TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 150

17 Temmuz 2019 Çarşamba

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Yasama Dokunulmazlığı)

1.- Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/786) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2019)

2.- Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/787) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2019)

3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/788) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2019)

4.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/789) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2019)

5.- Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/790) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2019)

Raporlar

1.- On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/777) (S. Sayısı: 103) (Dağıtma tarihi: 17.07.2019) (GÜNDEME)

2.- On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/777) (S. Sayısı: 103’e 1’inci Ek) (Dağıtma tarihi: 17.07.2019) (GÜNDEME)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz'ün, Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı'nın İstanbul'a geldiği iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13497) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2019)

2.- Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, 23 Haziran 2019 tarihinde yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak miting ve çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13498) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2019)

3.- Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ankara'da gözaltında bulunan Dışişleri Bakanlığı eski çalışanlarına yönelik ağır hak ihlallerinin gerçekleştiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13499) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.05.2019)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 29 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla basın kartı iptal edilen gazeteci sayısına ve Basın Kartı Yönetmeliği'ne göre yapılması gereken Komisyon toplantısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13500) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2019)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KHK ile ihraç edilen Dışişleri Bakanlığı personeline kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13501) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2019)

6.- Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KDV iade alacaklarının işletme hesaplarına yatırılmasında yaşanan gecikmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13502) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2019)

7.- İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi hakkında bazı bilgilere ve Hasankeyf'te sular altında kalacak tarihi eser sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13503) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2019)

8.- Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun Cezaevinde bulunan bir mahkuma emekli aylığının bağlanmadığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13504) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2019)

9.- Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen bir kişinin İŞKUR destekli işe alımlardan yararlanamadığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13505) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2019)

10.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, işten çıkarılan bir kişinin çeşitli iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13506) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2019)

11.-  Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, Aksaray'da 2019 yılında meydana gelen dolu afetleri nedeniyle zarar gören üreticilerin borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi ve üreticilere nakdi yardım yapılması önerilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13507) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

12.-  Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türkleri ile ilgili hükümetin tutumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13508) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

13.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Gençlik Parkı'nın Varlık Fonuna devredildiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13509) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

14.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan Cezaevinde Ramazan Bayramı açık görüşü için cezaevi girişinde yapılan aramayı gerçekleştiren görevlilerin azlığı sebebiyle yaşanan soruna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13510) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

15.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Suriye ve diğer ülkelerden gelen mülteci ve sığınmacı sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13511) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2019)

16.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, son zamanlardaki intihar vakalarında toplumsal sorunların rolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13512) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2019)

17.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları hasta olan bir tutukluya ve çocukları hasta olduğu için denetimli serbestlik kapsamında tutuksuz yargılanmak isteyen kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13513) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

18.-  Van Milletvekili Tayip Temel'in, Elazığ 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevine yapılan bir atamaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13514) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2019)

19.-  Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, cezaevlerinde açlık grevinde olanları desteklemek amacıyla yapılan eylemlere yönelik kolluk müdahalelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13515) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2019)

20.-  İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, açlık grevini sonlandıran bazı mahkumların hastane sevklerinin yapılmadığına ve bu mahkumlara kötü muamelede bulunulduğuna dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13516) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2019)

21.-  Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Tarsus Cezaevinde açlık grevlerinin sonlandırılmasından itibaren mahkumların maruz kaldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13517) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2019)

22.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Şanlıurfa'da düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan kişilere yapıldığı iddia edilen kötü muameleye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13518) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2019)

23.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, annesiyle beraber cezaevinde bulunan hasta bir bebeğe ve cezaevinde anneleriyle birlikte kalan çocuklar için Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13519) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2019)

24.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şırnak Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin ailesinin bulunduğu yere yakın başka bir cezaevine nakledilme talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13520) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2019)

25.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir hükümlünün almış olduğu hapis cezası süresinin uzatıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13521) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2019)

26.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, karaciğer nakli olan ve tedavisi devam eden bir kişinin sağlık durumuna ve ceza erteleme talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13522) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2019)

27.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalmakta olan bir mahkumun denetimli serbestlikten yararlanma durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13523) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2019)

28.-  Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, 10 Mayıs 2019 tarihinde suni kar yapımında kullanılan gölete giren iki çocuğun vefat ettiği olayın soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13524) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

29.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adıyaman Ceza İnfaz Kurumunda Ramazan Bayramı haftasında görüş yapılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13525) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

30.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Alanya Mahmutlar Ceza İnfaz Kurumunda Ramazan Bayramı nedeniyle tanınan açık görüş hakkının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13526) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

31.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13527) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

32.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, aynı cezaevinde bulunan evli bir çiftin birbirleriyle görüştürülmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13528) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

33.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Aliağa Şakran 3 No'lu T Tipi Cezaevinde kalan bir hükümlünün yasal gerekliliğe rağmen denetimli serbestlikten yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13529) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

34.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 ve 2 No'lu T Tipi Cezaevlerinde denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13530) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

35.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli T Tipi Kapalı Cezaevindeki bir tutuklunun diş tedavisinin tamamlanmadığına dair iddialara ve sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13531) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

36.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde denetimli serbestlik uygulaması yapılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13532) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

37.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mardin E Tipi Cezaevinde kalan ve görme yetisini kaybeden bir tutuklunun hastanede tedavisinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13533) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

38.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, her ikisi de Şakran Aliağa Cezaevinde tutuklu olan eşlerin birbirleriyle görüştürülmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13534) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

39.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan ve ağır psikiyatrik hastalık teşhisi konulan bir kişinin tahliye edilmeme nedenlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13535) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

40.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Burhaniye Cezaevinde bir gazetenin mahkumlara verilmediği yönündeki iddiaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13536) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

41.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Konya Ereğli T Tipi Cezaevinde kantin alışverişlerinde sorun yaşandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13537) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

42.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ Cezaevindeki bazı mahkumların darp edildiğine dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13538) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

43.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Giresun Cezaevinde bulunan evli bir çiftin birbirleriyle görüştürülmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13539) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

44.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gaziantep E Tipi Cezaevinde Ramazan Bayramı'nda açık görüş yapılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13540) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

45.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13541) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

46.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevinde Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı açık görüşlerinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13542) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

47.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevinde sıcak su kesintilerinin olduğu ve koğuşlarda bulunan bazı eşyaların fazlalık olduğu gerekçesiyle toplandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13543) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

48.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli F Tipi Cezaevinde Ramazan Bayramı nedeniyle tanınan açık görüş hakkının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13544) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

49.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, ikisi de cezaevinde bulunan evli ve çocuklu bir çiftin denetimli serbestlikten faydalandırılmama nedenine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13545) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

50.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzincan Cezaevinde Ramazan Bayramı'nda açık görüş yapılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13546) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

51.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13547) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

52.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Nazilli Cezaevinde Ramazan Bayramı'nda açık ve kapalı görüş yaptırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13548) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

53.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Muğla Cezaevinde tutuklu bulunan bir kişinin çocuklarının sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13549) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

54.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, ikisi de cezaevinde bulunan evli ve çocuklu bir çiftin denetimli serbestlikten faydalandırılmama nedenine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13550) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

55.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ankara Kalecik Açık Cezaevinde kapasitesinin üzerinde hükümlü bulundurulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13551) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

56.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bakıma muhtaç çocukları olan ve cezaevinde bulunan bir çiftin denetimli serbestlikten yararlandırılmama nedenine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13552) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

57.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bafra Cezaevinde yaşandığı iddia edilen su sıkıntısına ve Cezaevinin kapasitesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13553) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

58.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli Bozkurt Açık Cezaevinde aşırı kalabalık nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13554) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

59.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, ikisi de cezaevinde bulunan evli ve çocuklu bir çiftin denetimli serbestlikten faydalandırılmama nedenine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13555) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

60.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir L Tipi kapalı Cezaevinde bulunan bir hükümlünün bebeğinin ihtiyaçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13556) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

61.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa Kapalı ve Açık Cezaevlerinde denetimli serbestlik uygulaması yapılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13557) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

62.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kepsut Cezaevinde yaşandığı iddia edilen su sıkıntısına ve cezaevinin kapasitesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13558) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

63.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kütahya Cezaevinde aylık açık görüşlerin beş haftaya çıkarıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13559) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

64.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli T Tipi Kapalı Cezaevindeki bir tutuklunun tahlil sonuçlarının kendisine verilmediğine dair iddialara ve sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13560) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

65.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Malatya Kapalı Cezaevinde gerçekleştirilen denetimli serbestlik ve adli kontrol tedbirleriyle ilgili uygulamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13561) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

66.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa Hilvan Cezaevinde su ve elektrik sıkıntısı yaşandığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13562) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

67.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, engelli vatandaşlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13563) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2019)

68.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Balıkesir ilinin Edremit ilçesinde bulunan Eybek Dağı'na yapılması planlanan RES Projesinin çevreye olan etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13564) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2019)

69.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Kanadalı bir maden şirketinin Çanakkale'de yürüttüğü altın arama faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığına etkisi ile alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13565) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2019)

70.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, statlar ve spor salonlarında bir siyasi partinin seçim sloganın atılmasına ve konuyla ilgili yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13566) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2019)

71.-  Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, yükseköğrenim öğrencilerine sağlanan kredilerin geri ödenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13567) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2019)

72.-  Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Erzurum'da 10 Mayıs 2019 tarihinde suni kar yapımında kullanılan gölette iki çocuğun boğularak vefat ettiği olaya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13568) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

73.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2014-2019 yılları arasında yaptırılan tatil ve seyahat sigortalarına ödenen prim miktarına ve bunlardan edinilen vergi gelirine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13569) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2019)

74.-  Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, Kayapınar Belediyesi Kayapınar Çocuk Kreşinin Kaymakamlık tarafından boşaltılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13570) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2019)

75.-  İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, bir gazete dağıtıcısının güvenlik güçleri tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13571) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2019)

76.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gözaltına alınan kişilere kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13572) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2019)

77.-  Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, İstanbul Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişinin ölümüyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13573) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2019)

78.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, 1618 sayılı Kanun'un değişiklik çalışmaları ile ilgili bazı iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13574) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2019)

79.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Bodrum Kissebükü-Adalıyalı Koyu'nun şahsına ait şirket için imara açıldığına dair iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13575) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

80.-  Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Bodrum Kissebükü Koyu ve çevresine otel yapılacağı ve süreci hızlandırmak üzere bölgedeki sit alanında arkeolojik kazı yapılması talimatı verildiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13576) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2019)

81.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Fatih'te bulunan Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camii'nin koruma ve restorasyon çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13577) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2019)

82.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe girişinde alınan ücretin yüksekliğine ve Bakanlık tarafından Göbeklitepe'yi tanıtmak için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13578) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2019)

83.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13579) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2019)

84.-  Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in, ÖSO ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13580) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.05.2019)

85.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, mesleğe yeni başlayacak sağlık çalışanları için yürütülen güvenlik soruşturmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13581) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2019)

86.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep ilindeki bebek ölüm oranının yüksekliğine ve kalp hastası olarak doğan bebeklerin ameliyat edileceği bir merkez olmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13582) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2019)

87.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, lösemi ve diğer kanser türlerinde tedavi gören erişkin ve çocuk sayıları ile LÖSEV'e radyoterapi ve anjiyo cihazı ruhsatı verilmemesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13583) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2019)

88.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, lösemi hastası bir kız çocuğu için bağışlanan kök hücrelerin hızla incelenebilmesi için çalışma yapılmasına ve ülkemizdeki lösemi hastalarıyla ilgili bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13584) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

89.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kamudan ihraç edilen veya yargı süreci devam eden hekimlerin çalışma alanında yaşadıkları iddia edilen sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13585) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

90.-  Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, Batman ilindeki hastanelerin nefroloji ve onkoloji uzmanı eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13586) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2019)

91.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, çiğ süt üretiminde yaşanan düşüşe ve üreticilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13587) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

92.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, çiftçilerin tarım sigortası konusunda bilgilendirilmesine ve tarım sigortası yaptırmaları için teşvik edilmelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13588) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

93.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2014-2019 yılları arasında Türkiye'de bulunan süt verimi yüksek hayvan sayısına, yapılan süt üretimine ve ithalat ve ihracat miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13589) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2019)

94.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesini Halfeti ilçesine bağlayan yolun ıslahına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13590) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2019)

95.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Aydın-Denizli Otoyolu geçiş ücretine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13591) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

96.-  İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin çevreye olumsuz etkilerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13592) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

97.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Türkiye'de Mavi Balina oyunu nedeniyle gerçekleşen intihar vakalarına ve bu türden oyunlara erişimin engellenmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13593) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2019)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tunceli'nin Ovacık ilçesi Yaylagünü köyünde kaybolan bir kişinin akıbetine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13594) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında ensest istismara uğradığı tespit edilen çocuklara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13595) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk sahibi olup cezaevinde kalan kadınlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13596) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sokakta yaşayan ve koruma altına alınan çocuklara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13597) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son on beş yıldaki kayıp çocuk sayısına ve bu konuda yapılan çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13598) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2018 yılları arasında ölen çocuklara dair verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13599) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk istismarı sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13600) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin yoksul evlerde yaşayan çocukların tüm çocuklara oranı sıralamasında OECD ülkeleri arasında 2018 yılındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13601) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocukların sağlık ve güvenliği sıralamasında OECD ülkeleri arasında 2018 yılındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13602) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocuk yoksulluğu sıralamasında OECD ülkeleri arasında 2018 yılındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13603) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocukların maddi refahı sıralamasında OECD ülkeleri arasında 2018 yılındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13604) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2018 yılları arasında çeşitli sebeplerle hayatını kaybeden çocuklara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13605) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında meydana gelen çocuk istismarına ve çocuk kaybolmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13606) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mülteci kamplarındaki çocuklara ve çocukların pazarlandığı iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13607) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

112.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında yarı zamanlı çalışma sisteminden yararlanan kadın ve erkek çalışanların sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13608) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin 2018 yılında küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarının sayısına göre ülkeler arasındaki sırasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13609) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülkemizdeki çocuk işçi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13610) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hatay ilinin Kırıkhan ilçesinde bulunan Barbaros Mahallesi'nde kız çocuklarının bazı ailelere hizmetli olarak verildiği iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13611) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, iş kazası sonucu hayatını kaybeden çocuk işçilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13612) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocukların uğradıkları hak ihlallerine ve bu ihlaller karşısında yapılan işlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13613) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, elektronik kelepçe uygulamasının sonuçları ile çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddet suçlarına dair bazı verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13614) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında meydana gelen çocuk istismarına ve çocuk kaybolmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13615) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir karakterin masal kahramanı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu bir çocuk kitabı hakkında yapılacak işlemlere ve çocuk kitaplarının denetimine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13616) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk sahibi olup cezaevinde kalan kadınlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13617) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002- 2018 yılları arasında yaşanan çocuk ölümlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13618) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk gebeliği vakalarını bildirmediği gerekçesiyle hakkında inceleme başlatılan hastane veya doktorlara ve Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğince on beş yaş üzerindeki hamile çocukların bildirilmemesi yönünde genelge yayımlandığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13619) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2019 yılları arasında çocuk yuvaları, çocuk evleri ve yetiştirme yurtlarında meydana gelen kötü muamele, cinsel istismar ve tecavüz vakalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13620) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, trafik kazalarında hayatını kaybeden çocuklara, okul yakınlarında yapılan inşaatlara ve okul servislerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13621) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cezaevlerinde bulunan çocuk sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13622) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 14 Şubat 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde bulunan altı yaşından küçük çocuk sahibi kadın sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13623) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuklara karşı işlenen suçlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13624) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mevsimlik işçilerin çocuklarına yönelik gezici okul modeli çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13625) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanması ve öğrenciler için toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması taleplerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13626) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk işçi sayısına ve 2018 ve 2019 yıllarında iş kazalarında hayatını kaybeden çocuk işçilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13627) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk evi, sevgi evi, çocuk yuvası gibi kuruluşların sayısına ve personeline ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13628) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocukların maddi refahı sıralamasında OECD ülkeleri arasında 2019 yılındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13629) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında ensest istismara uğradığı tespit edilen çocuklara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13630) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında kaybolan çocuklara, çocuk kaybolmalarının ve istismarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13631) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sokakta yaşayan ve koruma altına alınan çocuklara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13632) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mülteci kamplarındaki çocuklara ve çocukların para karşılığında başka yerlere götürüldüğü iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13633) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk sahibi olup cezaevinde kalan kadınlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13634) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin yoksul evlerde yaşayan çocukların oranında OECD ülkeleri arasında 2019 yılındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13635) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında, yıllar bazında örgün eğitime devam etmeyen çocuk sayısı ve çocuk yaşta yapılan evliliklerin önlenmesi için geliştirilen projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13636) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cinsel istismara maruz kalan kız çocuklarının istismara uğradıkları yerlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13637) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocukların sağlık ve güvenliği sıralamasında OECD ülkeleri arasında 2019 yılındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13638) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocuk yoksulluğu sıralamasında OECD ülkeleri arasında 2019 yılındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13639) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cinsel istismara uğrayan çocukların failler ile yakınlık derecesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13640) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere göre yaşamını yitiren çocuk işçi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13641) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasındaki çocuk işçi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13642) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında çocukların refahı ve eğitimleri kapsamında en az lise eğitimi alanların kategorisinde Türkiye'nin sırasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13643) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin 2019 yılında küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarının sayısına göre ülkeler arasındaki sırasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13644) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, iş kazası sonucu hayatını kaybeden çocuk işçilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13645) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında küçük yaşta evlendirilen kız çocukları sıralamasında Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere üye devletler arasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13646) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, televizyon programlarındaki yedi yaş sınırının düşürülmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ve çocuk programlarına alınan reklamların denetimine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13647) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin yoksul evlerde yaşayan çocukların tüm çocuklara oranı sıralamasında 2002-2019 yılları arasında ülkeler arasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13648) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre çocuklara karşı işlenen suçlara ve bunların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13649) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'nin çocuk yoksulluğu sıralamasında ülkeler arasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13650) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre şiddete maruz kalmış çocukların sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13651) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocukların sağlık ve güvenliği kategorisinde 2002-2019 yılları arasında ülkeler arasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13652) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında çocukların eğitimi kategorisinde Birleşmiş Milletlere üye devletler arasında Türkiye'nin sırasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13653) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'nin çocukların maddi refahı açısından dünya sıralamasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13654) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocukların refahı ve eğitimi ile okuma yazma oranı sıralamasında dünya ülkeleri arasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13655) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cezaevlerinde yaşamını yitiren çocuk sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13656) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

161.-   Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Tarım ve Orman Bakanlığına yapılması planlanan personel alımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13657) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

162.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve parametre değerleri hazırlanırken yapılan tespitlere ve Harita'nın ülkemizin deprem gerçeği ile uyuşma durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13658) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

163.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Cumhurbaşkanlığında çalışan personel sayısına ve son altı ayda çeşitli kalemlerde yapılan harcamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13659) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

164.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2019 yılları arasındaki intihar vakalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13660) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

165.-   Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, 17-18 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşen aşırı yağış sonucu Mersin'de oluşan sel felaketinin ortaya çıkardığı hasara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13661) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocukların yaşadıkları hak ihlalleri konusunda yapılan işlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13662) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

167.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2018 yılları arasında çocuk yuvaları, çocuk evleri ve yetiştirme yurtlarında meydana gelen kötü muamele, cinsel istismar ve tecavüz vakalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13663) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuklara karşı işlenen suçlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13664) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

169.-   Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2018 yılı faaliyet raporunda zayıf alanlar olarak tespit edilen maddelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13665) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

170.-   İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Çatak Hidroelektrik Santrali projesine ve projenin çevreye ve yöredeki ekonomik faaliyetlere olası etkilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13666) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

171.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13667) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre çocuk tutuklu sayısına ve çocuk tutukluların topluma kazandırılması için yürütülen çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13668) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre şiddete maruz kalan çocuk tutuklu sayısına ve bu gerekçeyle hakkında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13669) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında reşit olmadan evlenenlerin sayısına ve kız çocuklarını alıkoyma veya kaçırma gerekçesiyle ceza alan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13670) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

175.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13671) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

176.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13672) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

177.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yurtlara, yuvalara veya koruyucu ailelerin yanına yerleştirilip kardeşlerinden ayrılan çocuklara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13673) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında gerçekleşen çocuk istismarı vakalarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13674) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

179.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre çocuk esirgeme yurtlarından kaçan ve kayıp durumunda olan kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13675) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

180.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, koruma altına alınan çocuklarla ilgili verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13676) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

181.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13677) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocukları ihmal ve istismar risklerine karşı korumak için başlatılan risk haritası çalışmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13678) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında gerçekleşen çocuklara yönelik taciz, tecavüz ve şiddet olayları ile ilgili bazı verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13679) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

184.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocukların şiddet ve istismardan korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13680) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

185.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bingöl ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13681) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

186.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ile Bingöl ilindeki sosyal güvenlik verilerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13682) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

187.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilindeki işsizlik verilerine ve 2010-2018 yılları arasında Bingöl'de ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvurulara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13683) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

188.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, SGK ve İŞKUR'un bazı verilerinin kamuoyuna açıklanmamasına ve 2019 yılına ait bazı sigortalılık ve işsizlik verilerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13684) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

189.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, SGK geri ödeme kapsamına alınmak üzere bekleyen kanser ilaçlarına ve ilaca erişememe nedeniyle yaşamını yitiren hasta sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13685) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

190.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13686) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

191.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13687) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

192.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde yabancılara yapılan arazi satışlarına ve üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13688) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

193.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin eski yönetimine ve bazı işlemlerle Belediyenin zarara uğratıldığına yönelik iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13689) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

194.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13690) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

195.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bingöl ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13691) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

196.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilindeki hava kalitesine ve bu il için hazırlanan bir temiz hava eylem planı olup olmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13692) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

197.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Çanakkale'nin su havzası Atikhisar'da yapılmak istenen altın madeni işletmesine Bakanlık tarafından izin veya ruhsat verilip verilmediğine ve ÇED sürecine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13693) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

198.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'da caretta carettaların yuvalama alanı olan bir sahilin iş makineleri ile sürülerek düzleştirildiği olaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13694) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

199.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13695) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

200.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13696) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

201.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, iklim değişikliğinin sebep olduğu sorunların çözümüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13697) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

202.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'da deniz araçlarından kaynaklı atıkların toplanması amacıyla Büyükşehir Belediyesine ödenek aktarılması talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13698) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

203.-   Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Aydın ilinde kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle zarar gören tarım arazileri ile meskun mahallere ve bazı ilçelerin afet bölgesi ilan edilmesi önerisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13699) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

204.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, hava kirliliğini önlemek için yapılması gereken çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13700) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

205.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13701) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

206.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Suudi Arabistan'da bir otel projesinde çalışan ve ekonomik nedenlerle ülkeye dönemeyen Türk işçilerin mağduriyetine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13702) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

207.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının doğal olup olmadığı hakkında Mısır Hükümeti'ne yönelik bir soruşturma talebinde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13703) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

208.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13704) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

209.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bingöl ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13705) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

210.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13706) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

211.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13707) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

212.-   Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, Çorum ilinin Dodurga ilçesinde çeltik üreticilerine yeterli su verilmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13708) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

213.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, son beş yılda Zonguldak'ta kaçak maden ocaklarında hayatını kaybeden işçi sayısına ve ruhsatsız ocak çalışmalarına engel olacak caydırıcı önlemler alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13709) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

214.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı bulunan yurt sayısına, yurtların yatak kapasitelerine ve yurtlara başvuran kişi sayılarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13710) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

215.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yetiştirme yurtlarındaki çocuklar ile kimsesiz çocukların yetenekli oldukları spor dallarında yetiştirilmesi önerisine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13711) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

216.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, tarikat ve cemaat yurtlarında kalan öğrenci sayısına ve bu yurtların faaliyetleri konusunda bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13712) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

217.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13713) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

218.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bingöl ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13714) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

219.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca ödenen reklam bedellerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13715) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

220.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilindeki spor kulüplerine 2018 yılında yapılan nakdi yardımlara, ildeki engelli spor kulüplerinin ve spor salonlarının sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13716) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

221.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13717) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

222.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13718) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

223.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, uluslararası bir kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ve ekonominin risk altında olmadığını gösteren parametrelerin neler olduğuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13719) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

224.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, vatandaşların ve bireysel yatırımcıların döviz kurunda sürekli artış beklentisiyle döviz odaklı yatırım eğilimini sonlandırmaya yönelik önlemlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13720) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

225.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13721) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

226.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13722) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

227.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13723) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

228.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, kredi ve kredi kartı borcunun ödeyemeyen esnafın mağduriyetinin giderilmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13724) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

229.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, yabancılara yapılan konut satışı ile enflasyona endeksli konut kredisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13725) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

230.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, TÜİK'in enflasyon verilerinin güvenilirliği ile ilgili iddialara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13726) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

231.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, son 5 yılda Bingöl ilinde yakalanan uyuşturucu miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13727) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

232.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında dilendirildiği tespit edilen çocuk sayısı ile yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13728) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

233.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Yünören köyüne eski adının iadesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13729) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

234.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13730) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

235.-   Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Adana'daki muhtarlıkların elektrik borçlarına ve muhtarlıkların kurumsal giderlerinin karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13731) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

236.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13732) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

237.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, Giresun'un Eynesil ilçesinde bir çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13733) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

238.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'da farklı kamu görevlilerine ait üniformalar giyerek sosyal medya hesaplarında paylaşan bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13734) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

239.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde kayyum atanan belediyelere ve bu belediyelerin borç miktarlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13735) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

240.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13736) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

241.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu ili Ulubey ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde bulunan köprünün yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13737) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

242.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Suriyeli mülteciler hakkındaki bazı verilere ve ülkelerine geri dönebilmelerine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13738) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

243.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, mülteciler konusunda alınan önlem ve planlamalar ile denizlerde meydana gelen mülteci ölümlerini engellemeye yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13739) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

244.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin'deki bir dolandırıcılık çetesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13740) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

245.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, RTÜK'te kıdemli personelin yapılan atamalarla işlevsiz hale getirildiğine dair iddialara ve Beyaz Masa hizmet birimi kurulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13741) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

246.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın Van Gölü'nde kirliliğin önlenmesi ile ilgili çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13742) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

247.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13743) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

248.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, İstanbul Beykoz'da birinci derece arkeolojik kazı alanına nargile kafe inşa edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13744) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

249.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bingöl ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13745) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

250.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13746) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

251.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13747) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

252.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında okula gidemeyen çocuk sayısı ile bu çocukların illere ve cinsiyete göre dağılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13748) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

253.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13749) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

254.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13750) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

255.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılında taşımalı eğitim yapması öngörülen öğrenci sayısına ve taşımalı eğitim nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13751) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

256.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bingöl ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13752) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

257.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi yeni binasının ne zaman yapılacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13753) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

258.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13754) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

259.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinin mezuniyet töreninde İstiklal Marşı'nın okunmasının yasaklandığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13755) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

260.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13756) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

261.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13757) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

262.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13758) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

263.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan kişi sayısına ve hastanenin mevcut borç miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13759) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

264.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki çocuk sağlık hizmetlerine dair sayısal verilere ve bazı hastanelerde çocuk doktoru bulunmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13760) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

265.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, binasında ve zemininde çatlaklar bulunan Gümüşhane Bağlarbaşı Devlet Hastanesinin ihale sürecine, zemin etüdü çalışmalarına ve müteahhit firmaya yönelik yaptırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13761) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

266.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13762) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

267.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki çocuk sağlık hizmetlerine dair sayısal verilere ve bazı hastanelerde çocuk doktoru bulunmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13763) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

268.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13764) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

269.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bingöl ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13765) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

270.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13766) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

271.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'daki kamu hastanelerine yemek dağıtan firmayla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13767) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

272.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, kanser tedavisinde kullanılan ruhsatlı ilaçlara ve bazı yeni nesil ilaçların Sağlık Uygulama Tebliği kapsamına alınması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13768) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

273.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13769) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

274.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, kızamık vakalarındaki artışa, göçlerin halk sağlığına etkisine ve artan enfeksiyon hastalıklarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13770) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

275.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13771) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

276.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13772) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

277.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bingöl ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13773) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

278.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilindeki organize sanayi bölgelerinde sektörlere göre mevcut fabrika ve personel sayılarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13774) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

279.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13775) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

280.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bingöl ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ve kullanılan toplam kredi miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13776) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

281.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, süt üreticilerinin yem fiyatlarındaki artışa karşı korunması ve desteklenmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13777) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

282.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13778) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

283.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bingöl ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13779) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

284.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bingöl ilinde yok olan ormanlık alanlara, yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ve yardım fonundan yararlanan orman köylülerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13780) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

285.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilindeki çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı ile tarımsal destek ödemelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13781) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

286.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13782) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

287.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'nın Karacabey ve Yenişehir ilçelerinde yoğun yağış sonrası zarar gören arazi miktarına ve yağışlardan etkilenen çiftçilerin zararının tanzim edilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13783) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

288.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bingöl ilindeki tarım arazilerine, üretimin artırılmasına yönelik teşviklere ve ipotekli tarla sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13784) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

289.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13785) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

290.-   Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Bakanlığa yapılacağı açıklanan personel atamalarının ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13786) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

291.-   Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın, Edirne ili Lalapaşa ilçesinde yapılması planlanan Çömlek Köy Barajı'na ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13787) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

292.-   Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, Çorum ilinin Dodurga ilçesinde çeltik üreticilerine yeterli su verilmemesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13788) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

293.-   Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Aydın ilinde yaşanan sağanak yağış, dolu ve sel sonucunda zarar gören tarım arazisi miktarına ve çiftçilerin karşılaştığı zararların giderilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13789) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

294.-   Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, Konya'da meydana gelen dolu ve sel olaylarıyla ilgili hasar tespitine ve afet mağduru çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13790) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

295.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13791) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

296.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bingöl ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13792) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

297.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2019 yılları arasında Bingöl ilinde tescil ve terkin edilen esnaf ve sanatkar işletmelerinin sayısı ile bu tarihler arasında kredi kullanan ve icra takibine uğrayan esnaf ve sanatkar sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13793) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

298.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13794) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

299.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13795) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

300.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13796) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

301.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13797) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

302.-   Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, Mersin ve Tarsus arasındaki E-982 otoyolunun kullanımının ücretsiz olması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13798) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

303.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, kapatılan PTT şubelerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13799) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

304.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bingöl ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13800) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

305.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13801) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

306.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Ankara ve İstanbul'dan Kütahya'ya ulaşım için yüksek hızlı tren planlaması olup olmadığına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13802) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

307.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, boğazlarda ve limanlarda kullanılan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti alanında yapılan mevzuat değişikliğine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13803) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

308.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Anadolu Ajansı genel kurulunun ertelenme sebebine ve son üç yılda Hazineden Ajansa aktarılan tutara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13806) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2019)

309.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, son 3 yılda Kocaeli'de icra takibi yapılan dosya sayısı ile haciz dosyası sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13807) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

310.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TRT İzmir Bölge Müdürlüğünde güvenlik görevlilerince kullanılan silahların kaybolduğuna ve TRT tarafından ABD'de bir şirket açıldığına dair iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13808) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

311.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Balıkesir Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan bir erin darp edildiği ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13809) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

312.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Konaklı köyünün altyapı ve sulama suyu ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13810) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

313.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, birinci ve ikinci 100 günlük icraat programı kapsamında hayata geçirilen ve geçirilemeyen projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13811) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

314.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir lokantada yemek yiyen bir grup vatandaşın gıda zehirlenmesi yaşamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13812) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

315.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, uzman erbaşların orduevlerinden ve polisevlerinden yararlandırılması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13813) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

316.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Fener Rum Patrikhanesi tarafından Amerika'daki Ortodoks ve Rum Cemaatinin lideri olarak atanan kişinin bazı ifadelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/13814) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2019)

317.-   Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'da gözaltına alınan bazı kişilere kötü muamelede bulunulduğuna dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13815) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2019)

318.-   İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Gezi olayları sırasında gerçekleşen adli olaylar hakkında açılan davaların akıbetine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13816) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2019)

319.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, çocukların cinsel istismara uğradığı durumda suçun soruşturma aşamasında ikincil mağduriyetin önlenmesine ve Çocuk İzleme Merkezlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13817) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

320.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, itfaiye çalışanları ile ilgili çeşitli veri ve taleplere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13818) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

321.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'de son beş yıl içerisinde tespit edilen meslek hastalıklarına, meslek hastalığına yakalanan kişi sayısına ve hastalıkların temel sebebine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13819) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

322.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, yaşamını yitiren tarım işçilerinin ailelerine yardımda bulunulup bulunulmadığına ve mevsimlik tarım işçilerinin istihdam koşulları ve iş güvenliğine yönelik çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13820) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

323.-   Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kadroya geçirilen işçilerin çalışma sürelerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13821) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

324.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son beş yılda dilendirildiği tespit edilen çocuklara, bunların Türk vatandaşı ve mülteci olarak dağılımına ve koruma altına alınan çocuklara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13822) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

325.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, SGK tarafından emeklilere verilen ikramiyelerden özel sandık emeklilerinin de faydalandırılması önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13823) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

326.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, emeklilere 30 Haziran Emekliler Günü münasebetiyle ikramiye verilmesi önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13824) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

327.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, SGK tarafından emeklilere verilen ikramiyelerden özel sandık emeklilerinin de faydalandırılması önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13825) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

328.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, SGK'nın bütçe açığına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13826) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2019)

329.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanlarının rotasyona tabi tutulacağı iddiasına ve rotasyon kriterlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13827) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

330.-   İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Gediz Nehri'nin ve Gediz Havzası'nın temizlenmesine yönelik çalışmalara ve bölgede ÇED gerekli değildir raporu verilen işletme sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13828) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

331.-   İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, İzmir'in Bergama ilçesindeki Çukuralan Altın Madeninde yapılmak istenen kapasite artırımı için alınan ÇED raporunun iptalinin kaldırılmasına yönelik karara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13829) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

332.-   Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, Samsun'da kaçak kanalizasyon bağlantılı binalar hakkında yapılması gereken çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13830) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

333.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 döneminde tarım, orman ve doğal koruma alanlarına ve yakın çevrelerine yapılan yapılara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13831) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

334.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya ili Akseki ilçesinde açılması planlanan mermer ocağının bölgenin florasına ve endemik bitkilere etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13832) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

335.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, iklim değişikliği ve çölleşmeyle mücadeleye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13833) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2019)

336.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen enerji ve enerji hammaddesi ithalat miktarlarına ve öz kaynaklarla üretilen enerji miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13834) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

337.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Kahramanmaraş'ta bulunan spor tesislerine, yapılan ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ve öngörülen spor yatırımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13835) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

338.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Farkındayız Projesine yönelik çeşitli verilere ve proje kapsamının geliştirilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13836) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

339.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, ODTÜ yerleşkesi içinde yapılması planlanan öğrenci yurduna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13837) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

340.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 döneminde yıllar itibarıyla bankalarda bulunan döviz mevduatlarının toplam mevduatlara oranına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13838) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

341.-   Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kadroya geçirilen işçilerin çalışma sürelerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13839) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

342.-   Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, TÜİK'in veri kalitesi ve açıkladığı resmi istatistiklerle ilgili bazı iddialara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13840) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

343.-   Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, kamuya iş yapan yüklenici firmaların 7161 sayılı Kanun kapsamında sözleşmelerinin tasfiyesi, devri veya süre uzatımı için yaptıkları başvuruların Bakanlıkça reddedilme sebebine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13841) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

344.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bireysel emeklilik sisteminde biriken fon miktarı ile katılımcı sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13842) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

345.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, kamunun bina kirası olarak ödediği aylık toplam tutara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13843) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

346.-   İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen bir kişinin 21 Şubat 2019 tarihinde İstanbul'da kaçırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13844) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2019)

347.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine atanan kayyumlar hakkında bazı iddialara ve bu iddialara yönelik soruşturma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13845) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2019)

348.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, 31 Mart 2019 tarihli Eruh belediye seçimlerine ve seçim öncesi vatandaşlara yapılan nakdi yardımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13846) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2019)

349.-   Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gözaltına alınan kişilere kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13847) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2019)

350.-   İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Samatya semtinde bazı Ermeni vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddiasına ve alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13848) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2019)

351.-   Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, 2002 yılından bu yana işsizlik ve ekonomik sebeplerle intihar edenlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13849) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2019)

352.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Bakanlık ve belediyeler bünyesindeki sözleşmelilerin kadroya alınması ve itfaiye ve zabıta hizmetlerinde çalışanların fiili hizmet zammından yararlandırılması önerisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13850) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

353.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, itfaiye personelinin can güvenliklerine, özlük haklarına ve belediyelerin itfaiye hizmetlerindeki yeterliliğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13851) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

354.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, 2018 yılı itibarıyla ambulansların karıştığı kazalara ve bu kazaların azaltılmasına yönelik önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13852) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

355.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Türkiye genelinde ve İzmir'de son beş yılda uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen maddelerin türleri ve miktarları ile uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13853) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

356.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya'da bulunan mültecilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13854) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

357.-   İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, bazı özel güvenlik görevlisi işçilerin güvenlik kartlarının gerekçe bildirilmeden iptal edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13855) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

358.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, İSPARK tarafından işletilen İstinye ve Tarabya Tekne Parkları'nın abone sayısına ve son üç yılda elde edilen gelire ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13856) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

359.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son beş yıl içinde dilendirildiği tespit edilen çocuk sayısına ve koruma altına alınıp alınmadıklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13857) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

360.-   Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Beyşehir'in turizm potansiyelinin artırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13858) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

361.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bir Kur'an kursunun tanıtım broşürlerinin okullarda dağıtılması konulu yazısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13859) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.05.2019)

362.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Kamu Denetçiliği Kurumunun okul öncesi eğitim kurumlarındaki tavsiye kararlarına uyulması önerisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13860) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

363.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, GAP ve DAP kapsamında görevli öğretmenlere teşvik getirilmesi ve öğretmenlikle ilgili bazı düzenlemeler yapılması önerisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13861) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

364.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Bakanlığa bağlı okulların elektrik, gaz ve su abonelikleri ile 2017-2018 yıllarındaki harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13862) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

365.-   Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın, bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerin ertelenme nedenine ve ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13863) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

366.-   Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın, geçici işçi unvanıyla kadro alan ve sözleşmeleri yazın iki ay askıya alınan MEB çalışanlarının mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13864) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

367.-   Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Bakanlık bünyesinde kadroya geçirilen işçilerin çalışma sürelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13865) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

368.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli Gebze Çoban Mustafa Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne öğrenci alımının ne zaman başlatılacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13866) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

369.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan astsubayların atama ve tayin yerlerinin ne zaman açıklanacağına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13867) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

370.-   Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, bazı uluslararası firmaların Türkiye'de ve Avrupa'da sattıkları ürünler arasında besin değerleri bakımından farklılıklar bulunmasına ve satışa sunulan ürünlerin denetlenme sıklıklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13868) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

371.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının 2015 yılından beri yapılmama nedenine ve sınavın ne zaman yapılacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13869) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

372.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, farklı statülerde çalışan ebelerin tek bir statüde toplanarak kadroya alınması ve özlük haklarının iyileştirilmesi önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13870) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

373.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin faaliyet ve kapasite durumuna ve buraya taşınan hastanelerin binalarının akıbetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13871) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

374.-   Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, Samsun'da farklı tarihlerde gerçekleştirilen yüzme suyu ölçümlerinde çıkan değerlere ve değerlerin tutarlı olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13872) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

375.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Sefaköy Gültepe Mahallesi'nde hastane açılması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13873) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

376.-   Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, istismara maruz kalan çocuklara, Çocuk İzlem Merkezlerine ve Muş Devlet Hastanesinde bir merkezin açılacağı tarihe ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13874) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2019)

377.-   Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, bir kişinin yüzde 60 engelli raporu olmasına rağmen iş göremezlik raporu alamadığı iddiasına ve malulen emeklilik talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13875) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2019)

378.-   Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisinin kapasitesinin artırılmasına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13876) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

379.-   Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, bazı uluslararası firmaların Türkiye'de ve Avrupa'da sattıkları ürünler arasında besin değerleri bakımından farklılıklar bulunmasına ve satışa sunulan ürünlerin denetlenme sıklıklarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13877) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

380.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, deniz ve içsu mahsullerinin yasadışı avlanmasının önlenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13878) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

381.-   Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Güneysınır'da kurulan tarımsal kalkınma kooperatifi için kadın istihdamını destekleyici eğitimler hazırlanması önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13879) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

382.-   Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Konya Ovasında yer altı sularının bilinçli kullanımına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13880) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

383.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından destek verilen projelere ve kırsal kalkınma yatırımlarının verimliliğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13881) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

384.-   Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın, destekleme ödemesi yapılan birinci ürün pamuk verim değerlerinin tekrar yükseltilmesi önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13882) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

385.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ihracattan geri dönen mutfak eşyalarıyla ilgili olarak Bakanlık kayıtları ile AB kayıtlarının örtüşme durumuna ve iç piyasada satılan ürünlerin sağlık yönünden nasıl denetlendiğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13883) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

386.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ithal edilen tarım ürünlerine ve bazı tarım ve gıda ürünleri için sıfır gümrükle ithalat kararı alınmasının nedenine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13884) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

387.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, çiftçilere yapılan destekleme primi ödemesinde kesinti yapılma sebebine ve 2019 yılı için ödenecek destek miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13885) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

388.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bakanlığa bağlı bazı tesislerin kimlerin kullanımına tahsis edildiğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13886) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

389.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Osmangazi Barajı yapım çalışmaları kapsamında yerleşim yerleri boşaltılan çevre köy sakinlerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13887) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

390.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, 2018 yılında yapılan et ve canlı hayvan ithalatına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13888) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2019)

391.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Türkiye'nin yıllık tohum ithalatına ve bazı ürünlerin tohumluk üretimindeki yerlilik oranına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13889) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2019)

392.-   Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Dicle Nehri kenarında bulunan kum ocaklarının denetimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13890) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2019)

393.-   Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ın, Irak'ta yumurta ithalatını azaltmak amacıyla yapılan düzenlemeler nedeniyle Afyonkarahisar'daki yumurta üreticilerinin ihracatta yaşadıkları sorunlara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13891) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

394.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2009-2019 yılları arasında yıllara ve ülkelere göre ihracattan geri dönen mutfak eşyalarına ve gıda ürünlerine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13892) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

395.-   Konya Milletvekili Esin Kara'nın, yapımı devam eden Konya Yüksek Hızlı Tren Garı'nın açılış tarihine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13893) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

396.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kuzey Marmara Otoyolu projesinde Körfez ilçesine çıkış verilmemesine ve çıkış inşaatının Kocaeli Büyükşehir ve Körfez Belediyelerince üstlenilmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13894) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

397.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Hatay ilinin hızlı tren projesine entegre edilmesi önerisine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13895) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

398.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Havaalanı'nda çalışan bir güvenlik görevlisinin intihar etmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13896) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

399.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi yönetim kurulu toplantısının yapılmama nedenine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13897) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)