TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 134

24 Haziran 2019 Pazartesi

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve 48 Milletvekilinin; Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1974) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2019)

2.- İzmir Milletvekili Atila Sertel'in; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1975) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2019)

3.- Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1976) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2019)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1977) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2019)

5.- Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/1978) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2019)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1979) (Adalet; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2019)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1980) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

8.- Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un; T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2006 Yılında Yapılacak Artışlar ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1981) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2019)

9.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 6756 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1982) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2019)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İnfaz Koruma Memurlarının Sosyal ve Ekonomik Durumunun İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1983) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2019)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mardin Milletvekili Ebrü Günay ve 19 milletvekilinin, 31 Mart mahalli idareler seçiminde Mardin'de yaşandığı iddia edilen usulsüzlüklerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1389) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2019)

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 milletvekilinin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Malatya'nın Pötürge ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayının tüm yönleriyle araştırılarak sorumluların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1390) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2019)

3.- İstanbul Milletvekili Zeynel Özen ve 19 milletvekilinin, 1980'de Çorum'da Alevi ve solculara karşı gerçekleştirilen saldırıların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1391) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2019)

4.- Mardin Milletvekili Pero Dundar ve 34 milletvekilinin, 90'lı yıllarda gerçekleşen faili meçhul cinayetlere ilişkin zamanaşımı uygulanmamasına yönelik yasal düzenlemelerin yapılmasının yöntemlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1392) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2019)

5.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, hapishanelerde gerçekleşen açlık grevlerinin kalıcı sağlık sorunlarına yol açmaması için alınacak önlemleri belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1393) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2019)

6.- Muş Milletvekili Şevin Coşkun ve 35 milletvekilinin, KHK ile ihraç edilenlerin yaşadığı sorunların tespiti ve bu sorunların ortadan kalkması için çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1394) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2019)

7.- Van Milletvekili Muazzez Orhan ve 20 milletvekilinin, Kürtçe tabelaların kaldırılmasının sebeplerinin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1395) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2019)

8.- Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ve 20 milletvekilinin, ekonomik sorunlar neticesinde ortaya çıkan bölgesel eşitsizliklerin nedenlerinin tespiti ve bu soruna karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1396) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2019)

9.- İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ve 19 milletvekilinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1397) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2019)

10.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay ve 19 milletvekilinin, çocuk işçiliğinin önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1398) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2019)

11.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 20 milletvekilinin, Murat Dağı'nda faaliyete geçmesi düşünülen altın maden işletmesinin çevreye, ekonomiye ve sosyal hayata vereceği olası zararların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1399) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2019)

12.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ve 20 milletvekilinin, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde yaşanan silahlı çatışma olayı ve devamındaki sürecin tüm yönleriyle incelenerek sorumluların ortaya çıkarılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1400) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2019)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1401) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2019)

14.-  Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve 22 milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel istismarın ve erken yaşta evliliğin nedenlerinin tespiti ve bu sorunların önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1402) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2019)

15.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 20 milletvekilinin, Gediz Havzası'ndaki kirliliğin temizlenmesi ve Havza'nın korunması için alınacak önlemlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1403) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2019)

16.-  Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve 19 milletvekilinin, Gediz Nehri 'ndeki kirliliğin nedenlerinin araştırılarak bu soruna karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1404) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2019)

17.-  Muş Milletvekili Mensur Işık ve 20 milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1405) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2019)

18.-  Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ve 20 milletvekilinin, ekonomik durumun intihar vakalarına etkilerinin incelenerek bu konuda geliştirilecek politikaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1406) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2019)

19.-  İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Türk Kızılayı'na ilişkin çeşitli iddiaların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1407) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2019)

20.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 milletvekilinin, güvenlik soruşturması gerekçesiyle ataması yapılmayan kamu görevlilerinin yaşadıkları sorunların tespiti ve bu soruna karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1408) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2019)

21.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 20 milletvekilinin, kadınların tam zamanlı ve güvenceli işlerle işgücüne katılımını sağlamak için gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1409) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2019)

22.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve 20 milletvekilinin, malul ve gazilerin yaşadıkları sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1410) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

23.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, atanamayan öğretmenlerin yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1411) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

24.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve 21 milletvekilinin, bebek ölüm oranındaki yüksekliğin nedenlerinin incelenerek sorunun çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1412) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2019)

25.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, Türkiye'deki sığınmacıların yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1413) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2019)

26.-  Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin ve 22 milletvekilinin, Çin'de Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur Türklerine yönelik olumsuz uygulamaların incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1414) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2019)

27.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, 15 Temmuz Darbe Girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1415) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2019)

28.-  Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir ve 19 milletvekilinin, hukukçuların yaşadıkları sorunların sebeplerinin tespiti ve çözüm önerileri üretmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1416) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2019)

29.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, Türk vergi sistemindeki adaletsizliklerin araştırılması, ekonomide kayıt dışılık oranının düşürülmesi için yapılması gerekenleri tespit amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1417) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2019)