TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 27

14 Kasım 2018 Çarşamba

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Temsil ve Tanıtma Ödeneğinin kullanımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5255) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2018)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamu Denetçiliği Kurumunda Temsil ve Tanıtma Ödeneğinin kullanımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5256) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2018)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sayıştay Başkanlığında Temsil ve Tanıtma Ödeneğinin kullanımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5257) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2018)

4.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, önerge ve kanun teklifi iadelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5258) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2018)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM içerisindeki lokantalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5259) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2018)