TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 14

23 Ekim 2018 Salı

 

Teklifler

 

1.- Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1124) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

2.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; 5488 Sayılı Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Zeytin Fark Ödemesi Desteği) Dair Kanun Teklifi (2/1125) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2018)

3.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 1 Milletvekilinin; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1126) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2018)

4.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1127) (Adalet ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2018)

5.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1128) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2018)

6.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1129) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2018)

7.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in; 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına (5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününde İkramiye Verilmesi) Dair Kanun Teklifi (2/1130) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2018)

8.-  Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1131) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2018)

9.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1132) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2018)

10.-  İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 25 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1133) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2018)

11.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1134) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2018)

12.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1135) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2018)

13.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1136) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2018)

14.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in; 2089 Sayılı Yükseköğrenim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1137) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2018)

15.-   Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1138) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2018)

16.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter ve 6 Milletvekilinin; Uzman Erbaş Kanunu ile Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1139) (İçişleri; Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2018)

17.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1140) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2018)

18.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1141) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2018)

19.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1142) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2018)

 

Rapor

 

1.- Ankara Milletvekili Fatih Şahin ve İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1123) ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 9) (Dağıtma tarihi: 23.10.2108) (GÜNDEME)

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, gazetecilerin TBMM'ye girişlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4016) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 703 sayılı KHK kapsamında mülga Başbakanlıktan atanan 4/D kadrosundaki personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4017) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

3.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, milletvekili sayısındaki değişiklik kapsamında TBMM'de yapılan tadilatlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4018) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

4.- Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, konkordato ilan eden firma sayısı ve bu firmaların sektörlere göre dağılımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/4019) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

5.- Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, Nevşehir ili Derinkuyu ilçesindeki çiftçilerin üretimde kullandıkları elektrik maliyetlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/4020) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kanal İstanbul Projesi'nin yapılacağı Silivri bölgesinden önceki yıllarda 358 dönüm arsa satın alan firmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/4021) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne tedavi olmak için müracaat eden kişi sayısı ve alkol satışından elde edilen gelire ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/4022) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2018 yılları arasında İşsizlik Fonu'nda biriken tutara ve fondan yapılan ödeme ve aktarımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/4023) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

9.- İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın, Anadolu Ajansı'nda bazı çalışanların emekliliğe zorlandığı ve kurum çalışanlarından bir kısmına yüksek miktarda harcırah ödendiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/4024) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

10.-  Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, konkordato ilan eden şirketlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/4025) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

11.-  Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, FETÖ ile ilgisi bulunması gerekçesiyle haklarında soruşturma açıldıktan sonra takipsizlik ve beraat kararı verilen kişilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/4026) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2018)

12.-  Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan metruk cezaevinin kullanımına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4027) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

13.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Karataş Cezaevi'nde mahkumların denetimli serbestlik ve eğitim haklarından keyfi olarak yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4028) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

14.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep, Adıyaman ve Mardin'de bulunan ve kapatılan çadır kentlerde görevli işçilerin zorunlu tayine tabi tutulmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4029) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

15.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişinin kanser olduğu için işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4030) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

16.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, emeklilikte yaşa takılanlar olarak ifade edilen vatandaşların haklarının iadesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4031) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

17.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, bazı meslek gruplarının ek gösterge artışına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4032) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

18.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, Kırıkkale İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yapılan işe alım mülakatlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4033) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

19.-  Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, özelleştirilen kamu bankalarındaki yöneticilerin özlük haklarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4034) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2018)

20.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Hatay'da son birkaç gün içinde işçilerin yaşamını yitirdiği iş kazalarının gerçekleştiği inşaatların denetimine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4035) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2018)

21.-  İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, işsizlik fonuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4036) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2018)

22.-  Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in, 2016'da Kilis'e atılan füzeler sonucu şehit olanların yakınlarına ve gazi olanlara verilen haklara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4037) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2018)

23.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Karabağlar'da riskli alan ilan edilen bölgelerin dönüşümüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4038) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

24.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, isim değişikliği ile Osmanlıspor olan Ankaraspor Kulübünün taşınmaz mallarının akıbetine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4039) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

25.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Şırnak'ta ilan edilen riskli alanların yarattığı problemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4040) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

26.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, yabancılara satılan taşınmazlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4041) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

27.-  Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Çiftçiye Kiralanması uygulamasında bazı değişiklikler yapılması önerisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4042) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

28.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Adana ilinin bazı mahallelerinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4043) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2018)

29.-  Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, Hatay'da yapılan yeni stadyuma verilecek isme ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4044) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

30.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Kredi ve Yurtlar Kurumunun barınma talebini karşılama kapasitesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4045) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

31.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, KYK kapsamındaki yurt verileri ve niteliklerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4046) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

32.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Türk lirasında yaşanan değer kaybının reel sektöre etkisine ve konkordato ilan eden firmalara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4047) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

33.-  Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, McKinsey şirketinden hizmet alınmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4048) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2018)

34.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, futbol kulüplerinin müsabakalarında görev alan polislere ödenen harcırahlara ve yaşandığı iddia edilen hak kayıplarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4049) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gaz bombası kullanımına ve sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4050) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

36.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Türk vatandaşlığı kazanma işlemlerine ve durumlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4051) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

37.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, deprem riski altında olan bölgelerdeki toplanma alanlarının kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4052) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

38.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından görevden alınan, gözaltına alınan, tutuklanan, istifa eden belediye başkanları, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4053) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

39.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, Antalya'da uyuşturucu kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4054) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

40.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, İZFAŞ binasının üç yıl süreyle bedelsiz olarak Özel İzmir Tınaztepe Üniversitesi kullanımına tahsis edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4055) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2018)

41.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, Antalya ilinin turizm verilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4056) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

42.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa Celal Bayar Üniversitesine ait 2017 yılı Sayıştay Denetim raporuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4057) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretmen atamalarına ve Sosyal Bilgiler öğretmeni açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4058) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

44.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, kadrosuz usta öğreticilerin çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4059) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2018)

45.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'de bir ilkokulda yaşanan kaza sonucu bir öğrencinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4060) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2018)

46.-  Ankara Milletvekili Şenol Bal'ın, Bakanlığın 2017 yılı Sayıştay denetim raporunda yer verilen tespitlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4061) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2018)

47.-  İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, zırhlı araçların yaptığı kazaların neden ve sonuçlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4062) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

48.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, yüzde yüz yerli yazılım ve mühendislik kullanan bir savunma sanayii şirketinin Hollanda'ya satılmasına ve sektördeki beyin göçüne ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4063) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

49.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce döner sermaye saymanlığının eski askeri hastane içine taşınmasına ve güvenlik risklerine karşı alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4064) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman'da hastanelerde bulunan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4065) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

51.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, gazilere ücret ödeyerek doktor seçme hakkı tanınmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4066) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

52.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, insülin pompasındaki fiyat artışına ve sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4067) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

53.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın sağlık çalışanları için servis imkanı veya ulaşım bedeli sağlamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4068) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

54.-  İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, Bakanlığın 2017 yılı Sayıştay dış denetim genel değerlendirme raporunda yer verilen tespitlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4069) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2018)

55.-  Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, dövizde yaşanan artışın sağlık sektörüne olan etkilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4070) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2018)

56.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, kamu hastanelerinin personelinin döner sermaye ödemelerine ve stajyerlerin yemek ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4071) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2018)

57.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, atıl tarım arazilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4072) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

58.-  Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, 2017 üretim yılı tarım desteklerinin ödenmemesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4073) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

59.-  Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan HES'lerin çevreye ve canlılara verdiği zararlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4074) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

60.-  Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, Kızılırmak üzerinde kurulu bulunan Yamula barajından sulama yapılması talebine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4075) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kırsal kalkınma için AB'den sağlanan hibe fonlarının kullanılmadığı için iade edildiği iddiası ile besi hayvanı üretimine ve ithalatına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4076) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, pamuk üretimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4077) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

63.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, TİGEM'de çalışan çoban işçilerin sorunlarına ve iş bırakmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4078) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

64.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, 2017 yılı sertifikalı tohum desteklerinin çiftçilere ne zaman ödeneceğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4079) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

65.-  Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, kullandıkları arazilerin ecrimisil bedellerini ödeyen çiftçiler ile hazine arazilerini kiralayacak çiftçilerin doğrudan gelir desteği alabilmelerine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4080) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

66.-  Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Kayseri'de üretilen şeker pancarı ve diğer tarım ürünlerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4081) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

67.-  Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, TÜRKŞEKER'e ait fabrikaların özelleştirilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4082) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2018)

68.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Bakanlığın Sudan ile yaptığı tarım arazisi kiralama anlaşmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4083) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2018)

69.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, THY'nin sendika üyeliği gerekçesiyle işten çıkardığı iddia edilen on beş personele ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4084) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

70.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa GAP Havalimanının yapılış yeri ile ilgili teknik sıkıntılar yaşandığı iddiasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4085) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

71.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Kuzey Ege Çandarlı Limanı Projesi'ne ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4086) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

72.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya-Eskişehir-Afyonkarahisar Yüksek Hızlı Tren projesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4087) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

73.-  Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli, Ayazma-İnönü demiryolu hattının ihale ve inşaat sürecine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4088) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2018)