TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 149

16 Temmuz 2019 Salı

 

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Milletlerarası Andlaşmalar)

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veri Paylaşımına İlişkin İşbirliği Uygulama Protokolüne Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019) (Gelen evrak no: 500027)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Anlaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019) (Gelen evrak no: 500035)

Yazılı Soru Önergesi

1.-      Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvurulara ve Kurumun kararlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12142) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2019)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, gazetecilere yönelik saldırıları gerçekleştirenlerin tespit edilmesi, benzer olayların yaşanmaması adına gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1490) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2019)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş dönemlerde gerçekleşmiş olan yardım, ödeme, kiralama, ihale gibi hesaplarının incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1491) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2019)

3.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, zamanaşımına uğrayan davalar üzerinde bir çalışma yürütülmesi ve bunun topluma olan etkilerinin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1492) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2019)

4.- Mardin Milletvekili Ebrü Günay ve 35 milletvekilinin, Şanlıurfa Halfeti ilçesinde meydana gelen olaylar sonucu kişilerin gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1493) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2019)

5.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, Şanlıurfa Halfeti ilçesinde meydana gelen olaylar sonucu kişilerin gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1494) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2019)

6.- Mardin Milletvekili Pero Dundar ve 19 milletvekilinin, Şanlıurfa Halfeti ilçesinde meydana gelen olaylar sonucu kişilerin gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1495) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2019)

7.- Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı ve 19 milletvekilinin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin eski belediye büyükşehir başkanı döneminin incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1496) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2019)

8.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 milletvekilinin, yargı bağımsızlığını etkileyen durumların incelenerek bağımsız ve tarafsız yargılamanın sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1497) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2019)

9.- İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ve 19 milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden çeşitli sivil toplum kuruluşlarına aktarılan desteğin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1498) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2019)

10.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar ve 19 milletvekilinin, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin incelenmesi ve hasta mahpusların yaşadıkları sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1499) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2019)

11.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya ve 19 milletvekilinin, Ankara'da kaçırılma olaylarının ve devlet içindeki hukuk dışı yapılaşma iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1500) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

12.-  İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve 19 milletvekilinin, Gezi Parkı protestolarına katıldıkları için yeniden yargılanan kişilerin yargılanma sürecinde ortaya çıkabilecek sorunlara karşı alınabilecek önlemlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1501) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

13.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve 20 milletvekilinin, ülkemizde yaşandığı iddia edilen işkence ve kötü muamele iddialarının incelenerek bu suçların önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1502) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

14.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve 20 milletvekilinin, ülkemizde yaşandığı iddia edilen işkence ve kötü muamele iddialarının incelenerek bu suçların önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1503) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

15.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve 19 milletvekilinin, kadın mahpusların cezaevlerinde yaşadığı sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözümler üretebilmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1504) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

16.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ve 20 milletvekilinin, Şanlıurfa ilinde yaşanan aşiret kavgalarında ağır silahlar kullanıldığına ilişkin iddiaların araştırılması ve yaşanan temel sorunların sebeplerinin tespiti ile gerekli önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1505) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2019)

17.-  Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve 21 milletvekilinin, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasının nedenlerine ilişkin tüm iddiaların araştırılması ve kaza mağduru olan ailelere karşı kolluk kuvvetlerinin müdahalesinin sebeplerinin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1506) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2019)

18.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik ve 19 milletvekilinin, gözaltına alınanlara yönelik kötü muamele iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1507) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2019)

19.-  İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve 20 milletvekilinin, toplumsal huzuru bozan Suriyeli mültecilerin tespiti ve bunlara kişilere karşı uygulanan yaptırımların araştırılması ile toplumsal huzuru sağlamak açısından yapılması gerekenleri belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1508) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

20.-  Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 20 milletvekilinin, denizlerde meydana gelen kirlenmelerin sebeplerinin tespit edilmesi ile bu soruna karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1509) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

21.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 23 milletvekilinin, hemşirelerin yaşadıkları sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1510) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

22.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 23 milletvekilinin, Sağlık Bakanlığı'na devrolan askeri hastane personellerinin sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1511) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

23.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 23 milletvekilinin, ülkemizdeki içme sularının standartlara uygunluğunun belirlenmesi, suların kullanıma sunulmadan önce gerekli testlerin yapılmasına ilişkin gerekli altyapının oluşturulması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1512) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

24.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 23 milletvekilinin, zabıtaların sorunlarının incelenerek bunların giderilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1513) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

25.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 22 milletvekilinin, TSK bünyesinde çalışan pilotların zorunlu göreve dönüşüne ilişkin kanuni düzenlemenin taraflar arasında adil bir denge oluşturacak şekilde yeniden ele alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1514) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

26.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 22 milletvekilinin, kamu avukatlarının özlük ve mali hakları bağlamında yaşadıkları sorunların incelenerek çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1515) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

27.-  Çorum Milletvekili Tufan Köse ve 23 milletvekilinin, 1980'de Çorum'da Alevi ve solculara karşı gerçekleştirilen saldırıların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1516) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

28.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 20 milletvekilinin, çöp ve atık yönetimi konusunda gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1517) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

29.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 20 milletvekilinin, ülkemizde erozyon, kuraklık ve çölleşme ile ilgili mevcut durumun incelenerek bunlarla mücadele için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1518) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

30.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 20 milletvekilinin, seçim çalışmaları sürecinde görev alıp, propaganda yapan kamu görevlilerinin tespiti, kamudaki partileşme iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1519) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

31.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 20 milletvekilinin, tarım işçilerinin çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin koşullarının düzenlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1520) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

32.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 20 milletvekilinin, İzmir'de sağlık turizminin geliştirilebilmesi için gereken hususların tespiti, bu konuda gerekli çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1521) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

33.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve 25 milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel istismarın ve erken yaşta evliliğin nedenlerinin tespiti ve bu sorunların önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1522) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

34.-  Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve 21 milletvekilinin, kamuda aynı işi yapan işçiler arasında ücret eşitsizliğinin sebeplerinin tespiti ve ücret eşitsizliğini önleyecek politikalar geliştirmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1523) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

35.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 22 milletvekilinin, kan bağışı konusundaki farkındalığın artırılması ve sağlıklı bir toplum için gerekenlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1524) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

36.-  Ankara Milletvekili Murat Emir ve 23 milletvekilinin, meslek hastalıklarının sebeplerinin incelenerek bu konuda alınabilecek önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1525) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

37.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 22 milletvekilinin, borç yükü fazla olan belediyelerin harcamalarının araştırılıp, yapılan harcamaların şeffaf bir ortamda incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1526) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

38.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 21 milletvekilinin, Trakya'da kanser vakalarının artış nedenlerinin incelenerek vakaların engellenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1527) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

39.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve 25 milletvekilinin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1528) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

40.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve 22 milletvekilinin, Aydın ilinde son zamanlarda yaşanan intihar vakalarının nedenlerinin tüm yönleriyle araştırılarak vakaları önleyici politikaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1529) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

41.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve 22 milletvekilinin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1530) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

42.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 21 milletvekilinin, Karadeniz'de görülen yunus ölümlerinin nedenlerinin incelenerek denizlerimizdeki yunus varlığının korunması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/1531) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

43.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 20 milletvekilinin, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan Uzman Er, Erbaş ve Uzman Çavuşların özlük sorunlarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1532) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

44.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve 19 milletvekilinin, basın-yayın özgürlüğüne getirildiği iddia edilen kısıtlamaların incelenerek haber alma hakkının ihlalinin önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1533) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2019)

45.-  Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ve 20 milletvekilinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini yerine getirip getirmediğinin araştırılması ve mevcut sorunlara yönelik çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1534) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2019)

46.-  Konya Milletvekili Abdullatif Şener ve 20 milletvekilinin, Konya Ovası Projesi'nin tamamlanması için gerekenlerin tespitinin yapılıp, projenin hayata geçmesi için gerekli araştırmaların yapılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1535) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2019)

47.-  Konya Milletvekili Abdullatif Şener ve 21 milletvekilinin, TÜİK'in yayımladığı verilerin uluslararası usullere uygun şekilde toplanıp toplanmadığının tespiti ve istatistiklerin yayımlanması sürecinde şeffaflığı sağlamak adına gerekenlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1536) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2019)

48.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve 21 milletvekilinin, ilk ve orta dereceli okullarda okuyan Alevi öğrencilere ve Alevilik inancına yönelik olumsuz söylemler ile ayrımcı politikalar iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1537) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2019)

49.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 22 milletvekilinin, ceza infaz koruma memurlarının tüm sorunlarının incelenerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1538) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2019)

50.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 20 milletvekilinin, ülkemizde orman yangınlarını etkileyen faktörleri ve orman yangınlarına karşı alınabilecek önlemleri belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1539) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2019)

51.-  Konya Milletvekili Esin Kara ve 21 milletvekilinin, Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşanan tarımsal, ekonomik, sosyal ve turizm alanında var olan sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1540) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2019)

52.-  Konya Milletvekili Esin Kara ve 20 milletvekilinin, Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşanan altyapısal, ekonomik, imar alanında var olan sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1541) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2019)

53.-  Konya Milletvekili Esin Kara ve 20 milletvekilinin, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde yaşanan tarımsal, ekonomik, sosyal ve turizm alanında var olan sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1542) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2019)

54.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve 19 milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan sorunların ve yerli tarım girdilerinin çoğaltılması için gerekenleri araştırmak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1543) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2019)

55.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve 19 milletvekilinin, ülkemizdeki arıcılık sektöründeki sorunların tespiti ve çözüm yollarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1544) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2019)

56.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve 19 milletvekilinin, ülkemizdeki plastik atıkların sosyal ve ekonomik sonuçlarının araştırılması ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1545) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2019)

57.-  Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ve 19 milletvekilinin, eğitimde yaşanan sorunların ve fırsat eşitsizliklerinin çok boyutlu şekilde ele alınıp incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1546) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2019)

58.-  Batman Milletvekili Feleknas Uca ve 19 milletvekilinin, son günlerde medyaya yansıyan taciz ve şantaj iddialarının araştırılması ile şantaj çetesinde olduğu iddia edilen kamu personellerinin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1547) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2019)

59.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ve 19 milletvekilinin, Ağrı Belediyesine kayyım atandığı dönemdeki belediye uygulamaların incelenerek hukuka aykırılık iddialarının değerlendirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1548) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2019)

60.-  Iğdır Milletvekili Habip Eksik ve 19 milletvekilinin, kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1549) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2019)

61.-  Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ve 19 milletvekilinin, gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının nedenlerinin incelenerek soruna kalıcı çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1550) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2019)

62.-  Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve 31 milletvekilinin, işsizlik oranındaki artışı dikkate alarak 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılması gereken değişikliklerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1551) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2019)

63.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve 20 milletvekilinin, FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olan bazı kişilerin para karşılığında aklandığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1552) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2019)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, iş kazalarından kaynaklanan ölümlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1553) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2019)

65.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, kadınların istihdama katılımı ve yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1554) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2019)

66.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, toplumsal şiddetin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1555) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2019)

67.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, ülkemizdeki yoksulluk ve gelir adaletsizliğinin sebeplerinin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1556) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2019)

68.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve 19 milletvekilinin, internet erişim engellerinin sebeplerinin tespiti ve bu engellerin kalkması için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1557) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2019)

69.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ve 19 milletvekilinin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde faaliyet gösteren termik santralin çevreye ve canlılara vermiş olduğu zararların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1558) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2019)