TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 28

16 Kasım 2018 Cuma

 

Raporlar

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Arasında En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1247) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 13) (Dağıtma tarihi: 16.11.2018) (GÜNDEME)

2.- Isparta Milletvekili Recep Özel ve 2 Milletvekilinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1287) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 14) (Dağıtma tarihi: 16.11.2018) (GÜNDEME)

 

Genel Görüşme Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 27 milletvekilinin, eğitim sistemindeki sorunlar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/4) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 28 milletvekilinin, kentleşme ve sanayileşmenin tarım alanlarına etkisi konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 20 milletvekilinin, bazı kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/446) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

2.- Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve 22 milletvekilinin, çocuk gelin sayıları, çocuk işçiliği oranları ile kayıp çocuk ve çocuk istismarı vakalarındaki artışlar başta olmak üzere çocuk nüfusunun tüm sorunlarının incelenerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/447) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

3.- Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve 20 milletvekilinin, Adıyaman'ın turizm alanındaki potansiyeline ulaşamamasının nedenlerinin incelenerek bu konuda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/448) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

4.- İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ve 23 milletvekilinin, kaçak yapılaşma sorununun ve imar barışı düzenlemelerinin bu soruna etkilerinin incelenerek bu alanda alınması gereken tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/449) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

5.- Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve 20 milletvekilinin, başta Ordu ilinde faaliyet gösterenler olmak üzere arıcılık yapanların sorunlarının incelenerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/450) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

6.- Mardin Milletvekili Pero Dundar ve 31 milletvekilinin, Mardin Belediyesi'nde yaşandığı iddia edilen usulsüzlüklerin Sayıştay raporları çerçevesinde incelenerek bu uygulamaların önlenmesi için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/451) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

7.- Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve 29 milletvekilinin, kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın tüm boyutları ile incelenerek bu sorunlara karşı önleyici politikaların geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/452) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

8.- Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ve 30 milletvekilinin, çalışan kadınlara yönelik hak ihlallerinin incelenerek kadınların iş yaşamına katılmasının önündeki engellerinin kaldırılması için yapılması gerekenlerin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/453) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

9.-      HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, birçok Belediye bünyesinde yaşandığı iddia edilen usulsüzlüklerin Sayıştay raporları çerçevesinde incelenerek bu uygulamaların önlenmesi için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/454) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

10.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve 19 milletvekilinin, emeklilerin yaşadığı sorunların incelenerek bu sorunların çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/455) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2018)

11.-  İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Ege Denizi'nde yer alan Türk adalarının Yunanistan tarafından sahiplenildiğine ilişkin iddiaların incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/456) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

12.-  Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ve 22 milletvekilinin, koruma altındaki tabiat alanları ile tarihi alanların mevcut yönetim ve mevzuat yapısının incelenerek bu alanlarda etkin ve sürdürülebilir yönetimin sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/457) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

13.-  Karaman Milletvekili Recep Şeker ve 22 milletvekilinin, alzheimer hastalarının sorunlarının incelenerek bu sorunların çözümü ve hastalıkla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/458) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

14.-  Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve 19 milletvekilinin, istilacı yabancı tür canlıların çevresel ve ekonomik olumsuz etkileri ile sağlık alanında yarattığı sorunların incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/459) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

15.-  Konya Milletvekili Abdullah Ağralı ve 33 milletvekilinin, obezite hastalığının kişi ve toplum sağlığına zarar vermemesi için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/460) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

16.-  Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ve 30 milletvekilinin, hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenerek bu olayların önlenmesi için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/461) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

17.-  Trabzon Milletvekili Salih Cora ve 26 milletvekilinin, balıkçılık sektöründe yaşanan sorunların incelenerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/462) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

18.-  Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve 41 milletvekilinin, kanser tedavisinde belli standartların oluşturularak ülke ekonomisini önceleyen bir sistem geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/463) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

19.-  Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve 20 milletvekilinin, kayısı üretim ve pazarlamasında yaşanan tüm sorunların incelenerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/464) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

20.-  Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ve 19 milletvekilinin, bal ve diğer arıcılık ürünlerinin üretiminde ve pazarlamasında yaşanan sorunların incelenerek ülkemizdeki arı varlığının korunması ve arıcıların sorunlarının giderilmesi için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/465) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

21.-  Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ve 37 milletvekilinin, sosyal medya bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının bertaraf edilmesi ve sosyal medyanın kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/466) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2018)

22.-  Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ve 19 milletvekilinin, otomotiv sektöründe yaşanan sorunların incelenerek bu sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/467) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 31 milletvekilinin, kent konseylerinde yaşanan sorunların incelenerek bu sorunlara çözümler bulunması ve vatandaşların yönetime katılımının arttırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/468) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 28 milletvekilinin, çarpık kentleşmenin tarım alanlarına etkilerinin incelenerek verimli arazilerin korunması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/469) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 29 milletvekilinin, çocuk ve genç çalışanların sorunlarının incelenerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/470) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 26 milletvekilinin, hayvancılık ve besicilik alanındaki sorunların incelenerek vatandaşların et ürünlerine ulaşımının kolaylaştırılması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/471) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 26 milletvekilinin, Suriye'den gelen göçmenlerin kayıtdışı çalışmalarının yarattığı sorunların incelenerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/472) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 25 milletvekilinin, sağlık sektöründeki tüm çalışanların sorunlarının incelenerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/473) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 25 milletvekilinin, orman alanlarının, orman çalışanlarının ve ormanların çevresinde bulunan yerleşim alanlarının durumlarının incelenerek tespit edilen sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/474) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

30.-  Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve 21 milletvekilinin, Manisa Gördes'teki nikel madeninin çevreye ve insan sağlığına etkilerinin incelenerek olası zararlarının bertaraf edilmesi için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/475) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

31.-  İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve 23 milletvekilinin, ekonomideki kötüye gidişin nedenlerinin tespit edilerek bu konuda alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/476) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

32.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 25 milletvekilinin, Ergene Nehri'ndeki kirliliğin sebeplerinin ve etkilerinin incelenerek kirliliğin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/477) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

33.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 21 milletvekilinin, radyoloji alanında çalışanların sorunlarının incelenerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/478) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

34.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 23 milletvekilinin, Yusufeli'nin yeni bir yerleşim alanına taşınacak olmasından kaynaklanan sorunların incelenerek ilçe halkının talepleri doğrultusunda sorunların giderilmesi için gerekli çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10479) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

35.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve 24 milletvekilinin, Türkiye'de faaliyet gösteren çok uluslu maden şirketlerinin çevreye etkilerinin incelenerek tespit edilen sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/480) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

36.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve 23 milletvekilinin, yurtdışına beyin göçünün nedenlerinin incelenerek bu göçün önlenmesi ve tersine çevirmeye yönelik politikalar oluşturulması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/481) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

37.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve 21 milletvekilinin, toprak kayıplarının ve kirliliğinin nedenlerinin incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/482) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

38.-  Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve 22 milletvekilinin, Tunceli'deki HES inşaatlarının insan yaşamına ve çevreye etkilerinin incelenerek olası olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/483) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

39.-  Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve 22 milletvekilinin, arıcıların ve arıcılık ürünleri üreticilerinin sorunlarının incelenerek bu sorunlarının giderilmesi için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/484) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

40.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve 23 milletvekilinin, kamuda israfın önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/485) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

41.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 22 milletvekilinin, kamu ve özel sektörde çalışan avukatlar ile avukat stajyerlerinin tüm sorunlarının incelenerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/486) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

42.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 20 milletvekilinin, taşımalı eğitimin yarattığı sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/487) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

43.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer ve 26 milletvekilinin, ceza infaz koruma memurlarının tüm sorunlarının incelenerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/488) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

44.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve 19 milletvekilinin, Tokat'ta yapılması planlanan HES projelerinin olası olumsuz etkilerinin ve proje kapsamındaki uygulamaların mevzuata uygunluğunun incelenerek bu konularda alınması gereken tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/489) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

45.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve 19 milletvekilinin, bölgesel kalkınma ajanslarının etkinliğinin artırılması için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/490) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

46.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 22 milletvekilinin, su kıtlığı sorununa karşı alınması gereken önlemlerin belirlenerek konuya ilişkin bir stratejik eylem planı hazırlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/491) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 26 milletvekilinin, büyükşehirlerde şehir içi trafik ve ulaşım sorununun incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/492) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 26 milletvekilinin, doğum yapan çalışan kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları sorunların araştırılarak bu sorunlara karşı çözüm önerileri getirmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/493) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 28 milletvekilinin, internet ve oyun bağımlılığı sorunun tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/494) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 27 milletvekilinin, 2003-2018 yılları arasında yapılan özelleştirmelerden elde edilen gelirlerin kullanım alanlarının araştırılarak özelleştirilen kurumların mevcut durumlarının tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/495) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

51.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 28 milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin sosyal ve kültürel etkinliklerden daha sık faydalanabilmeleri için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/496) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

52.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 28 milletvekilinin, eski dönem su yapılarının korunması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/497) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

53.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 27 milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının tüm yönleriyle araştırılarak bu sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması önergesi açılmasına ilişkin önergesi (10/498) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

54.-  İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, asgari ücretli çalışanların yaşam standartlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/499) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

55.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve 19 milletvekilinin, Tunceli Belediyesi'nde yaşandığı iddia edilen hukuka aykırı uygulamaların Sayıştay raporları çerçevesinde incelenerek bu uygulamaların sona erdirilmesi için gerekli tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/500) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

56.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 25 milletvekilinin, kadınlara yönelik şiddetin tüm boyutları ile incelenerek bu soruna karşı önleyici politikaların geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/501) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2018)

57.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve 23 milletvekilinin, kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerinin önünde yer alan T.C. ifadelerinin kaldırıldığı iddialarının incelenerek kaldırılma gerekçelerinin saptanması ve ifadenin yeniden eklenmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/502) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

58.-  İstanbul Milletvekili Memet Bülent Karataş ve 20 milletvekilinin, İstanbul Tuzla'daki bazı mevkilerde gecekondu önlem bölgesi kapsamındaki uygulamalar ve imar planları nedenleriyle yaşanan sorunların incelerek bu sorunların çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/503) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

59.-  Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve 20 milletvekilinin, hemzemin geçitlerde yaşanan kazaların önlenmesi için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/504) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

60.-  Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve 20 milletvekilinin, Kayseri'de ve ülke genelinde mobilyacılık sektöründe yaşanan sorunların incelenerek bu sorunlara karşı çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/505) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

61.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar ve 19 milletvekilinin, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerine karşı alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/506) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

62.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, öğretmenlerin yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/507) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

63.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, son dönemde askerlerin şehit olmalarına sebep olan olayların incelenerek alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/508) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2018)

64.-  Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve 22 milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunlarının araştırılarak bu sorunlara çözüm önerileri getirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması kurulmasına ilişkin önergesi (10/509) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)

65.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat ve 20 milletvekilinin, ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/510) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)

66.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat ve 20 milletvekilinin, Gediz Nehri Havzası'ndaki kirliliğin nedenlerinin araştırılarak buna karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/511) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)

67.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 21 milletvekilinin, Ege Denizi'ndeki kaçak göçmen vakalarında yaşanan artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/512) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)