TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 29

19 Kasım 2018 Pazartesi

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1288) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2018)

2.- İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1289) (Çevre ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2018)

3.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Öğretmenlerin Ulaşım Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1290) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2018)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1291) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1292) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

6.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1293) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

7.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1294) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

8.- Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1295) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

9.- Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1296) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

10.-  Muğla Milletvekili Metin Ergun'un; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1297) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

11.-  İyi Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve 2 Milletvekilinin; Çanakkale İline Bağlı Kepez Beldesinin İlçe Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1298) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2018)

12.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in; Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1299) (Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri; İçişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

13.-  Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un; Emniyet Teşkilat Kanunu ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1300) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

14.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1301) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

15.-  Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın; 26.09.2004 Tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 24.06.2004 Tarih ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1302) (Adalet ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

16.-  Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve İstanbul Milletvekili Serap Yaşar'ın; Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1303) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

17.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1304) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

18.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1305) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

19.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1306) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

20.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1307) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

21.-  Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1308) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

22.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1309) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

23.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1310) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

24.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1311) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

25.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1312) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

26.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın; Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1313) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

27.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; 4/11/2004 Tarihli ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1314) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

28.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1315) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

29.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 1 Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1316) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

30.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 1 Milletvekilinin; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1317) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2018)

31.-  Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1318) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2018)

32.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter ve 7 Milletvekilinin; Uzman Erbaş Kanunu ile Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1319) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2018)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; İlköğretim ve Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1320) (İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2018)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1321) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2018)

35.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; 351 Sayılı Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanununun 2. ve 14. Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1322) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2018)

36.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Kanununun 7. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1323) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2018)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1324) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2018)

38.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1325) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2018)

39.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1326) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

 

Rapor

 

1.- Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve 6 Milletvekilinin Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1285) ve Çevre Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 15) (Dağıtma tarihi: 19.11.2018) (GÜNDEME)