TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 18

30 Ekim 2018 Salı

 

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Milletlerarası Andlaşmalar)

 

1.- Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, Gürcistan Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası’na Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018) (Genel evrak numarası: 372609)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinin Açılması, Ortak İşletilmesi ve Devredilmesi ile İlgili Protokol’e Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018) (Genel evrak numarası: 372612)

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Suçluların İadesi Andlaşma’sına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018) (Genel evrak numarası: 372616)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan     Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 23 Haziran 1994 Tarihinde Akdedilen Hava Taşımacılığı Anlaşması’nı Tadil Eden Protokol’e Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018) (Genel evrak numarası: 372619)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında Eğitim ve Öğretime İlişkin İşbirliği Anlaşması’na Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018) (Genel evrak numarası: 372621)

6.- Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’ya Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018) (Genel evrak numarası: 372628)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetlerine Dair Anlaşma’ya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018) (Genel evrak numarası: 372633)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması’na Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018) (Genel evrak numarası: 372734)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması’na Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018) (Genel evrak numarası: 372653)

10.-  Transit ve Ulaştırma İşbirliği Anlaşması (Lapis Lazuli Güzergah Anlaşması)’na Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018) (Genel evrak numarası:372660)

11.-  Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması’na Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2018) (Genel evrak numarası: 372669)

 

 

 

 

 

 

  Gelen Kağıt 18'e ek