TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 23

08 Kasım 2018 Perşembe

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1198) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2018)

2.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; 08.01.2002 Tarih ve 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1199) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2018)

3.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1200) (Anayasa; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2018)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1201) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2018)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1202) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2018)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1203) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2018)

7.- Adana Milletvekili Orhan Sümer'in; 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1204) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2018)

8.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1205) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2018)

9.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1206) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2018)

10.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1207) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2018)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1208) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2018)

12.-  Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1209) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2018)

13.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 2 Milletvekilinin; Tarım Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1210) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2018)

14.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 2 Milletvekilinin; Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1211) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2018)

15.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1212) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2018)

16.-  Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın; Manisa İli Demirci İlçesine İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1213) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2018)

17.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın; Türk Medeni Kanunu ile İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1214) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2018)

18.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1215) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018)

19.-  Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un; Gelir Vergisi Kanunu ve Damga Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1216) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018)

20.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1217) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018)

21.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; 5620 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1218) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018)

22.-  Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ın; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1219) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018)

23.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1220) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018)

24.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1221) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018)

25.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1222) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018)

26.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1223) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018)

27.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1224) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018)

28.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1225) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018)

29.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1226) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018)

30.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1227) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018)

31.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1228) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018)

32.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1229) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018)

33.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Caza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1230) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018)

34.-  İyi Parti Grup Başkanı İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican ve 1 Milletvekilinin; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1231) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018)

35.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1232) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2018)

36.-  İyi Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1233) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2018)

37.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1234) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2018)

38.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1235) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2018)

39.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in; Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1236) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2018)

40.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in; 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1237) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2018)

41.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Şeker Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1238) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2018)

42.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda ve Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1239) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2018)

43.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1240) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2018)

44.-  Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1241) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2018)

45.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1242) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2018)