TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 141

4 Temmuz 2019 Perşembe

 

Milletvekili Teklifleri

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Yabancı Plakalı Araçlara Sınır Kapılarında Uygulanan idari Para Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi (2/1989) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

2.- Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın; Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1990) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

3.- Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın; Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1991) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

4.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in; 20/10/1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1992) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2019)

5.- Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün; İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1993) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Çevrenin Korunması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1994) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

7.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hususunda Kanun Teklifi (2/1995) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

8.- Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun; Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1996) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

9.- Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1997) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

10.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un; Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1998) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

11.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Doğankent Adında Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1999) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

12.-  Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2000) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)