TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 142

5 Temmuz 2019 Cuma

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2001) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2019)

2.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu İle Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2002) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2019)

3.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ISESCO) Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2003) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2019)

4.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2004) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

5.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2005) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

6.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2006) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

7.- Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün; Denizli İlinde Altınova Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2007) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2019)

8.- Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın; 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2008) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2019)

9.- Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile Konya Milletvekili Esin Kara'nın; Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2009) (Çevre Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2019)

10.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; 14/6/1973 Tarih ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2010) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2019)

11.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2011) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2019)

12.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2012) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2019) 

13.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun; 31.05.2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasın Dair Kanun Teklifi (2/2013) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2019)

14.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2014) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2019)

15.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2015) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2019)

16.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2016) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2019)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2017) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2019)

18.-  İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in; 4 Mayıs'ın Dersim Katliamında Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2018) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2019)

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Milletvekili Dokunulmazlığı)

1.- Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/767) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

2.- İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/768) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

3.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/769) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

4.- Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/770) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

5.- İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/771) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

6.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/772) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

7.- Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/773) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

8.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/774) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

9.- Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/775) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

10.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/776) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

 

Raporlar

1.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Kuzey Atlantik Antlaşmasına Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1942) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 93) (Dağıtma tarihi: 05.07.2019) (GÜNDEME)

2.- Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile 50 Milletvekilinin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi (2/1988) ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 94) (Dağıtma tarihi: 05.07.2019) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

 

1.- Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan kurslarda görevli eğiticilerin pedagojik formasyonuna ve bu kursların denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11614)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bazı işlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11615)

3.- Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, 2010-2019 yılları arasında askerlik görevi sırasında psikolojik sorun yaşayan er ve erbaşların sayısına ve bunlara gazi unvanı verilmesi yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11616)

4.- İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TRT'ye program hazırlayan bir sivil toplum kuruluşuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11724)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinin Sazlıca kasabasında ürünleri dolu ve dondan zarar gören çiftçilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/11725)

6.- Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç edilen kişilerin yakınlarına özel güvenlik kartı verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11726)

7.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Türkiye Varlık Fonunun net değerine ve borç yapısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11727)

8.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bir internet sitesinin erişim engeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/11728)

9.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2015-2019 yılları arasında BİMER ve CİMER'e yapılan başvurulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11729)

10.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2016-2019 yılları arasında ülkemizde gıda ürünlerinde yürütülen kalıntı izleme çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11730)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında çiftçilerden sulama işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeli adları altında yapılan mahsuplara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11731)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orman alanları içinde yer altı depolamasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11732)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 6831 sayılı Kanunda yapılan düzenleme ile orman sınırları dışına çıkarılan arazi miktarına ve bu arazilerin illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11733)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de doludan etkilenen ekili alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11734)

15.-  Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelindeki çatlağa ve Santralin neden olacağı çevresel etkilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/11735)

16.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Borçka Muratlı Sınır Kapısı'nın ne zaman açılacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11826)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da yaşandığı iddia edilen bir cinsel istismar vakasına ve cinsel istismar suçu ile ilgili dava verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11827)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Noterler Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği emekli sandıklarından emekli olanların da emekli bayram ikramiyesi alabilmeleri önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11828)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili İçmeli köyü hazine arazilerinin kiralanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11829)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı fiyatın altında alım yapılmasının önlenmesi için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11830)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, pancar üretimindeki kota cezalarının affı ve münavebeli ürün ekimindeki sorunların giderilmesi önerisi ile özelleştirilen şeker fabrikalarının denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11831)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş kazası geçiren çalışanlara ödenecek tazminatlarla ilgili davalara sadece iş mahkemelerinin bakması yönünde düzenleme yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11832)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Emekli Sandığı ile SSK ve Bağ-Kur arasındaki engellilik derecesi değerlendirmelerindeki ayrımın giderilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11833)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, vazife malullerinin eş ve çocuklarının sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlandırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11834)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ukrayna'ya ihraç edilen domateslerin geri gönderilmesine, kurumsal önlemlere ve iade edilen domateslerin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11835)

26.-  Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Akkuyu Nükleer Santrali'nin denetlenmesi ve inşaatta meydana geldiği iddia edilen sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11836)

 

Adalet Bakanlığı

27.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir iş adamının yargılanmasına ve mallarının iade edilip edilmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11617)

28.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, zihinsel engelli bir vatandaşın cinsel istismara uğradığı vakada sanıkların beraatine yönelik karara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11618)

29.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, 2016 yılında kolluk güçleri tarafından vurulduğu iddia edilen bir kadına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11619)

30.-  Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, bir mahkumun sağlık durumuna ve ilaç temini konusunda yaşadığı sıkıntıya ilişkin yazılı soru önergesi (7/11620)

31.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, cezaevlerindeki açlık grevi eylemlerine dikkat çekmek amacıyla yapılan gösteriye yönelik polis müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11621)

32.-  İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren cezaevlerinde bulunan hamile ve çocuklu kadınlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11622)

33.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11623)

34.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11624)

35.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, engelli bir hükümlünün tahliye edilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11625)

36.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, cezaevlerinde anneleriyle birlikte bulunan çocuklar ile cezaevlerinde doğum yapan hükümlü ve tutuklulara yönelik çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/11736)

37.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, casusluk suçlamasıyla tutuklanan iki yabancıyla ilgili iddialara ve birinin cezaevinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/11737)

38.-  Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, bakan ve bakan yardımcılarının hukuki statüsüne ve siyasi faaliyetler bağlamında kamu görevlilerine uygulanan yasaklara tabi olup olmadıklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11738)

39.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun karar istatistiklerine ve çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11739)

40.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri Cezaevinde çıkan yemeklerle ilgili şikayete ilişkin yazılı soru önergesi (7/11740)

41.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun Cezaevinde tutuklu bir kişiden yemek ücreti istendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11741)

42.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun Cezaevi kantininde tutuklu ve hükümlülerin yemek ve temizlikle ilgili ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin bulunmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11742)

43.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Konya E Tipi Cezaevinde koğuşların aşırı kalabalık olduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11743)

44.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kepsut Cezaevinin fiziki koşullarına yönelik bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11744)

45.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kahramanmaraş Türkoğlu Cezaevinin su ve ısınma sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/11745)

46.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kandıra Açık Cezaevinde vefat eden bir hükümlüye ilişkin yazılı soru önergesi (7/11746)

47.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Giresun Cezaevinde bulunan iki mahkumun bir ay telefon ve mektup yasağı aldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11747)

48.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevinde bazı tutukluların büyük bahçelere çıkarılmadıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11748)

49.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevinde koğuşlarda koğuş kapasitesinin üzerinde tutuklu ve hükümlü bulunduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11749)

50.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, hamile bir kadının tutuklu bulunduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11750)

51.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Aliağa Yeni Şakran Cezaevinde tek kişilik koğuşlarda kalanların havalandırma sürelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11751)

52.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Alanya Mahmutlar Kapalı Cezaevine bazı kitapların alınmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11752)

53.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Yozgat Cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin haftalık telefon görüşmelerini yapamadıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11753)

54.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 2 No'lu Cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin görüşlerde yakınlarıyla yan yana oturmalarının yasaklandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11754)

55.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir H Tipi Cezaevinde kalan tutuklu bir vatandaşın sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11755)

56.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Keskin Cezaevinde bulunan bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11756)

57.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Aliağa Kadın Kapalı Cezaevinde havalandırmanın iki kat telle kapatıldığına ve tellere elektrik verildiğine dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11757)

58.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Dinar Ceza İnfaz Kurumunda görüş günlerinde görevlilerin hükümlü ve tutuklulara kötü muamelede bulundukları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11758)

59.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Dinar Ceza İnfaz Kurumunda sağlık sorunları yaşayan bir mahkumun hastalık nedeniyle tahliyesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11759)

60.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Batman Cezaevinin fiziki şartlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11760)

61.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ardahan Cezaevinde sağlık sorunları yaşayan bir mahkumun hastalık nedeniyle tahliyesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11761)

62.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Patnos Cezaevinde bulunan kanser hastası bir mahkumun hastalık nedeniyle tahliyesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11762)

63.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Malatya Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11763)

64.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevinde kalp krizi nedeniyle ölen bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/11764)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca kullanılan araçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11765)

66.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, istinaf mahkemesinin kararına süresinde itiraz edilememesi nedeniyle mahkumiyet kararı kesinleşen bir kişinin durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11766)

67.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Aliağa Kadın Kapalı Cezaevinde kalan bir tutuklunun sağlık sorunlarına rağmen hücrede kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11767)

68.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ödemiş Cezaevinde tek kişilik hücrede kalan yaşlı ve hasta bir mahkumun durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11768)

69.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, denetimli serbestlik uygulamasının illere göre farklılık gösterdiği ve bir tutuklunun dilekçe hakkının engellendiği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11769)

70.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir tutuklunun ağır hastalığına rağmen tahliye edilmediği iddiasına ve hastalık sebebiyle tahliyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/11770)

71.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda karşıt siyasi görüşteki mahkumların aynı koğuşa yerleştirildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11771)

72.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus Cezaevinde 20-21 Nisan 2019 tarihlerinde telefon görüşmesi yapılamadığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11772)

73.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sivas Cezaevine dair çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11773)

74.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11837)

75.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11838)

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

76.-  Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, 2019 yılındaki çocuk istismarı verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11626)

77.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Hakkari ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11627)

78.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11628)

79.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında Türkiye genelinde ve Hakkari ilinde iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlere ve yaralananlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11629)

80.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilindeki işsizlik verilerine ve İŞKUR tarafından ilde düzenlenen mesleki eğitim programlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11630)

81.-  İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, kadınların istihdama katılım oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11631)

82.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11632)

83.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 15 Temmuz sonrasında KHK ile kapatılan kurumlarda çalışan kişilere tazminatlarının ödenip ödenmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11774)

84.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, 2002 yılından günümüze kadar Kocaeli ilinde gerçekleşen işsizlik verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11775)

85.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğe ve trafik kazalarına bağlı engelli kalanların sigorta şirketlerine karşı korunmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11839)

86.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, 2014 yılı Nisan ayından 2019 yılı Nisan ayına kadar iş gücü bedeli İŞKUR tarafından karşılanarak kamu kurumlarında geçici olarak istihdam edilen personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11840)

87.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11841)

88.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11842)

89.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Aksaray ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11843)

90.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ili ve ilçelerindeki işsizlik oranlarına ve 2010-2018 yılları arasında Aksaray ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11844)

91.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında Türkiye genelinde ve Aksaray'da iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11845)

92.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, 2019 yılı itibarıyla Türkiye'de bulunan çocuk işçi sayısına ve bunların yaş, cinsiyet, çalıştıkları sektör ve il bazında sınıflandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11846)

93.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, 2019 yılı itibarıyla göçmen/mülteci çocuk işçi sayısına ve bu kapsamda bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/11847)

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

94.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11633)

95.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde arazi satın alan yabancı gerçek ve tüzel kişi sayısına ve bu arazilerin yüzölçümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11634)

96.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak Kozlu sahilinde bulunan tıbbi atıkların toplatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11635)

97.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, son on yılda ithal edilen plastik çöp miktarına ve bunların bertarafına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11636)

98.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11637)

99.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da yapılması planlanan millet bahçelerinin ihale süreçlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11638)

100.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, TOKİ'nin Kayseri'de emeklilere yönelik bir projesi olup olmadığına ve internet sitesinde yer verilen İncesu projesi duyurusuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11639)

101.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Hakkari ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11640)

102.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11641)

103.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Ergene Nehri ve Kurudere'deki atıklara ve balık ölümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11776)

104.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, plastik atık ithalatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11777)

105.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Beyşehir Gölü'nden sulama amaçlı su alımının ve kaçak avlanmaların engellenmesine yönelik Bakanlığın alacağı tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/11778)

106.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 2014-2019 yılları arasında belediyelere bağlı kreşlerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/11779)

107.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, taş ocaklarına işletme ruhsatı verilmesinde gözetilen kriterlere ve taş ocaklarının denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11780)

108.-   İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, olası İstanbul depremine yönelik yapılan hazırlıklara ve İstanbul'un çeşitli yerlerinde oluşan zemin çatlaklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11781)

109.-   Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, Elazığ'ın Maden ilçesinde heyelan riski nedeniyle tahliyesine karar verilen konut ve iş yeri sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesine ve alanda faaliyet yürüten maden işletmesinin sorumluluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11782)

110.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, TOKİ'nin indirim kampanyasına katılım durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11783)

111.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kandıra Sarımeşe mevkiinde meşelik orman alanında açılması planlanan taş ocağının tarıma, çevreye ve turizme olası etkilerinin dikkate alınıp alınmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11848)

112.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın ilindeki hava kalitesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11849)

113.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Aksaray ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11850)

114.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11851)

115.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11852)

116.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde arazi satın alan yabancı gerçek ve tüzel kişi sayısına ve bu arazilerin yüzölçümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11853)

117.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11854)

118.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Çorlu Deresi'nde meydana gelen kirliliğin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11855)

119.-   Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Beyşehir Gölü'ndeki ve havzasındaki kirliliğe ve alınacak önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/11856)

120.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Akkuyu Nükleer Santrali'nin denetlenmesi ve inşaatta meydana geldiği iddia edilen sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11857)

121.-   İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Doğu Karadeniz Bölgesinde sürdürülen Yeşil Yol Projesine ve proje ile bu kapsamında inşa edilecek tesislerin ekolojik dengeye etkisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11858)

 

Dışişleri Bakanlığı

122.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Dışişleri Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletlere gönderildiği iddia edilen bir mektuba ilişkin yazılı soru önergesi (7/11642)

123.-   İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz'ün, Türkiye'nin Suriye ile ilgili izlediği dış politikaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/11784)

124.-   Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen bir Türk vatandaşına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11859)

125.-   İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, DAEŞ terör örgütünün internette yayınlanan bir videosunda görülen Türkiye dosyasına ve saldırı tehdidi bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11860)

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

126.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11643)

127.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, 2019 yılında TTK'ya yapılması planlanan işçi alımlarında esas alınacak kontenjan ve kota uygulamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11644)

128.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Hakkari ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11645)

129.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11646)

130.-   Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Adana Göktaş 2 HES Barajı'nda bir işçinin hayatını kaybettiği iş kazasının soruşturulmasına ve Baraj'ın denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11647)

131.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, bor madeni ile ilgili çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11785)

132.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Aksaray ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11861)

133.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11862)

134.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11863)

135.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Akkuyu Nükleer Santrali'nin denetlenmesi ve inşaatta meydana geldiği iddia edilen sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11864)

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı

136.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, spor teşkilatında ve spor federasyonlarında kadın yönetici sayısının azlığına ve %30 kadın yönetici kotası önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11648)

137.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11649)

138.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilindeki Bakanlığa bağlı bulunan yurt verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11650)

139.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilindeki spor kulübü verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11651)

140.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Hakkari ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11652)

141.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11653)

142.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, küçükler kategorisindeki amatör branş turnuvaları ve okullar arası turnuvaların iptal edilme sebeplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11786)

143.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Aksaray ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11865)

144.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11866)

145.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11867)

146.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilindeki spor kulübü verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11868)

147.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı bulunan yurt verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11869)

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı

148.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11654)

149.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bankaların işlem ücretlerinin düşürülmesi ve tek bir cetvelde belirlenmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11655)

150.-   Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, Gelir İdaresi Başkanlığında boş bulunan vergi dairesi müdür yardımcılığı kadroları için yapılan kurum içi sınavın koşullarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11656)

151.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11657)

152.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, 2017-2019 yılları arasında Kocaeli iline kayıtlı araçlara ve bu tarihlerde zorunlu trafik sigortası yaptıran araç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11787)

153.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11870)

154.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11871)

 

İçişleri Bakanlığı

155.-   Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir siyasi partinin seçim bürosu açılışı sırasında kolluk kuvvetleri tarafından alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/11658)

156.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'nın bulunduğu aşamaya ve genç nüfusun uyuşturucu ve türevlerine karşı korunmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11659)

157.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11660)

158.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu miktarına ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/11661)

159.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, son 10 yılda yapılan balık çiftlikleri denetimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11662)

160.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11663)

161.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, bayram öncesi trafik kazalarına karşı alınan tedbirlere ve otobüs firmalarına yönelik denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/11664)

162.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 2010-2018 yılları arasında fuhuş amacıyla insan ticareti yaptığı tespit edilen kişi sayısına ve fuhuş yaptığı gerekçesiyle işlem gören yabancılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11788)

163.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 2010-2018 yılları arasında fuhuşla alakalı mevzuat kapsamında hakkında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11789)

164.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, zabıtaların kadro ve çalışma koşullarıyla ilgili bazı sorunların çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/11790)

165.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11872)

166.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11873)

167.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu miktarına ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/11874)

168.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, bir kişinin tabutunun mevzuata aykırı şekilde Türk Bayrağı ile örtüldüğü iddiasına ve konunun soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11875)

169.-   Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, vazife malullerine yönelik Devlet Övünç Madalyası verilmesi hususundaki mevzuatın Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uygulamaya geçirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11876)

170.-   Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Mardin Büyükşehir Belediyesi girişinde polis memuru görevlendirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11877)

171.-   İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, AFAD'ın Afrin'de bulunan kamplarına ve buralarda kalan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/11878)

172.-   İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Yamanlar Mahallesi'nde Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesi olayının soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11879)

173.-   İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki AFAD kampına dair bazı iddiaların soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11880)

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

174.-   Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, Ankara'da bulunan Resim ve Heykel Müzesi binasının Türk Ocakları Derneği'ne devredilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11665)

175.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11666)

176.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman Panorama ve Arkeoloji Müzesi'nin inşaatının ne zaman biteceğine ve bölgedeki tarihi eserler için Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11667)

177.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, halk kütüphanelerini geliştirmek ve gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak için yapılacak çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11668)

178.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Hakkari ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11669)

179.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11670)

180.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, turizm alanında eğitim veren meslek liselerinin kolej statüsüne getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11791)

181.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, bir dernek tarafından yapılan turistik il gezilerine Bakanlık il müdürlüklerinin imkanlarıyla destek olunduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11792)

182.-   Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, Diyarbakır Surları ile ilgili bir restorasyon çalışması yapılıp yapılmayacağına ve Surların tanıtımı için Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11793)

183.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Aksaray ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11881)

184.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11882)

185.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11883)

 

Milli Eğitim Bakanlığı

186.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, İstanbul Bağcılar Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda bir vakıf tarafından gerçekleştirileceği iddia edilen bir projeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/11671)

187.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11672)

188.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, siber zorbalığa karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/11673)

189.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, okul kantinlerinin denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11674)

190.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Hakkari ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11675)

191.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11676)

192.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, öğretmenlik sertifikası iptal edilen bir vatandaşa ilişkin yazılı soru önergesi (7/11794)

193.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kapatılan eğitim kurumlarında çalışmış ve öğretmenlik sertifikası iptal edilmiş bir kişinin talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11795)

194.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, bir özel okulda öğretmenlerin maaş ödemelerinin düzensiz yapılmasına ve bu nedenle oluşabilecek mağduriyetler için Bakanlık tarafından alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/11796)

195.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11797)

196.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Aksaray ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11884)

197.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, ülkemizdeki meslek lisesi sayısına ve bunların atölye ve laboratuvarlarının çağın gereklerine uygun donanıma sahip olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11885)

198.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11886)

199.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11887)

200.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Bakanlığa bağlı okulların cari giderleri için ayrılan ödeneğe ilişkin yazılı soru önergesi (7/11888)

201.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Kahramanmaraş'ta il ve ilçe genelindeki halk eğitim merkezi sayısına ve bu merkezlerde verilen kurslara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11889)

Milli Savunma Bakanlığı

202.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11677)

203.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11678)

204.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, 2010-2019 yılları arasında askerlik görevi sırasında psikolojik sorun yaşayan er ve erbaşların sayısına ve bunlara gazi unvanı verilmesi yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11679)

205.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, tüm gazilere eşit haklar verilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11798)

206.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde tekrar görev verilmesi için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11890)

207.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11891)

208.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11892)

209.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, çeşitli görev ve rütbelerdeki askeri personelin görevde yükselme esaslarına ve kontenjanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11893)

 

Sağlık Bakanlığı

210.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, bazı aşı ve ilaçların temin edilemediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11680)

211.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11681)

212.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari'de bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/11682)

213.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, palyatif bakım merkezlerine ve terminal dönem hastalara yönelik projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/11683)

214.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son on yılda gerçekleşen intihar vakalarıyla ilgili bazı verilere ve bu vakaların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11684)

215.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ilindeki su ve çevre kirliliğinden kaynaklanan hastalıklara dair çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/11685)

216.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2009-2019 yılları arasında aykırı ve güvensiz olduğu tespit edilen kozmetik ürün sayısına ve firmalara uygulanan yaptırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11686)

217.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Hakkari ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11687)

218.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11688)

219.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Hatay'da bir erkeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan bir kadının tedavisi için yapılacak bağış kampanyasının izin sürecinin hızlandırılması ve bu durumdaki kadınların tedavi masraflarının tamamının devletçe karşılanması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11689)

220.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 2003-2019 yılları arasında ülkemizde kullanılan ilaçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11799)

221.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, mikroplastiklerin halk sağlığına etkisinin araştırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11800)

222.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, asitli saldırıya uğrayan bir kadının tedavi masraflarının karşılanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11801)

223.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2014-2018 yılları arasında ülkemizde hastanelerde yapılan görüntüleme tetkiklerinin ve tekrar edilenlerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11802)

224.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç edilen bir doktorun uzmanlık eğitimine kabul edilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11803)

225.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan bir hekime iş yeri hekimliği sertifikasının verilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11804)

226.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, kezzap saldırısına uğrayan kadınların tedavi masraflarının Devletçe karşılanmasına ve bu amaçla yapılan bir bağış kampanyasının takıldığı bürokratik engellere ilişkin yazılı soru önergesi (7/11805)

227.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, ilaç temininde yaşanan sorunlara ve yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11806)

228.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, antidepresan kullanımı konusunda Bakanlığın çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11807)

229.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğe ve trafik kazalarına bağlı engelli kalanların sigorta şirketlerine karşı korunmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11894)

230.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, ülkemizde DMD hastalığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ve DMD hastası çocukların okullara uyumu konusunda eğitimcilerin bilgilendirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11895)

231.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Aksaray ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11896)

232.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ülkemizde lyme hastalığına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11897)

233.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kanser hastalarına ve ödeme listesinde yer almayan kanser ilaçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11898)

234.-   Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, son beş yılda yıllar bazında Beyaz Kod uygulaması ile yapılan başvuru sayısına ve başvuruların illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11899)

235.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11900)

236.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11901)

237.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray'da bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/11902)

238.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, kanser vakalarını azaltmaya yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11903)

239.-   Konya Milletvekili Esin Kara'nın, son beş yılda Konya ilinde ve ilçelerinde iş kazalarına bağlı olarak gerçekleşen yanık vakalarına ve yanık tedavi merkezlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11904)

240.-   Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Kayseri Şehir Hastanesinde görev yapan personel ve doktor sayısı ile aylık hizmet sunulan hasta sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11905)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

241.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11690)

242.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilindeki organize sanayi bölgesinde fabrika ve istihdam edilen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11691)

243.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2014-2018 yılları arasında Türkiye'de kişisel bilgileri sızdırılan yerli ve yabancı turistlere yönelik çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/11692)

244.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2014-2018 yılları arasında yerli teknoloji firmalarına verilen devlet desteklerine ve gençlere yatırım yapılmasının teşvik edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11693)

245.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, otomasyon nedeniyle ortaya çıkabilecek imalat sektörü istihdamındaki risk faktörlerinin azaltılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11694)

246.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Hakkari ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11695)

247.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11696)

248.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Aksaray ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11906)

249.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11907)

250.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11908)

251.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde organize sanayi bölgelerinde istihdam edilen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11909)

 

Tarım ve Orman Bakanlığı

252.-   Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, Orman Genel Müdürlüğünün KPSS puanına ek olarak sözlü ve uygulamalı sınavla personel alınacağı yönündeki açıklamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11697)

253.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 30 Nisan 2019 tarihinde Artvin'in Şavşat ilçesine yabancı yatırımcıların bulunduğu bir helikopter ile yapıldığı iddia edilen ziyarete ilişkin yazılı soru önergesi (7/11698)

254.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11699)

255.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Hakkari ilindeki tarım arazisi verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11700)

256.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Hakkari ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ve kullanılan toplam kredi miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11701)

257.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Hakkari'de yok olan orman miktarına ve yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11702)

258.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde kayıtlı çiftçi sayısına, sulanabilir tarım arazisi miktarına ve ilde yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11703)

259.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11704)

260.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Merkez Kuşakkaya Göleti ve Sulamaları Projesi'nde gelinen aşamaya ve sulama çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11705)

261.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, çiftçilerin kredi borçlarındaki artışın nedenlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11706)

262.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, yerli elektrikli traktör üretimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11707)

263.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, 2019 yılı tarımsal destekleme kararnamesinin ne zaman açıklanacağına ve kararnamede yer alacak hususlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11708)

264.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Hakkari ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11709)

265.-   İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, 2019 yaş çay taban fiyatının ne zaman açıklanacağına ve Çaykur'un mevcut zararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11710)

266.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ülkemiz sularında ve içme sularındaki plastik parçacık varlığının araştırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11808)

267.-   İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, son üç yılda ihracat sonrası geri gönderilen meyve ve sebzelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/11809)

268.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce verilen ve yemeklik patates ithalatında incelenecek zararlı organizma sayısını sınırlayan karara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11810)

269.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ülkemizin su varlığı ve temizliğine ve sudan kaynaklanabilecek halk sağlığı sorunlarının önlenmesine yönelik Bakanlığın çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11811)

270.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ormanlarda kesim ve işleme işlemlerinin beş yıl boyunca şirketler tarafından yapılmasına izin veren kanuni düzenleme ve uygulaması ile öngörülen denetim mekanizmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11812)

271.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Ukrayna'ya ihraç edilen domateslerde görülen Güney Afrika güvesinin ülkemize nasıl geldiğine ve bu tür zararlılara karşı uygulanan karantina tedbirlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11813)

272.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, buğday, arpa, çavdar ve yulaf alım fiyatları ile bunların ithalatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11910)

273.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Orman Genel Müdürlüğüne personel alımı için sözlü sınav yapılmasına ve bazı kadrolar için alım yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11911)

274.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, ihracattan geri gönderilen ürünlerin imha edilip edilmediğine ve denetimlerinin arttırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11912)

275.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Aksaray ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11913)

276.-   Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, ithal edilen soğan miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11914)

277.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11915)

278.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Aksaray ilinde yok olan ormanlık alanlara, yapılan ağaçlandırmalara ve yardım fonundan yararlanan orman köylülerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11916)

279.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Aksaray ilinde mevcut tarım arazilerine, üretimin artırılmasına yönelik teşviklere ve ipotekli tarla sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11917)

280.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde kayıtlı çiftçi sayısına, sulanabilir tarım arazisi miktarına ve ilde yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11918)

281.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Aksaray ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11919)

282.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11920)

283.-   Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Beyşehir Gölü'ndeki su seviyesi ve su kirliliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11921)

284.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, ülkemizde yıllık olarak üretilen ve ithal edilen soya miktarına ve yerli üretimin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11922)

285.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, biçerdöver hasadıyla oluşan ürün kaybının azaltılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11923)

 

Ticaret Bakanlığı

286.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, tekel bayilerinin alkol satış yasağı saatlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11711)

287.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Hakkari ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11712)

288.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/11713)

289.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11714)

290.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2019 yılları arasında Hakkari ilinde tescil ve terkin işlemi yapılan ve hazine destekli kredi kullandırılan esnaf ve sanatkar sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11716)

291.-   İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, son üç yılda ihracat sonrası geri gönderilen meyve ve sebzelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/11814)

292.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Aksaray ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11924)

293.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2019 yılları arasında Aksaray ilinde tescil ve terkin işlemi yapılan ve hazine destekli kredi kullandırılan esnaf ve sanatkar sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11925)

294.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11926)

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

295.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Hakkari ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11719)

296.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11720)

297.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Çelikhan-Malatya karayolunda yaşanan kazalara karşı alınan önlemlere ve kazaların nedenlerinin tespiti için Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11815)

298.-   Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Amatör Denizci Belgesi eğitim ve sınavlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11817)

299.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Aksaray ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/11927)

300.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/11928)

301.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Batman-Kozluk-Silvan Karayolu'nda sıkça oluşan obruklar nedeniyle yol güzergahının değiştirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/11929)

 

 

Genel Görüşme Önergesi

1.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, kamu kurum ve kuruluşlarında benzer iş ve unvanlarda görev yapanlar arasındaki eşitsizliğin giderilmesi konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2019)

Meclis Araştırması Önergeleri

2.- Muş Milletvekili Şevin Coşkun ve 19 milletvekilinin, uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorununun tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1460) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2019)

3.- Mardin Milletvekili Tuma Çelik ve 36 milletvekilinin, Süryanilere karşı geçmişte işlenmiş olan faili meçhul cinayetlerin araştırılması, tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1461) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2019)

4.- İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve 19 milletvekilinin, TRT'nin terör örgütü propagandası yaptığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1462) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2019)

5.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve 21 milletvekilinin, Konya'da yerli otomobil üretim tesisi kurulması için gereken şartların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1463) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2019)

6.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Giresun'un Eynesil ilçesinde hayatını kaybeden Rabia Naz başta olmak üzere çocuk ölümlerinde etkili ve yeterli soruşturma yapılması için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1464) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2019)

7.- İstanbul Milletvekili Zeynel Özen ve 19 milletvekilinin, 19-20 Nisan 1978 tarihleri arasında Malatya'da gerçekleşen olayların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1465) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2019)

8.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, demokratik ve sivil bir toplum sözleşmesinin yeniden yapılması için gerekenleri tespit etmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1466) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2019)

9.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, Ağrı 'nın Diyadin ilçesinde belediye çalışanlarına yönelik müdahale iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1467) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

10.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, kamu personel sisteminde liyakatin sağlanması amacıyla yapılacak çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1468) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

11.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, yerel basının sorunlarının incelenerek bu sorunların çözümlerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1469) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

12.-  Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ve 19 milletvekilinin, şiddet olaylarında görülen artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1470) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

13.-  İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz ve 19 milletvekilinin, İdlib çatışmasızlık bölgesindeki sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1471) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

14.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve 20 milletvekilinin, Bursa'daki sanayileşmeden kaynaklanan hava kirliliğinin sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1472) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

15.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve 30 milletvekilinin, Bulgaristan göçmenlerinin yaşadıkları sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1473) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

16.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve 22 milletvekilinin, öğrenim kredisi kullanmış vatandaşların bunları geri ödemede yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1474) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

17.-  Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve 26 milletvekilinin, Elazığ'ın Maden ilçesinin heyelan riskli alanlarının tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1475) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

18.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 23 milletvekilinin, Doğu Akdeniz deniz yetki alanlarının derinlemesine incelenmesi, takip edilecek stratejilere katkı konulması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1476) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

19.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 23 milletvekilinin, özel güvenlik görevlilerinin yaşadığı sıkıntıların sebeplerinin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1477) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

20.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay ve 19 milletvekilinin, cinsel istismarın ve şiddetin önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi ile bu konudaki cezaların caydırıcılık durumunun tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1478) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2019)

21.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz ve 19 milletvekilinin, çocukların maruz kaldığı hak ihlallerinin incelenerek bu ihlallerin ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1479) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2019)

22.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve 20 milletvekilinin, hırsızlık vakalarındaki artışın nedenlerinin incelenerek bu konularda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1480) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

23.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 23 milletvekilinin, Yunanistan tarafından Türkiye'ye ait olan adaların işgal edildiği iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1481) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

24.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 20 milletvekilinin, demiryollarıyla yolcu ve yük taşımacılığında yaşanan azalmanın tespiti ve yaşanan sorunların nedenlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1482) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

25.-  Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve 23 milletvekilinin, siyanür ve benzeri kimyasalların satışı konusundaki sorunların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1483) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

26.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ve 20 milletvekilinin, Antalya'da orman yangınlarının sebeplerinin incelenerek bu konuda alınması gereken önlemlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1484) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

27.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 21 milletvekilinin, çocuk işçiliğinin önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1485) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

28.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ve 20 milletvekilinin, Alara Çayı üzerine yapılması planlanan hidroelektrik santralinin insan yaşamına ve çevreye etkilerinin incelenerek olası olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1486) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

29.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 22 milletvekilinin, Balıkesir ve Manyas Kuş Gölü'ndeki çevre kirliliğinin araştırılarak olası zararlarına karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1487) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

30.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 22 milletvekilinin, Balıkesir'de sağlık alanında yaşanan sorunların araştırılması, sorunların tespiti ve önlem alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1488) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

31.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 22 milletvekilinin, özel güvenlik görevlilerinin yaşadığı sıkıntıların sebeplerinin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1489) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)