradığı maddi hasarları karşılamaya yönelik çalışma yapılması talebi ve ildeki altyapı sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5013)

68.-  Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, İzmir'in Çiğli ilçesinde Alevi bir vatandaşın evinin işaretlenmesi olayının ve yaşanan diğer ev işaretleme olaylarının soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5014)

69.-  Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un, çatışmalarda yaşamlarını yitiren kişilerin cenazelerinin yakınlarına teslim edilmediği veya teslimin bazı gerekçelerle geciktirildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5015)

70.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin'in Dargeçit ilçesine giriş yolunun akşam saat 18.00'den itibaren kapatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5016)

71.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, İstanbul Darıca kaymakamının Sarıyer'de ikamet etmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5017)

72.-  Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın, Suriye ve Irak'ta yürütülen operasyonlarda tutuklanan teröristlerin uyruklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5018)

73.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Kuala Lumpur'dan Türkiye'ye gelen 11 Uygur Türkü'nün gözetim altında tutulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5019)

74.-  Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın, PÖH ve JÖH mensuplarının Suriye'de gerçekleştirilen operasyonlarda görevlendirilmelerine ve burada şehit düşen veya gazi olanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5020)

75.-  Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın, Tunca Nehri üzerinde bulunan Gazimihal Köprüsü'nün ne zaman trafiğe açılacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5021)

76.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son beş yılda Aydın ilinde ve Türkiye genelinde hakkında kayıp ilanı verilen çocuk sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5022)

77.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Tunceli'de donarak hayatını kaybeden iki askere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5023)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5024)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkça kullanılan binaların yıllık kira tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5025)

80.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, görevden alınan muhtarlar ve Mardin Kızıltepe ilçesinde 8 mahalle muhtarlığına kayyum atandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5026)

81.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Bakanlığın görev alanına giren projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5027)

82.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Tunceli'de iki askerin donarak şehit olmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5028)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

83.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, 2002-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından Adana'ya yapılan ve 2019 yılında yapılması planlanan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5029)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkça kullanılan binaların yıllık kira tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5030)

85.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, müze ve ören yerlerine giriş ücretlerine yapılan zamma ilişkin yazılı soru önergesi (7/5031)

Milli Eğitim Bakanlığı

 

86.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir'de bazı okullarda güvenlik görevlisi olmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5032)

87.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, 2002-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından Adana'ya yapılan ve 2019 yılında yapılması planlanan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5033)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkça kullanılan binaların yıllık kira tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5034)

89.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Türkiye'nin eğitim seviyesine ve sözleşmeli öğretmenliğe ilişkin yazılı soru önergesi (7/5035)

90.-  Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun, sürücü belgesi almak için düzenlenen eğitimlerin yeterliliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5036)

91.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, öğretmen atamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5037)

92.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, İstanbul Erkek Lisesi müdürünün Cumhuriyet Bayramı töreninde İzmir Marşı okuyan öğrencilere fiili müdahalede bulunduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5038)

93.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir'in kırsal mahallelerinde bulunan eski okul binalarının sosyal tesise dönüştürülmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5039)

94.-  Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan haftalık ders programı tanımının değiştirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5040)

Milli Savunma Bakanlığı

 

95.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, 2002-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından Adana'ya yapılan ve 2019 yılında yapılması planlanan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5041)

96.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, 2013-2018 yılları arasında şüpheli şekilde hayatını kaybeden asker sayısına ve intihar ettiği belirtilenlerin psikolojik tedavi kayıtlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5042)

97.-  Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın, 7145 sayılı kanun çerçevesinde komutanlar hakkındaki kovuşturmalarda izin alınacak makama ilişkin yazılı soru önergesi (7/5043)

98.-  Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın, askeri personelin kullandığı sarf malzemeleri ve teçhizatın kalite standartlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5044)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkça kullanılan binaların yıllık kira tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5045)

100.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Bakanlığın görev alanına giren projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5046)

101.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, sözleşmeli subayların harp okullarından mezun subaylardan farklı uygulamalara tabi tutulduğu yönündeki şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5047)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın personel sayısına ve personel ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5048)

Sağlık Bakanlığı

 

103.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 82'nci Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi sonuçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5049)

104.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, atama bekleyen hemşirelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5050)

105.-   Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, 2002-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından Adana'ya yapılan ve 2019 yılında yapılması planlanan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5051)

106.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin'in Dargeçit ilçesi Kılavuz Mahallesi'ndeki sağlık ocağının kapalı olmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5052)

107.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bazı katların boşaltılmasıyla ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5053)

108.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, tip 2 ve tip 3 SMA hastalığının ilacının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5054)

109.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, sosyal güvenlik kapsamındaki hastalardan ilave ödeme alınmasına ve acil olmayan vakalara müdahale edilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5055)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkça kullanılan binaların yıllık kira tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5056)

111.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, ekonomik sebeplerden dolayı eczanelerde yaşamsal öneme sahip ilaçların bulunmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5057)

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

112.-   Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, 2002-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından Adana'ya yapılan ve 2019 yılında yapılması planlanan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5058)

Tarım ve Orman Bakanlığı

 

113.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, atanamayan ve atama bekleyen çeşitli dallardaki mühendis ve veteriner hekimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5059)

114.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Çetintepe Barajı yapım çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5060)

115.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili Bor ilçesi Halaç köyüne sulama göleti yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5061)

116.-   Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Adana'da sulama birliklerinin kapatılması ve birleştirilmesi yönünde verilen kararın sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5062)

117.-   Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, 2002-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından Adana'ya yapılan ve 2019 yılında yapılması planlanan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5063)

118.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman Eğriçay Projesi'nin yapımına ne zaman başlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5064)

119.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Mersin ilinde yaşanan sağanak ve fırtınadan etkilenen çiftçilerin zararlarının karşılanması ve borçlarının ertelenmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5065)

120.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, pamuk üreticilerinin desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5066)

121.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, şeker fabrikaları özelleştirildikten sonra pancar toplama noktalarının kapatılmasına ve çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5067)

122.-   Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, et ithalatı ihale ve alım işlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5068)

123.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bakanlığın ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve veteriner hekim ihtiyacına ve atamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5069)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkça kullanılan binaların yıllık kira tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5070)

125.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, hayvan ithalatının yapılacağı yerlerde görevlendirilen veteriner hekimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5071)

126.-   Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın, zeytin fiyatlarının belirlenmesindeki tekelleşmeye, zeytin ithalatına ve üreticinin korunmasına yönelik politikalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5072)

127.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Bakanlığın görev alanına giren projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5073)

128.-   Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesindeki çiftçilerin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5074)

129.-   Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in, Karaman'ın Eğilmez köyünde sulama ihtiyacını karşılayan kapalı şebeke kanallarının yeniden açılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5075)

130.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Sudan'dan tarım arazisi kiralanmasına ve tarım desteklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5076)

131.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, Suriye'den ithal edilen zeytin ve zeytinyağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5077)

Ticaret Bakanlığı

 

132.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 yıllarında dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen buğday, arpa ve mısır miktarı ile yapılan ihracata ilişkin yazılı soru önergesi (7/5078)

133.-   Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, sebze ve meyve fiyatlarının ucuzlamasını teminen yasal değişiklik yapılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5080)

134.-   Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın, esnaf ve sanatkarların piyasa koşulları karşısında yaşadığı zorlukları gidermeye yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5081)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkça kullanılan binaların yıllık kira tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5082)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5083)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

137.-   Yalova Milletvekili Özcan Özel'in, Yalova Altınova ilçesinin Tokmak köyü girişinin araç trafiğine kapatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5084)

138.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, Demirci-Salihli yolunun iyileştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5085)

139.-   İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, İstanbul Boğazı'nın altından geçecek bir projeyle ilgili açıklamaya ve proje maliyetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5086)

140.-   Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, 2002-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından Adana'ya yapılan ve 2019 yılında yapılması planlanan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/5087)

141.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı ili ve çevresine demiryolu yapılması talebine ve bölgede yaşanan trafik kazaları istatistiğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5088)

142.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Batman ilinde bulunan demiryolu geçişinin yeraltına alınması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5089)

143.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Zafer Havalimanı işletmesi için ihaleyi alan şirkete verilen garanti yolcu sayısına, yanılma payına ve kamu özel işbirliği modeliyle gerçekleştirilen kamu projeleri bedellerinin Türk Lirasına dönüştürülmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/5090)

144.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa-Ankara arası Yüksek Hızlı Tren projesinin tamamlanma tarihi ve döviz kurundaki artışın projeye getirdiği ek maliyete ilişkin yazılı soru önergesi (7/5091)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkça kullanılan binaların yıllık kira tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5092)

146.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, İzmit-Kandıra duble yol çalışmasının ne zaman tamamlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5093)

147.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, transit geçiş yapan araçlar için Eskişehir'e çevre yolu yapılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5094)

148.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Bakanlığın görev alanına giren projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5095)

149.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Gebze OSB-Darıca Sahil hattı metro projesinin ihalesine ve finansmanına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5097)

150.-   Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, Dörtyol-Hassa Projesi'nin ne zaman tamamlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5098)

151.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte yeni kazalar yaşanmaması için alınacak önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/5099)

152.-   Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, son 5 yılda Hatay Havalimanına yapılan bakım onarım çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5100)

153.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, Demirci-Sındırgı arasındaki yolun karayolları ağına alınmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/5101)