TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 147

12 Temmuz 2019 Cuma

 

Raporlar

1.- İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1593) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi: 12.07.2019) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Gemiadamı Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1775) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 96) (Dağıtma tarihi: 12.07.2019) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Doğu Karayip Devletleri Örgütü Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1780) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 97) (Dağıtma tarihi: 12.07.2019) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1794) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 98) (Dağıtma tarihi: 12.07.2019) (GÜNDEME)

5.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) ve 56 ncı Maddelerinin Tadiline İlişkin Olarak 6 Ekim 2016 Tarihinde Montreal’de İmzalanan Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1945) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 12.07.2019) (GÜNDEME)

6.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 19 Eylül 2002 Tarihinde İmzalanmış Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasını Tadil Etmek Üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1946) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 100) (Dağıtma tarihi: 12.07.2019) (GÜNDEME)

7.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1950) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 101) (Dağıtma tarihi: 12.07.2019) (GÜNDEME)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

1.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kahramanmaraş Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/12896)

2.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1996 yılında Şırnak'ta gerçekleştiği iddia edilen olayların soruşturulmasına ve 2002-2019 yılları arasında gözaltında kaybedilme iddiasıyla AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/12897)

3.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişinin gözaltı sırasında kötü muameleye maruz kaldığı ve muayene edilmeden darp raporu verildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12898)

4.-      Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, KHK ile ihraç edilmiş olmaları sebebiyle mazbata verilmeyen belediye başkan adaylarına ve uygulamanın hukuki dayanağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12899)

5.-      Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, İstanbul'da Çırağan Sarayı önünde bir avukatın darp edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12900)

6.-      Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Cumhurbaşkanlığı koruma personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/12901)

7.-      Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, İstanbul'da bir avukatın Cumhurbaşkanının korumalarınca darp edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12902)

8.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da polisin yürüttüğü bir operasyon sırasında bir vatandaşın yanlışlıkla vurulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12903)

9.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir avukatın Cumhurbaşkanının korumalarınca darp edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12904)

10.-  Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, Anadolu Ajansının 31 Mart yerel seçimlerindeki veri paylaşımının kaynağına ve gece veri girişini durdurmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12905)

11.-  Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında Malazgirt Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili oyların yeniden sayımına yönelik taleplerin reddedilmiş olmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12906)

12.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde 19 Nisan 2019 günü düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında güvenlik güçleri ve göstericiler arasında yaşananlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/12907)

13.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Çaycuma Havalimanında iç ve dış hat seferlerinin tekrar başlayacağı tarihe ilişkin yazılı soru önergesi (7/12908)

14.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Cumhurbaşkanı'nın Van ziyaretinin temsil, ağırlama ve tören giderlerinin belediye bütçesinden ödendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12909)

15.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Anadolu Ajansı üzerindeki denetim yetkisinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/12910)

16.-  İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve sandık kurullarının oluşumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/12911)

17.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Tarım ve Orman Bakanı'na ait özel mülkte Bakanlık personelinin çalıştırıldığı yönündeki haberlere ve kamu konutlarıyla ilgili bazı hususlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/12912)

18.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İskenderun M Tipi Cezaevinde tutuklu ve hükümlülere kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12913)

19.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin'de tüm toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin izne bağlanması kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12914)

20.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, TRT personeline ve 20 Temmuz 2016 tarihinden sonra yapılan nakil ve emeklilik işlemlerine yönelik bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/12915)

21.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Anadolu Ajansına seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışı sağlayan kaynağa ve veri akışının kesintiye uğramasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12916)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine yönelik aldığı karar sonrası yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/12917)

23.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, 2019-2023 yıllarını kapsayan Cumhurbaşkanlığı Kalkınma Planı'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/12918)

24.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir yayın kuruluşunun TRT'nin imkanlarından bedelsiz yararlandırıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12919)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'da bulunan Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulunun yönetimine ve ders işlenişine dair çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/12920)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İskenderun M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personele yönelik çeşitli iddialara ve bu iddialar sonucu işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12921)

27.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TRT'nin verici istasyonlarına sistem kurulumu kapsamında bir özel yayın kuruluşuyla yapılan protokole ilişkin yazılı soru önergesi (7/12922)

28.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van ilinde yapılacak gösteri ve yürüyüşlerin yasaklanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12924)

29.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü kapsamında yapılan istihdama ve Protokol'ün uygulama detaylarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12925)

30.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin Özyeterliliklerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerin Geliştirilmesi Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/12926)

31.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, bir gazetecinin Mardin Büyükşehir Belediyesi binasına girişinin engellenme sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13041)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında haşhaş, keten, kenevir ve çeltik ürünü yetiştiriciliği için Tarım Bakanlığından izin alan ve izin için başvurduğu halde izin verilmeyen çiftçilerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13042)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında kızartma yağlarındaki polar madde ve asit sayısı bakımından denetlenen iş yerlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13043)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bir fabrikanın ipotekli alacakları nedeniyle işçilerine 11 yıldır tazminat veremediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13044)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, BİMER, CİMER, Alo 174 ve gıda hattına 2018 yılında yapılan ihbar başvurusu sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13045)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 ve 2018 yıllarında çiftçilere verilen yayım ve danışmanlık desteğinin miktarı ile verilen desteklerden yararlanan çiftçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13046)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 ve 2018 yıllarında alternatif enerji kaynakları kullanan sera yapımına verilen hibe desteğinden yararlanan çiftçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13047)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, buzağı takip sistemi konusunda Tarım Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13048)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mera, yaylak ve kışlaklarda hayvancılık yapan üreticilere kiralanan alan miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13049)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yeni ağaç dikimlerine rağmen ceviz ve badem ithalatımızın devam etmesinin sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13050)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 yıllarında işletme büyüklüğü 5 dekar veya altında olan üreticilerden küçük aile işletmesi desteği alan çiftçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13051)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 yıllarında örtü altı yetiştiriciliği desteğinden yararlananlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13052)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda meydana gelen afetlerde ürünü zarar gördüğü halde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmadığı için destek alamayan çiftçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13053)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 ve 2018 yıllarında bombus arısı desteğinden faydalanan üretici sayısına ve sağlanan destek miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13054)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 ve 2018 yıllarında tarımda biyolojik ve biyoteknolojik mücadele desteğinden yararlanan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13055)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bitkisel ve hayvansal yağlardan biyodizel elde edilmesi ve elde edilen biyodizelin standartlara uygunluğunun belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13056)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, dünyada enerji amaçlı olarak tarımı yapılan bitkilerin ülkemiz tarımına kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13057)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 ve 2018 yıllarında gübre ve mazot desteği verilen çiftçi sayısına ve toplam destek miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13058)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden örtü altı üretimine sübvansiyonlu kredi desteği alan çiftçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13059)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, biyoetenol üretimi konusunda EPDK tarafından açıklama yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13060)

51.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 yıllarında genç çiftçi proje desteklerinden yararlanan çiftçilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13061)

52.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithal edilen ürünlerin fiyatlarının nasıl belirlendiğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13062)

53.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifine ödeme yapamadığı için icralık olan çiftçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13063)

54.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması planlanan il sayısına ve bu amaca yönelik çalışmalara ne zaman başlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13064)

55.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında yem amaçlı ithal edilen GDO ve benzeri ürünler için yapılan denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13065)

56.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, helal gıda sertifikası alan işletme ve ürün sayısı ile toplam üretim içinde bu ürünlerin yüzdesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13066)

57.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, genetik potansiyeli yüksek sertifikalı tohumculuğa uygun bölgelerde Bölgesel Çeşit Tavsiye Projesinin uygulamaya konulup konulmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13067)

58.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Anadolu Ajansı genel kurul toplantısının iki defa ertelenmesinin nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13068)

59.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarım ve Orman Bakanlığınca kurulması planlanan kooperatif sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13069)

60.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Konya'da TRT için çekilen bir filmin setinde bir çocuğun yaralanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13070)

61.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 2003-2019 döneminde örtülü ödenekten yapılan toplam harcama tutarına ve bu tutarın genel bütçe başlangıç ödeneklerine oranına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13071)

62.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, emekli bayram ikramiyelerine enflasyon farkının yansıtılması ve ikramiye tutarının artırılması önerilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13072)

63.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Yeşilay'da kamu kaynaklarının israf edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13073)

64.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in hizmet alım ihalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13074)

65.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son iki yılda dernek ve vakıflar tarafından açılan öğrenci yurtlarının sayısına, KHK ile kapatılan öğrenci yurtlarının sayısına ve bu yurtların devrine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13075)

66.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, çocuk istismarı ve pedofili içerikli bir kitap için yapılacak cezai işlemlere ve kitabın toplatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13076)

67.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çin menşeli bir telekomünikasyon şirketine ait ekipmanların kullanımının ülkemiz açısından güvenlik tehdidi oluşturup oluşturmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13077)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, siber saldırı vakalarına karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13078)

69.-  Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, yurt dışındaki FETÖ bağlantılı okulların ederinden yüksek fiyatlarla satın alındığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13079)

Adalet Bakanlığı

70.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, cezaevlerinde açlık grevi yapan kişilerin durumuna ve Bakanlığın sağlık koşullarıyla ilgili aldığı tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/12927)

71.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Diyarbakır Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu tarafından açlık grevindeki mahkumlara yönelik hazırlanan rapordaki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/12928)

72.-  Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, Elazığ F Tipi Kapalı Cezaevinde kalan iki hükümlünün koğuş değişikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/12929)

73.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, İstanbul'da Çırağan Sarayı önünde bir avukatın darp edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12930)

74.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, açlık grevi yapan hükümlülerin sağlık durumlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12931)

75.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına yönelik itirazlara ve seçim kurullarının bu itirazlar hakkındaki kararlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12932)

76.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Ege Bölgesi'nde bulunan cezaevlerinde açlık grevi yapan tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarına ve bazı hak ihlali iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12933)

77.-  Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, tutuklu bulunan Kürt kökenli gazeteci sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12934)

78.-  Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, cezaevlerinde açlık grevi yapan tutuklu ve hükümlülerin durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/12935)

79.-  Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, açlık grevinde olan tutuklu ve hükümlülerin taleplerinin karşılanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12936)

80.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, açlık grevinde olan tutuklu ve hükümlülerin taleplerinin karşılanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12937)

81.-  Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, İmralı Cezaevinin koşullarına yönelik iddialara ve açlık grevindeki mahkumların durumlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12938)

82.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, 24 Ocak 2018 tarihinde TTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya ve bazı akademisyenler tarafından imzalanan bir bildiriye ilişkin yazılı soru önergesi (7/12939)

83.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, İmralı Cezaevinin koşullarına yönelik iddialara ve bazı cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/12940)

84.-  Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, cezaevlerinde başlatılan açlık grevleri kapsamında bazı taleplerin yerine getirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/12941)

85.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine yönelik kısıtlamanın kaldırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12942)

86.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Gökçeada'da bir kişinin ölümüyle ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/12943)

87.-  İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, bazı cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/12944)

88.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında kişisel veri niteliğindeki hükümlü ve tutuklu bilgilerinin bir siyasi partiye iletildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12945)

89.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan iki mahkuma infaz koruma memurları tarafından kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12946)

90.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan iki mahkuma infaz koruma memurları tarafından kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12947)

91.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, 67 yaşındaki hasta bir kadın mahkuma ve hasta mahkumlar için Bakanlık tarafından yapılan bir af çalışması olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12948)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kurum tabipliğinin genişletilmesine ve görevli sağlık personelinin özlük haklarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12949)

93.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, çevre davalarında açılan ÇED iptal davası, proje iptal davası ve lisans iptal davası sayıları ile bu davaların kaçında mahkeme tarafından iptal kararı verildiğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/12950)

94.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, HES projeleri için ve bu projeler kapsamındaki ÇED raporları için açılan iptal davası sayısına ve bunlardan kaç tanesine iptal kararı verildiğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/12951)

95.-  İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, bir dernek yöneticisinin tutuklanma sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13081)

96.-  Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Şırnak T Tipi Cezaevinde görevli gardiyanların tutuklu ve hükümlülere keyfi muamelede bulunduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13082)

97.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, bir duruşmada avukatın kıyafetini tartışmaya açan bir hakimle ilgili soruşturma açılıp açılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13083)

98.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan bir kişinin hacca gideceği gerekçesiyle yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13084)

99.-  İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, cezaevlerinde annesiyle birlikte kalan çocuk sayısına ve bu çocukların ihtiyaçlarının giderilip giderilmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13085)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

100.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kadına yönelik şiddet vakalarında kolluk ve yargı mekanizmalarının yetersiz kaldığı iddiasına ve bu konularda yapılacak çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/12952)

101.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında kişisel veri niteliğindeki bilgilerin bir siyasi partiye iletildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12953)

102.-       İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in, basın mensuplarının çalışma koşullarının ve yıpranma paylarının iyileştirilmesi önerisi ile basın mensuplarına yönelik şiddet olaylarının engellenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/12954)

103.-       Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, Sosyal Güvenlik Kurumunun gelir ve aylık bağladığı kişilere yapılan ikramiye ödemesinden sandık emeklilerinin de yararlandırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/12955)

104.-       Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, 2000-2019 yılları arasında intihar eden kişi sayısına ve bu vakaların yaş, cinsiyet ve meslek gruplarına göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12956)

105.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kurum tabipliğinin genişletilmesine ve görevli sağlık personelinin özlük haklarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12957)

106.-       Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, Giresun'da 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde meydana gelen ölümlü iş kazalarına ve son bir yılda ülkemizde meydana gelen iş kazalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13086)

107.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, son beş yılda sosyal yardım talebinde bulunan ve bunlardan talebi karşılanan vatandaş sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13087)

108.-       Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, mevsimlik tarım işçilerinin ve çocuklarının karşılaştığı bazı temek hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13088)

109.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2008-2018 yılları arasındaki aktif sigortalı sayısına ve 2018 yılı içinde SGK'ya genel bütçeden yapılan bazı transfer kalemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13089)

110.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, merkezi yönetim bütçesinden son on yılda SGK'ya aktarılan paraya ve Kurum'un birikmiş prim alacakları toplamına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13090)

111.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Sosyal Güvenlik Kurumunun Sağlık Bakanlığına olan güncel borcuna ve vatandaşların son on yılda ödediği katılım paylarının miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13091)

112.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2019'un ilk dört ayında hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında tescil edilen kişilerin sayısı ile GSS primi devlet tarafından karşılanan kişilerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13092)

113.-       Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Türkiye genelinde ve Kayseri özelinde işsizlik verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13093)

114.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında barınan çocuk sayısına ve çocuklara ödenen aylık yardım tutarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13094)

115.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, işsizlere yönelik çeşitli verilere ve işsizliğin azaltılması için Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13095)

116.-       İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, cezaevlerinde annesiyle birlikte kalan çocuk sayısına ve bu çocuklara yönelik alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13096)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

117.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinin Bakanlık tarafından onaylanan kıyı kenar çizgisi dışında kalan taşınmazların sayısına ve tapuların mülk sahiplerine iade edilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/12958)

118.-       Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, Alpaslan 1 Barajı'nın taşması nedeniyle oluşan mağduriyet ile Alpaslan 2 Barajı'nın kamulaştırma sürecindeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/12959)

119.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kurum tabipliğinin genişletilmesine ve görevli sağlık personelinin özlük haklarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12960)

120.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bafa Gölü'nün kıyısında bulunan Latmos Antik Kenti'ne zarar veren maden işletmelerinin kapatılması talebine ve bölgenin korunması için Bakanlığın çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13097)

121.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Mersin'de 100. Yıl Tabiat Parkı işletmesinin ihalesini alan işletmenin bazı sözleşme maddelerini ihlal etmesine ve gerçekleştirilecek konser etkinliklerinin bölgedeki caretta caretta kaplumbağalarına vereceği zarara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13098)

122.-       İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın, ücretli plastik poşet uygulamasının çevre kirliliği düzeyine etkisine ve geri kazanım katılım payı alınması planlanan diğer ürünlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13099)

123.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantı Yolları Projesi'nin çevreye etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13100)

124.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı ilinin büyükşehir statüsüne ve bazı beldelerin ilçe statüsüne alınması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13101)

125.-       Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik düzenleme sonrasında Bakanlık hesabına yatırılan geri kazanım katılım paylarının miktarına ve hangi alanlara harcanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13102)

126.-       Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan on dört plajın işletme hakkının bir şirkete verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13103)

127.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, plastik atıklarla kirlenen Karasu Nehri'nin temizlenmesine ve tarım arazileri olumsuz etkilenen çiftçilerin zararlarının giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13104)

128.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Gediz Havzası'nda yapılması planlanan altın madeni çıkarılması işine verilen ÇED olumlu kararının iptal edilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13105)

129.-       Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, Antalya'nın Akseki ilçesinde açılmak istenen mermer ocağı için ÇED olumlu raporu verilmemesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13106)

Dışişleri Bakanlığı

130.-       İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, gözaltına alınan eski Bakanlık personelinin işe alımı için kurulan komisyonlarda hangi Bakanlık görevlilerinin bulunduğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/12961)

131.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde kullanılan araçlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/12962)

132.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kurum tabipliğinin genişletilmesine ve görevli sağlık personelinin özlük haklarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12963)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

133.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde kullanılan araçlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/12964)

134.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kurum tabipliğinin genişletilmesine ve görevli sağlık personelinin özlük haklarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12965)

135.-       Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Altınordu ilçesinde yapılan bazı radyasyon ölçümlerinde ani yükseliş görülmesinin nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13107)

136.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'nın 2020 yılında sona ermesinden sonra atık bertaraf ve değerlendirme tesislerine desteğin nasıl sürdürüleceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13108)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

137.-       Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen Gençlik Yürüyüşünde yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin yazılı soru önergesi (7/12966)

138.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde kullanılan araçlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/12967)

139.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kurum tabipliğinin genişletilmesine ve görevli sağlık personelinin özlük haklarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12968)

140.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan kredi kullanan ve yükseköğrenim kredisinin geri ödemesini yapamayan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13109)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

141.-       Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, belediyelerin elektrik maliyetlerinin ne kadarının şebeke suyu dağıtım hizmetinden kaynaklandığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12969)

142.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde kullanılan araçlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/12970)

143.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kurum tabipliğinin genişletilmesine ve görevli sağlık personelinin özlük haklarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12971)

144.-       Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Hazineye gelir kaydedilen özel kopyalama harcının telif ücreti olarak meslek birliklerine dağıtılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13110)

145.-       İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Emlak Katılım Bankası'nın konut sektöründe stokların eritilmesine yönelik faaliyetlerine ve bu stokların hangi firmalara ait olduğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/13111)

146.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, yüz bin dolar üzeri döviz alımlarında bir gün valör uygulamasının sonlandırılmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13112)

147.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'de bulunan mevduat hesapları ile ülkenin iç ve dış borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13113)

İçişleri Bakanlığı

148.-       İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde kesinleşen askı listelerine göre 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Büyükçekmece'de seçmen listelerinden düşürülenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/12972)

149.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, İstanbul'da Çırağan Sarayı önünde bir avukatın darp edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12973)

150.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Muş'ta alınan güvenlik önlemlerine ve oyların tekrar sayılması taleplerinin reddine ilişkin yazılı soru önergesi (7/12974)

151.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İstanbul'da bir avukatın Cumhurbaşkanının korumalarınca darp edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12975)

152.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, açlık grevindeki mahkumların anneleri tarafından gerçekleştirilen oturma eylemlerine yapılan müdahalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/12976)

153.-       İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, Gebze Kadın Kapalı Cezaevindeki mahkumların cezaevi önüne gelen annelerine yapılan müdahaleye dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/12977)

154.-       Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, çocukları cezaevinde olan annelerin yaptıkları eylemlere orantısız müdahale edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12978)

155.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, açlık grevindeki mahkumların yakınları tarafından gerçekleştirilen eylemlere orantısız müdahale edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12979)

156.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, cezaevlerinde açlık grevinde olan tutuklu gazetecilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/12980)

157.-       İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi sonrasında seçmen listelerinde bir değişiklik yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12981)

158.-       İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, İstanbul'da gözaltına alınanların eğitim durumu için kullanılan bir ifadeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/12982)

159.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin Büyükşehir Belediyesinin kayyım tarafından yönetildiği dönemde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/12983)

160.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır'da bulunan Koşuyolu Parkı'nın belli saatler arasında polis tarafından kapatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12984)

161.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle iki kişinin hakkında polis tarafından dosya düzenlendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12985)

162.-       Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, basın özgürlüğünün kısıtlandığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/12986)

163.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında seçmenlerin kişisel verilerinin bir siyasi parti ile paylaşıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12987)

164.-       İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in, basın mensuplarının çalışma koşullarının ve yıpranma paylarının iyileştirilmesi önerisi ile basın mensuplarına yönelik şiddet olaylarının engellenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/12988)

165.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde kullanılan araçlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/12989)

166.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kurum tabipliğinin genişletilmesine ve görevli sağlık personelinin özlük haklarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12990)

167.-       Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kadın Yaşam ve Dayanışma Evi'nde kurs veren öğretmenlerin kursun süresi dolmadan görevlerinin sona erdirildiği ve kurs malzemelerine el konulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12991)

168.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır'da bir kamu sendikası konfederasyonu üyeleri tarafından gerçekleştirilmek istenen basın açıklamasına yapılan kolluk müdahalesine dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/12992)

169.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Dergili Köyünde kolluk güçleri tarafından yürütülen bir operasyona ilişkin yazılı soru önergesi (7/13114)

170.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gözaltına alınan kişilerin kamu görevlilerine yönelik bazı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13115)

171.-       Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Bakırköy Cezaevi önünde bir avukatın kolluk tarafından darp edilerek gözaltına alındığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13116)

172.-       Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, 2009 yılından 31 Mayıs 2019 tarihine kadar istenen şartları taşıyarak Türk vatandaşlığı alan toplam kişi sayısına ve bu kişilerin uyruklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13117)

173.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş Valiliği YİKOP Başkanlığına verilen tasfiye dilekçelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13118)

174.-       Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Muğla'nın Zeytinköy Mahallesi'nde 6 Eylül 2017 tarihinde çıkan yangından zarar gören kişilerin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13119)

175.-       İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, Antalya'da yaşayan bir kişinin kaçırıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13120)

176.-       İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan bir kişinin kaçırıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13121)

177.-       İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşayan bir kişinin kaçırıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13122)

178.-       İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, 13 Şubat 2019 tarihinden beri kayıp olan iki vatandaşa ve FETÖ davalarında yargılanan ve kaybolduğu ya da kaçırıldığı iddia edilen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13123)

179.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, bir gazetenin yasaklı olduğu gerekçesiyle gazete çalışanına kolluk güçleri tarafından müdahalede edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13124)

180.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen bir kişinin 21 Şubat 2019 tarihinde silahlı kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13125)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

181.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde kullanılan araçlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/12993)

182.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kurum tabipliğinin genişletilmesine ve görevli sağlık personelinin özlük haklarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12994)

183.-       Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Hazineye gelir kaydedilen özel kopyalama harcının telif ücreti olarak meslek birliklerine dağıtılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13126)

184.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bafa Gölü'nün kıyısında bulunan Latmos Antik Kenti'ne zarar veren maden işletmelerinin kapatılması talebine ve bölgenin korunması için Bakanlığın çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13127)

185.-       Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, Kayseri'de bulunan tarihi kalenin restorasyon çalışmalarının neleri kapsadığına ve ne kadar süreceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13128)

 

Milli Eğitim Bakanlığı

186.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, bir üniversitede ödev konusu olarak verildiği iddia edilen bir kitaba ilişkin yazılı soru önergesi (7/12995)

187.-       Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü'nde İzmir Marşı ve Gençlik Marşı'nı söylemek isteyen öğrencilerin engellendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12996)

188.-       Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 15 Mayıs 2019 tarihinde Muğla'nın Marmaris ilçesindeki 19 Mayıs etkinliklerinde yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin yazılı soru önergesi (7/12997)

189.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, öğretmen atamalarında gerçekleştirilen mülakat uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/12998)

190.-       Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, öğretmenlerin sorunlarına ve tüm öğretmenlerin kadroya geçirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/12999)

191.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Manisa Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim verilen bazı bölümlerin kapatılacağı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13000)

192.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde kullanılan araçlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13001)

193.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kurum tabipliğinin genişletilmesine ve görevli sağlık personelinin özlük haklarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13002)

194.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bakanlığa bağlı okullarda görevli hizmetli personelin iki ay süreyle izne çıkarılmasının doğurduğu mağduriyete ilişkin yazılı soru önergesi (7/13003)

195.-       Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Manisa'da bulunan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin fiziki şartlarına ve kapatılacağı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13129)

196.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, temel liselerin mevzuata tam uygun okullara dönüştürülmesi ile ilgili hak tanınan sürenin uzatılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13130)

197.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, DMD hastası öğrencilerin sorunlarının çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/13131)

198.-       Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, Antalya Lisesinin girişindeki restorasyonu tamamlanan idare binasının kullanım amacıyla bir bakanlık tarafından istenip istenmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13132)

199.-       Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, yurt dışındaki FETÖ bağlantılı okulların ederinden yüksek fiyatlarla satın alındığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13133)

200.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Çankırı'da bulunan bir ilkokulda öğrencilere şiddet uygulayan idarecinin başka bir okulda öğretmen olarak görevlendirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13134)

201.-       Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'da bir eğitim kurumuna yönetici atama sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13135)

202.-       İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, cezaevlerinde annesiyle birlikte kalan çocukların okul öncesi eğitimlerinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13136)

Milli Savunma Bakanlığı

203.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir fabrikanın özelleştirme işlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13004)

204.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde kullanılan araçlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13005)

205.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kurum tabipliğinin genişletilmesine ve görevli sağlık personelinin özlük haklarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13006)

206.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, savunma sanayiindeki yerlilik oranına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13137)

Sağlık Bakanlığı

207.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, sağlık personeli alımlarında sözlü mülakat yapılmasına yönelik düzenlemeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/13007)

208.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Bakanlığın sözleşmeli sağlık personeli alımının mülakat yoluyla yapılmasına yönelik düzenlemeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/13008)

209.-       Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, sözleşmeli sağlık personeli atamalarının sözlü sınavla yapılacağına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13009)

210.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Bakanlık bünyesinde güvenlik soruşturması yapmakla görevli komisyona ve komisyonun faaliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13010)

211.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, eczacıların sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13011)

212.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında seçmen listelerindeki bazı vatandaşların kişisel sağlık verilerinin bir siyasi parti ile paylaşıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13012)

213.-       Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Bakanlığın sözleşmeli sağlık personeli alımlarında mülakat yapılmasına yönelik düzenlemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13013)

214.-       İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in, NCL Tip 2 SMA hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilacın ithaline ilişkin yazılı soru önergesi (7/13014)

215.-       Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, personel alımlarında sözlü mülakat yapılmaması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13015)

216.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kurum tabipliğinin genişletilmesine ve görevli sağlık personelinin özlük haklarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13016)

217.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde kullanılan araçlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13017)

218.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında kalp rahatsızlıkları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13018)

219.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Numune Hastanesinin Bilkent Şehir Hastanesine taşınan bölümlerine ve tedavisi devam eden bazı hastaların hastaneden çıkarıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13019)

220.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı, Doğubayazıt ve Patnos devlet hastanelerinin eksikliklerinin giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13020)

221.-       Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bursa Şehir Hastanesinin hizmete girmesiyle diğer devlet hastanelerinin kapatılıp kapatılmayacağına ve Şehir Hastanesine ulaşımın nasıl sağlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13138)

222.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, tütün ürünleri kullanan kişilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13139)

223.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Konya'da bulunan bir sağlık ocağında sağlık personelinin bulunmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13140)

224.-       Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, İstanbul'da iki ambulansta oksijen tüpü patlaması sonucu ortaya çıkan yangınlara ve ambulanslarda bulunan ekipmanların kontrollerinin yapılma sıklığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13141)

225.-       Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, Bilkent Şehir Hastanesi'ne devredilen Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılmasından önce ve sonra bölgede bulunan diğer hastanelere yapılan acil başvuru sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13142)

226.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yalnızca Suriye uyruklu kişilere hizmet verdiği iddia edilen bir sağlık merkezine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13143)

227.-       Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, wilson hastaları tarafından kullanılan bir ilacın fiyat artışına ve yerine başka bir ilacın reçete edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13144)

228.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlığa bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan bir araştırma sonucunun kamuoyuyla paylaşılması talebine ve çevre kirliliği kaynaklı kanser vakalarının azaltılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13145)

229.-       Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, akciğer kanseri hastaları tarafından kullanılan bir ilacın geri ödeme kapsamına alınması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13146)

230.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli Servergazi Devlet Hastanesinin yeni doğan bakım ünitesi uzman doktor ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13147)

231.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli Servergazi Devlet Hastanesinin kadın doğum uzmanı ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13148)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

232.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde kullanılan araçlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13021)

233.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kurum tabipliğinin genişletilmesine ve görevli sağlık personelinin özlük haklarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13022)

234.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişimci Programından desteğe hak kazananlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13023)

235.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 döneminde yıllar itibarıyla illerin ekonomik faaliyet hacimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13149)

 

Tarım ve Orman Bakanlığı

236.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Bozova Merkez Sulama Birliğinin yeniden faaliyete geçmesine yönelik bir işlem yapılıp yapılmayacağına ve çiftçilerin maliyetlerinin azaltılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13024)

237.-       Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, bir kişinin kanuni yeterliliği olmadığı halde daire başkanlığı görevine atandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13025)

238.-       İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, ÇAYKUR'un yaş çay alım miktarının artırılmama sebebine ve çayını daha düşük fiyatla özel sektöre satmak zorunda kalan üreticilerin mağduriyetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13026)

239.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde kullanılan araçlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13027)

240.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kurum tabipliğinin genişletilmesine ve görevli sağlık personelinin özlük haklarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13028)

241.-       Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13029)

242.-       Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun bazı ilçelerinde meyve sebze bahçeleri dolu yağışından etkilenen üreticilerin zararlarının karşılanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13030)

243.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Yeşildere Barajı'nda çalışmaların durduğu iddiasına ve yapımın ne zaman tamamlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13031)

244.-       Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, tekel bayilerine kesilen cezalara ve bu sebeple kapanan bayi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13032)

245.-       Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, pamuk üretiminde dekar başına verilecek destekleme miktarının düşürülmesinin nedenine ve pamuk üretiminin arttırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13033)

246.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Samandağ sulama kanalının tamiratına ve suyun düzenli olarak verilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13034)

247.-       Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü sınırları içinde yapılan ağaç kesimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13150)

248.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, buğday üretimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13151)

249.-       Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, pamuk üreticilerine yapılan destekleme listesine Adana'nın alınmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13152)

250.-       Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yurtdışından getirilen angusların durumuna ve TİGEM İşletmesine dair çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13153)

251.-       Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, kanser tedavisi gören bir orman muhafaza memurunun Orman Genel Müdürlüğü konukevinde kalmasına izin verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13154)

252.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, tarımda üretici ve tüketici arasındaki fiyat farkının düşürülmesi ve üreticinin girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla yapılacak çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13155)

253.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Mobil Kısırlaştırma Ünitelerinin faaliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13156)

254.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, 2010 yılından itibaren yapılan dere ve akarsu ıslah çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13157)

255.-       Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, Bakanlığa bağlı Ömer Özen Eğitim Merkezi Misafirhanesi'nde orman muhafaza memurlarının kalamadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13158)

256.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2017-2019 yıllarında Rusya tarafından iade edilen sebze ve meyve ürünlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13159)

257.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, pamuk üretimini destekleme primlerinde düşüş yaşanacağı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13160)

Ticaret Bakanlığı

258.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kurum tabipliğinin genişletilmesine ve görevli sağlık personelinin özlük haklarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13035)

259.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, üretim maliyetlerinin düşürülmesine ve üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkını azaltmak için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13161)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

260.-       Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, siyanür ve çeşitlerinin internet üzerinden temininin kısıtlanmasına ve bu şekilde temin edilen maddeler sebebiyle gerçekleşen ölüm vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13038)

261.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde kullanılan araçlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13039)

262.-       Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, İstanbul Havalimanı'nın altyapı sorunlarına ve uçuş güvenliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13162)

263.-       Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, İzmir-İstanbul otoyolu Akhisar kavşağında yaşanan trafik kazalarına ve kavşağın standartlara uygun olup olmadığının belirlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13167)

264.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, projeleri bitirildiği halde inşasına başlanmamış veya tamamlanmamış yol yapım çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13168)