TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 139

1 Temmuz 2019 Pazartesi

 

Raporlar

1.- Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve 35 Milletvekilinin Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1984) ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 91) (Dağıtma tarihi: 01.07.2019) (GÜNDEME)

2.- Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve 48 Milletvekilinin Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1974) ve Adalet Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 92) (Dağıtma tarihi: 01.07.2019) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve 19 milletvekilinin, Türkiye İş Bankası hakkında yapılan spekülasyonların banka hisseleri ve ülke ekonomisi üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1418) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

2.- Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ve 20 milletvekilinin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamadaki belirsizliklerin tespiti ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi denetimiyle ilgili hususlara çözüm önerileri sunulması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1419) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2019)

3.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 33 milletvekilinin, kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanması sonucu meydana geldiği iddia edilen sivil ölümlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1420) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2019)

4.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 32 milletvekilinin, avukatların sorunlarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1421) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2019)

5.- Mardin Milletvekili Tuma Çelik ve 19 milletvekilinin, insan hakları kurumlarının mülteci kamplarına girebilmesini sağlayacak çalışmaların yapılması, mültecilere ilişkin verilerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1422) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2019)

6.- Hakkari Milletvekili Sait Dede ve 19 milletvekilinin, Yüksekova Belediyesine kayyum atanmasından sonra yapılan harcamaların incelenerek usulsüzlük iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1423) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)

7.- Konya Milletvekili Esin Kara ve 20 milletvekilinin, Elazığ'ın Ağın ilçesinin genç ve çalışan nüfusta yaşanan göç sorunu ile çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişememesinden kaynaklanan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1424) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2019)

8.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve 21 milletvekilinin, Konya Kapalı Havza'sında yaşanan tarımsal sorunların tespiti ve gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1425) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

9.- Konya Milletvekili Esin Kara ve 20 milletvekilinin, Elazığ'ın Baskil ilçesinin çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişememesinden kaynaklanan sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1426) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

10.-  Konya Milletvekili Esin Kara ve 20 milletvekilinin, internet fenomenlerinin sosyal medya paylaşımlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması ve bu soruna karşı alınması gereken önlemleri tespit amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1427) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

11.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 20 milletvekilinin, değişen aile yapısı içerisinde yaşlıların durumunun tespiti ile yaşlılara ilişkin hizmet ve politikaları belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1428) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

12.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni ve 19 milletvekilinin, Gediz Nehri Havzası'ndaki kirliliğin nedenlerinin araştırılarak bu soruna karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1429) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

13.-  Konya Milletvekili Esin Kara ve 20 milletvekilinin, Elazığ'ın Sivrice ilçesinin çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişememesinden kaynaklanan sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1430) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2019)

14.-  Konya Milletvekili Esin Kara ve 20 milletvekilinin, Elazığ'ın Maden ilçesinin çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişememesinden kaynaklanan sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1431) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2019)

15.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve 21 milletvekilinin, Konya'nın Beyşehir ilçesinin çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişememesinden kaynaklanan sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1432) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2019)

16.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve 21 milletvekilinin, Konya'nın Ereğli ilçesinin çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişememesinden kaynaklanan sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1433) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2019)

17.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 23 milletvekilinin, ülkemizdeki su kaynaklarının korunması, yönetimi ve kirlenmesinin önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1434) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2019)

18.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve 20 milletvekilinin, ülkemizde bulunan göçmen, mülteci, sığınmacı statüsündeki insanlara ülke bütçesinden ve yabancı kaynaklı fonlardan ne kadar harcandığının tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1435) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2019)

19.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 24 milletvekilinin, ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin değerlendirilmesi ile enerjide dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1436) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2019)

20.-  Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve 19 milletvekilinin, 18 ve 20 Haziran 2019 tarihlerinde Trabzon’da yaşanan sel felaketi sonucu meydana gelen kayıp ve hasarlarda herhangi bir ihmalin olup olmadığının tespiti ve bundan sonra oluşabilecek afetlere karşı gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1437) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2019)

21.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, zeytinciliğin sorunlarını tespit ve çözüm yollarını belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1438) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2019)

22.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve 24 milletvekilinin, uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorununun tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1439) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2019)

23.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve 25 milletvekilinin, özel güvenlik görevlilerinin yaşadığı sıkıntıların sebeplerinin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1440) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2019)

24.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve 19 milletvekilinin, kayıp çocuklar sorununun tüm yönleriyle araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1441) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2019)

25.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve 19 milletvekilinin, çocukların yaşamını olumsuz etkileyen sorunların tespiti ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1442) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2019)

26.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve 19 milletvekilinin, bütüncül sağlık sistemindeki eksikliklerin ortaya çıkarılması ile beslenme ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin nedenlerinin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1443) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2019)

27.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve 20 milletvekilinin, artan boşanma oranlarının sebeplerini tespit ve bu soruna karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1444) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2019)

28.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve 20 milletvekilinin, susam üreticilerinin ve ürünlerinin sorunlarının tespiti ile susam ithalatının önleyici tedbirleri belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1445) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2019)

29.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve 20 milletvekilinin, Muğla ilinin çeşitli ilçelerinde soğan üretimine katkı sağlamak için yapılabilecekleri tespit etmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1446) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2019)

30.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve 21 milletvekilinin, arı ölümlerinin nedenlerinin incelenerek ülkemizdeki arı varlığının korunması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/1447) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2019)

31.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve 20 milletvekilinin, sağlık meslek lisesi mezunu olan işsiz hemşirelerin sorunlarının araştırılması ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1448) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2019)

32.-  Ankara Milletvekili Murat Emir ve 20 milletvekilinin, bireysel silahlanmadaki artışın nedenlerinin araştırılarak sebep olduğu sorunların önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1449) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2019)

33.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve 20 milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların sorunlarının incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1450) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2019)

34.-  Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve 21 milletvekilinin, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki çöp sorununun nedenlerinin tespiti ve çöplerin depolanma yönteminden kaynaklanan kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1451) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2019)

35.-  Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve 20 milletvekilinin, TSK bünyesindeki askerlerde görülen gıda zehirlenmelerinin sebeplerinin tespiti ve bu soruna yönelik çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1452) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2019)

36.-  Muş Milletvekili Mensur Işık ve 19 milletvekilinin, göç sırasında sorun yaşayan sığınmacıların sorunlarının tespiti ve sahil güvenlikten kaynaklanan eksikliklerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1453) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2019)

37.-  Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ve 20 milletvekilinin, Konya çevresindeki obrukların yarattığı risklerin tespit edilerek olası zararların önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1454) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2019)

38.-  İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, Abdullah Öcalan'la gerçekleştirilen görüşmelerin hangi amaçla gerçekleştirildiğinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1455) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2019)

39.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç ve 20 milletvekilinin, Şeyh Said, Bediüzzaman Said-i Nursi ve Seyid Rıza'nın mezar yerlerinin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1456) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2019)

40.-  Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ve 19 milletvekilinin, yumurta üreticilerinin sorunlarının incelenerek bu sorunlara karşı çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1457) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2019)

41.-  Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ve 19 milletvekilinin, yayla yasaklarının hayvancılık üzerine etkisinin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1458) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2019)

42.-  İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ve 19 milletvekilinin, ev işçilerinin sorunlarının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1459) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2019)