TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 25

12 Kasım 2018 Pazartesi

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1248) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2018)

2.- İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1249) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2018)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 351 Sayılı Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1250) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2018)

4.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun; Çiftçilerin Kamu Bankaları, Özel Bankalar ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Kredi Borçlarının Faizlerinin Silinmesi ve Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1251) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2018)

5.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1252) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2018)

6.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1253) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2018)

7.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1254) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2018)

8.- Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 1 Milletvekilinin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1255) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2018)

9.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanun Teklifi (2/1256) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2018)

10.-  Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Ankara Milletvekili Mustafa Destici'nin; Emniyet Teşkilat Kanunu ve Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1257) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2018)

11.-  İyi Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; İstanbul Havalimanı Adının Atatürk Havalimanı, Mevcut Atatürk Havalimanı Adının Yeşilköy Havalimanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1258) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2018)

12.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1259) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2018)

13.-  Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1260) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2018)

14.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1261) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2018)

15.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1262) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

16.-  Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1263) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

17.-  Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1264) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

18.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; 24.02.1968 Tarih ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1265) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

19.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1266) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

20.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1267) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

21.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1268) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1269) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

23.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1270) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1271) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

25.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1272) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

26.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1273) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

27.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin; 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1274) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

28.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1275) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

29.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/1276) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

30.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in; 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1277) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

31.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1278) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

32.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1279) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

33.-  Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1280) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

34.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1281) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

35.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Taşıt Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1282) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

36.-  Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1283) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2018)

37.-  İyi Parti Grup Başkanı İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican'ın; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1284) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2018)

 

Rapor

1.- Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 5 Milletvekilinin Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1186) ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 12) (Dağıtma tarihi: 12.11.2018) (GÜNDEME)