TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 146

11 Temmuz 2019 Perşembe

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Milletvekili Dokunulmazlığı)

 

1.- İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/779) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

2.- Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/780) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

3.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/781) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

4.- Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/782) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

5.- Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/783) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

6.- Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/784) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

7.- Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/785) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

Yazılı Soru Önergeleri

1.-      Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, 28. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a tahsis edildiği iddia edilen konut ve personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12597) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

2.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, iade edilen bazı soru önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13170) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2019)

3.-      Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 28. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın bir açıklamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13261) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2019)

4.-      Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, milletvekili çalışma odaları için satın alınan yazıcılara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13262) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2019)

5.-      Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, soru önergeleri ile ilgili işlemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13495) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2019)

6.-      Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13496) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2019)